Kérdés: A szolgáltató talált egy 2012-es számlát, engedélyem nélkül levonta a bankszámlámról. Hogyan lehetséges ez?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ennek jogszerűsége attól függ, elévült-e a tartozás az évek alatt. Főszabály szerint, ha a Ptk. másként nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. Azonban számos olyan jogszabály van, amely bizonyos típusú követelésekre rövidebb elévülési időt ír elő. Ilyenek például a gáz és villamosenergia szolgáltatásból eredő követelések, amelyek 2 év alatt évülnek el. Ha ezt az elévülést nem szakította meg semmi, akkor a szolgáltató nem járt el jogszerűen.