Kérdés: Két kérdésre szeretnék választ kapni. Az első: jogszerűen cselekszik-e vagy nem ütközik-e valamilyen törvényi tényállásba, ha egy vízóra leolvasó úgy megy be egy magáningatlan területére az óra leolvasás miatt, hogy az ingatlantulajdonos nem tud róla. A telek kerítéssel körül határolt a nagy és a kis kapu be van csukva (de nincsenek kulcsra zárva)? A második kérdés: ha a fenti eset megtörténik és a vízóra leolvasónak, a fizikailag körül határolt telken szabadon lévő kutya vagy kutyák sérülést okoznak, lehet-e bármilyen követelése vagy igénye (pl. kártérítés) az óra leolvasónak az ingatlan- és kutya tulajdonossal szemben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1. Nem jogszerű, csak a tulajdonos engedélyével mehet be. 2. Lehet kártérítési igénye, de a bíróság vizsgálja a károsult kárenyhítési, kármegelőzési, kárelhárítási kötelezettséget is. Az e kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.