Kérdés: Az a kérdésem, hogy helyettes örököst szeretne az örökhagyó megadni. Ebben az esetben megoldható-e, hogy ne írjunk új végrendeletet, csak kiegészítsük azt a helyettes örökös megnevezésével, ha esetleg a nevezett örökös hamarabb hunyna el, mint az örökhagyó. Ha megoldható, akkor hogyan hiteles és elfogadható ez jogilag? Az örökhagyó ráírhatja-e saját kezűleg egy amúgy nyomtatott végrendeletre kiegészítés címszóval a befejező lap aljára, amit természetesen aláír és ráírja a kiegészítés dátumát. Vagy készíteni kell egy 3. nyomtatott lapot végrendelet kiegészítés címszóval és aláírja az örökhagyó, és ugyanazon tanúk, akik már a végrendeletet is aláírták, hitelesítve az örökhagyó aláírását.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mindkét megoldás jó lehet, amennyiben az oldalak helyesen számozva vannak, illetve a törvényi feltételeknek (mindnek) egyébként megfelel.