Kérdés: Végrehajtást kértem. Február közepén kifizettem a díjat, azóta hitegettek, hogy intézkednek. Többszöri telefonálásomra. Ma április 19- én újbóli telefonálás után kiderült, semmit nem csináltak, de ma akkor… Kérdésemre, hogy eddig akkor mit tettek az ügyemben, a pénzért mit tettek, a vonal végén nagy hallgatás volt. Megteheti ezt egy végrehajtó iroda? Visszakövetelhetem a pénzem? Mit tehetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ebben az esetben kifogással tud élni a végrehajtó ellen. A kifogást a végrehajtónál kell benyújtani, de a végrehajtást foganatosító bíróság részére kell címezni, tekintettel arra, hogy a bíróság fog dönteni a kifogás tárgyában. A kifogásban fel kell tüntetni a támadott végrehajtói intézkedést vagy mulasztást. A kifogás benyújtásával együtt 15 000 forint illetéket kell megfizetni, amely sikeres megtámadás esetén visszajár. Ha a kifogásolt intézkedés a jogszabályoknak megfelel, a bíróság az intézkedést fenntartja, és a kifogást elutasítja. Ha azonban a kifogásolt intézkedés lényegesen jogszabálysértő, a bíróság az intézkedést megsemmisíti vagy megváltoztatja, mulasztás esetén pedig az elmulasztott intézkedés megtételére utasítja a végrehajtót. A kifogáson kívül még panasz megtételére is van lehetősége a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál szóban vagy írásban. Amennyiben a Kar a panaszt alaposnak találja, felszólítja a végrehajtót a jogsértés megszüntetésére, ellenőrzést kezdeményezhet a végrehajtónál, fegyelmi vétség gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, kártérítésre okot adó körülmény esetén pedig tájékoztatást ad az igény érvényesítéséről. Elutasító döntés esetén a panaszos felülbírálati kérelmet nyújthat be a Kar hivatalvezetőjéhez.