Büntetőügyek

A büntetőeljárás többnyire hivatalból indul, az ügyészség, mint közvádló képviseli a vádat. Bizonyos esetekben azonban a jogosult által tett feljelentés alapján indul meg az eljárás, amelynek célja az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása.

Jogom van - Büntető ügyek

Büntetőjogi védelem

Amennyiben valaki ellen büntetőeljárás indul szükséges számára biztosítani a hatékony büntetőjogi védelmet, továbbá fontos a megfelelő jogi képviselet. Ennek érdekében már a nyomozási szakasz kezdetétől egészen az eljárás jogerős befejezéséig szakszerű jogi segítséget nyújtunk ügyfeleinknek Budapesten.

Budapesti ügyvédi praxisom során mindig is kiemelt figyelmet fordítottam ügyfeleim megfelelő, teljeskörű tájékoztatására, mivel különösen fontosnak tartom, hogy ügyfeleim maximális bizalommal forduljanak felém.

Pótmagánvád benyújtása

A pótmagánvádas eljárás során kötelező a jogi képviselet. A sértett pótmagánvádlóként csak abban az esetben léphet fel, amennyiben feljelentését vagy az eljárás megszüntetése miatt benyújtott panaszát elutasították. Pótmagánvád benyújtása esetén is teljeskörű jogi segítséget nyújtunk Budapest területén.

Sértetti képviselet

Sértett az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény veszélyeztette vagy sértette. Az eljárás során a sértettet ért vagyoni, illetve nem vagyoni és egyéb kárának kompenzációja a cél, amelyben fontos a megfelelő jogi képviselet biztosítása. A polgári igényeken túl az elkövető felelősségre vonása is kiemelt jelentőséggel bír a büntetőjogi eljárás során. Bizonyos esetekben a bűncselekmény által okozott testi-lelki gyötrelmek megnehezítik az ügyfél részvételét az eljárásban ennek okán különösen fontos a szakszerű, megbízható jogi képviselet.

Büntetőjogi képviseletre van szüksége Budapesten?