Kérdés: Nyugdíjam 242.000 Ft-ról 249.680 Ft-ra emelkedett, amelyből eddig 33% került levonásra (20 éves ügy, peresítés alatt). A Nyugdíjfolyósító úgy döntött, hogy 2021.febr.1-től alkalmazza a Vht.63.§-t, mely után csak 142.500 Ft-ot (eddiginél 20.000 Ft-tal kevesebbet) hagy meg részemre. Ismerem a vonatkozó törvény tartalmát, kérdésem: Jogos-e, hogy ezentúl már közel 43 % elvonása történik egy ügyben? Miért most döntött úgy a kifizető, hogy alkalmazza a Vht. 63. § kiegészítést, ill. hogy lehet, hogy más személyeknél nem alkalmazza (konkrét személyekről tudok).

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Vht. 63. § értelmében a végrehajtás során a munkabért terhelő, külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak, valamint egyéb járulékok levonása után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét. A 2021. évben a nyugdíjminimum összege 28.500 Ft, amelynek ötszörös értéke 142.500 Ft. Mivel Önnek a nyugdíja 249.680 Ft-ra emelkedett, ezért a Nyugdíjfolyósító korlátozás nélkül, bármekkora összeget elvonhat, azzal a kikötéssel, hogy nem lehet nyugdíjának összege 142.500 Ft-nál kevesebb, tehát a Nyugdíjfolyósító részéről teljesen jogszerű ekkora összeg elvonása az Ön esetében. Egyebekben a törvényi szabályozás alapján a Nyugdíjfolyósító döntési jogkörébe tartozik, hogy kinél milyen mértékben, milyen százalékban vonja le az összegeket.