dr. Kiss D. Csaba

O nás

Po dvoch desaťročiach skúseností v kriminalistike a štátnej službe, ako aj pôsobenia v dvoch advokátskych kanceláriach som sa rozhodol založiť vlastnú klasickú advokátsku prax, popri ktorej vykonávam vysokoškolskú pedagogickú činnosť v oblasti daňového, správneho a občianskeho práva.

Ťažiskovou oblasťou mojej činnosti je trestné právo a výkon obhajoby v trestnom konaní, avšak vzhľadom na občianskoprávny dopad všetkých trestných procesov sa domnievam, že vzniknuté problémy je potrebné identifikovať a riešit komplexným spôsobom.

Pre svojich klientov poskytujem rýchle, efektívne, inovatívne a diskrétne riešenia.

Jazykové znalosti: nemecký jazyk

Odborné oblasti

 • výkon obhajoby v trestnom konaní, zastupovanie poškodených a podávanie návrhov v ich mene;
 • právne zastúpenie a poradenstvo v civilných sporových a mimosporových konaniach:
  • dedičské konania,
  • konania v rodinnoprávnych veciach (rozvod, zverenie dieťaťa do starostlivosti, výživné atď.)
  • konania spojené s nehnuteľnosťami, sprostredkovanie kúpy a predaja,
  • konania spojené s bytovými priestormi
  • vyhotovovanie verejných listín,
  • vyhotovovanie zmlúv,
  • konania o náhrade škody,
  • exekučné konania,
  • správa pohľadávok.
 • poskytovanie trvalého právneho zastúpenia podnikateľským subjektom;
 • poskytovanie právneho zastúpenia v daňových a správnych (sporových) konaniach.

Partneri

Domáci partneri

dr. Izabella Tivadar

advokátka (občianske právo, obchodné právo)

Advokátska kancelária Ütő-Siklódi

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

trestné právo, občianske právo
Webová stránka: http://www.uto-siklodi.hu

Zahraniční partneri

Zahraničnými partnermi disponujeme v nasledujúcich krajinách, v ktorých Vám dokážeme poskytnúť priamu právnu pomoc a právne zastúpenie:

 • Rakúsko
 • Nemecko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Austrália
 • USA

Moji partneri ovládajú anglický, nemecký, taliansky, rumunský, slovenský resp. čínsky jazyk.

Fotogaléria

Kontakt

Kontakt

sídlo: 1065 Budapest, Révay utca 10.
korešpondenčná adresa: 1380 Budapest 62., P.O. BOX: 1081.
mobil: +36 20 966 2061
e-mail: drjurkisscsaba@gmail.com
e-mail: info@jogomvan.hu
webová stránka: https://www.jogomvan.hu
HUF číslo účtu: 11773133-10622618
IBAN: HU98117731331062261800000000
BIC / SWIFT: OTPVHUHB
EUR číslo účtu: 11775135-12943889
IBAN: HU68117751351294388900000000
BIC / SWIFT: OTPVHUHB
DIČ: 53743095-2-41

Webová stránka Advokástkej komory mesta Budapešť: http://bpbar.hu

 

Webová stránka

   

  Sídlo

  sídlo: 1065 Budapest, Révay utca 10.
  mobil: +36 20 966 2061
  e-mail: drjurkisscsaba@gmail.com