Kérdés: A 200 000 Ft feletti részt kötelezően le kell vonni?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A Vht. 63. § értelmében a végrehajtás során a munkabért terhelő, külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak, valamint egyéb járulékok levonása után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.