Kérdés: Feleségemmel 2 éve vagyunk házasok és van egy gyönyörű másfél éves kisfiunk. Köztem és feleségem között szörnyen megromlott a kapcsolat. Napi szintű veszekedések és személyeskedések jellemzik a napjainkat. Arra a döntésre jutottunk, hogy elválunk. Sajnos odáig fajult a dolog, hogy ha bármiféle konfliktus következik be, azzal fenyeget a feleségem, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ne is láthassam gyermekemet, ha kell a legaljasabb eszközökhöz is hozzá fog nyúlni. Tudni kell, hogy köztem és a fiam közt fantasztikus a kapcsolat, ő az, aki értelmet ad az életemnek. Vajon egy anyának tényleg ekkora hatalom van birtokában? Mik azok a pontok, amely pontok betartásával az apai jogaimat maximalizálhatom. Szeretném, hogy gyermekemmel harmonikus kapcsolatot tudjak ápolni, mivel sajnos nekem állami gondozásba kellett felnőnöm. Egyetlen kívánságom volt az élettől, és az az volt, hogy végre legyen egy családom! Most ez semmissé kezd válni. Tanácstalan vagyok!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban javaslom, hogy próbáljanak a feleségével békés úton megállapodni a gyermekelhelyezés kapcsán figyelembe véve a gyermek érdekeit. Ennek hiányában javaslom, hogy forduljon személyesen ügyvédhez, ahol a konzultáció során minden körülményt figyelembe véve tudnak pontos tájékoztatással szolgálni Önnek egy esetleges gyermek-elhelyezési per menetéről. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a gyermeknek joga van mindkét szülőjével kapcsolatot tartani. A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A gyermekétől különélő szülő – ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani.