A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének egyik eljárási módja a végelszámolás. Végelszámolásról, akkor beszélünk, ha a jogutód nélkül megszűnő társaság fizetőképes, azaz több a tényleges vagyona, mint a tartozása.

A végelszámolás tárgya az a vagyon, amivel a cég a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik vagy ezt követően szerezte.

Az eljárás alá vont vállalat legfőbb szerve hoz határozatot a végelszámolásról. Végelszámoló fogalmi szempontból bárki lehet, de a gyakorlatban a volt vezető tisztségviselőre szokott a választás esni.

A végelszámolás kezdő időpontja a legfőbb szerv által a jogutód nélküli megszűnéséről szóló határozatban megállapított időpont, mely nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.

A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

Akad pár kivétel amikor a törvény nem teszi lehetővé a végelszámolási eljárás lefolytatását.

Ilyen például, ha fizetésképtelennek bizonyul a társaság bírósági végzés szerint. Amennyiben hatósági vagy más bírósági eljárás van a céggel szemben, akkor is kizárt a végelszámolási eljárás lefolytatása.

Abban az esetben, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, valamint a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerül sor.

Illetve nem utolsó sorban akkor se lehetséges a folyamat véghezvitele, ha a felszámolás alatt áll vagy a végelszámolás alatt elrendelik a cég felszámolását.