Kérdés: Korábban kérdeztem: Van egy lakásom, amit bérbe adok. Sajnos a vízóra és a főcsap a szomszédos lakások pincéjében van (eltérő hrsz-ú). Szükségem van havi hozzáférésre a vízórához (bérlői számlázás), valamint a karbantartáshoz és a meghibásodáshoz. A szomszédos lakások közös képviselője nem enged be a pincébe. Van-e jogom hozzáférni a vízórámhoz és a főcsapomhoz, és ha igen, milyen előírások garantálják ezt a jogot?
Válasz: Tisztelt Kérdező! A szomszédjogok alapján, a vízóra leolvasását a tulajdonosnak köteles tűrnie, azaz beengednie Önt addig a tárolóba. Most: Beszéltem a közös képviselővel. Azt mondta, tévedtem a szomszédos jogokkal kapcsolatban, és nem enged be. Kerestem a google-ban és találtam 2013. évi CLXXIV. törvény, a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól, de nem láttam semmit, ami feljogosítaná a vízórához való hozzáférést. Meg tudnád mondani törvény számát?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv 5:160 §-a szerint a telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa  vízellátás, vízelvezetés céljából más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja. Amennyiben a másik ingatlan tulajdonosa a vízórához hozzáférés ellen már 15 éven át nem tiltakozott, akkor elbirtoklás útján is telki szolgalomhoz juthat. Ez esetben, tehát a telki szolgalom elbirtoklással való megszerzéséhez ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nem szükséges, sőt a tulajdonos személyében történő változásnak sincs tehát kihatása a szolgalom elbirtoklási idejére. Ezekre hivatkozva tudná tehát rendezni ezt a helyzetet  a szomszéddal. Amennyiben viszont mégsem tudnának megállapodni, úgy a vízóra hozzáféréssel kapcsolatos szolgalmi jogi igényét egy bírósági per útján érvényesítheti.