Jogom van - dr. Mohay György

dr. Mohay György

 közigazgatási jog, polgári jog

1991-ben végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán „cum laude” minősítéssel. 1994-ben tettem le a jogi szakvizsgát, majd 1996-ban neveztek ki bíróvá. Kilenc évi polgári jogi bíráskodás után tizenhat évig a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumában folytattam a bírói munkát, ezen belül a közigazgatás szinte minden ágával foglalkoztam. Bírói pályafutásom utolsó évében a Kúria bírájaként dolgoztam. 2000-ben posztgraduális európai jogi szakjogász diplomát szereztem.

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

Első oklevelét Debrecenben szerezte informatikus programozóként. Ezt követően a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának PhD képzésében vett részt. Évekig dolgozott a Deloitte&Touche-nál, minisztériumokban projektvezetőként, ezt követően pedig sokszínű tapasztalatait felhasználva, felépítette a jog széles területeivel sikeresen foglalkozó Ütő-Siklódi Ügyvédi Irodát.

Főbb területei:

  • büntetőügyek: védőként, illetve jogi képviselőként a büntetőeljárásban meggyanúsított személyek, illetőleg a bűncselekmények sértettjei számára biztosít hatékony szakmai támogatást.
  • polgári ügyek: az összetett, bonyolult családi ügyekben, problémás cégügyekben megnyugtató megoldásokat biztosít és nyújt támogatást.

Dr. Gyulay Dániel

Dr. Gyulay Dániel LL. M. ügyvéd, közlekedési és közlekedési igazgatási szakjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Anyagi- és Eljárásjogi Tanszékének megbízott óraadója. Jogászi oklevelét jeles, szakjogászi képesítését
pedig kitüntetéses minősítéssel szerezte. Tudományos életben végzett munkássága során több szakmai cikk szerzője.

Ügyvédi tevékenységének fő területe a büntető-, szabálysértési- és kártérítési jog, melyeken túl munkajogi, valamint szerződéses jogviszonyok kapcsán is széleskörű szaktudással rendelkezik. Általános tanácsadás és okiratszerkesztés mellett különösen a közlekedési ügyekre szakosodva, rendszeresen képviseli ügyfeleit büntetőeljárások és polgári peres eljárások során.

dr. Boros Brigitta

dr. Boros Brigitta

polgári jog, családi jog, társasházi jog

dr. Székely Zsuzsanna Zsófia

dr. Székely Zsuzsanna Zsófia

családi jog, büntetőjog

dr. Takács Tamara Tímea

dr. Takács Tamara Tímea

polgári jog, angol szakfordító

Dr.Tivadar Izabella

Dr.Tivadar Izabella

gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog

Katona Erzsébet

Katona Erzsébet

jogi gyakornok

Nagy Klaudia

Nagy Klaudia

jogi gyakornok