Kérdés: Idős, beteg vagyok. Ingatlanomat mindenképpen az unokámra szeretném hagyni vagy neki ajándékozni. Van egy fiam, de a kapcsolatunk már régen megromlott, egy fillért nem szeretnék rá hagyni. Az unokám még csak 4 éves. Hogy tudom megoldani, hogy csak az övé legyen minden vagyonom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A végintézkedési szabadság részeként az örökhagyó a törvényes örökösét kizárhatja az öröklésből. Az örököst bármilyen okból ki lehet zárni, a kizárást indokolni sem kell, a kötelesrészre jogosult örököst azonban csak a kötelesrészt meghaladó törvényes öröklésből lehet kizárni, ugyanis a kötelesrésztől a jogosultat csak kitagadással lehet megfosztani – a kitagadás viszont csak akkor érvényes, ha törvényben meghatározott kitagadási ok áll fenn. Azt tanácsolnám Önnek elsősorban, hogy végakaratát közjegyző által készített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett végrendeletbe foglaltassa bele, hiszen tartalmi és a keletkezésének körülményei tekintetében mindig törvényi vélelem áll amellett, hogy a végrendelet a jogszabályok megtartásával készült.