Kérdés: 2016-ig nem értesültem a tartozásról, akkor viszont /egy napon nyugdíjam megállapításával/ 33% végrehajtásáról értesítettek, 2002-ben igénybe vett 900 ezer Ft hitelkártya tartozás miatt. Bíróságra benyújtottam a Vh 41§ alapján, évülésre hivatkozva kérelmemet, melyet elfogadtak, a végrehajtás felfüggesztésre került. 2019-ben a Nyugdíjfolyósító értesített a 33% levonás megkezdéséről. Kinyomoztam, hogy a végrehajtásra /melyről az iratot nem kaptam meg, így ellentmondani sem tudtam/ úgy kerülhetett sor, hogy az XY részére engedményezett a Mo-on megszűnt bank. Hónapokon keresztül küldtem a Pesti Kp.Ker.Bíróság részére a szabályos iratokat, melyekhez a postai kézbesítésre és a korábbi bírósági döntésre vonatkozó iratokat is mellékeltem. Választ nem kaptam. Mivel a peren kívüli eljárás nem volt eredményes, per indítását tervezem. Eddig több, mint 3 millió Ft-ot vontak el nyugdíjamból. A szerintük 900 ezer Ft tartozásra 8,2 millió Ft-ot követelnek. Van esélyem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Érdemi válasz adásához további információkra van szükség. Javaslom, hogy elsődlegesen keressen fel egy ügyvédet és konzultáljon vele a részletekről, illetve egy jövőbeni bírósági tárgyalás lehetséges kimeneteléről a körülményeket figyelembe véve.