Kérdés: Szeretném, ha halálomkor nevemen lévő családi házam nem ingatlan formában, hanem annak értékesítését követően pénz formájában hagyhatnám 2 fiamra végrendeletemben. Ezzel megelőzhetném, hogy bármelyikük a másik elől elfoglalhassa azt örökös címén. Van-e erre lehetőség? Kit kell megbíznom végrendeletemben az ingatlan értékesítésével, ill. azt követően a pénz végakaratom szerinti átadásával fiaim részére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökhagyó a halálát követő időszakra már nem szabhat feltételeket az örökléssel kapcsolatban. Ennek oka, hogy a törvény szerint az örökölt vagyon az örökhagyó halálának pillanatában átszáll az örökösre. Létezik egy úgynevezett végrendeleti meghagyás nevű jogintézmény azonban az sem használható az Ön által előadottakra. Más úton szükséges a problémát megoldani.