Kérdés: Az új szabály szerint, ha a dolgozó nem írja alá az új szerződést, akkor ennyi végkielégítést kapna: “…- legalább 30 év figyelembe vehető szolgálati idő esetén 3 havi, a jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összeg.” Ezzel szemben az 1992. évi XXXIII törvényben ez áll (a közalkalmazottakra vonatkozó rész): ” A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább húsz év: nyolc havi átlagkeresetének megfelelő összeg. Tehát a mostani szabály szerint pl. egy 21 éves jogviszonyú dolgozónak 2 havi végkielégítés jár, míg a hatályos törvény szerint ugyanerre 8 havi. Ez nem kicsi különbség. A kérdéseim: 1. Ezt most hogyan? Van egy hatályos törvény és azt felülírják egy rendelkezéssel csak azért, mert nem akarnak annyi pénzt kifizetni a dolgozóknak? 2. Hova lehet ilyenkor fordulni? Egy sikeres munkajogi per ebben az esetben mennyire esélyes?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sajnálatosan az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény valóban hátrányosabban szabályozza a Kjt. szabályaihoz képest a jogviszony megszűnésekor járó végkielégítést. A végkielégítés szerzett jog, melyet tulajdonjogi védelemben részesít az Alaptörvény. Természetesen bírósághoz, sőt az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához is lehet fordulni, azonban ezek mind évekig elhúzódó eljárások lehetnek, melyek sikere nem garantált.