— Fórum —

Az összes megválaszolt kérdés

A fórum használata

A  jogi fórum felülete arra szolgál, hogy jogi problémájára iránymutatást, lehetséges megoldási javaslatot kapjon, relatíve gyorsan és ingyenesen.

Keresés

A beépített kereső segítségével kulcsszavakra lehetséges a keresés minden jogeset címében és tartalmában, mely javasolt, hiszen lehetséges, hogy a kérdésére a válasz már megtalálható.

Nem találta meg, amit keres?

A szolgáltatás teljeskörű jogi tanácsadásra nem alkalmas, így az üzemeltető minden felelősséget kizár annak használatával kapcsolatosan, pusztán iránymutatás, segítség, jogi véleménynyilvánítás az oldal célja. Egyebekben a főoldalon megjelentetett Általános felhasználási feltételek az irányadóak.

Megválaszolt kérdések

Ezekre válaszoltunk eddig

Ha nem találja a választ, kérdezzen fórumunkban!

Kérdés: A barátom megengedné, hogy a lakása egy helyiségében végezzem a vállalkozói tevékenységem (fejlesztő foglalkozások gyerekeknek). Ő ezért nem akar pénzt kérni, ez jogilag rendben van-e így?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ezt szívességi lakáshasználatnak hívják, azonban ha telephelyet vagy székhelyet akar bejegyeztetni oda, vagy kell működési engedély a vállalkozáshoz akkor már szükséges lesz egy írásbeli megállapodás a használatról.

Kérdés: Árverésen vásároltam egy ingatlant. A tulajdonos egy alkoholista férfi volt, többször adtam neki haladékot a kiköltözésre. Miután kiköltözött csak a takarításra több 100 forint ment el, olyan állapotban volt a ház és a telek. Azonban a közművek átírásánál jött csak az igazi pofon. A vízművek azt állítja, hogy ők megtagadják addig a fogyasztási hely újbóli bekötését, amíg nem fizetem meg a fogyasztási helyen keletkezett korábbi tartozást.  Egyáltalán nem érzem igazságosnak, hogy valaki más tartozását meg kell fizetnem, mikor az árverési jegyzőkönyvben az állt, hogy per- és tehermentesen vásárolom az ingatlant. Több mint 700 ezer forintot követel a vízmű, ami szinte a lehetetlen kategória. Két havonta fizetünk a családi házunkra 7000 forint víz számlát. Jelenlegi árakkal számolva is 16 év kell egy ilyen tartozás felhalmozásához. Lehet ilyenkor valamit tenni? Jogosan járt el a vízmű, amikor a fogyasztót nem kapcsolta le a hálózatról? Mit lehet ilyenkor tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverésen megvásárolt ingatlanok esetében felhívja a figyelmet, hogy az ingatlanon előfordulhat olyan közműtartozás, azaz vízdíjtartozás, amelyről az önálló bírósági végrehajtónak nincsen tudomása, így erről célszerű előzetesen kifejezetten a közműszolgáltatóktól tájékoztatást kérni. Leveléből az derül ki számunkra, hogy a vízmű szolgáltatóval már csak az átíráskor volt módja felvenni a kapcsolatot, így csak akkor szembesült azzal, hogy az ingatlanhoz még ez a teher kapcsolódik; amelyről ha korábban tudomást szerez, a kockázatok tükrében mérlegelhette volna a vásárlást.

Kérdés: Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy válófélben vagyok a férjemmel és építkezünk. Amikor a telket vettük még nem voltunk házasok és az ő nevén van. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor a telek és így a ház is az övé vagy közös lett minden, amikor házasok lettünk. Van hitelünk, ami az én nevemen lett felvéve. Az is közös vagy az az enyém?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, hogy Önök között a házasságkötést megelőzően mikor keletkezett életközösség.  A hitel szempontjából pedig az lesz releváns, hogy mikor vették fel. Fő szabály az, hogy az életközösség (nem a házasság, hanem az együttélés tehát!!!) ideje alatt szerzettek fele-fele arányúak, függetlenül a keresményektől. Így a kölcsön is fele-fele.

Kérdés: Egy budapesti lakásszövetkezetben vagyok tulajdonos és tag. A lakásszövetkezetnek volt három házfelügyelői lakása, amit a szövetkezet vezetője közgyűlési határozat nélkül bérlakássá alakított. Azt szeretném megtudni, hogy ezt így jogszerűen tette-e? Ennek a lakásszövetkezetnek nem háromtagú elnöksége, hanem egy megválasztott ügyvezető elnöke van. Amennyiben az elnök elkövette a hűtlen kezelést, akkor hivatkozhat, vagy védekezhet-e az általa elfogadtatott éves költségvetéssel? Tehát mondhatja-e azt, hogy a lakók elfogadták a költségvetést, még ha ezzel anyagi kár érte őket? Amennyiben a tagság kezdeményezése ellenére az igazgatóság és a felügyelőbizottság nem hívja össze, akkor a tagok összehívják a közgyűlést. Ez világos. Azt szeretném megtudni, hogy a közgyűlés lebonyolítása az igazgatóság feladata, vagy az összehívó tagságé-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához kellene ismernem a szövetkezet működési szabályait és az elfogadott határozatokat. Utóbbi esetben a tagságé.

Kérdés: Egy ceglédi lakos illegálisan toldott az ingatlanához + 40 nm²-t. Amit velem csináltatott meg, ennek a munkadíját mindig halasztgatta, hétről hétre, napról napra. Ha már én nem kapom meg a munkadíjam, érezze ő is a törődést. A bejelentésről nem szeretném, ha tudna, hogy meglepetésszerűen érje.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A fórum az írásbeli segítségnyújtás, jogi természetű kérdésekben, az Ön által kívánt hatósági bejelentés megtétele iránt ilyen formában nem intézkedünk.

Kérdés: Régen volt egy olyan opció, mikor nem voltam keresőképes, akkor az önkormányzatnál bejelentettük, hogy édesanyám tart el és úgy ingyenes volt a tb, ez még van ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincsen ilyen.

Kérdés: Apukámmal élek, a szüleim elváltak és 16 éves vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy van-e jogom ott aludni a barátomnál (szintén 16 éves)? Sokszor fenyeget azzal, hogy kihívja a rendőrséget ránk és félek ott aludni. Lehetséges, hogy szülői beleegyezés nélkül ott aludhassak (nem szeretnék oda költözni)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Szülői beleegyezés nélkül nem aludhat ott.

Kérdés: 17 és fél évesen van-e jogom elhagyni a szülői házat édesanyám beleegyezése nélkül ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs.

Kérdés: Nyolc éve lakom egy albérletben, évek óta nem adott a tulaj szerződést csak a lakbért emelgette. Most adott egy új szerződést október 1-jével, amiben beleírta, hogy én nem kérem a lakás energia tanúsítványát bemutatni, mivel ismerem az energiafelhasználását. Közölte velem, hogy nem hajlandó  a kötelező energia tanúsítványt megcsináltatni, mert azért fizetni kell viszont november 1-től emeli a lakbért, de a szerződésben az eddigi lakbér szerepel. Köteles lenne-e megcsináltatni, illetve van-e joga így lakbért emelni, főleg úgy, hogy olyan hibákat nem javít ki a lakáson, ami kötelessége lenne.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bérbeadónak kötelessége az energiatanúsítvány vagy annak másolatának az átadása (ez alól kivételt az jelenthet, ha nem kell az ingatlanra energiatanúsítványt készíteni) már a szerződéskötéssel egyidejűleg. A lakbér összege végső soron az Önök konzenszusa, tehát amennyiben az Önnek nem elfogadható, élhet a felmondás jogával.

Kérdés: Lakásszövetkezeti osztatlan közös területre jogos-e a parkolási és behajtási díj szedése? A feltételek nem adottak. Kérhető-e áfás számla?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, ez jogszerű lehet, a szervezeti működési szabályzat meghatározhatja a közös tulajdonú telken a parkolók használati lehetőségeit. Áfás számla kérésének nincsen akadálya, azonban ha a szövetkezet ÁFA körön kívül gyakorolja ezt a tevékenységét, akkor nem tud adni, csak egyéb számviteli bizonylatot.

Kérdés: Kinek a joga és kötelessége ellenőrizni a meghatalmazásokat? Kiadhatóak-e a közgyűlési meghatalmazások bármely tulajdonostársnak ellenőrzésre, vagy csak az arra jogosult személyek tekinthetnek bele ezekbe az érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokba?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közgyűlést levezető elnöké. A tulajdonosok jogosultak teljes körűen megismerni a társasház működésével kapcsolatos iratokat, így ezen meghatalmazásokat is. Az iratok megismerése során azonban az Info tv. előírásaira figyelemmel kell lenni.

Kérdés: Ha a férj és feleség egy munkahelyen dolgozik és mindkettőnek van saját gépkocsija, adható-e mindkettőjüknek, mert pl. a szabadságot sem egyszerre veszik ki? A munkába járás tömegközlekedéssel nem oldható meg. 6 évig kapta mindkét fél, most visszavonásra került.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mindegyik dolgozó külön-külön megkaphatja a munkába járás költségtérítését, tekintet nélkül, hogy kié a gépjármű.

Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy hozzátartozóként kötelezhetnek-e arra, hogy elhunyt rokonom ingóságait elszállíttassam, illetve ennek költségét kifizessem, amennyiben az elhunyt szociális rászorultságú alapon önkormányzati lakásban élt? Egyeneságú örökös vagyok, de a hozzátartozó nem rendelkezett ingatlannal, vagyonnal, így nem örökölnék tőle.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Több szempontból is ellentmondásos a kérdése. Ha nincsen vagyona az elhunytnak, akkor milyen ingóságokkal rendelkezik, amit el kellene szállítani? Egyébiránt az örökös kötelezettsége lesz majd a hagyaték rendezése.

Kérdés: Anyósommal nem jövök ki, igazából sohasem, mindig én voltam a szemében a tüske, a rossz, mindig bántott, a hátam mögött is, uszítja a páromat ellenem. Kérdésem, hogy ha esetleg gyereket vállalnék, akkor van-e lehetőség arra, hogy anyós lemondjon úgymond a nagyszülői jogairól, hogy ne láthassa a gyereket stb.?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ilyet nem lehet.

Kérdés: 3 testvér örökölt egy XX. kerületi, felújítandó, 1,5 millió Ft közüzemi tartozásos 67 nm-es panellakást. Hagyatéki eljárás előtt állnak. A legidősebb testvér kivásárolná a másik két testvér tulajdonrészét osztályos egyezséggel: ő tehermentesítené a lakást, valamint (kb. reális, 31,5 millió értékben) 10,5–10,5 millió Ft átadásával lenne a testvérek közötti alku. A legkisebb testvérnek ez megfelel. A középső testvér „megér az 45 misit is” felkiáltással nem alkuszik. 1. A középső testvér a Nyírségből, önerőből (szerintem) nem igazán tudja lebonyolítani az ingatlan eladását. Milyen részben kötelezhető a másik két testvér az eladási folyamat ügyeinek intézésére? 2. Ha nem kötelezheti őket, ingatlanközvetítőt fogad, és: a, sikerül eladni neki 45 millióért a lakást, zokszó nélkül megkapja az ingatlanos díjának 2/3 részét. b, valószínű, hogy nem sikerül neki eladni, csak max. az osztályos egyezségnek felajánlott 31,5 millióért. Követelheti az ingatlanos díj 2/3-át? 3. Meddig húzhatja el az eladást?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által feltett kérdések mindegyike elsődlegesen lehet az Önök, azaz a három testvér közös megegyezésének függvénye. Tehát az, hogy ki intézi az eladási folyamatot, abban ki vesz részt, ki viseli annak költségeit, és hogy milyen áron és meddig hirdetik az ingatlant a piacon, arról Önök mind megegyezhetnek írásban, KÖZÖSEN. Ennek keretében pedig arról is, hogy ki viseli a költségeket, ha az értékesítési folyamat nem az elképzelések szerint zárul. Megegyezés hiányában ún. közös tulajdon megszüntetése iránti pert lehet indítani.

Kérdés: Az alábbi helyzetben kérnék véleményt, segítséget. Félállásban (20 óra) dolgozom egy lakásotthonban pszichológusként. Az intézményben heti 12 órát töltök, a többi időt egyéb feladatokkal. Június 21-e óta dolgozom ott, a teljes állásom mellett. Szeptember végén közölték, hogy van 24 nap szabadságom. A problémám abból származik, hogy véleményük szerint, ha én egy nap nem jelenek meg a munkahelyen, azért nekem 3 nap szabadságot kell kiírni. A magyarázatuk szerint, mivel 12 órát töltök ott, ezt kell elosztani 5 napra, így nekem 1 nap szabadság 2 óra 24 percet fed le. Így hiába van 24 nap szabadságom, ténylegesen 7 napot lehetek távol. Semmilyen törvényi hivatkozást erre nem tudtak adni magyarázatul. Kérem a segítségüket, mivel érvelhetek ez ellen? Vagy ha ez helyes, miért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A részmunkaidőben alkalmazott munkavállalónak is az általános szabályok szerint jár az alap- és pótszabadság, továbbá a szabadság kiadása is az általános szabályok szerint alakul. Azaz a részmunkaidős munkavállalót ugyanannyi szabadság illeti meg, mintha teljes munkaidőben dolgozna. Egyébiránt a számítás sem jó, nem a 12 órát, hanem a 20 órát kellene osztani 5-tel, és így egy munkanap Önnek 4 óra.

Kérdés: Köteles vagyok-e egy jogi végzettség nélküli, falusi jegyzőt beengedni a házamba? Hatóságnak minősül-e? Mikor még rendőrt sem vagyok köteles beengedni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a jegyző hatóságnak minősül és be kell engednie. A jegyző természetesen csak a hatáskörébe tartozó dolgokat végezheti el az ingatlanon.

Kérdés: Árverésen vett ingatlan esetén, valóban sor kerülhet kilakoltatásra a moratórium alatt, ha az új tulajdonos saját lakhatása is veszélyben van?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem bizonyos személyekre vonatkozik a moratórium, hanem időszakra. November 15. és április 30. között nem lehet kilakoltatást végezni.

Kérdés: Ketten egy zsákba aszú fürtöt szedtünk engedély nélkül. Zsákot otthagyva kimentünk a szőlőből, ami nincs elkerítve. A tulajdonos odajött hozzánk, 10-en voltunk, többiek nem tudtak róla mit csinálunk, mivel a mellette lévő szőlőt szüreteltük. Mindenki védekezett, de mi ketten odamentünk és bevallottuk a tettünket. Rendőrség kijött, nekik is elmondtuk. A kár megtérült, 72 óra őrizetbe vétel. Tárgyalás közben mondta a védőügyvédünk, hogy virtuálisan állapította meg egy kereskedőház az állítólagos 15 kg aszú fürtöt, ami nem volt megmérve. 54.000 Ft-ra becsülték meg. Lopás gyanúja miatt folytat eljárást az ügyészség. Ez nem aszúszem volt, hanem fürt és volt közte szőlőszem is. Nem látta szakember. Szabadlábon védekezhetünk. Egészséges 25 éves férfi vagyok. Élettársam és egy gyermekem van. Nem voltam még büntetve. Az őrizetben jól viselkedtem. Folyamatos nincs, de sok bejelentett munkaviszonyom van. Adótartozásom kevés. 8 osztályom van. Alkohol és drogmentes élet.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A befejezett lopás 50 000 Ft-os értékig szabálysértésnek, 50 001 Ft-tól 200 000 Ft-ig kisebb értéknek minősül. Tehát ezek az értékhatárok nagy hatással vannak a lopás minősítésére. A szabálysértés kategória esetén szabálysértési elzárás, pénzbírság és közérdekű munka is kiszabható önállóan és akár egymás mellett is (de szabálysértési elzárás mellett nem szabható ki közérdekű munka). Az előbb leírt nagyobb kategória, azaz a “kisebb érték” esetén a lopás már vétségnek minősül, amely akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kérdés: Gimnázium mellett lakom közvetlenül, a kosárpálya a kerítéstől 1-1,5 méterre van. A kerítés és a kosárpálya között egy futópálya, ami távolugró gödörhöz vezet, ami szintén a kerítés mellett közvetlen van, de ez nem gond. Gond az, hogy heti 8-10 kosár-foci-röplabdát dobálok vissza, ami hol a tetőmön, de volt, hogy a kocsimon landolt, ha épp az udvaron állt. Az hogy a gyerekek (mint akinek a bőrét nyúzzák) ordibálnak, obszcénul beszélnek csak egy dolog, tanár sehol. Kérdésem az, hogy nem lenne-e köteles a gimi zajvédőt feltetetni, hogy a másik nyugalmát ne zavarják rendszeresen? Másik kérdésem, hogy ilyen közel a kerítéshez egyáltalán szabadna-e kosárpályának lennie?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A telekhatártól való beépíthetőséget nem szabályozza országos szinten jogszabály. Az önkormányzat hozhat ilyen szabályt, de nekik sem kötelező. Amennyiben a szükségesnél nagyobb mértékben zavarják Önt a fent leírtak, akkor a jegyzőnél birtokvédelmet kérhet azonban először egy felszólító levél indokolt az iskola igazgatójához.

Kérdés: Egy közüzemi cég egy éve kicserélte a mérőórákat az egész utcában. Ma jelentkezett telefonon egy férfi, aki azt állítja, hogy a mérőórákhoz tartozó címeink el lettek cserélve, ezért tőle a cég egy éven át több pénzt követelt, mint amennyit ő fogyasztott. Fogtunk egy csekket és a rajta lévő mérőóra számot összehasonlítottuk a mérőóránkon szereplő nagyon hosszú számmal, mely nálunk fekete üveg mögött van, alig látható. Kiderült, hogy a tízjegyű számból a legutolsó számjegy valóban nem stimmel, ezt eddig a férjem, aki nem jól lát, nem vette észre (én sem). Két kérdésem van: 1) Mivel a cég hibájából téves számlázás történt egy éven át, utólag ránk terhelhetik-e a szerintük ki nem fizetett többlet összeget, és ha igen, mennyit. (A fent említett férfi állítólag nem fizetett ki minden számlát, mert sokallta.) Ez mikor évül el? 2) Továbbá jogszerű volt-e, hogy a közműcég alkalmazottja egy teljesen idegen férfinak kiadta a férjem nevét, címét és a mérőóránk gyári számát?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Ezt először a szolgáltatóval kell rendezni, és az ő válaszukhoz mérten tudunk jogi tanácsot adni. Az elévülési idő 3 év. A második kérdésre a válasz, hogy mérőóra gyári száma és a név nem minősül védett adatnak, de a név és a cím igen.

Kérdés: A munkáltató havi 30.000 Ft-ot utal szép kártyára, mint béren kívüli juttatás. A cafeteria szabályzatban rögzítésre került, hogy ha az adott hónapban 5 nap betegszabadság felhasználására kerül sor, abban az esetben nem jár a juttatás. Tehát ha pl. áprilisban 3 napot, majd májusban 3 napot vagyok beteg, akkor májusban már nem kapom. Illetve ha pl. júniusban megint betegszabadságra kerülne a sor, akkor arra a hónapra sem. Véleményem szerint ez nem életszerű, sokan betegen járnak be dolgozni, mert szükségük van a 30.000 Ft-ra. Ez jogilag rendben van? Értem, hogy szabályozhatja, mivel ez egy adható juttatás, de számomra ez elfogadhatatlan, mivel egy betegség kb. 5 -10 nap.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ön azt írja, hogy az adott hónapban 5 nap hiányzás után nem jár a cafeteria, akkor ha áprilisban 3 napot majd májusban is 3 napot hiányzik mindkettő hónapban megkapja a juttatást az Ön által leírtak alapján.

Kérdés: Az alábbi jogszabály értelmezésében kérnék segítséget: 5:8. § [Birtokvédelem a tényleges birtoklási helyzet alapján]… (4) A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani. Kire vonatkozik ez a három nap? Ha a jegyző hoz egy határozatot, amiben kötelez engem valamire, akkor annak a végrehajtására 3 napom van a határozat meghozatalától? Függetlenül attól, hogy én a határozatot 2 hét múlva kapom meg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez a 3 nap arra a személyre vonatkozik, aki számára a határozat valamilyen kötelezettség megtételét írja elő. A meghozataltól kell számítani.

Kérdés: Ha elhagyom a férjem, ő ott marad a házban, azzal én elveszíthetem az én fele részem? Kijelenthet a házból? Levetetheti a nevemről a fél házat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak úgy nem, vagyonmegosztásra kerülhet sor a bontóper után, amelyben feloszthatják egymás között a közös vagyont, illetve erről szerződést is köthetnek.

Kérdés: Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy elváltunk, fele-fele a ház tulajdonrésze, de az exem ki is jelentkezett az ingatlanból, így lecserélhetem a zárat, mert féltem az értékeimet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a lakáshasználatára Önt jogosította fel a bíróság akkor lecserélheti a zárat.

 

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy mi történik akkor, ha valaki a címemre küldött egy csomó online rendelést? Feljelentettem az illetőt, aki vallomást tett, és mindent beismert. Ezek után mi a teendő? Meg fogják büntetni, esetleg le tartóztatják? Milyen jogi lépéseket tehetek még ez ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ön megtette a szükséges lépéseket, a továbbiakban az ügymenetet a hatóságra kell bízni, ők megteszik a szükséges intézkedéseket.

Kérdés: Azt szeretnem kérdezni, hogy van egy ismerősöm, aki  megismerkedett egy hölggyel, akit kedvelt. Feltételesen szabadulhatott azzal a feltétellel, hogy vállal érte felelőseget  valaki. Ez a hölgy felajánlotta, hogy úgy gondolja, hogy ő ezt vállalja, mert kedveli az urat és az úr is őt. Szabadult ennek függvényében, ott lakott nála pár hónapig, de sajnos mégsem ment a kapcsolat. Mivel a férfi a saját lakását ez idő alatt lakhatóvá tette, így visszaköltözött, de a hölgy, mivel szeretné visszakapni, ezért fenyegeti és zaklatja, hogy ha nem folytatja a viszonyt, visszaküldi a börtönbe. Mit lehet ez ügyben tenni a férfinak,  ha ő ezt nem szeretné?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A feltételes szabadlábra helyezésnek nem követelménye a felelősségvállalás egy másik személy által.

Kérdés: Egyetemista vagyok. Ha az albérleti szerződésemet 1 évre kötöttem, és azt fel szeretném mondani pl. 3 vagy 4 hónap után, azt hogy tehetem meg, milyen következménye van? Fizetnem kell azután is vagy csak a kauciót vesztem el?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Erre elsősorban az Önök által kötött szerződés tartalma lesz az irányadó, a kérdés pontos megválaszolásához azt is ismernem kellene.

Kérdés: Szeretném kérni a segítségüket egy bizonyos dologban: Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben az érintett, elhelyezendő gyermek a kapcsolat megszűnéséig a testvérével egy háztartásban élt, de nem volt házasság és a “testvér” nem édes testvér, úgymond akkor is figyelembe veszi-e a bíróság ezt a köteléket az elhelyezésnél a legfelsőbb bíróság 17.sz. irányelve szerint?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által említett irányelv már meghaladottnak tekintendő, egyébiránt a bíróság minden körülmény alapos mérlegelésével dönt majd.

Kérdés:Van egy házam, melyben kiskorú gyermekemmel élünk. Miután szétmentem az apjával, sok év után megismerkedtem egy férfivel. Ez akkor történt, mikor a házat vásároltam. Ez a férfi segített a felújításokban (lakásfelújítással foglalkozik). Kívül és belül is dolgozott a házon a saját pénzét is belefektette. Majd beköltöztünk együtt hárman. 2 évet tartózkodott itt. Megromlott a kapcsolatunk, és most nem lakik itt, viszont követelőzik. Úgy gondolja, jár neki a házból valamennyi rész, de azzal is kiegyezne, ha eladnám és fizetnék neki egy x összeget. A kérdésem az, hogy jogos-e a követelése, illetve van-e erre bármi jogszabály vagy megoldás? Nem itt volt a bejelentett lakcíme, nem voltunk házasok, nincsenek számlák a munkálatokról, tehát semmi nyoma, bizonyítéka nincs azon kívül, hogy a család és a barátok tudják mit csinált a házon.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tulajdonrészt abban az esetben követelhet, ha az ingatlan területét növelte. Amennyiben értéknövelő felújítást végzett, akkor követelheti Öntől a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a ráfordított összeget. Ebben az esetben bíróság előtt pert kell indítania Ön ellen és a követelését alátámasztó bizonyítékokat neki kell benyújtania. A leírtak alapján csekély az esélye az eredményes bizonyításnak.

Kérdés: El kell mondjam a történetet, hogy megértsen. 24 éves vagyok. Barátnőm 16 éves lesz, január 10-én. Szülők nem engedik ki a lányukat, még a faluba se tíz percre. Folyamatosan otthon kell lennie, kaját elveszik előle, én folyamatosan támogatom, enni viszek neki (mint férfi). A mai napon szerencsére használjuk a FindMyKids appot) kiszökött hozzám, hogy velem legyen, egy egy éves kapcsolatban egy napot, hazament 17 óra környékén, nem adott élet jelet, így az applikáció segítségével lehallgattam a telefonja körüli hangokat. Anyja, öreg anyja, nevelő apja, két utolsó említett személy lefogta vállánál fogva, anyja ordít vele, lány sírógörcsöt kap, rácsapták a kezére az ajtót, most szép sárga a keze olyan zúzódás érte. Szegényke a pincében talált menedéket, hogy ne bántsák. Kérdezem: mit lehet ez ellen tenni? Gyámság alá vehetem én? Vagy esetleg valami jogi lépést, hogy az anyuka ezt hagyta, és szintúgy benne volt. Nem első alkalommal történik ez, múltkoriban belevágták a fejét az ajtóba.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ön gyámság alá nem veheti, a gyámhatóságot lehet megkeresni az ügyben, illetve feljelentést lehet tenni a rendőrségen, mivel a házi fegyelmezési jog gyakorlása nem terjed ki a testi sértés okozására.

Kérdés: Ha az egyik házastárs idősotthonba vonul, érintheti ez a házaspár közös tulajdonában levő lakáshoz, ingatlanhoz való jogát, haszonélvezetét vagy a lakáshoz való hozzáférését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Alapvetően nem.

Kérdés: Van egy lakásom, amit bérbe adok. Sajnos a vízóra és a főcsap a szomszédos lakások pincéjében van (eltérő hrsz-ú). Szükségem van havi hozzáférésre a vízórához (bérlői számlázás), valamint a karbantartáshoz és a meghibásodáshoz. A szomszédos lakások közös képviselője nem enged be a pincébe. Van-e jogom hozzáférni a vízórámhoz és a főcsapomhoz, és ha igen, milyen előírások garantálják ezt a jogot?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szomszédjogok alapján, a vízóra leolvasását a tulajdonosnak köteles tűrnie, azaz beengednie Önt addig a tárolóba.

Kérdés: A megállapított (dec. 31-ig) kiegészítést a munkáltató július 1-jével visszavonta, amit szeptember 8-án közölt írásban a munkavállalóval. Ez jogszerű?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogszabály nem rendelkezik munkáltatói bérkiegészítésről, tehát ez az Ön munkáltatójának egyoldalú döntése volt melyet visszavonhat.

Kérdés: Apánk teljesen megbolondult 40 éve (2 rivotril, alkohol függő) totál lecsúszott szinten van, hogyan tudnánk sárga házba rakatni? Vagy valami direkt rehabilitációs zárt osztályra (ha lehetne ki se engedtetném) teljesen beszámíthatatlan, szenilis. (Valószínűleg 4 ember, azaz a 4 gyermeke hozzájárulna ehhez a kötelező rehabhoz.)

Válasz: Tisztelt kérdező! Az Ön által leírtak nem megvalósíthatóak. Gondnokság alá helyezés iránti pert indíthat a bíróságon, ebben az esetben is orvosszakértő fogja megvizsgálni az apját, a függőség önmagában nem indokolja a gondnokság alá helyezést. Rehabilitációs intézménybe önként mehet el. Amennyiben édesapjuk ön vagy közveszélyes, akkor kihívhatják rá a mentőket, de abban az esetben is csak orvosi utasításra kerülhet zárt osztályra és akkor is csak meghatározott időre.

Kérdés: Férjemmel felvettük a babaváró hitelt. Elváltunk, én a lakásunk rám eső részéről lemondtam annak fejében, hogy ő átvállalja a további fizetést. Így én tisztáztam magam a fizetés alól. Azt azonban nem tudom, hogy a banknál ilyen esetben mi a teendőm? A bank részéről is meg tudok szabadulni a kölcsöntől? Ha a volt férjemmel baj történne, követelhetnék-e rajtam a törlesztést, vagy ilyenkor érvényesíthetném a hivatalos megegyezésünket?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírtak alapján a banknál Ön adós marad és a törlesztés elmaradása esetén Ön ellen is végrehajtást indíthatnak.

Kérdés: 1983-ban lett kötve tartós földhasználatról egy szerződés 50 évre, 12.000 Ft összegben. A szerződésbe bele van írva, hogy a földhasználó a tulajdoni lapon bejegyeztetheti a föld használatának tényét. Az is bele van írva, hogy a fölhasználó jogosult az elővételi jogra, és ezt is bejegyeztetheti. Szeretném kérdezni, hogy a földhasználati jog ugyanazt jelenti-e, mint az elővásárlási jog. A földhasználó a tulajdoni lapra csak az elővételi jogot jegyeztette be. Én, mint földtulajdonos mi a legkedvezőbb megoldás, ha szeretném eladni a szántót?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A földhasználati jog  amikor a föld és a rajta lévő építmény tulajdonosa nem ugyanaz és az épület tulajdonosának földhasználati jogot biztosítanak. Amennyiben a szántót el kívánja adni a leírtak alapján először az elővásárlási jog jogosultját kell értesíteni.

Kérdés: Ha tulajdonjog-fenntartással kötök ingatlan adásvételi szerződést, részletfizetési lehetőséget biztosítva a vevőnek, akkor a földhivatal az adásvételi szerződés alapján először a tulajdonjog-fenntartás tényét jegyzi be, majd, amint a vevő kifizeti a vételárat, akkor át kell neki adnom valamilyen papírt, amely alapján a tulajdonjogát is bejegyzik? Hogy néz ki a teljes folyamat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tulajdonjog fenntartásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzik. Amikor a vevő a teljes vételárat kifizette, akkor az Ön által aláírt tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot benyújtják a földhivatalhoz és a vevő tulajdonjogát bejegyzik, az Önét pedig törlik.

Kérdés: Azt szeretném megtudni, hogy amennyiben egy munkáltató a meghirdetett munkakör betöltéséhez bizonyos iskolai végzettséget ír elő, akkor ez a végzettség igazolható-e más okiratokkal is? Pl. egy érettségihez kötött munkakör esetében az érettségi meglétét igazolja-e egy érettségire épülő – 52-es OKJ-számú – szakképesítés, vagy akár egy egyetemi leckekönyv? Hiszen mindkét esetben a bemeneti követelmény a középfokú végzettség, ezeket pedig egy egyetemi leckekönyv ugyanúgy igazolni tudja, mint egy 52-es sorszámú OKJ-s szakmai bizonyítvány. Ezek a dokumentumok pedig elméletben elegendőek lehetnek a középfokú iskolai végzettség igazolására, nem? Hiszen egy diplomás embertől sem szokták elkérni az érettségi bizonyítványát, ahogyan egy érettségizettől sem az általános iskolai végzettségét tanúsító okiratot.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató döntése, hogy mit fogad el ebben az esetben.

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy interneten vásároltak tőlem. Feladtam a csomagot. Hónapokkal később kaptam egy idézést a rendőrségre, hogy vagyon elleni szabálysértési eljárásban kell meghallgatniuk. A vevő feljelentett, hogy nem kapta meg a csomagját. Sajnos én már a feladást bizonyító papírt valószínűleg rég kidobtam, mert nem találom. Mi ilyenkor a lehetőségem, hogy bizonyítsam, el lett küldve a csomag és valószínűleg meg is kapta a vevő. Így most nekem büntetést kell fizetnem? Hogyan tudom bizonyítani több hónappal az eset után az igazamat? Vagy most akkor, ha valaki vesz valamit és vissza akarja kapni a vételárat, csak feljelent, hogy megloptam, és fizethetem vissza a pénzt és a büntetést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben csomagfeladón keresztül adta fel a csomagot akkor annak elektronikusan is kell, hogy nyoma legyen. Ha postán adta fel akkor a postát keresse meg és érdeklődjön, hogyan rögzítik a feladást. Illetve bármelyik esetre tud tenni ún. bizonyítási indítványt az eljárásban.

Kérdés: Az áramot a szomszéd telkén áthaladó villanyvezetékből kapom. A telkén lévő fa ága hozzá ér a vezetékhez. Átmehetek-e én levágni az ágat, ha ő felszólítás ellenére nem vágja le.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az ág kigyulladása reális veszéllyel fenyeget, vagy az Ön házában az áramellátást zavarja akkor a katasztrófavédelmet hívja ki, hogy vágják le az ágat.

Kérdés: Segítségét szeretném kérni a következő problémával kapcsolatban. Lányom diplomás kisgyermeknevelő, aki jelenleg kisebbik gyermekével van otthon GYES-en. A gyermek 2021.09.06-án született. Munkahelye egy önkormányzati bölcsőde. Egy papírt írattak vele alá, hogy 2024. januárjában visszatér dolgozni. Sajnos azonban a körülmények miatt /nem tudja megoldani 2 gyerek mellett az utazást, ami 2-3 óra lenne naponta/ nem tud oda visszamenni dolgozni. Kérdéseim a következők lennének: felmondási idő közalkalmazotti viszonyra tekintettel mennyi lenne /nem kapott munkaszerződést és a munkahelyén sem tudják, egyébként 2017.09. óta dolgozik/? A felmondási idő letöltésétől el lehet tekinteni /esetleg a közelben talál munkát és januárban kezdhetne az új munkahelyén/? A GYES, ha felmond, a lejárta /2024.09 hó/ előtt alanyi jogon jár?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogviszonyban álló foglalkoztatotti jogviszonyát kilencven napos lemondási idővel mondhatja fel. Munkaszerződés szükségszerű. Egyeztessen munkáltatójával és kérje beleegyezését, hogy hamarabb megszűnhessen a munkaviszonya, annak ugyanis nincs akadálya, hogy a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel megállapodjanak a munkaviszony felmondási idő előtti lejártában. Ha a munkáltató hozzájárul a felmondási idő lerövidítéséhez, akkor hamarabb megszűnik a munkaviszonya. A munkáltató erre azonban nem kötelezhető. A GYES lejárta 2024.09.06-án lesz, addig jár, a munkabére mellé kapja a gyermek 3. életévéig.

Kérdés: 2021-ben vettünk csok+babaváróval házat. Az ügyintéző, aki segített a banki ügyeket is intézni, ajánlott kivitelezőt. Elkezdték a felújításhoz a belső bontási munkát. Azóta sem fejeztek be semmit. Kifizettünk 4,5 millió Ft-ot azzal a címmel, hogy megvegyék az anyagot + munkadíj teljesen. A Kft. felszámolás alatt, munka semmi, azóta vettem észre, hogy még a felújítási támogatáshoz velük kötött szerződésen is téves lakcím van. És csőtörést is okoztak, 1400 köbméter víz elfolyt a házban. Mit tehetünk?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos jogi tanácsadáshoz szükséges lenne ismerni a szerződés tartalmát.

Kérdés: Szeretnék mielőbb elköltözni a férjemtől, és szeretném magammal vinni a kiskorú gyermekemet (majdnem 14 éves). Ő is velem szeretne jönni. Férjemmel egyelőre házasok vagyunk, mindhármunk bejelentett lakcíme jelenlegi otthonunk. Jelenthet-e gondot, ha gyermekemmel elköltözünk? Kötelezhet-e a férjem arra, hogy a gyermeket itt hagyjam vagy ide visszahozzam? Jobb-e a helyzet, ha a gyermek elmúlik 14 éves és tud nyilatkozni, hogy nem szeretne visszajönni? Mert akkor addig kivárunk.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elköltözhetnek a gyermekkel, azonban ebben az esetben Ön köteles biztosítani az apának a kapcsolattartást a gyermekkel. Ez a gyermek 14. életévének betöltését követően is így van, azzal, hogy egy esetleges peres eljárásban a 14. életévét betöltött gyermek egyetértésével hozható csak a felügyeltével vagy elhelyezésével kapcsolatos döntés, kivéve ha a gyermek választása veszélyezteti a fejlődését.

Kérdés: Kiadható-e haszonbérletbe és milyen arányban az a szántó, aminek 1/4-1/4 részét a testvéremmel közösen örököltük 2019-ben, a fennmaradó 1/4-1/4 részt pedig ebben az évben vásároltuk meg a másik két tulajdonostól, és most a testvérem az ő részét ajándékozási szerződéssel nekem adná.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs akadálya a szántó haszonbérletbe adásának. Az Ön által leírtak alapján 3/4 részben lesz a tulajdonosa ennek a területnek.

Kérdés: Megvásároltam egy magyar napelemes befektetési cég csomagját 270.000 Ft-os áron, melynek szerződésében azt vállalták, hogy a mesterséges intelligencia rendszerük segítségével további befektetőket, napelem bérlőket csatolnak hozzám, amiből egyre növekvő bevételem, megtakarításom keletkezik. Pénzvisszafizetési garanciát vállaltak a szerződésben: “a cég az első 5000 regisztrált ügyfél részére a kiállított számla nettó értéken pénzvisszafizetési garanciát biztosít, ha egy év elteltével az ügyfél pozíciójához két vásárlót nem regisztrál.” Élhetek-e a pénvisszafizetéssel, ha a cég többszöri e-mail-es kérésemre, kérdésemre sem árulta el, hogy hányadikként regisztráltam? Minden e-mailt és számlát megőriztem. Mit tehetek, ha nem válaszolnak? És mit tehetek, ha nem szándékoznak a pénzem visszatéríteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feltehetőleg élhet a pénzvisszafizetéssel de a pontos válaszhoz ismernünk kéne a szerződés tartalmát. Amennyiben nem szándékoznak válaszolni az Ön megkeresésére, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt járhat el. Fordulhat a bírósághoz vagy kérheti a békéltető testület közreműködését, amely segíthet a vitás ügyének rendezésében.

Kérdés: Mit tehetek, ha a 3,5 éves kislányomat és egy 7 éves kislányt meztelenül levideóznak, amint a szobában szaladgálnak és játszanak? Úgy, hogy a videó készítéséről nem volt tudomásunk, így ezáltal engedélyt sem adtunk.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a felvétel gyermek pornográf felvételnek minősül, annak megszerzése és tartása is bűncselekmény. Ezzel kapcsolatban, javasoljuk, forduljon ügyvédhez és / vagy a rendőrséghez.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy 13 éves lány vagyok, 2024. márciusában leszek 14. Most anyukámmal élek Győrben, és ő már meg is ütött, és utálja az apámat és a családját. Én apukámmal szeretnék élni, aki Szombathelyen lakik. Anyukám nem akarja, hogy apukámmal éljek, viszont én igen. És apukám pedig beleegyezne, hogy nála éljek, és ott a lakás tiszta, és van udvar is. Mivel ugye anya nem engedi, hogy oda költözzek, ezért mit kéne tennem, vagy apukámnak mit kéne tennie?! Úgy hogy januárban felvételi, és maximum nyárra már apámnál szeretnék lakni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javasoljuk, hogy törekedj arra, hogy ezt békés úton rendezni tudjátok, ezért elsődlegesen Apukádhoz fordulj, hogy ebben segítsen. Ha ez a mód nem működik, akkor Gyámhatóság segítségét kellene igénybe venned a továbbiakhoz.

Kérdés: Azért fordulok segítségért önökhöz, mert egy élettársi kapcsolat során szerzett lakás ügyében lenne szükségem tanácsra. Amit tudok eddig az az, hogy a régi Ptk. vonatkozik ránk, vagyis 50-50%, amennyiben más arány nincs bizonyítva. Az én véleményem az, hogy a jogos arány 20-80% lenne, de mivel ez egy 1996-2014-ig terjedő időszakra vonatkozó vita, amihez sajnos már nem tudok bankszámla kivonatokat biztosítani (főleg 1996-2004 a problémás), ezert szeretném azt megtudni, hogy van-e bármilyen más lehetőség a jogi keretek betartásával, pl. az hogy a 15 éves fiam nevére iratom a lakást (a lakás 100%-ban az én tulajdonom jelenleg). Azt is szeretném megtudni, hogy amennyiben a volt élettársam pert indít ellenem, nekem hogyan kell reagálnom? Mi történik, ha csak akkor egyezek bele az 50-50%-ba, ha már elindította a pert és addig nem csinálok semmit? (Eddig 2 ügyvédi levelet kaptam 1 év alatt.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ügy bonyolultságára tekintettel, és, hogy kevés információ áll rendelkezésünkre, javasoljuk, vegyen igénybe ügyvédi segítséget. A per megindítása előtt van lehetőség közvetítői eljáráshoz kapcsolódó és anélküli egyezségi kísérletre. Továbbá a per megindítása után a perfelvételi tárgyaláson és közvetítői eljárás útján is van lehetősége az egyezség létrehozásának.

Kérdés: Külföldön, Szudánban élek. Hogy tudok pénzt utalni a magyarországi bankszámlámról külföldre? A húgomnak volt meghatalmazása, de ő meghalt. Hazautazni nincs lehetőségem. Pénzre lenne szükségem sürgősen! Hogy tudom elintézni, hogy az öcsém tudjon pénzt felvenni a számlámról?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javasoljuk, hogy vegye fel a magyarországi bankjával telefonon a kapcsolatot, hogy hogyan tud interneten keresztül hozzáférni a bankszámlájához és onnan utalást kezdeményezni. Továbbá kérdezze meg azt is, milyen formában fogadja el a bank az Ön általi nyilatkozatot arról, hogy az öccse is hozzáférést kapjon a számlájához (pl. külföldi közjegyző előtt, majd felülhitelesítés után Mo-ra küldött meghatalmazással). Ez bankonként változik.

Kérdés: Próbaidőm töltöm. Időben bejelentettem, hogy előre nem tervezett terhességem van, amit kívánok megtartani, a munkáltatóm semmit nem szólt, pár hét után veszélyeztetett terhes lettem, amit azonnal jelentettem a munkaadómnak, hogy veszélyeztetett táppénzre vett az orvosom, súlyos egészségügyi gondok miatt, de ők kirúgtak. Mi a teendőm, hogyan tovább, honnan tudnék segítséget kérni, ha egyáltalán lehet?

Válasz: A szabályszerűen bejelentett várandósságot követően a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. A próbaidő alatt azonban a munkaviszony bármikor megszüntethető. Tehát, ha a felmondás a próbaidő alatt volt, akkor jogszerűnek tűnik.

Kérdés: Lehet-e valaki tagóvoda vezető egy intézményben, melyet egy kerületi Egyesített Óvoda Igazgatóság igazgat, ha az illető személynek nincs csak egy óvodapedagógus alapdiplomája. Közoktatás vezetői végzettsége, diplomája nincsen.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elvileg lehet, de ehhez a helyi szabályozókat is ismerni kellene.

Kérdés: 13 éve egy osztatlan közös tulajdonú telken két ikerházat építtettünk. A  nagyszülők laktak benne. A nagyszülők gyerekei elváltak, az egyik özvegy nagyszülő elköltözött a szülővárosába. Az ingatlanrészét eladta. A telken elválasztó kerítésként az előírtaknak megfelelő fém oszlopokra szerelt 3D-s kerítést építtetünk. A teljes költséget mi álltuk. Az új lakó kivágta a telepített sövényt, az oszlopokat és egy  teljesen tömör, fémkeretes műfa kerítést épített, beton alappal. Hiába tiltakoztunk. Megosztási szerződést nem akar kötni. Kérdésünk: megteheti-e ezt az új lakó, és milyen lehetőségünk van, hogy elbontassuk a nem az OTÉK szerinti kerítését? A megosztási szerződés hiányában egyáltalán elkezdhette-e a építést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a kerítés építése nem volt jogszerű, mert az építési szabályoknak nem felel meg, akkor építésfelügyeleti és/vagy polgári peres eljárást érdemes indítani. Ha nincsen megosztási szerződés, akkor kerítést építhet bármelyikük, ha az egyébként a további szabályoknak megfelel. Amennyiben nem tudnak megegyezni, akkor a közös tulajdon megszüntetési iránti igénnyel léphet fel jogi úton.

Kérdés: Segítséget szeretnék abban kérni, hogy külföldön dolgozok, itt vagyok bejelentve, de otthon ugyanúgy küldik a tb stb. tartozást, mit tegyek? Más megyékben is intézkedhetek vagy csak ahol be vagyok jelentve?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Magyar lakcím és nem életvitelszerű külföldi tartózkodás esetén továbbra is fizetendő a magyarországi TB. Egyszerre két helyen pedig nem lehet biztosított, mert azért pedig bírság jár. Érdemes a szükséges bejelentéseket megtennie.

Kérdés: Meg szeretném kérdezni, hogy a férjemmel el szeretnénk válni, de van két gyermek és azt szeretnénk közösen, hogy vele maradjanak, mert nála vannak biztonságba, mert sajnos én nagyon sokszor tönkretettem az életét, a munkahelyeit és tartozása is van miattam, és érdeklődnék, hogy ezekhez mik lennének szükségesek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szülők megállapodása az irányadó, tehát ha Önök ebben a kérdésben közös döntésre jutnak, ez így megvalósítható.

Kérdés: Ha valaki lemondott a haszonélvezeti jogáról és azt törölték, később meggondolhatja magát, bead egy kérelmet, és a földhivatal szó nélkül visszajegyzi azt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogszerűen törölt haszonélvezeti jogot a Földhivatal nem fogja visszajegyezni.

Kérdés: HÉSZ övezeti besorolás tulajdonságai között szerepel egy olyan mondat, hogy: legkisebb kialakítható telekméret 1500 m2. Önmagában ez a mondat azt jelenti, hogy egy kialakult 1500 m2 alatti méretű ingatlanra nem lehet egyáltalán építeni vagy egy 1500 m2 feletti ingatlant mondjuk felosztani csak abban az esetben lehet, ha az új, kialakított területek 1500 m2 vagy annál nagyobb méretűek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1500 nm-nél kisebb telek nem hozható létre már. Építésre a jelzett mondat nem vonatkozik, azt külön szokták szabályozni. A felosztás is csak úgy lehetséges, ha minden létrejövő telek legalább 1500 nm.

Kérdés: Kiadtam a garázsomat egy személynek, szerződést írtunk, személyes adatai megvannak, ugyanis a szerződéshez csatoltuk a személyi igazolványát, illetve a lakcímkártyáját. A bérlő már a szeptemberi bérleti díjat sem fizette ki és semmilyen formában nem tudjuk elérni. A garázsból azóta sem pakolt ki.  Mint kiderült más végrehajtási ügye is van az úriembernek. Mit lehet ilyenkor tenni ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az első lépés lehet, hogy a bérlőt a következményekre történő figyelmeztetéssel együtt a bérleti díj megfizetésére írásban fel kell szólítani. Ha erre a bérlő az Ön által (a felszólító levélben) megadott határidőn belül sem fizet (általánosságban 8 napon belül), akkor szintén írásban, Önnek joga van felmondani a szerződést. Ezt követően fizetési meghagyásos eljárás keretében is követelheti az elmaradt bérleti díjat, amely eljárás a későbbiekben perré is alakulhat. Továbbá Önt zálogjog illeti meg a bérleti díj és költségek erejéig a garázsban hagyott ingóságokon. Ez azt is jelenti hogy Ön megakadályozhatja ezen zálogjoggal terhelt ingóságok bérlő általi elszállítását a garázsból stb.

Kérdés: Házasságban a szerető ellen milyen jogi lépéseket lehet tenni? Feljelentés vagy bármilyen jogi következmény intézhető-e egy ilyen ember ellen? Végül is ez egy betörés olyan “helyre”, ahova nincs jogosultság.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Semmilyen lépést sem tud tenni, nem jogi kategória.

Kérdés: Utolsó havi béremet a munkáltató tévesen 2 nappal túlfizette. Ezt ők jelezték nekem, mivel már nem volt jogviszonyom, nem voltam köteles ellenőrizni a helyességét. Be is nyújtották a visszafizetési kérelmet, azonban a túlfizetés nem az én hibámból történt, hanem a munkáltató rossz rendszerei és munkafolyamatai miatt. Az Mt. 164. § értelmében csak akkor van joguk visszakérni az összeget, ha azt nekem kötelességem lett volna észrevenni, vagy ha az én idéztem volna elő. Mivel itt egyik sem merül fel, jogosnak tekinthető a munkáltató kérése?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által hivatkozott jogszabályhely a 60 napon túli visszakövetelés esetére vonatkozik. A visszakövetelés általános szabály szerint 60 napon belül lehetséges. Tehát amennyiben az Ön esete ennek megfelel, azaz a munkáltató 60 napon belül követelte vissza a túlfizetett részt, az neki visszajár, tekintet nélkül arra, hogy a kifizetés körében nem volt kellően körültekintő az eljárása.

Kérdés: 9 lakásos, 60 éve épült, 2 szintes, lapos tetős társasház egyik felső lakásának oldalfala évek óta beázik, végre sikerült meggyőzni a közös képviselőt, hogy kihívjon egy szakértőt, aki szerint a tető szigetelése nagyon rossz, vállalt egy gyorsjavítást, majd javasolta a későbbiekben a teljes tető szigetelését. A közös képviselő azt írta, majd küldi a számlát a gyorsjavításról. Kérdésem: ki köteles fizetni? A lakó vagy a lakóközösség?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tetőszerkezetnek a szigetelése a társasház közös tulajdonát kell képezze, tekintettel, hogy az az épület biztonságát szolgálja. Ennek közös tulajdoni jellegéről feltehetően a lakóközösség alapdokumentumai is említést tesznek. Ezek alapján ennek kijavításáról a társasház köteles gondoskodni, a költségek viselése pedig a társasház tulajdonostársait terhelik a tulajdoni hányaduknak megfelelően. Egészen pontosan pedig az Alapító Okirat ismeretében lehetne válaszolni.

Kérdés: Egy ingatlant próbálok megvenni az elővásárlási jogommal élve. Igaz, hogy nem írnak velem szerződést, az előttem levő szerződését kaptam meg, ami másnak a nevére szól és nincs mód átírni az én nevemre. Azt írja az ügyvéd: annyi teendője van, hogy kifizesse a vételárat. Hogyan íratom át a közműveket szerződés nélkül? Nem kérhetem, hogy elvigyék a sittet az udvarról, mert azt írja, hogy a megtekintett állapotban veszem meg, de a megtekintett állapot már nincs meg, mert bútorokat és más ingóságokat szállítottak el, a sitt ugyanúgy ingóság? Kifizettették velem az ingatlanost, de az első szerződéskor az eladók már kifizették, hogy van ez?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szerződésen az Ön nevének és adatainak kell szerepelnie, Önnek kell aláírnia és ki kell tűnnie a szerződésből, hogy elővásárlási jogával élve vásárolta meg az ingatlant. Az Ön tulajdonjogát csak az Ön és az Eladó között létrejött szerződés alapján fogja bejegyezni a földhivatal és csak ebben az esetben fogja megszerezni az ingatlan tulajdonjogát.

Kérdés: Megengedett-e az autómosás társasház udvari bejáratában, ahol néhány autó részére van parkoló kialakítva kizárólagos használati joggal? A bejárat egyben főbejárat is, gyalogosan is erre közlekedünk. Talán még menekülési útvonal is? A mosás hétvégén, késő délután magasnyomású mosóval történik, és az utcára folyik a habos víz.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pontos válasz megadásához a társasház alapító okiratának és házi rendjének az ismerete lenne szükséges, illetve, hogy az autómosást magánszemély vagy egy cég végzi-e. Javaslom, hogy a közös képviselővel vegye fel a kapcsolatot ez ügyben.

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom 21 éve, kötetlen 8 órában, ez idő alatt egyetlen nap szabadságon nem voltam, nem írtam alá szabadság papírt. Ha a munkáltatóm elküldene, a szabadságaimmal kapcsolatban lehetne-e követelésem visszamenőleg, érdemes lenne-e bírósághoz fordulnom ezzel kapcsolatban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltatónak a munkaviszony megszűnésekor kötelezettsége a felhalmozódott szabadságot pénzben megváltani. Első lépésként egy ügyvédi felszólító levél megírása lehet indokolt, majd ha arra a munkáltató nem teszi meg a megfelelő lépéseket, peres eljárást lehet kezdeményezni. A munkajogi követeléseknél az elévülési idő 3 év.

Kérdés: A bíróság megítélt ellenem 1,5 millió Ft-ot. Államkötvényem van. Ebből levonható a tartozás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A végrehajtó megkeresi a pénzintézetet és az ott található kötvényeket is a végrehajtás alá vonhatja.

Kérdés:  A feleségemmel egy munkahelyre beadtuk az önéletrajzunkat, behívtak mindkettőnket állásinterjúra, de amikor kiderült, hogy egy pár vagyunk, akkor lemondták az állásinterjút arra hivatkozva, hogy párok nem dolgozhatnak egy műszakban. Ezt legálisan megtehetik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Munka törvénykönyve nem tiltja a magánéleti kapcsolatokat sem a kollégák, sem a főnök és beosztottja között. Ez persze nem zavarja azt a néhány céget Magyarországon, ahol a cég Etikai kódexe, vagy egyéb szabályzata tér ki az ilyen jellegű kapcsolatok szabályozására. Hogy az ilyen előírások, kódexek mennyire jogszerűek, az több mint vitatott. A magánszférához való jog védelme egyértelmű helyzetet teremt: maga a tény, hogy két ember szerelmi kapcsolatba lép egymással, még nem jelent semmilyen jogsértést, így a munkáltató nem is tehet semmit jogi eszközökkel.

Kérdés: Ügyvéd által készített ingatlan adásvételi szerződésében a vevő csökkentett vételárat mondott az ügyvédnek, és az ügyvéd azt írta bele. A csökkentett ár 10%-al kevesebb az eredetinél. Pár száz ezer forinttal csökkent a vételár csupán. Fontos megjegyezni, hogy az eladónak nincs illeték vagy adófizetési kötelezettsége, hiszen 5 éven túl szerezte a telket. Továbbá a vevő is szeretne építeni rá 4 éven belül, melyet fel is jegyeztek a szerződésbe és a Nav-nak is megküldték, tehát neki sincs illetékfizetési kötelezettsége. Az adásvételi szerződést a Földhivatalnak az ügyvéd nyújtotta be tulajdonjog törlésére, illetve bejegyzésére. A kérdés az lenne, hogy milyen következményekkel járhat ez egy rendőrségi feljelentés esetén az eladóra, vevőre, illetve a tárgy ingatlan haszonélvezői számára, akik szintén eladóként vannak feltüntetve a szerződésben? Magánokirathamisítás, vagy csupán valótlan magánokiratnak minősül?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírtak alapján nem fog sikerrel járni a feljelentő, ugyanis feltehetően az eladó a vevővel és az ügyvéddel történő egyeztetést követően megismerte az adásvételi szerződés aláírása előtt annak tartalmát és a teljes vételár pontos összegét, így a szerződés a felek egyező akaratnyilvánítását tükrözi.

Kérdés: Nem bejegyzett élettársam elhunyt. Magánvégrendeletében a külön vagyonát képező ingatlan haszonélvezeti jogának örökösévé, egy 26 éves gépjármű és ingóságainak örökösévé nevezett meg. Az ági vagyonát két élő testvére örökli. A közjegyzőnek tett szóbeli nyilatkozatom tartalmazza, hogy nem tartok igényt semmire az ökörségből. Közjegyző a hagyatéki határozatban azt írta, hogy lemondtam a haszonélvezeti jogomról. A személygépkocsi örökösévé viszont engem nevezett meg. Számomra ez igen meglepő, mert én semmit nem akartam örökölni, pláne nem egy öreg autót, mivel van saját autóm. Kérdésem az lenne, hogy jogszabály szerint hozta-e meg határozatát a közjegyző? Én úgy tudtam, ha visszautasítom az örökséget, akkor mindent a törvényes örökösök kapnak nem csak a haszonélvezeti jogot törlik.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A visszautasítás az egész örökrészből történő kiesést vonja maga után. Az tehát nem lehetséges, hogy az örökös örökrészének bizonyos vagyontárgyait megtartsa, másokat pedig visszautasítson. Az Ön által leírtak alapján, amennyiben visszautasította az örökséget, úgy nem örökölhette volna meg a személy gépkocsit sem.

Kérdés: Szeretnék érdeklődni, hogy egyszer megadták nekünk a hitelt részletre,akkor törölték az árverést, viszont sajnos volt egy autóbalesetünk, így meg csak ebben a hónapban tudtunk menni dolgozni, így nem tudtuk fizetni a részletet. Van-e még lehetőség új szerződést kötni és ott helyben be is fizetném.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban érdeklődjön a végrehajtónál, hogy hol tart az eljárás.

Kérdés: Azt szeretném megkérdezni, hogy egy egyesület elnöksége csak három tagból állhat, vagy van rá mód, hogy ettől nagyobb létszámú legyen (pl. 5)? A Ptk-ban, ha jól értettem 3-at írnak, azonban egy oldalon úgy értelmezik, hogy lehet több is és mástól is azt hallottam hogy lehet: https://www.mayerestarsai.hu/internetjogi-blog/az-egyesuleteket-erinto-valtozasok-az-uj-ptk-tukreben/ “Tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Azonban itt is lehetséges eltérő szabályozás, és az alapszabály ennél nagyobb létszámú elnökségről is rendelkezhet.” Ha van rá mód, mi 1 elnököt, 3 helyettest és 1 elnökségi tagot szeretnénk. Lehetséges így módosítani az alapszabályt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, nagy létszámú szervezet esetén több tagú elnökséget – általában 3-11 fő – választanak. Az alapszabályt csak elnökségi tagok bővítésre tudják módosítani, helyettesre nem.

Kérdés: Adott egy ház, amely négy személy osztatlan közös tulajdona. Ebben a házban lakik egy család (ezek vagyunk mi), akik nem vagyunk tulajdonosok, sem bérlők, hanem egy 31 éve történt, szóbeli megállapodás alapján lakunk ott. Ez jelent–e valamilyen jogviszonyt (szívességi használat vagy hasonló)? A tulajdonosok szóban többször felszólítottak minket arra, hogy költözzünk ki az ingatlanból, de mindeddig ezt nem tudtuk teljesíteni, mert nincsen hová mennünk (albérletet jelenleg nem tudunk fizetni anyagi helyzetünk miatt). Pár hónappal ezelőtt kaptunk tőlük egy írásbeli felszólítást az ingatlan elhagyására. Ebbe beleírták, hogy öt évre visszamenőleg akarnak bérleti díjat és rezsiátalányt felszámítani (nincs rezsitartozásunk). Ilyen lehetséges? Azóta a helyzet sajnos odáig fajult el, hogy ki akarnak lakoltatni minket. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Kérhetünk–e birtokvédelmet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogviszony, ami alapján Önök az ingatlant használják, lehet szívességi lakáshasználat, azonban a tulajdonosok leírt igénye alapján úgy tűnik, a tulajdonosok ezt bérleti jogviszonynak tekintik. Ebben a helyzetben az Önök érdekében állhat a későbbiekben azt bizonyítani, hogy az ingatlant szívességi lakáshasználati alapon használják, a tulajdonosoknak pedig (a leírtak alapján is) a bérleti szerződésen alapuló használat bizonyítása áll majd érdekében. Az, hogy Önöket megilleti-e a birtokvédelem, az ügy részletes ismerete után dönthető el. E körben meg kell bizonyosodni arról, hogy Önöket valóban jogalap nélkül kívánják-e a birtoklástól megfosztani, továbbá arról is, hogy Önök a birtokláshoz esetleg tilos önhatalom gyakorlása útján jutottak-e. Mindezek alapján vizsgálható, hogy visszamenőleg milyen bérleti díjra tarthat még igényt a tulajdonos, és, hogy a leírt rezsiátalány alatt a tulajdonos mit és milyen időszakra vonatkozóan ért.

Kérdés: Gimi mellett lakom közvetlenül, a kosárpálya a kerítéstől 1-1,5 méterre van. Kerítés és a kosárpálya között egy futópálya, ami távolugrógödörhöz vezet, ami szintén a kerítés mellett közvetlen van, de ez nem gond. Gond az, hogy heti 8-10 kosár-foci-röplabdát dobálok vissza, ami hol a tetőmön, de volt, hogy a kocsimon csattant, ha épp az udvaron állt. Az hogy a gyereke ordibálnak, obszcénul beszélnek, az csak egy dolog. Tanár sehol. Egyik kérdésem az, hogy nem lenne-e köteles a gimi zajvédőt feltetetni, hogy a másik nyugalmát ne zavarják rendszeresen? Másik kérdés, hogy ilyen közel a kerítéshez egyáltalán szabad-e kosárpályának lennie?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bírói gyakorlat szerint általában a gyermekek és iskolák, óvodák által kibocsátott zaj szükséges zavarásnak minősül, azonban ilyen jellegű szomszédjogi vitával a jegyzőhöz érdemes fordulni. A helyi építési szabályzatot az adott település önkormányzata rendeletben határozza meg, tehát az építési szabályok terén a helység rendelete az irányadó.

Kérdés: Kisvárosban lakom, velem szemben 2 bolt. 2 éve felfestettek kerékpársávot és az egyik boltost elküldték, mondván a babakocsit toló gyalogosok nem férnek el. Kb. 10 centi lóg a járdára, de elférne egy ember kényelmesen azon a pár méteren. A boltos a kerítésem mellé áll a zárt furgonnal + néha még húz egy zárt futót is maga után. Én viszont semmit nem látok ki, az amúgy is forgalmas útra. 76 éves édesanyám kell megkérnem, hogy álljon ki segíteni, pedig tolatva állok be. Kértem szépen a boltost álljon el, beszéltem a polgármesterrel, közteressel, jegyzővel.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, tegye fel kérdését.

Kérdés: Én ezt megértem, de az nem gond, hogy ez az ember teljesen akadályozza a kilátást? Az nem baj, hogy ebből akár tragédiák is lehetnek? Nincs boltom mégis én szívok minden egyes nap. Kb. 20-25 méterre kellene arrébb állnia és akkor senkit nem zavarna ,de ugye akkor nem látja a boltból a kocsit, meg ugye 25 méter az a világ vége. Mit tehetek ilyen esetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, írja le összefüggően, hogy mi a probléma és mi a jogi természetű kérdése, mivel zavarosak az Ön által leírtak.

Kérdés: Sért-e valamilyen jogot az, ha a telefonbeszélgetést több más személy jelenlétében a telefonpartner kihangosítja és erről nem tájékoztat előzetesen? És milyen jogszabály alapján lehet felelősségre vonni az elkövetőt, ha ez szabályellenes?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, sérti az illető Polgári Törvénykönyvben deklarált személyiségi jogait.

Kérdés: Nevelőapám vett egy kocsit részemre, ki is fizette. Az autó a nevemen van, biztosítás, átíratás folyamatban. De nevelőapám nem engedi, hogy használjam, mert ö fizette. Ezért vissza szeretném adni. Hogyan tudom meglenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha nem akar a tulajdonosa lenne, akkor át kell ruháznia a gépjárművet.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy ha a végrehajtó foglalást tesz az autómra, hogyan tudom visszacsinálni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ki kell fizetnie a tartozását.

Kérdés: Érdekelne, hogy albérletben nevelem a fogyatékos lányom. Jár-e vagy kaphatok-e valami támogatást?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Fogyatékos gyermek után többféle támogatás is igényelhető (otthongondozási díj, családtámogatási díj. stb.) Javaslom, hogy tájékozódjon az illetékes kormányhivatalnál.

Kérdés: Ausztriába élek és van egy 1 éves lányom. Mostohaapja nevén van a kicsi és rossz kapcsolatban élünk, el akarunk menni a lányommal Magyarországra, mit tehetek ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az apa hozzájárulására van szükség.

Kérdés: Magyarországon van telefon tartozás és Németországban szeretnék új előfizetést kötni. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.

Kérdés: Ha valaki visszaélt a táppénzzel bizonyíthatóan, például rendszeresen nyaranta hónapokig ‘beteg’ lett, ugyanúgy tavaszi szünet, Húsvét idején mindig táppénzre íratta magát (mindezt rendszeresen éveken át), utána nyugdíjas lett. Elvehetik a nyugdíját, ha esetleg kivizsgálják a nyugdíj előtti, munkaviszony alatti táppénzeket?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tekintettel arra, hogy már nincs aktív munkaviszonya a munkáltató nem tehet semmit. A NAV-nál tehet feljelentést, azonban az elévüléssel is számolni kell.

Kérdés: Lakásomban folyamatban lévő munkálatokról készíthetnek videót?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön hozzájárulásával készíthetnek.

Kérdés: A diákszövetkezet megteheti, hogy az általános alkalmassági vizsgálatot kifizetteti a diákkal? Eddig minden más diákszövetkezetnél, ahol dolgoztam, nem kellett fizetnem ezért. A vizsgálatra elmentem, de elfelejtettem átvenni a vizsgálati eredményt, és ezért visszatartották a fizetésemet. A szerződésben az áll, hogy a következő hónap 20-áig kapom meg a fizetést, de ez nem történt meg. Ha ez törvénybe ütközik, akkor mit tehetek, kihez fordulhatok? (Debrecen)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkaköri alkalmassági vizsgálatot a munkáltatónak kell rendeznie. A fizetése visszatartása pedig jogszabályellenes. Munkáltatónak jelezze, ügyvédi felszólítást lehet küldeni, végső esetben pedig peres eljárást kezdeményezni a bíróságnál.

Kérdés: Otthonokban folytatott munkáról készíthetnek videót?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak az Ön hozzájárulásával.

Kérdés: Október 24-én lesz egy éve, hogy megkaptuk a vásárolt ingatlanunk kulcsát. Sajnos azóta több dolog is kiderült az ingatlanról, pl. tetőszigetelés hiánya. Ez felett fejet hajtottunk megcsináltattuk. Pár napja azonban egy olyan dolog is kiderült a házról, hogy a hiteles energetikai tanúsítványban 15 cm-es homlokzati szigetelés van beírva, de csak 5 cm-es a tényleges szigetelés. Ez ügyben közel egy év után tudok még lépéseket tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kellékszavatossági igénnyel élhet a bíróságon.

Kérdés: Feleségem gyeden van közös gyerekünkkel, de volt férjénél vannak az ő közös gyerekeik. Többet követel a páromtól, mint az ő gyed-e. Nem tudom gyed-ből kérhet-e gyerektartást, meg egyéb dolgokra. És követeli, hogy én is adjak neki. Köze van neki vagy a gyerekeinek az én jövedelmemhez?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a szülő saját tartásának rovására is köteles eltartani kiskorú gyermekét. Önnek viszont nem kell más gyermeke után tartásdíjat fizetnie.

Kérdés: Egy gyerek kimehet tábor alatt a WC-re?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.

Kérdés: Gyermekemet, aki 13 éves egy társa (14 éves) szóváltás után lerúgta egy sportlétesítmény lelátójáról. Gyermekem 3 széksort esett, és csak a csodával határos módon nem lett sérülése. Az elkövető gyermek szülei nagyon sajnálják, elbeszélgettek a gyermekkel és szerintük el vannak túlozva a körülmények. Én viszont úgy érzem, hogy a gyermekemnek a feje is megsérülhetett volna, vagy a gerince és igen súlyos következmények is lehettek volna ebből. Az a kérdésem, hogy lehet-e bármilyen kártérítést kérni vagy legalább olyan kérvényt intézni, hogy a gyermek járjon indulatkezelési tanácsadásra? Vagy ezek csak abban az esetben kérhetők, ha nagyobb baj történik, ami most a szerencse miatt nem történt meg.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tehet feljelentést súlyos testi sértés kísérlete okán, a 14. életévét betöltött gyermek felelősségre vonása már megtörténhet büntetőeljárásban. Kártérítésnek ebben az estben nincsen értelme, sérelemdíj iránti igényt előterjeszthet a büntetőeljárásban. Indulatkezelési tanácsadásra Ön nem tud semmilyen kérelmet beadni más gyermeke kapcsán.

Kérdés: Válás után a volt férjem egy addig üresen álló házba költözött. Kulcsokat elvitte, felszólítások után sem adott kulcsot és nem biztosította a 75%-ban tulajdonomban lévő lévő ingatlanba a bejutást. Kérdésem: ez most használatnak vagy többlethasználatnak számít. És miért? Ezen megy a per! Mert az utóbbi esetén írásos felszólítás kell, hogy fizessen, az elsőhöz, nem ( tudomásom szerint), de kérem javítson ki, ha tévedek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha valamelyik tulajdonostárs a törvényben vagy a megállapodásban meghatározottnál nagyobb mértékben használja a dolgot, akkor többlethasználati díjat köteles fizetni a másik tulajdonostársnak.

Kérdés: Az lenne a kérdésem hogy Zala megyébe a feleségemmel kivettünk egy 1,5 szobás ingatlant  2+1 félhavi kaucióval 1 éves szerződéssel. A feleségemnek van egy 16 éves kisfia autista, iskola köteles. Szeptember elején a Zala megyei iskolából eltanácsolták, a budapesti iskola átvette. Menet közben a feleségemmel találtunk itt Budapesten albérlet. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben a 2 havi kaució visszajárna-e nekünk jogosan? A szerződés a feleségem meg a nevelt fiam nevére szólt. A lakást nem laktuk le, a tulajdonos nem hajlandó visszaadni a kauciót, sőt még ő követelné, hogy fizessünk neki tovább, a szerződésre hivatkozik. A szerződés nem közjegyző által készült.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához szükséges lenne ismerni a szerződés tartalmát. A leírtakból arra következtetek, hogy egy éves határozott idejű szerződést kötöttek. Határozott idejű szerződés esetében a felmondás a kaució-vesztéssel jár. Határozott idejű bérleti szerződés esetén a bérlő akkor mondhat fel, ha a közmű szolgáltatások miatt a lakás lakhatásra alkalmatlan állapotú lett és a bérlő szerződésszerű teljesítésére való figyelmeztető levelét a bérbeadó (azonnali hibaelhárítás megkezdését) nem teljesíti.

Kérdés: Ingatlan eladóként a minap aláírtunk a feleségemmel egy vételi szándéknyilatkozatot, amely 2 oldalas volt és minden oldala külön papírlapra volt nyomtatva. A szándéknyilatkozat végén 2 tanú adatainak volt hely. A szándéknyilatkozatot csak az utolsó oldalon írta alá mindkét fél, és mivel nem volt jelen egy tanú sem, így az a rész sem lett kitöltve. Az a kérdésem, hogy ebben a formában érvényes-e a szerződés? Ha igen, akkor milyen eséllyel támadható?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az aláírások hiánya nem keletkeztet önmagában érvénytelenséget.

Kérdés: Az örökségből történő kitagadásnak mi a módja, mire kell figyelni, hogy szabályos legyen (unokáról van szó, aki felé se néz édesanyámnak, semmi kapcsolat nincs vele, miután a bátyám meghalt, aki után örökölt is). Hitelesíteni kell közjegyzővel vagy elég a 2 tanú?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kitagadási okokat a Ptk. 7:78. § tartalmazza. Az örökhagyó végintézkedésben tudja kitagadni örökösét, amelynek okát a végintézkedésnek kifejezetten tartalmaznia kell. Ha az ok megjelölése elmarad, akkor érvénytelen lesz a végintézkedés. Készíthet írásbeli magánvégrendeletet vagy közvégrendeletet, utóbbi kapcsán keressen fel közjegyzőt.

Kérdés: A szomszédom azt mondta, hogy üldöztem és megfenyegettem. És megsértett azzal, hogy egy cetlit tett az ajtajára. Perelhetem őt, és hogyan védhetem meg a tulajdonomat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz több információra lenne szükségem, az Ön által írt tényállítás alapján most azt tudom mondani, hogy esetleg (amennyiben más előtt hangzottak el ezek a kijelentések) rágalmazás miatt feljelentést tehet. Az Ön által írt tényállásból nem egyértelmű, hogy a tulajdonát mi okból kellene megvédenie, így arra feltételes válasz adása sem lehetséges.

Kérdés: Ha egy 16 éves aluli gyerek fenyegető videót tölt fel az online csoportos platformra, azzal mit csinál a törvény?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvény önmagában semmit, a fenyegetőzés tartalmától függően a nyomozó hatóság, a vádhatóság, és végül a bíróság fogja az ügyet érdemben elbírálni.

Kérdés: Ha van a testvéremnek kevés része a házamban, de le van neki terhelve a sok adóssága miatt, kirakathatom én a házból?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem rakhatja ki.

Kérdés: Kb. két-három hete hívott egy telefonszám, épp nem tudtam felvenni, de rákerestem a telefonszámra később. A kommentek arról szóltak, hogy zaklató telefonszám, tiltották. Napi szinten hívtak többször, több telefonszámról, majd egy SMS érkezett, hogy tartozásom összege 46.166 Ft és írtak egy ügyszámot aláírással, pár napra rá 46.309 Ft tartozásról kaptam SMS-t. Egy új e-mail címről küldtem nekik üzenetet név nélkül, erre az ügyszámra hivatkozva kijelentettem, hogy nincs tartozásom és megkértem, hogy tájékoztassanak. Válaszul csak egy telefonszámot kaptam. Mivel idegesített a dolog egyszer megpróbáltam telefonálni, a telefonom SPAM-ként azonosította a számot. Csak zene szólt, nem vették fel, letettem. Privát számról is volt hívásom, de nem vettem fel. Egy napja nem kerestek. Nem tudom, mit helyes tenni ebben a helyzetben. Félek, hogy csak csalás vagy adathalászat. Hivatalos levelet nem kaptam, hogy tartozásom lenne. Lehet ennek valami jogi következménye?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, tiltsa le a számot, amiről zaklatják. Sajnos manapság előfordul az ilyen, fontos, hogy személyes adatait ne adja ki illetéktelen személynek. Ha „hivatalosan” szeretnének Öntől valamit, majd megkeresik írásban.

Kérdés: Barátnőm nevében kérem segítségüket, aki nem beszél jól magyarul. Kérem segítsenek, hogy milyen jogai, lehetőségei vannak. Júliusban újrarakatta a cserépkályháját. A munka közben is jelezte, hogy nem megfelelő a kivitelezés. A mester végül befejezte a munkát. A fizetéskor számlát nem akart adni, szóban agresszív volt, ezért a rendőrséget is kihívták. Végül később hozott számlát, ami készpénzben kifizetésre került. Barátnőm a kéményeket is időközben felújította. A kályha a száradási idő lejárta után, most került betüzelésre. Ekkor derült ki, hogy nincs megfelelő huzata, a füst visszajön, a melegedése egyenetlen, több helyen szivárog a füst. Egy másik kályhás megerősítette, hogy az esztétikai hibákon kívül, nem szakszerűen lett kivitelezve. Erről azonban írásos szakértői igazolás nem készült. A problémát írásban jeleztük a számla kiállítója felé (aki nem azonos a kályhással). Ő a javítást vállalta, a fent említett mesterrel. Ezt nem szeretnénk. Mit tehetünk?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel az Ön által írt tényállás alapján barátnőjének a kijavításhoz, illetve a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet.

Kérdés: Vállalkozónak bérbe adtam az ingatlan egy részét. Közüzemi szolgáltató azt kívánja, hogy a vállalkozó nevére írassam a  víz-gáz-villany órát. Ami azt jelenti mondták ők, hogy semmi jogom nem lesz az óra felett, de ha az albérlő nem fizet, akkor nekem kell az adósságot fizetnem. Más megoldás nincs az átíráson kívül? Számlázás átirányítása vagy meghatalmazás sem jó?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Javaslom, hogy maradjanak az órák a tulajdonos nevén, és havonta az aktuális óraállások/számlák alapján fizesse be közvetlenül vagy Önnek a díjakat a bérbevevő.

Kérdés: Megpróbálom pár mondatba belesűríteni miről is lenne szó. Hárman vagyunk édestestvérek, én vagyok az elsőszülött. Édesapám 17 éves koromban elköltözött otthonról, lényegében elhagyva mindenkit. Édesanyámnak (mint utólag kiderült) 50 000 Ft-ot küldött gyermekenként, én már nem laktam otthon. A ház rám eső részéből nem kaptam semmit, az ingatlant eladta. Édesapám új kapcsolatában született egy másik gyermek. Kb. 10-12 évig nem álltunk kapcsolatban. Én lényegében nyomorban éltem párommal úgy, hogy édesapám jómódban. Minden testvérem autót, pénzt minden segítséget megkapott, míg én semmit, sőt a mai napig fizetek végrehajtást, amit édesanyám miatt sikerült összeszednem. A kérdésem annyi lenne, lehetséges, hogy bárminemű kárpótlási eljárást indítsak ezzel kapcsolatban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Perindításra nincsen módja, majd törvényes örökösként léphet fel.

Kérdés: Önkormányzati lakásban a mellékvízórák cseréjét kinek kell elvégeztetni, fizetni? Az órák decemberben lejárnak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A mellékvízmérő tulajdonosának kell elvégeztetnie a cserét.

Kérdés: Egy egyesület elnöke elküldte kilépő nyilatkozatát az alelnöknek, majd arra hivatkozva nyilvánította érvénytelennek, hogy aláírta mind a saját, mind az elnök nevében. Megállja a helyét, hogy ez így akkor érvénytelen? Amennyiben mégis érvényes a kilépő nyilatkozata, akkor ez azt jelenti, hogy az elnöki pozíciójáról is lemondott egyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elnök csak a saját nevében tehet jognyilatkozatot. A leírtak alapján így kilépett az egyesületből. Kérdés, hogy az alapszabály lehetővé teszi-e nem egyesületi tag részére az elnöki pozíció betöltését.

Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy készítettem tavaly 2 db kaput 75 ezer ft/db áron, a kapura a megrendelő kérésére nem kültérre való anyag került felszerelésre, szóban ez lett neki mondva, hogy így csak a mechanikai elemekre tudunk garanciát vállalni. 2022.02. hóban volt ez. 2023.10. hóban megkeresett, hogy a burkolat elvált a kapu szerkezettől és ingyenesen, garanciálisan javítsam meg neki. Több mint 1,5 év elteltével nekem kötelességem megjavítani neki, ingyenesen a kaput?

Válasz: A szavatossági igények fogyasztó és vállalkozás esetén 2 év alatt évülnek el de a felszólítása félbe is szakította most ezt a 2 évet. Amennyiben nincsen róla bizonyítéka (tanú, email, üzenet), hogy Ön, felhívta a megrendelő figyelmét a fentiekre, akkor a kijavítást el kell végeznie.

Kérdés: 2016-ban 50%-os társtulajdonosa lettem egy német GmbH-nak. 2017-ben Magyarországon nősültem és most 2023. év végén válni kényszerülök. A GmbH-nak két tulajdonosa van. Én és egy német állampolgár. A német GmbH-nak úgy tudom, a magyarországi Kft-vel közel azonos a jogköre. A törzstőkét nem én, hanem a társtulajdonosom helyezte el a cégben 25000€ (ha ez számít). A kérdésem a következő. A feleségem élhet-e bármilyen anyagi követeléssel abban az esetben, ha nem volt 2016. óta osztalék, és haszon semmilyen formában nem volt kiutalva. Kötelezhet-e engem a feleségem, hogy kivegyek hasznot a cégből úgy, hogy ezáltal a társtulajdonosnak is ki kellene vennie. Ha kivesszünk hasznot, azután adóznunk kell, amibe a cégtársam nem egyezne bele. Úgy gondolom a GmbH vagyona az nem az enyém, hanem a cégé. Ezáltal nem jár abból semmi a feleségemnek. Jól gondolom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, hogy a házasságkötés előtt mikor kezdték meg feleségével az életközösségüket, mikor költöztek össze, kezdtek el közösen gazdálkodni, stb. Egyébiránt a felesége nem tudja kötelezni, legfeljebb a bíróság. Ha a gazdasági életközösség nem állt fenn a cégrész megvásárlásakor, a akkor a felesége nem tarthat rá igényt. Ezért fontos a válóperben az életközösség dátumának a meghatározása, mert a vagyoni perben azt veszik majd alapul.

Kérdés: Ukrán-magyar kettős állampolgár költözött Magyarországra. Nem kapja meg a TAJ kártyát, mert az ukrán tb a háború miatt nem dolgozik, és nincs igazolás, hogy eddig ott fizette a TB díjat. Van valami esély arra, hogy Mo-on legyen TAJ szám, és teljeskörű ellátást kapjon?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha az Ukrajnából Magyarországra érkező személy állandó lakóhelye Ukrajnában van, akkor a társadalombiztosítás keretében nyújtható orvosi ellátásra – kivéve a mentést, a heveny megbetegedést, a sürgős szükség esetét és az engedélyezett gyógykezelést – az ukrán állampolgár Ukrajnában lesz jogosult.

Kérdés: Jelenleg férjemmel próbálunk a közös vagyon megosztása ügyében még a válás kimondása előtt megegyezni. A legutóbbi egyeztetésen tájékoztatott, hogy igényt tart a nagyanyám által részemre elajándékozott ingatlanra, mivel az ajándékozási szerződés tartási szerződéssel is kiegészítésre került, így úgy gondolja ehhez joga van. Nagyanyám jó egészségügyi állapotban van és teljesen önellátó, tartást nem igényelt és nem is kapott tőlünk. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy valóban jogosan kérhet-e bármit is a nagymama ingatlanából?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz szükséges lenne ismerni a szerződések tartalmát. Amennyiben a vagyonmegosztásig nem történik tartás akkor az ingatlan az Ön különvagyona, a férjének kell bizonyítania az ellenkezőjét peres eljárásban, ha tulajdonrészt szeretne.

Kérdés: Halálom esetén unokámnak ajándékoznám lakásomat. Végrendeletben közjegyző előtt ezt megtehetem? Kötelesrészt kell-e fizetnie a többi leszármazott felé? Ez az ajándékozási szerződés is bekerül a végrendeleteket őrző rendszerbe? Vagyis halálom esetén ez lép életbe, mert ugye idős emberrel bárki aláírathat bármit? Így elkerülhetném, hogy kimaradjon az öröklésből az unokám?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által feltett kérdés összetettsége miatt mindenképp azt javaslom, személyesen keressen fel egy közjegyzőt, vagy egy ügyvédet, ahol az ügy minden körülményének alapos átbeszélésével kiderülhet, hogy jelen esetben az Önök számára a halál esetére szóló ajándékozás (amely nem egyoldalú jogügylet, abban unokájának is részt kell vennie), vagy végrendelet a megfelelőbb. A kérdéseire az Ön által írt tényállás alapján válaszolva: végrendeletben nem (az egyoldalú jognyilatkozat), de közjegyző előtt megteheti. A törvényes örökösök ettől függetlenül igényt tarthatnak kötelesrészre, de annak megfizetésének módja ez esetben összetettebb annál, mint hogy ennyi információból jelen fórum keretein belül választ adhassunk erre. Halál esetére szóló ajándékozási szerződés bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, és az kihatással lesz az öröklés menetére.

Kérdés: Olyan kérdésem lenne, hogy a páromtól elköltöztem, viszont közös albérletünkbe vettem saját pénzemen egy anyadisznót, ami ellet kismalacokat. Az anyadisznót, mivel azt én vettem, el szeretném hozni, de még 2,5 hetesek a kismalacok, így csak később tudom elhozni, ha leválasztásra kerülnek. A volt párom nem hajlandó odaadni, ő az árát akarja kifizetni, de nekem az anyadisznó kell. Mit tegyek, hogy visszaadja nekem az anyadisznót?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy először írásban szólítsa fel a párját az állat kiadására. Amennyiben ez nem eredményes pert indíthat dolog kiadása iránt.

Kérdés: 2016-ban egy törvény alapján az OKJ-s számokat megváltoztatták. A régebbi OKJ végzettségeket megfeleltették az újabban megszerzett végzettségekhez, így átkerült az E bérkategóriába. Nálunk ez nem történt meg, ketten D, másik kolléga E kategóriában dolgozik ugyanabban a munkakörben. Az OKFŐ véleménye szerint mindannyian E kategóriába tartozunk, de a munkaadó nem teszi meg az átsorolást!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, pontosítsa kérdését. Vita esetén szolgálati panasszal, majd perrel tud érvényt szerezni a jogainak.

Kérdés: Egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanra az özvegyet megilleti haszonélvezeti jog?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A házastársat a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon illeti meg, a pontos válasz ettől a körülménytől függ. Az egyéni vállalkozó ebben a körben olyan, mintha magánszemély lenne.

Kérdés: Adott egy több tulajdonosú, osztatlan közös tulajdonú ingatlan. A tulajdonosok közül 3 lakik ott életvitelszerűen,mindenki saját lakrészben. Az egyik tulajdonos (nevezzük A-nak) részén végrehajtás van. A másik tulajdonos (nevezzük B-nek), mivel „A” ellehetetleníti az életét, fenyegeti, el szeretne költözni. „B” gondolkozott azon, hogy venne fel jelzáloghitelt a saját részére, hogy vehessen egy kis ingatlant. A banknál azt mondták, csak úgy vehet fel jelzáloghitelt, ha a többiek beleegyeznek. Ez lehetetlen az előzőekben felsorolt okok miatt. Az interneten olvasta viszont, hogy nem kell a beleegyezésük abban az esetben, ha külön-bejáratú ingatlanrészek vannak. Itt külön lakrészek vannak, viszont ez a megosztás nincs lepapírozva. Az a lakrész, amire jelzáloghitelt szeretne felvenni a „B” tulajdonos, nincs rajta a vázrajzon a földhivatalnál. A kérdés az lenne, ebben az esetben van-e valamilyen lehetőség jelzáloghitelt felvenni, hogy ne kelljen a beleegyezésük?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A  lakásnak ingatlan-nyilvántartásban is külön lakóingatlanként kell szerepelnie, illetve ténylegesen műszakilag is elkülönültnek kell lennie. A bank e mellett számos feltételt vizsgál még, ha nem felel meg ezeknek az Ön ingatlana, akkor bank nem fog jelzáloghitelt nyújtani. A megoldás: polgári perben kérni kell a bíróságtól a közös tulajdon megszüntetését.

Kérdés: Szeretnék érdeklődni, hogy mi a pontos teendőm, ha a GYES lejárta (2023.12.09.) után – az ország másik felébe költözés miatt – nem tudok és nem is szeretnék visszatérni korábbi munkahelyemre. Kérvényezzem a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést vagy ilyenkor mindenképp nekem kell felmondanom? Utóbbi esetben milyen hátrányokkal számolhatok? 12 éves munkaviszonyról van szó.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése a felmondás két különböző jogintézmény.  A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti a munkaviszonyt. Ön felmondással is megszüntetheti a munkaviszonyát, határozott idejű munkaviszony esetén indokolni köteles. Hátrány: nem jár végkielégítés.

Kérdés: Mai nap a munkáltatóm a tanulmányi szerződésre hivatkozva a bérem 100%-át levonta. Mindezt felmondási idő alatt. Tanulmányi szerződésbe nincs belefoglalva, hogy mennyit vonhat le. A tanulmányi szerződés összege 500.000 f és az időtartama 2 év.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pontos válasz adásához szükséges lenne a szerződések ismerete. Általánosságban az elmondható, hogy a munkavállalónak vállalnia kell, hogy a képzettség megszerzése után a szerződésben meghatározott ideig dolgozik majd az adott cégnél, a munkaviszonyát nem mondja fel – a munkáltató pedig az új képzettségnek megfelelő munkakört biztosítja.

Kérdés: Bátyám vidéki házzal rendelkezik, és házasságot köt egy hölggyel, akinek Bp-en van a lakása. Általában hétvégén vannak a vidéki lakásban. Egyik fél elhalálozása esetén, melyik számítana az utolsó közösen használt lakásnak, melyik ingatlanra terjedne ki a haszonélvezeti joga, esetleg mindkettőre az örökösökkel szemben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Házastársi közös lakás az a lakás, amelyben a házastársak egyikük vagy mindkettőjük tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga alapján együtt laknak. Az Ön által leírtak alapján nem egyértelmű, hogy hétköznap a budapesti lakásban tartózkodnak-e a házastársak, továbbá csak valamelyik fél elhalálozásakor lehet azt majd megállapítani, hogy melyik volt az utolsó közösen lakott lakás.

Kérdés: Mint egyetlen egyenesági törvényes örökös végrendeletben kitagadásra kerültem. Ezt a kitagadást peres úton érvénytelenítettem. A végrendeletben apám mindennemű ingó és ingatlan vagyontárgyát a végrendeleti örökösre hagyta. Ám apám az édesapjától örökölt 3 hektár, külterületi szántóra vonatkozóan a végrendeleti örökösnek, aki nem őstermelő, a tulajdonszerzését az illetékes megyei mezőgazdasági szerv megtagadta. Így a szántókat a kiskunfélegyházi jegyző az oldalági örökösnek, azaz apám testvérének tulajdonába adta. Elsősorban azt szeretném tudni, hogy a végrendeleti örökös megnevezésével rám vonatkozhat-e kizárás? Ha igen, akkor az oldalági örökösre miért nem vonatkozik, hisz rá sem gondolt az örökhagyó? Másodsorban az érdekelne, hogy van-e idevonatkozó paragrafus, amely által a szántók tulajdonjogát megszerezhetem vagy csak a kötelesrész jár?

Válasz: Tisztet Kérdező! A végrendelet megelőzi a törvényes öröklést, így csak a kötelesrészre tarthat igényt.

Kérdés: Eladtam az autómat 310 ezer Ft-ért. Adásvételit írtunk, de a vevő román okiratokkal rendelkezett, hogy ez hamis volt-e, nem tudom. Másnap bementem az okmányirodába, hogy leadjam az adásvételit, de nem fogadták be, mert külföldi állampolgárságú volt a vevő, az okmányokat és a rendszámot is elvitték, viszont így a nevemen van az autó, a vevőket meg sajnos nem érem el, mit tegyek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Próbálja meg utolérni a vevőket, küldjön levelet az általuk megadott lakcímre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, tehet feljelentést a rendőrségen.

Kérdés: 11 éve dolgozom a munkahelyemen. Ugyanabban a munkakörben 5 alkalmazott dolgozik. Munkáltatóm egy multi cég. A HR azzal a kijelentéssel élt, hogy 1 munkahelyet az 5 közül szeretne megszüntetni és egyikünknek ezért szükséges, hogy továbbképzésben vegyen részt, hogy másik munkakörbe helyezze. A továbbképzés hétvégente, lakóhelyemtől 100 km-re lenne, 2 éves időtartalommal. 2 gyermeket nevelek, a kicsi 4 hónapos, a feleségem gyeden van. Kötelezhet-e a továbbképzésre a cégem, vagy állok-e kisgyermekes családapaként védelem alatt? Felettesem azzal a kijelentéssel is élt, ha nem kezdek bele a képzésbe áthelyez egy teljesen más munkakörbe vagy felmondással él. Megteheti-e a munkakör módosítást beleegyezésem nélkül, illetve elbocsájthat-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató kötelezheti a munkavállalót valamilyen képzettség megszerzésére, azonban figyelembe kell vennie az érintett személyi körülményeit a képzés kijelölése során. A munkaszerződés módosításához, ha az nem csekély jelentőségű, a felek közös megegyezése szükséges, önkényesen nem lehet módosítani. A munkaviszony a munkáltató működésével összefüggő okból megszüntethető, azonban azt a munkáltató köteles lesz írásban indokolni.

Kérdés: Egy multinál dolgozom lassan 8 éve. Határozatlan idejű szerződéssel rendelkezem. Szeptember 1-től a munkaköröm  elnevezése megváltozott:
recovery munkatársból product quality és recovery munkatárssá. Szervezeti egységem is változott  business navigation-ből a sales-be kerültem Ez az új titulus a fizetési papíromon is megjelent. A HR szerint ez a pozíció megszűnt és ezért változott a fizetési papíromon a megnevezés Azonban én nem írtam alá még a munkaszerződés módosításomat! Jeleztem is, hogy nem fogom aláírni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha elbocsájtanak, akkor kérhetek a munkaköröm után végkielégítést? Vagy ha közös megegyezéssel válunk el és rögzítjük a juttatási csomagot? Illetve szabályos-e, törvényt sértenek azzal, hogy az új beosztásban alkalmaznak, holott nem írtam alá? Hozzátartozik, hogy a napi munkám egyenlőre változatlan, ám a jövőben lehetővé válik számos új tevékenység bevezetése, amit én már nem szeretnék elvállalni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkakör miatt akkor kell módosítani a munkaszerződést, ha az teljesen (és tartósan) megváltozik. A módosítás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkaviszony mindkét fél részéről a továbbiakban is tartós legyen, és mindenkinek jó legyen. Ezért nem lehet önkényesen módosítani, és csak olyankor van rá lehetőség, amikor a törvénytől való eltérés nincs tiltva, és csak úgy, hogy a felek közös megegyezésével és kölcsönös akaratából történik. A végkielégítéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva:Végkielégítésre a munkavállaló abban az esetben válik jogosulttá, ha munkaviszonya a Munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) meghatározott esetekben szűnik meg. Ez történhet munkáltatói felmondás, a munkahely jogutód nélküli megszűnése, illetve a munkáltató személyében történő változás, de a munkavállaló azonnali hatályú felmondása következtében is. A leírtak alapján a munkaköre nem változott.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék van-e joga értesítés nélkül levágni a lakattal zárt kerékpárt a lépcsőházból a közös képviselőnek? Utólag arra hivatkozik, hogy menekülési útvonalon volt, amit elfogadok és értek, de több éve nem zavart senkit, és ha jelezte volna azonnal elvittem volna. Nem kellett volna valamilyen formában keresnie/felszólítania a tulajdonost előtte? Lopásnak érzem így.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz a társasház szervezeti és működési szabályzatát is ismernem kellene. Menekülési útvonalak esetében ugyanis elsősorban a tűzvédelmi hatóság jár el, ők pénzbírságot is kiszabhatnak. Javaslom, próbálja meg a helyzetet először békés úton rendezni a közös képviselővel. Egyébiránt ehhez nincsen joga.

