A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint kell végrehajtani.

A végrehajtást a bíróság a végrehajtható okirat kiállításával rendeli el. Végrehajtható okiratnak minősül többek között a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői vagy bírósági okirat, a bíróság vagy a közjegyző által kiállított végrehajtási lap, valamint a bíróságnak a végrehajtást elrendelő, letiltó illetve átutalási végzése.

A végrehajtható okirat kiállításának törvényben rögzített feltételei vannak.
A végrehajtandó határozatnak kötelezést (marasztalást) kell tartalmaznia, jogerősnek, valamint véglegesen vagy előzetesen végrehajthatónak kell lennie, további követelmény, hogy az ügyészség és a nyomozó hatóság határozatával szemben további jogorvoslati lehetőség nincs, illetőleg a teljesítési határidő letelt.

A bíróság a végrehajtható okiratot a végrehajtást kérő kérelmére állítja ki. A kérelmet kellő példányban és törvényi szabályok szerint megfelelően kitöltött nyomtatványon kell előterjeszteni.