Kérdés: 49 évi házasság után a férjem beadta a válópert. Közös megegyezés nem volt, és  vagyonmegosztást sem kért. E közben eladta a 22 éve vásárolt közös pénzünkből balatoni telkünk felét, és az én örökségemből vásárolt autót egy idegennek. Eladhatja e, az én tudtom és beleegyezésem nélkül egy idegen személynek, és mit tehetek, ha én nem akarom eladni, mert az unokáinkra szeretném ráíratni. A valóper még folyamatban van.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A házassági válópert a bíróság bármely fél kérelmére megindítja. A Ptk. szabálya szerint a vagyonközösség fennállása alatt, továbbá a házassági életközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben csak a házastársak közös egyetértésével lehet a vagyonközösséghez tartozó tárgyakat elidegeníteni vagy általában olyan vagyonjogi rendelkezést tenni. Amennyiben az adott autó az Ön különvagyonához tartozik, úgy azt Önnek van jogosultsága értékesíteni. A házassági vagyon megosztása válóperben nem rendezhető, külön peres eljárást kell indítani. A fél telek egyébiránt az övé, így azt a gyakorlatban következmények nélkül idegeníthette el.