Kérdés: Üdvözlöm! 2019.10.01-jével felmondtam a munkahelyemen és egy másik helyre mentem. Közben terhes lettem, duplán veszélyeztet 40 éves ikerterhes. Mikor megtudtam visszamentem a régi munkahelyemre, mert ott több a bruttó, ami a lényeg. De a főnököm 3 hónap próbaidőre vett fel. Kérdésem az volna, hogy elmehetek így is táppénzre? Megszüntetheti a munkaviszonyom? Mert akkor ugye nem leszek jogosult a csed-re, gyed-re? Köszönöm válaszát!

Válasz: Tisztelt Kérdező! A CSED-et és a GYED-et az állam 2 éven belüli 365 nap biztosítotti jogviszony alapján adja meg. A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása: Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: – a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletekben foglaltak alapján a Magyarországon szerzett biztosításban töltött időhöz hozzá kell számítani a gyermek születését megelőző két éven belül EGT-tagállamban szerzett és leigazolt biztosításban töltött időt is. – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét, – a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, – rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. Amennyiben a baba születésétől visszafelé számított 2 éven belül megvan a 365 nap, úgy nincs mitől félnie, ha megszűnik a munkaviszonya sem. Az Egyenlő Bánásmód Hatósága kifejtette 2019. februárjában, hogy a munkáltató a veszélyeztetett terhes kismamával szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, ezért 500.000,- forint bírságot szabott ki. Bár a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, azonban ha bebizonyosodik, hogy a munkáltató kifejezetten a várandósságra tekintettel szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, az eljárása az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik, ugyanúgy jogellenesnek minősül, mintha az általa közölt felmondás nem lenne valós, világos vagy okszerű. Az eljárás során a jogsérelmet szenvedett kismamának elegendő valószínűsítenie, hogy a munkaviszonyát a terhességére tekintettel szüntették meg, ezt követően már a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét eleget tett. Jogorvoslatként a kismama munkaügyi bírósághoz (elmaradt jövedelem címén kártérítést igényelhet), illetve az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, bírságot szabhat ki stb.) fordulhat.