Kérdés: Igaz-e, hogy végrehajtás megszüntetése iránt indított peres eljárásban (melyben a Pp. 533. § szerint soron kívül kell eljárni) az ítélkezési szünet szabályai (Pp. 148. § (1)-(2)) nem alkalmazandók (ugyanezen szakasz (3) a) alapján), azaz a végrehajtás felfüggesztéséről – amennyiben az a kereseti kérelemben szerepelt – a hiánypótlás határidejétől számított 15 napon belül kell döntetnie a bíróságnak (Vht. 50. § (2)) az év bármely időszakában?
Amennyiben a fenti állítás igaz, akkor mi a jogkövetkezménye a bírói mulasztásnak az ítélkezési szünetre történő hivatkozással?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az első kérdésére a válasz az, hogy igaz, a végrehajtási megszüntetése iránt indított peres eljárás soron kívüli, nem vonatkozik rá az ítélkezési szünet. A második kérdése ilyen formában nehezen értelmezhető. Milyen bírói mulasztásra gondol?