Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi jogszabály végrendeleti öröklés esetén is érvényes-e: “A visszautasítás – a lemondáshoz hasonlóan – csak a visszautasító személyre vonatkozik, a leszármazók kiesését nem vonja maga után.” Tehát, ha én végrendeleti úton örököltem, de szeretném visszautasítani, akkor a kiskorú gyermekem örököl és ő csak gyámhivatali engedéllyel utasíthatja vissza az örökséget?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mind a törvényes (pl. gyermek), mind a végrendeleti örökös visszautasíthatja az örökséget, de kizárólag az örökhagyó (pl. szülő) halála után. Fontos tudni, hogy a visszautasítás – a lemondáshoz hasonlóan – csak a visszautasító személyre vonatkozik, a leszármazók kiesését nem vonja maga után, vagyis ha az örökösnek van gyermeke (pl. az örökhagyó unokája), ő örököl a visszautasítás következményeként. Bonyolítja a helyzetet némiképp, hogy amennyiben a példámban említett unoka kiskorú, az örökség visszautasítására kizárólag a gyámhivatal engedélyével van lehetőség.