Kérdés: A kérdésem a következő lenne: édesapám végrehajtás alatt lévő NAV tartozása elévült. Erről levelet is kaptunk, hogy a követelés kiegyenlítés nélkül megszűnt. A végrehajtó viszont küldött egy levelet, amiben majdnem 300.000 Ft végrehajtói munkadíj, átalány, kari átalány, stb. szerepelt. A kérdésem, hogy mekkora a kari átalány számításának mértéke (ha van ilyen) és sikertelen végrehajtás esetén is ki kell-e fizetni a kari átalányt, illetve a végrehajtó díját, ha nem tudott behajtani semmit, mert a rendelet csak a sikeres végrehajtásról ír.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha az adós okirattal valószínűsítette, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, azt már teljesítették, vagy egyébként megszűnt, vagy arra hivatkozik, hogy a követelés, illetve a végrehajtási jog elévült, a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról, egyúttal az adóstól felvett összegből a meg nem fizetett illetéket és az állam által előlegezett költséget, valamint a tanú díja fejében járó költségátalányt fizesse be a megfelelő számlára, a végrehajtás foganatosításáért az önálló bírósági végrehajtót megillető összeget pedig a végrehajtó elszámolási számlájára fizesse be, illetőleg nyugta ellenében a végrehajtónak adja át . A végrehajtást kérőt figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre: Ha a végrehajtást kérő elmulasztotta a nyilatkozatot, vagy elismerte ugyan az adós állítását, de a felhívásban megjelölt összegeket nem fizette meg, a végrehajtó az ügyet beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz. A végrehajtás megszüntetésének ebben az esetben nincs helye. Ha a befizetés nem történt meg, a bíróság végzéssel kötelezi a végrehajtást kérőt az említett összegek megfizetésére akkor is, ha őt költségkedvezmény illeti meg. A végrehajtó a végzésben feltüntetett összegek behajtására folytatja az eljárást. Ha a végrehajtást kérő az adós állítását elismerte, és a felhívásban megjelölt összegeket megfizette, a végrehajtási eljárás befejeződött.