A Büntetőeljárási törvény szerint ügygondnok kirendelése szükséges az alábbi esetekben:
– a Ptk. szerint a terhelt nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel, illetve
– nincs törvényes képviselője vagy személye nem állapítható meg,
– az egyetlen törvényes képviselővel szemben kizárási ok áll fenn,
– a törvényes képviselő akadályoztatva van,
– az eljárási cselekmény alatt a sértett, illetve a vagyoni és egyéb érdekelt ismeretlen helyen tartózkodik, emellett sem meghatalmazott, sem törvényes képviselővel nem rendelkezik.

Ügygondnokként ügyvéd rendelhető ki. A kirendelés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
Megfelelő indokkal más ügygondnok kirendelésének az indítványozása lehetséges.
Az indítványról az eljárásban résztvevő bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság dönt.
Az ügygondnokot büntetőeljárásban a törvényes képviselő jogai és kötelezettségei illetik meg, illetve terhelik.