Kérdés: Ausztriában, egy bécsi fizetős parkolóházban parkoltam le az autómat ott tartózkodásom alatt. Az autóm jobb hátsó ablakát betörték, 5 másik autó ablakával együtt. Értéket 2-3000 Ft értékben vették el, viszont a 30 eurós parkolási díjat kénytelen voltam kifizetni, mivel máshogy nem tudtam volna kihajtani a garázsból. A kár értéke nagyjából 40-50 ezer Ft közé esik, plusz a parkolási díj. A rendőrségen jegyzőkönyvet írtak, és megtörtént a feljelentés. Ilyen esetben a parkolóház felelős a történtekért? Lehet kártérítést követelni? Vagy esetlegesen legalább a parkolási díj visszafizetését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gépjármű állagmegóvására vonatkozó szabályok szokásosan az üzemeltető szabályzatában találhatóak.

Kérdés: A húgom férje rendszeresen terrorizálja pszichikailag és néha ki is csukja a házból a testvérem. A ház egyharmad része van a húgom nevére íratva. Az anyósnak haszonélvezeti jog van az egész házra. Ő buzdítja a fiát a felesége ellen. Van két gyermekük, akik szintén ott laknak. A  testvérem nem akar elválni és tűri az ilyen bánásmódot, de pszichikailag ki van készülve. Mit tanácsolnak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tanács nagymértékben függ attól, hogy pontosan mit szeretnének elérni, erre így általánosságban nem lehet válaszolni. Amennyiben kizárják a lakásból, esetleg a rendőrséget lehet értesíteni. Az Ön által írt tényállásból az nem derül ki, hogy az anyós is használja-e az ingatlant, azonban felhívom figyelmét, hogy a haszonélvezeti jog egy nagyon erős jogosultság, a haszonélvezettel terhelt ingatlant jelen esetben az anyós birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja.

Kérdés: A férjem válni akar. Volt a nevén egy gépjármű, amit én hivatalosan megvettem saját vagyonból. A kérdésem az lenne, hogy váláskor közös vagyonnak számít-e, mert el akarja tőlem venni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírása alapján nem számít közös vagyonnak a motor.

Kérdés: Azt szeretném megkérdezni, hogy a szomszédnak jogában áll-e az én kertemben lévő gyümölcsfa csonkítására, jelen esetben a fát 1 méter magasan, a törzset levágta. Mindezt előzetes felszólítás nélkül, önkényesen. Az igaz, hogy csak kb. 2 méterre volt a kerítésétől, de nem több 150-160 cm mellékágakkal.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szomszéd nem vághatta volna le az Ön kertjében lévő fát. Az ő ingatlanára áthajló ágak levágására szólíthatta volna fel Önt.

Kérdés: Amennyiben egy oldalon fogadok magánszemélyként és abból profit származik, abban az esetben köteles vagyok a nettó profitot leadózni Magyarországon? Amennyiben igen, akkor milyen formában? Illetve ha nem adózom le és utána járna a bank és jelentené a NAV-nak, akkor milyen jogi következményei lehetnek?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! A megkapott nyereményt már nettóban kapja meg, nem kell semmit leadóznia belőle. Ezt a folyamatot már előre a sportfogadó cég elintézi.

Kérdés: Kidobhat a párom, ha az övé a lakás, de be vagyok jelentve nála?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz több információra lenne szükségem, a rövid válasz az, hogy igen, pusztán a bejelentett lakcím ténye irreleváns. Kérdés, hogy kinek és milyen jogcímen volt / van birtokjoga stb.

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy ha az apuka börtönben van (nem vagyunk házasok, viszont közös a lakcímünk), továbbra is jár általa a családi pótlék?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tekintettel arra, hogy a gyermek után veszik fel a pótlékot így igen továbbra is jár.

Kérdés: Mennyi idegig tarthat a bűnügyi felügyelet? A Be. 297/4 alapján ugyanúgy megvan a maximuma mint a letartóztatásnak? Vagy ez nem vonatkozik a bűnügyi felügyeletre? Ha nem akkor ez szerintem alkotmányellenes. Ezt úgy találtam a letartóztatásra vonatkozóan, ebből gondolom, hogy akkor ez igaz a bűnügyi felügyeletre is: “Alkotmánybíróság tehát azért találta alaptörvény-ellenesnek a kifogásolt szabályozást, mert az  – határozatlansága folytán – lehetőséget ad olyan mértékű szabadságelvonásra is, amely már – a  körülményektől függetlenül – alaptörvény-ellenesen korlátozza a terhelt személyi szabadságához fűződő alapjogát.”

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elsőfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetőleg a másodfokú bíróság által elrendelt bűnügyi felügyelet a másodfokú eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetve a harmadfokú bíróság által elrendelt bűnügyi felügyelet a harmadfokú eljárás befejezéséig tart.

Kérdés: Bonyolult ügyben kérem a tanácsát telefonszolgáltató feljelentésével kapcsolatban. Érdeklődni szeretnék, hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni az alábbi üggyel. Testvérem bement a telefonszolgáltatóhoz és vett magának hitelre egy telefont, viszont utólag kiderült, hogy az ügyintéző számunkra elképzelhetetlen módon az én nevemre írta ki a készüléket, mintha én lennék a vevő.  Ezek után bementem megkérdezni, hogy ez hogyan lehetséges, szabadkoztak. Azt mondták, folyamatban van a készülék tulajdonjogának átírása. Érdekelne, hogy érdemes-e feljelenteni a szolgáltatót, mivel nem voltam jelen és mégis az én nevemre került lényegében egy 450 ezer forintos telefon hitele. Felháborít az ügy, mivel ennyi erővel bárki bemehet és más nevére elhozhat egy készüléket.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállás alapján nem egyértelmű, hogy a telefonszolgáltató egyáltalán miként ismerhette az Ön nevét, vélhetően egyébként érdemes eljárást indítania a szolgáltatóval szemben, csak kérdés, hogy milyet. Ezt csak az összes irat ismeretében lehetne megmondani.

Kérdés: Egy régebbi kérdésemre Ön tanácsolta, hogy tegyek lépéseket hogy én is bekerüljek a családi csődvédelmi programba. Előzmény: különélő adóstársam egyedül belépett, én a lehetőségről nem értesültem, valószínűleg a volt párom, a “címzett nem lakik” itt alapon visszaküldette a feladónak a volt közös házunkból, ahol ő lakik. Most szeretnék én is felkeresni egy irodát, s elkezdeni a folyamatot. Kérdéseim: az adósság közös a volt párommal, ő értesül-e az én belépésemről? 2. Tőlem 40% gyerektartást vonnak neki a 2 gyerek után, de azt a nagykorú lányunk nevére nyitott számlára, nem a sajátjára. Ez valahogy kiderül-e az én belépésemmel, hogy ugyan kap pénzt havonta, de azt nem vallotta be, amikor ő belépett? 3. Ha én is bekerülök a programba, akkor 1 adósságot ketten törlesztünk tovább, ez befolyásolja-e az ő általa fizetett havi törlesztőrészlet összegét, ill. figyelembe veszik-e, hogy nekem mennyit kell majd fizetnem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A csődvédelem részletes menetéről, illetve gyakorlati kérdésekről kérem, hogy tájékozódjon ezen az oldalon: www.csodvedelem.eu

Kérdés: Abban kérem a segítségüket, hogy vásároltam 2022.02.10-én egy okos órát. Most télen volt egy garanciális szervizelése, majd 09.09-én megint elküldtem szervizbe, mert meghibásodott (egy vízálló okos óra, amire a gyártó vállalja a beázás miatti meghibásodást). A mai napig (10.11.) hivatalosan nem volt hír az órámról, a központi szervizben van. Ma annyit mondtak nekem a szervizben, hogy elutasításra került, indoklás, alátámasztás nélkül, de továbbra sem lett visszaküldve a szervizbe, ahol leadtam. 30 napon túl vagyunk már és én nem vagyok hajlandó elfogadni az álláspontjukat. Hogy tudnék tovább menni az ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A fogyasztóvédelemnél panaszt tehet, a Békéltető Testülethez kérelmet nyújthat be, illetve ügyvédi felszólító levelet is küldhet, azonban ezek egyike se kötelezi a vállalkozót a kijavításra.

Kérdés: Az emberek nagy többsége azt hiszi, hogy joga van. De így van ez ebben az esetben? 81 éves édesapa meghalt, aki saját akaratából úgy döntött életében, hogy nem lesz tagja a Facebook-nak. Egyik fia nem járult hozzá, hogy a  másik fia megjelenítse, közzé tegye a gyászlapot a Facebook-on. Csak a helyben szokásos módon hirdetve pl. temető, templom hirdetőtábláin szerette volna a gyászlapot kihelyezni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a facebookra kitett post kegyeleti jogot nem sért, kiteheti azt az elhunyt fia.

Kérdés: Banknál svájci devizahitel (személyi) átváltva forintalapúra annak idején. Milyen alapon emelték egyoldalúan a tőkét 2021-ben 600 ezer forinttal? A monopólium alatt az igazolt kamatok sem érik el ezt az összeget. Ezért nem értem, hogy miért emeltek ekkora összeget, ráadásul egyoldalúan. Ha én kérnék ekkora vagy bármekkora összeget, ugye szerződés módosítása, jegyző, ki tudja mennyi összegért. Ez nem egyoldalú szerződés bontás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által vázolt tényállás alapján ez nem egyoldalú szerződésbontás. Egyéb iránt az Ön által feltett kérdésre az ügy minden iratának alapos ismeretében lehet válaszolni.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e kötelező mérete a fogyatékkal élők parkolóhelyének, amihez köthető annak létrehozása? Ha van ilyen és a kijelölt hely nincs akkora, akkor jogos-e a kijelölés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az akadálymentes parkoló legkisebb szélességi mérete 3,60 méter. A második kérdését kérem, tegye fel egyértelműbben, mert így nehezen értelmezhető. Hol lenne a kijelölés, ki tenné azt stb…?

Kérdés: A személyi hitel nemfizetése esetén történő végrehajtáskor a behajtás kiterjedhet-e a szülőkre vagy a gyerekekre, ha azok nem szerepelnek a hitelszerződésben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A végrehajtás nem terjedhet ki szerződésben nem szereplő személyekre.

Kérdés: Ha a volt párom belenéz jogtalanul a banki kivonatomba, kimutatásomba, az sérti a személyi jogokat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.

Kérdés: Több tulajdonosú ingatlannál az egyik tulajdonos el szeretné adni a részét. A többi tulajdonosnak elővásárlási joga van. Mi történik akkor, ha egyik tulajdonos sem hajlandó kifizetni az eladni kívánt rész becsült értékét? Köteles vagyok eladni valamelyiküknek kevesebbért, csak azért mert elővásárlási joga van? Ha egy ismeretlen személy hajlandó kifizetni a becsült értékét vagy többet, köteles vagyok eladni kevesebbért, csak azért mert elővásárlási joga van a többieknek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elővásárlása jogosultra ugyanazon vételi ajánlat vonatkozik, mint egy harmadik személyre, mint vevőre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult nem fogadja el a vételi ajánlatot, úgy a harmadik személynek eladható az ingatlan.

Kérdés: Egy olyan kérdésem lenne, hogy kiraktak képet az autómról jól olvasható rendszámmal a beleegyezésem nélkül egy Facebook lejárató csoportba, a beleegyezésem nélkül. Nem az a gond, hogy kikerült a kép, hanem leginkább az, hogy a rendszám nem került kitakarásra, mit tehetek ilyenkor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A rendszám önmagában nem személyes adat. Amennyiben esetleg a lejáratással kárt okoztak Önnek, kártérítési igényt érvényesíthet, illetve a Facebooktól kérheti a kép eltávolítását.

Kérdés: 1995-ben lett vásárolva egy  külterületi nyeles telek. Pár éve a mellette lévő telken építkeztek. Annyira átlógtak onnan az akácfák ágai, hogy összekarcolták az autók oldalát, tetejét. A szomszéd kérésre nem vágta le az ágait, mi levágtuk, és átraktuk hozzá a kerítésen keresztül. Ügyvédhez fordult, hogy  átdobáltunk hozzá nálunk keletkezett zöld hulladékot, és egyébként is birtokháborítást követünk el, mert egy 2019-es térkép alapján a telkek el vannak mérve, és a mi telkünk egy kisebb része az övé, a miénk a másik irányba tolódik. Azt a részét is követelné, ahol autóval megyünk a ház mellett. Ez egy elég szűk 4 m-es terület. Próbálunk vele egyezkedni, hogy a telek alsó részből mérjünk ki, mert egyébként nem tudnánk az udvarra lemenni autóval  és  a közművek is ezen a részen vannak. Azt mondta 3-4 millióért vásároljuk meg tőle.Szeretném tudni, van-e ehhez joga, 1995. óta annak tudatában használjuk, hogy a miénk, az akkori rajzok is ezt tükrözik. Pereskedést is említett.

Válasz: Tisztelt Levélíró! A leírás szerint ugyan az ún. elbirtoklási idő eltelt, csak ezt Önök nem érvényesítették. A pontos válaszhoz iü. földmérő vizsgálata lenne szükséges. Javaslom, hogy forduljanak ügyvédhez, mert a folyamat relatíve bonyolult.

Kérdés: Önkormányzat büntetheti az összes szinten lakót, ha egy lakó anyagot tárol a helyiségben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tűzvédelmi hatóság szabhat ki tűzvédelmi bírságot azzal szemben, aki a kötelezettségét megszegi. Ha az nem megállapítható, akkor a társasházat bírságolják.

Kérdés: A 30 éves jubileumi jutalmam 2023. szeptember 5-én volt esedékes. Jelenleg két éves fizetés nélküli szabadságon vagyok, a fizetés nélküli szabadságom, 2024. augusztus 30-án jár le. A munkáltatóm tájékoztatása szerint a 30 éves jubileumi jutalmam 2025. szeptember 5-én esedékes. Lehetséges az, hogy a fizetés nélküli szabadság alatt nem fizetik ki nekem a jubileumi jutalmat? Ha igen, akkor miért nem 2024. szeptember 5-én fizetik ki nekem, hiszen akkor már újra aktív munkavállaló leszek. Lehetséges, hogy a munkáltató saját hatáskörben dönt, hogy nem fizet jubileumi jutalmat

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jubileumi jutalomra jogosító időbe beleszámít a fizetés nélküli szabadság. A törvény nem írja elő azt, hogy a fizetési szabadság tartama alatt ne történhetne meg a kifizetés.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék egy végrehajtásról. 2023 június 28-án letiltás szerkezet a munkahelyemre. A végrehajtó egy 2012-ben kiállított közjegyzői határozat alapján elkezdte tiltani a fizetésemet. A követelés 28.0000 forint plusz a kamatok, költségek, összesen 58.0000 forint. Én a Zrt -nèl jeleztem, hogy a követelés elévült. Azt a választ kaptam, hogy ők ezt nem vizsgálják, forduljak bírósághoz, és majd ha ott megállapítják az elévülést, jelezzem feléjük. A mai nap megkaptam a végrehajtó bevételi bizonylatát és abban már 1.800.000 forint szerepel. A követelés eredeti ősszege ebben a hónapban járt volna le, és egy másik végrehajtói iroda küldte ki. Érdeklődni szeretnék, hogy most ez alapján folytatódik a letiltás vagy az eredeti 2023.   június 28-án kiállított letiltási papír alapján? Mit tanácsolnak ebben a helyzetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ilyen jellegű kérdések pontos megválaszolásához szükséges ismerni a végrehajtási eljárás alatt keletkezett iratok tartalmát. Javaslom, hogy forduljon az iratok birtokában kollégához, mert az elévülést csak minden irat ismeretében lehet vizsgálni. A jelzett Zrt. jellemzően elévült követelésekkel teszi ezt.

