Kérdés: Mi történik akkor, ha válás után mindkét félnek szándékában áll kifizetni a másikat a közös tulajdonú házból. Ki maradhat végül a házban? Mindketten azt szeretnénk, ha a másik hagyná el a lakást. Kiskorú nincs.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha nincsen a használatot előzetesen rendező szerződés vagy az életközösség megszűnése után kötött egyéb megállapodás, akkor a házasság felbontása esetén a házastársi közös lakás további használatáról a bíróság dönt, amennyiben ezt bármelyik fél kéri. Így a bíróság – ha a házastársakat a lakás használata közös jogcímen illeti meg – dönthet úgy, hogy megosztja közöttük a lakás használatát, vagy úgy, hogy az egyik házastársnak a lakás használatára vonatkozó jogát megszünteti és őt a lakás elhagyására kötelezi. Az ingatlant elhagyni kényszerülő házastárs igényt tarthat a korábbi használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésére. Ez viszont NEM a vagyon megosztását jelenti, azt külön perben lehet érvényesíteni, ott pedig a feltett kérdését a bíró fogja eldönteni.