A végrehajtó az adós munkabérét letiltja, és ilyen módon lefoglalja, ha az adós:
a) a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg
b) a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását.

A végrehajtó a letiltást a munkáltatónak és a feleknek is megküldi.

A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és fizesse ki a végrehajtást kérőnek. Kivételes esetben lehetőség van átutalásra a végrehajtói letéti vagy más számlára.

A munkabérre vezetett végrehajtás hatálya (újabb letiltás nélkül) kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós az új munkáltatótól kap (munkáltató megváltozása esetén).

A végrehajtónak jogában áll a munkáltatónál, szükség esetén a helyszínen is ellenőrizni, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a munkáltató megtartja-e.

A munkáltató az eljárás során köteles biztosítani a végrehajtó részére a munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést, valamint a munkáltatónak az adósra vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére, és a letiltás foganatosítására vonatkozó iratokba történő betekintést.

A tartásdíj behajtására irányuló letiltást (fentiektől eltérően) a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított után 3 napon belül kell kibocsátani.