Követelési ügyek

Gyakran találkozunk olyan ügyekkel, ahol az adós csak részben teljesít a szerződésnek, illetve a jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően, vagy egyáltalán nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Továbbá nem tartja be a határozatban megjelölt határidőket. Kiemelten fontos ezeknél az eseteknél is a megfelelő jogi segítség, az ügy gyors és hatékony befejezése érdekében.

Jogom van - Polgári jog

Végrehajtási ügyek

A végrehajtási eljárásokat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza, illetve közigazgatási eljárások esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, továbbá adóigazgatási ügyek esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései határozzák meg az eljárás rendjét. A végrehajtási jog egy igen bonyolult jogterület, ami már a szabályozásából is kitűnik.

Devizás ügyek

Budapesten praktizáló ügyvédként évek óta foglalkozunk banki károsultakkal, illetve olyan ügyfelekkel, akik még mindig a deviza hitel fajta által okozott nehéz szituációból próbálnak kikerülni. Minden esetet egyedileg értékelünk és javaslatot teszünk, hogy van-e értelme belekezdeni egy peres eljárásba. A devizás ügyeknél kiemelt figyelmet fordítunk a nehéz helyzetbe jutott adósok anyagi helyzetére, ennek megfelelően igyekszünk olyan munkadíjat megállapítani, amely teljesíthető a károsultak számára.

Követeléskezelés

Egy tartozás behajtását peren kívül, illetve peres eszközökkel is lehet foganatosítani. Mindkettő esetben célszerű ügyvédi segítséget igénybe venni. Budapesti irodánk a behajtással kapcsolatos, továbbá a kintlévőség kezelésével összefüggő teljeskörű jogi segítségnyújtást és tájékoztatást biztosítja ügyfelei részére. Ez magában foglalja a tanácsadást, iratok elkészítését, képviseletet a bírósági eljárásban, peren kívüli igényérvényesítés megkísérlését is. Célunk megbízóink érdekének biztosítása és érvényesítése a további eredményes gazdasági működés érdekében.

Követelési ügyben van segítségre szüksége Budapesten?