Hazánkban megkülönböztetjük a törvényes-, ági-, valamint a végrendeleti öröklést.
A végrendeleti jelleg megállapításához szükséges, hogy az okirat halál esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, valamint abból kitűnjön, hogy az örökhagyótól származik.

A magyar Polgári Törvénykönyv három végrendeleti fajtát különböztet meg: közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet, valamint szóbeli végrendelkezés, amennyiben erre a törvény lehetőséget biztosít.
Közvégrendeletet tenni közjegyző előtt lehetséges.

Írásbeli magánvégrendelet lehet saját kezűleg, illetve más által írott is, azzal a feltétellel, hogy saját kezűleg írott végrendelet esetén az örökhagyó az adott nyelven írni tudjon, míg más által írott végrendelet esetén követelmény, hogy az örökhagyó értsen azon a nyelven, amelyen a végrendeletet írták.
A végrendelettel kapcsolatban bővebb információt a Polgári Törvénykönyv Hetedik Könyve tartalmaz.