— Partnerek —

Partnereink bemutatása

dr. Mohay György - Jogom van - Budapest

dr. Mohay György

közigazgatási jog, polgári jog

1991-ben végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán „cum laude” minősítéssel. 1994-ben tettem le a jogi szakvizsgát, majd 1996-ban neveztek ki bíróvá. Kilenc évi polgári jogi bíráskodás után tizenhat évig a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumában folytattam a bírói munkát, ezen belül a közigazgatás szinte minden ágával foglalkoztam. Bírói pályafutásom utolsó évében a Kúria bírájaként dolgoztam. 2000-ben posztgraduális európai jogi szakjogász diplomát szereztem.

Dr. Molnár Gábor Miklós - Jogomvan - Budapest

Dr. Molnár Gábor Miklós

egyéni ügyvéd (büntetőjog)

1979-ben szereztem diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Győri Járási Ügyészségen kezdtem ügyészi pályafutásomat ügyészségi fogalmazóként, majd a szakvizsga letétele után 1981-től ügyészként. 1987-től legfőbb ügyészségi ügyészként, 2001-től főosztályvezető helyettes ügyészként, majd 2003-tól Fővárosi fellebbviteli főügyészként teljesedett ki ügyészi karrierem. 2005-2006-ban az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnökeként, irányítottam a büntető jogalkotást. Egyidejűleg felelős voltam a kegyelmi ügyekért, valamit a kormányzati korrupcióellenes teendők irányításáért. 2007-től legfelsőbb bírósági bíróként, 2012-től a Kúria tanácselnökeként dolgoztam nyugdíjazásomig. 2021-től egyéni ügyvéd vagyok.
Jogi szakokleveles közgazdász, valamint gazdasági büntetőjogi szakjogász másoddiplomát, illetve PhD. tudományos fokozatot szereztem.
1992-től tanítottam az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén 2016-ig, 1995-től tanítok – jelenleg is – a PPKE JÁK büntetőjogi Tanszékén.

Főbb szakterületeim: a gazdasági büntetőjog, költségvetési csalás, közlekedési bűncselekmények.

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán - Jogom van - Budapest

Dr. Ütő-Siklódi Zoltán

Ütő-Siklódi Ügyvédi Iroda

Első oklevelét Debrecenben szerezte informatikus programozóként. Ezt követően a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának PhD képzésében vett részt. Évekig dolgozott a Deloitte&Touche-nál, minisztériumokban projektvezetőként, ezt követően pedig sokszínű tapasztalatait felhasználva, felépítette a jog széles területeivel sikeresen foglalkozó Ütő-Siklódi Ügyvédi Irodát.

Főbb területei:

  • büntetőügyek: védőként, illetve jogi képviselőként a büntetőeljárásban meggyanúsított személyek, illetőleg a bűncselekmények sértettjei számára biztosít hatékony szakmai támogatást.
  • polgári ügyek: az összetett, bonyolult családi ügyekben, problémás cégügyekben megnyugtató megoldásokat biztosít és nyújt támogatást.
Dr. Gyulay Dániel - Jogom van - Budapest

Dr. Gyulay Dániel

egyéni ügyvéd

Dr. Gyulay Dániel LL. M. ügyvéd, közlekedési és közlekedési igazgatási szakjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Anyagi- és Eljárásjogi Tanszékének megbízott óraadója. Jogászi oklevelét jeles, szakjogászi képesítését pedig kitüntetéses minősítéssel szerezte. Tudományos életben végzett munkássága során több szakmai cikk szerzője.
Ügyvédi tevékenységének fő területe a büntető-, szabálysértési- és kártérítési jog, melyeken túl munkajogi, valamint szerződéses jogviszonyok kapcsán is széleskörű szaktudással rendelkezik. Általános tanácsadás és okiratszerkesztés mellett különösen a közlekedési ügyekre szakosodva, rendszeresen képviseli ügyfeleit büntetőeljárások és polgári peres eljárások során.

Jogom van - dr. Tivadar Izabella

Dr. Tivadar Izabella

egyéni ügyvéd (polgári jog, társasági jog)

Dr. Truczán Annamária - Jogomvan - Budapest

Dr. Truczán Annamária

egyéni ügyvéd

Dr. Vass Dániel Béla

polgári jog, GDPR, jogi szakfordítás
Web: www.vassugyved.com

— Külföldi partnerek —

dr. Kiss D. Csaba - Partnerek

Külföldi partnereink az alábbi országokban találhatóak, ahol közvetlenül tudunk jogi segítséget, képviseletet nyújtani:

  • Ausztria
  • Németország
  • Románia
  • Szlovákia
  • Ausztrália
  • USA

— Munkatársak —

Tapasztalt munkatársaink segítik felmerülő jogi problémái megoldásában. Munkatársaim angol, német, olasz, román és szlovák, illetve kínai nyelveken is beszélnek. Tekintse meg munkatársaink eredményeit!

Dr. Truczán Annamária - Jogomvan - Budapest

dr. Boros Brigitta

polgári jog, családi jog, társasházi jog

Boros Brigitta vagyok, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Jogász diplomámat az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemen szereztem meg.

Munkám során elsősorban ingó-és ingatlan adásvételekkel, szerződésekkel, gazdasági társaságokkal, valamint családjogi, öröklés jogi, munkajogi kérdésekkel, illetve büntetőjoggal foglalkozom.

Dr. Truczán Annamária - Jogomvan - Budapest

dr. Székely Zsuzsanna Zsófia

családi jog, büntetőjog

Jogi diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem, az irodához 2018. évben csatlakoztam, jelenleg ügyvédjelöltként erősítem a csapatot.

A kezdetektől részt veszek összetettebb jogi ügyek megoldásában, főbb területeim a büntetőjog, a családjog, valamint ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése.

Jogom van - dr. Takács Tamara

dr. Takács Tamara Tímea

polgári jog, angol szakfordító

Jogom van - dr. Takács Tamara

dr. Rozsnyó Renáta

jogász

 

Dr. Truczán Annamária - Jogomvan - Budapest

Pintye Réka

jogi gyakornok

Jogom van - Katona Erzsébet

Katona Erzsébet

jogi gyakornok

Jogom van - Nagy Klaudia

Nagy Klaudia

jogi gyakornok