Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására köteles, míg a megrendelő a mű átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére.

A vállalkozási szerződés tipikus eredménykötelem. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozót csak abban az esetben illeti meg a vállalkozói díj, ha eléri a meghatározott eredményt, azaz, ha megvalósítja a művet.

Ha a mű előállításához valamilyen anyag szükséges, azt a vállalkozó köteles beszerezni.

A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Azonban az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Köteles a vállalkozó annak az utasításnak a teljesítését megtagadni, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A kész művet a vállalkozó átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni. Az átadás-átvételi eljárás során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

Ingyenes vállalkozási szerződés esetén, azaz, ha a vállalkozó a szolgáltatás nyújtását ingyenesen vállalja, a megrendelő köteles megtéríteni a vállalkozó költségeit.