Kérdés: Hogyan lehet a Bíróságon megszüntetni azokat az elévült tartozásokat, amiket be akar hajtani a végrehajtó? Ezen tartozások olyanok, amik max. 2011-esek és előbbiek, de ezeket a lejárt tartozásokat felvásárolták. Mi ennek a menete és milyen néven kell beadni, mert minden kérésünkre fittyet hány. Se bizonyítékokat nem hajlandó bemutatni a követelőktől (pl. szerződés, postai igazoló, az adósság megnevezése), se az általunk kért dolgokat nem tartja be, csak arra hivatkozik, hogy azt tesz, amit akar, mert önálló bírósági végrehajtó. Egy polgári peres ügy, ahol pénzfizetési kötelezettség volt, az mennyi idő alatt évül el? Egy-egy tartozást, pl. telefon, pótdíj, stb. elévülési idejét hol tudnám megnézni? Sajnos évekig élet halál közt lebegtem, ezért nem tudtam dolgozni, ezért volt 4 apróbb tartozásom, ahol nem a tőke lenne sok, hanem az évekre kiszámolt kamatok, de egy lejárt elévült tartozás hogyan tud kamatozni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pénzkövetelések elévülési ideje általában 5 év. Ez alól vannak kivételek, pl. a telefonszolgáltatás is, amikor is az elévülés pl. 1 év. Fontos azonban kiemelni, hogy a pénzkövetelések elévülését megszakítja azok bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor az elévülési idő újból kezdőik. Mivel adott esetben egy polgári peres eljárásban hozott ítélet kapcsán indult végrehajtási eljárás, ezért az ítélet jogerőre emelkedése napján a pénztartozás elévülési ideje újból kezdődött. Amit tehet: kezdeményezi a Vht. 41. § szerinti eljárás lefolytatását és/vagy a végrehajtás korlátozására vagy megszüntetésére irányuló peres eljárást.