További szakterületek

Budapesti irodánk arra törekszik, hogy ügyfelei számára széles körű segítséget tudjon nyújtani, ennek okán nem csupán a polgár és büntetőjog egyes területein látunk el jogi feladatokat, hanem az egyéb kevésbé népszerű jogterületek kapcsán is, melyek különleges szakértelmet igényelnek.

Amennyiben olyan jogi problémája támad, melyet nem talál meg az alábbi, illetve egyéb jogterületek között, keressen minket bizalommal elérhetőségeinken keresztül, irodánk készséggel áll rendelkezésére!

Jogom van - Gazdasági társaságok

Gazdasági társaságok részére állandó jogi képviselet biztosítása

Gazdasági társaság alapításakor, illetve egyéb változási bejegyzés esetén kötelező a jogi képviselet. Továbbá az egyes okiratok érvényességéhez ügyvédi ellenjegyzés szükséges. Budapesti ügyvédként számos fővárosi cég képviseletét látom, illetve láttam el. Továbbá az ország egyéb régióiból is érkeznek megkeresések, többnyire jogi képviselet kapcsán. Amennyiben cégügyekkel kapcsolatos jogi tájékoztatásra, okiratszerkesztésre, képviseletre van szüksége keressen bizalommal!

Kisajátítási ügyek, peres képviselet

Magyarország Alaptörvénye szerint kisajátítani csak kivételesen, közérdekből lehet a törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett. Ennek ellenére egyre több esetben találkozunk olyan ügyfelekkel, akik kisajátítási eljárás kapcsán keresnek meg. Ilyenkor kiemelten fontos, megvizsgálni a kisajátítás jogalapját, továbbá azt, hogy a kisajátítással elért közösségi előny a tulajdon elvonásával járó hátrányt milyen mértékben, vagy egyáltalán meghaladja-e. A hatóság és a bíróság is ezen pontokat szemrevételezi először egy ilyen ügy elbírásánál. Amennyiben a hatóság dönt a kisajátításról ez a közléssel jogerőssé válik a továbbiakban 15 napon belül van lehetőség jogorvoslatra. Ezt követően a bíróság peres eljárás keretében dönt, a kisajátítási eljárás jogszerűségéről, továbbá a felperes által benyújtott kereseti kérelemben foglalt kifogásokról. Már az eljárás elején fontos a szakterületen jártas ügyvéd bevonása, keressen minket bizalommal budapesti irodánkban!

Adó- és közigazgatási (peres) eljárásokban jogi képviselet nyújtása

A közigazgatási eljárások rendjét típustól függően különböző jogszabályok határozzák meg. Az általános közigazgatási rendet azonban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályozza és ezt egészítik ki az egyes külön törvények. Fontos, hogy az állampolgárok jogai érvényesüljenek. Továbbá kötelezettség is terheli őket, csakúgy, mint a hatóságot. Ezeket leggyakrabban közigazgatási eljárás keretén belül lehet érvényesíteni, illetve a hatóságok által hozott határozatok végső esetben a bíróság előtt is megtámadhatók. Ezen jogterület szabályozása igen szerteágazó, ezért érdemes ügyvédi segítséget igénybe venni egyes bonyolultabb közigazgatási ügyek kapcsán. Egy tapasztalt ügyvéd segíthet, hogy mely úton érdemes elindulni az ügy hatékony és gyors rendezése érdekében.

Idegenrendészeti és vízum ügyek, peres képviselet

A migráció egy összetett téma, melynek szabályozása egyre több kérdést vet fel. Vízum, tartózkodási engedély, hosszabb távon letelepedési engedély is szükséges az országban való jogszerű tartózkodáshoz. Ezen okmányok, továbbá az állampolgárság megszerzéséhez szigorú jogi feltételrendszer kapcsolódik. Lebonyolításuk komoly jogi szaktudást igényel. Budapesti irodánk nem csupán EGT- állampolgárok, hanem harmadik országbeli állampolgárok részére is segítséget tud nyújtani ezen ügyek rendezésében. Továbbá a perbeli képviseletet is ellátjuk ilyen ügyek esetén is.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága részére kérelem előterjesztése és a jogi képviselet ellátása

Amennyiben az itthoni bírósági eljárások nem végződtek az Ön számára kedvező helyzettel és úgy érzi tisztességtelenség érte, továbbá az emberi jogai sérültek lehetőség van kereset benyújtására az Emberi Jogok Európai Bírósága részére. A Bíróság vagyoni és nem vagyoni kártérítést is megítélhet számunkra, továbbá kimondhatja, hogy ügyünket jogsértő módon bírálták el. Ezen túlmenően költségeink megtérítésére is kötelezheti az alperes államot. Budapesti irodánkban tanácsadást, illetve képviseletet is ellátunk európai jogi és emberjogi vonatkozású ügyekben.

Jogi segítségre van szüksége Budapesten?