Végelszámolási eljárás során a gazdasági társaság nem kíván tovább működni, ezért a jogutód nélküli megszűnését határozza el. Fontos, hogy a gazdasági társaság még nincsen fizetésképtelen állapotban.
A végelszámolás tekintetében az adós gazdasági társaság legfőbb szerve hoz döntést, azaz kezdeményezi a nem peres eljárást a gazdasági társasággal szemben, valamint megválaszt egy végelszámolót, aki a végelszámolást véghez viszi. A végelszámolás kezdő időpontja a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, amely nem lehet korábbi, mint a határozat kelte, mely körülmény abból a szempontból lényeges, hogy ettől az időponttól kezdve a végelszámoló lesz a gazdasági társaság törvényes képviselője.
A végelszámolási eljárás során a végelszámoló feltérképezi a gazdasági társaság meglévő vagyonát és követeléseit behajtja, ezen felül kiegyenlíti a gazdasági társaság tartozásait és értékesíti a vagyoni eszközeit.
A végelszámoló a hitelezők kielégítését követően a fennmaradó vagyont felosztja a társaság tagjai között és megszünteti a gazdasági társaság működését.