Kérdés: Végrehajtási cselekménynek számít-e, ha a végrehajtást kérő szerv vagy személy közvetlenül a megbízott végrehajtót keresi meg pontos adatokat és indokot adva és sürgetve a végrehajtót? Ez a megkeresés megszakítja az elévülést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Végrehajtási cselekménynek tekinthető minden olyan, a követelés érvényesítésére irányuló intézkedés, amelyet a bíróság, a végrehajtó, vagy a végrehajtást kérő kezdeményez. Ilyenkor a végrehajtási jog elévülési ideje az intézkedés időpontjától újra kezdődik, az addig eltelt elévülési időt pedig figyelmen kívül kell hagyni. Ennek következtében az elévülés az Ön esetében (feltehetően) megszakadt.