Kérdés: 21 éve élünk házasságban a feleségemmel, van egy örökbefogadott 6 éves kislányunk. A feleségem kitalálta, hogy elválik és elköltözik kislányunkkal az ország másik végébe. Már keresett is egy ügyvédet.
Mivel a kislányunknak nem én vagyok a vér szerinti apja, kötelezhetnek-e engem tartásdíj fizetésre? Ha igen mekkora összegre számíthatok? Lehet-e több, mint a ténylegesen indokoltan felmerülő költségek fele?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökbefogadott gyerek minden szempontból vér szerintinek számít, a család nevét viseli, örököl, a jogok és a kötelességek pont úgy alakulnak, mint más gyereknél, ebből adódóan válás esetén Önnek kötelezettsége keletkezik tartásdíj fizetésére. A gyermektartásdíj kérdésében elsődlegesen a szülők megállapodása a mérvadó. A megszületett egyezséget a bíróság csak akkor nem hagyja jóvá, ha az a gyermek érdekével ellentétes. Amennyiben a felek nem tudnak a gyermektartásdíj kérdésében megállapodni, úgy a bíróság számos körülményt mérlegelve fog végül döntést hozni a tartásdíj mértékének kérdésében. Abban az esetben merülhet fel a törvényes mértékű tartásdíjtól magasabb összegű kötelezettségvállalás, amennyiben a felek így állapodnak meg, de ebben az esetben is vizsgálni kell, hogy a vállalást a gyermek szükséglete indokolja-e.