Kérdés: Sajnálatosan az örökségünk bírói úton nyert rendezést, végrehajtással fejeződik be. A közös tulajdon megszüntetését én kezdeményeztem. A vh. levélben tudatta a perbeni jogi képviselőmmel, hogy a jelen iratanyag nem teszi lehetővé, hogy árverésre bocsássa az ingatlant, mert csak egyik tulajdonostárs nevére szól a végrehajtási lap, s azt kérte, hogy a másik fél nevére is állíttassuk ki a végrehajtási lapot. Ez ismételt perbelépést is jelent-e, vagy a peranyag alapján a másik tulajdonostárs nevére is kérni kell a végrehajtási lap kiállítását?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által feltett kérdésre az ügy, különösen a peres eljárás ismeretében lehetne pontos választ adni, mivel nem tiszta, pontosan hányan osztoznak/osztoztak a tulajdonon, kivel szemben kérték a közös tulajdon megszüntetését, milyen jogerős ítéletet hoztak stb. Feltételezve azt, hogy a bírósági perben mindenki perben állt, így csak a vh lapot kell helyesen kitöltenie.