Kérdés: Művelési ág alól ki nem vont zártkerti ingatlan egyik tulajdonosa eladta a birtokrészét egy nem földművesnek számító 3. személynek. A másik társtulajdonos szintén nem földműves (ez én vagyok). A szerződés hirdetményben 60 napra kifüggesztésre került az illetékes önkormányzatnál. A probléma, hogy az eladó tulajdonos nem értesített engem a szerződés megkötése előtt a 3. személy ajánlattételéről. Az első kérdésem, hogy ebben az esetben a szerződés biztosan jogvesztő? Vagyis a földhivatal az ajánlattétel hiányában nem jegyzi be a szerződést? A másik kérdésem, hogy érdemes-e elővásárlási jognyilatkozatot tennem a jegyzőnél a 60 nap alatt (elővásárlási jogommal szeretnék élni)? Ha elővásárlási jognyilatkozatot teszek, akkor az elővásárlási jogosultság jogalapja a Ptk (én és a 3. személy ugyanis nem földművesek)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Önnek elővásárlási joga van a fentebb leírtak alapján. Az elővásárlási jog jogosultja számára nyitva álló 60 napos nyilatkozattételi határidő az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon kezdődik. Lényeges változás nyár óta az eljárásban, hogy a más törvényen (így pl. a nem földműves tulajdonostársaknak a Ptk. alapján fennálló) vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival szemben megszűnik a közvetlen közlési kötelezettség.