Kérdés: Kérdésem, hogy nagyapám a halála után hagyott végrendeletet. A hagyatéki tárgyalás már lezajlott, és ugyan az ő néhai szóbeli elmondása szerint engem is érintett a végrendeletében, még ha csak szimbolikus, tárgyi (nem pl. ingatlan/autó) hagyatékról is van szó. Viszont semmilyen értesítést erről nem kaptam. Az illetékes közjegyzőnél érdeklődve, ő azt a tájékoztatást adta, hogy a végrendeletet csak a közvetlen örökös, édesapám ismerheti, más nem tekintheti meg. Valóban igaz ez? Ha említve vagyok a végrendeletben, akkor se tudhatom meg a tartalmát? Vagy ez azt jelenti, hogy valóban nem vagyok érintett és unokaként bele se tekinthetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvényes öröklés sorrendjében első helyen a lemenő egyenes ági rokonok öröklési jogi igényei szerepelnek, ezek alapján az ön édesapja. A végrendeletet a közvetlen örökösök tekinthetik meg. Abban az esetben, ha Önt valóban megilleti a hagyaték említett része, akkor mindenképpen értesítést kell kapnia, illetve ha meg van nevezve benne, akkor Ön is megtekintheti a végrendeletet.

Kérdés: Mind a két témánál ugyanaz a kérdésem. Jogszerű-e az, hogy nem számolnak el menetidőt. Példa: 1.) 2:00 -kor kezdődik a munkaközi szünetem, de a pihenő helyiség 6 percre van a munkahelyemtől. Ez oda vissza 12 perc, tehát ténylegesen 8 percem marad enni, vécézni, stb. 2.) Kedden 2:00-kor érvéget a szolgálatom és 2:00-tól pihenős vagyok csütörtök 2:00-ig. Csütörtökön 2:00-kor kezdem a szolgálatot. Tehát a pihenő időm alatt öltözök át civilbe és megyek haza, valamint jövök be a munkahelyemre és öltözök át munkaruhába. Így a 48 órából egyből elveszett kb. 3 órám.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A normaszöveg hivatalosan annyit tételesít, hogy 6 órát meghaladó munkavégzés esetén a munkáltatót 20 perc szünet illeti meg, melyet a munkáltató köteles neki egyben vagy részletekben kiadni. Ebből fakadóan én azt ajánlanám, miután közvetlen szabályozás nincsen az Ön esetére, így érdemes lenne ezt megbeszélnie munkáltatójával, hogy az az említett időkiesés ne az Ön hátrányára váljon. A munkavégzés előtti, valamint utáni átöltözési idő, nem munkaidő, kivéve, ha olyan speciális védőruházat viselésére köteles a munkavállaló, melynek felvétele hosszabb időt vesz igénybe.

Kérdés: Anno kicsi négyzetméterű társasházi lakásban felújításként fürdőszobát csináltattam, erről van építési engedélyem. Később, mivel a közös WC-t elidegenítették, ekkor csináltattam a fürdőbe egy kis wc-t a kivitelezővel, de erről nincs építési engedélyem. Problémát jelent ez, ha az önkormányzatnak kívánom eladni a lakásom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem szükséges külön engedély a mosdóhoz, ha ahhoz a szükséges feltételeket a társasház megteremtette.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, felújításra vettük fel a csokot. Ideiglenes lakcímmel át lehet-e jelentkezni máshova ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A CSOK-hoz az állandó lakcímet a hitelben szereplő ingatlanban kell bejegyeztetni a rendelkezés ennyit ír elő. Amennyiben tartózkodási helynek mást ad meg ideiglenes időre azzal elvileg nem sértik meg az előírást, de javaslom, hogy érdeklődjenek az illetékes hatóságnál is.

Kérdés: 2023.03.31-én megszűnt a köztisztviselői jogviszonyom. Az új munkám során ugyanazt az adatszolgáltató programot használva véletlenül a régi, előző munkahelyemen használt felhasználónévre és jelszóra kattintottam. Meglepetésemre sikerült belépnem és döbbenten vettem észre, hogy azóta is az én nevem alatt fut a MÁK felé a havi költségvetési jelentés és a mérlegjelentés negyedévente! “… a KGR-K11 számviteli adatgyűjtő rendszer, amely az államháztartás egészének aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetéről gyűjt adatokat …” (allamkincstar.gov.hu) Úgy tűnik, én szolgáltattam az önkormányzat és intézményeinek vagyoni helyzetéről adatokat az államkincstárnak, holott már nem dolgoztam ott. A munkaviszonyom megszűnése után azonnal törölni kellett volna a jogosultságaimat, ami nem történt meg, sőt a nevemben szolgáltattak adatokat. Történt-e törvénysértés, mulasztás a polgármesteri hivatal részéről? Felelősségre vonható-e ez ügyben a volt munkáltatói? Hová fordulhatok jogorvoslatért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pontos választ az ügy minden körülményének alapos ismeretében lehetne adni, javaslom, hogy először békés úton próbálja meg rendezni a helyzetet volt munkaadójával. A leírtak alapján úgy tűnik, hogy történt jogsértés, de a pontos válaszhoz a belépés, jelszóhasználat körülményeit is ismerni kellene.

Kérdés: Milyen kártérítésre vagyok jogosult, ha 1 éve nincs meleg víz a lakásban, mert a főbérlő nem hajlandó megjavíttatni, annak ellenére, hogy a szerződés szerint egyértelműen az ő feladata és költsége lenne? Most fel akarja bontani a szerződést úgy, mintha csak sima felbontás lenne, de nem tudom, hogy ha azt elfogadnám, nem mondanék-e le valamiről, amire jogosult lennék így.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel melegvíz-szolgáltatás hiányában a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, ezért a rendeltetésszerű alkalmatlanságra alapíthatja kárigényét. Javaslom, szólítsa fel a tulajdonost, hogy fizesse meg Önnek kárát, vagy indítson peres eljárást. Megszüntethetik a szerződést, de a kárigényéről ne mondjon le.

Kérdés: Mai napon jutott tudomásunkra, hogy a nagynénémet ápoló idősek otthonát felszámolják. Kiderült, hogy az eljárás már márciusban kezdődött. Eddig senki sem szólt róla. Köteles az otthon új helyet biztosítani? Kaphatja ugyanazt az ellátást, mint eddig? Itt egyszeri befizetést követően egyágyas szobában lakik és havonta a nyugdíja 80 százalékát kell fizetni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez nagyban függ az idősek otthonával kötött szerződés tartalmától, illetve a felszámolási eljárástól (az alatt elméletileg biztosítani kellene számára a helyet és az ellátást), a kérdésre pontos választ ezek ismeretében lehetne adni.

Kérdés: Az alábbi kérdéssel kapcsolatban legyenek szívesek segíteni, megpróbálom le írni röviden. Édesanyám apai ágról alapértelmezetten örököli/örökölné annak az ingatlannak egy bizonyos részét/hányadát, amiben az édesapja él /tulajdonosa/, ha jól tudom?! Édesanyám első szülött gyermeke a papámnak, de vannak féltestvérei is. A papámnak idő közben lett egy új felesége (édesanyám vérszerinti édesanyja nagyon régen elhunyt már), aki édesanyámat kizáratta az örökségből, állítólag írtak végrendeletet is. A végrendeletet soha nem láttuk, hivatalos formába soha senki nem keresett minket. A végrendeletből másolatot soha nem kaptunk, se egy tárgyalás, se egy jegyzői okirat. Engem az érdekelne, hogy a “sérült” felet, tehát édesanyámat, akit kizártak az öröklésből, őt kellett-e volna bárkinek, bármilyen formában értesíteni? Nem az érdekel, hogy mitől estünk el, hanem az, hogy erre hivatalos formában miért nem került sor? Én úgy gondolom, hogy hivatalos úton ki kellett volna értesíteni édesanyámat.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak az örökhagyó (az Ön édesanyjának apja) tudja kizárni vagy kitagadni a törvényes örökösét az öröklésből, de erre a hagyatéki eljárás során mindenképpen tájékoztatást kellett, hogy kapjon az Ön édesanyja, mert a közjegyző e szerint adja ki a hagyatékot. Ha nincs végrendelet, akkor a törvényes öröklés rendje szerint örökölt/fog örökölni az Ön édesanyja, féltestvérei és a túlélő házastárs. Ha még nem volt hagyatéki, mert nem halt még meg a papája, akkor semmilyen jogsértés sem történt, mert végrendeletet Önöknek nem kell „látnia”.

Kérdés: Pedagógiai szakszolgálatnál dolgozom “utazó pedagógusként”. Kötelező 21 kontakt órámból 18 órát vidéki, kedvezményezett, felzárkóztató települések oktatási intézményeiben tartok. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó legkisebb pótlékot kaptam eddig is. Vezetőm szerint mégsem jár nekem az esélyteremtési illetmény majd. Lehetséges ez? Mire számíthatok?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Esélyteremtési illetményrészre jogosult: 1. a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik. 2. a pedagógus, ha a fenti pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el, (20/2012.EMMI 173.§ szabályozása alapján,ha az intézmény alapító okiratában ez szerepel.) A jogszabály alapján ha az 1. pont szerinti településen végez munkát jár Önnek az illetmény.

Kérdés: 3,5 éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen heti 20 órás munkaviszonyban. A felvételemkor az akkori közvetlen felettesemmel megállapodtunk, hogy bár hivatalosan nem létezik home office a cégnél, így ez a szerződésemben sem lett rögzítve, végezhetem a munkámat otthonról, heti 1 nap bejárással. Azóta a közvetlen felettesem többször is változott, ám a munkarendemet, mindenkivel megbeszéltük és szóban jóvá is hagyták. 1. Kérdés: ez ráutaló magatartás? 2 hete közölték velem, hogy nekem is be kell járnom. 2. Kérdés: Mik a lehetőségeim? Próbáltam közös megegyezéses munkaviszony felbontást kezdeményezni, de ők ragaszkodnak ahhoz, hogy én mondjak fel, dolgozzam le a felmondási időt, illetve a fennmaradó szabadságot is, amit kifizetnek. Nem szeretnék én felmondani, hiszen ők változtattak a munkavégzés szabályain és ezzel ellehetetlenítik a további együttműködést. Én úgy vélem, nekik kell felmondaniuk vagy élhetek munkavállalói azonnali hatályú felmondással?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel a munkaszerződésben a home office rögzítésre nem került, illetve munkahelye a közös megegyezésre nem hajlandó, valóban csak a felmondás lehetősége áll Ön előtt, amennyiben munkaviszonyát nem szeretné folytatni. Ez nem alap a munkavállalói azonnali hatályú felmondásra, a munkáltatói felmondáshoz sincs az Ön által leírtak alapján elég indok.

Kérdés: Körforgalom építése során hetek óta út szélén hagyott egyutas raklap saját célra elvihető, vagy ez szabálysértésnek minősül?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem vihető el, szabálysértést, de akár bűncselekményt is megvalósíthat vele.

Kérdés: Ha az adott ingatlanon gáz tartozás van, lehetséges egy új bekötést indítani egy másik néven?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Érdeklődjön a gázszolgáltatónál, mert van amelyik megcsinálja, van amelyik nem.

Kérdés: Pontosan hogyan történik az öröklés? Az elhunytnak két gyermek és egy házastárs az örököse. 3 ingatlan 1/2 -1/2 arányban a túlélő házastárssal, az egyikben laktak életvitelszerűen, nagy és kis értékű mezőgazdasági gépek, munkagépek, személyautó (1/1 volt az elhunyt a tulajdonos). Termőföld 1/2 -1/2 a túlélő házastárssal, összesen 4 hektár, termőföld 1/1 volt az elhunyt tulajdonos, 3 hektár.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben végrendelet nem készült akkor a törvényes öröklés rendje érvényesül. Az elhunyt vagyonát 1/3 1/3 1/3ad részben örökli a két gyermek és a házastárs. A házastárssal közösen lakott ingatlanon és annak berendezési tárgyain holtig tartó haszonélvezet illeti meg a túlélő házastársat. Termőföldre speciális öröklési szabályok vonatkoznak.

Kérdés: Örökléssel kapcsolatos kérdésem lenne. Mikor férjemmel megismerkedtünk, neki volt egy háza. Ezt a házat eladta, vett egy telket, amire építkeztünk. Mivel az eredeti ház az övé volt, minden az ő nevén ment tovább, függetlenül attól, hogy mindent ketten csináltunk és nagyon sok pénzt tettem bele én is. Számomra megnyugtató, hogy összeházasodtunk, tehát, ha előbb halna meg, mint én, én akkor is biztonságban vagyok. Közös gyerekünk nincs, nekem van egy lányom az előző házasságomból és van két unokám. Neki a testvére a legközelebbi hozzátartozója. Kérdésem, hogy mi történik, ha én halok meg előbb és utána a férjem? Akkor ki fog örökölni a lányom vagy a férjem testvére? Hol fogom megtalálni a választ a kérdésre? Elküldik nekem vagy figyelnem kell, hogy megjelenik a fórumon?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Önnek kell figyelnie a fórumot, mivel az személyes adatokat nem tárol, nem is áll módunkban elküldeni Önnek a választ. Ha egyikük sem végrendelkezik, a törvényes öröklés rendje szerint fog végbemenni az öröklés, vagyis Ön után a lánya, illetve a férje örököl egy gyermekrésznyit, plusz a férje holtig tartó haszonélvezetet az utolsó közösen lakott lakáson. Ezt követően a férje utáni öröklés végintézkedés híján szintén a törvényes öröklés rendje szerint fog majd az akkori viszonyok alapján végbemenni.

Kérdés: Adott egy 15 évvel ezelőtti telefonszolgáltatási szerződés miatti követelés (elévülése 1 év, ha nincs telefonvásárlás mellé). Fizetési meghagyás 2019-ben jogerőre emelkedett sajnos ellentmondás nélkül. végrehajtás elindult. Beadtunk egy végrehajtás megszüntetése és korlátozása elleni pert, de közben rájöttünk, hogy vh. alatt nem évült el a követelés. csak előtte. Kérdésem. hogy ha perújítást követően megállapítási perként adjuk be az elévülés megállapítására. akkor ebből automatikusan következik a végrehajtási záradék törlése vagy azt utána külön kell a közjegyzőnél kérelmezni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Perújítás esetén, ha a bíróság hatályon kívül helyezte a jogerős fizetési meghagyást, hivatalból értesíti a közjegyzőt, aki törli a záradékot. Addig érdemes a végrehajtás felfüggesztését kérnie. Megjegyzem, hogy a perújítás a leírtak alapján nem feltétlen lesz viszont eredményes.

Kérdés: Gyermekemnek gyod járna, (autista) minden feltétel megvan hozzá, viszont az óvoda vezetője nem hajlandó leigazolni “a nem haladja meg az 5 órát a gyermek bent léte az intézményben” nyomtatványt. Vármegyei szakbizottság előtt még nem voltunk. Gyermekem valóban a kötelező időt tölti az intézményben. Kérdésem az lenne, hogy jogosan tagadja meg a nyomtatvány kitöltését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz több információra lenne szükségem, feltehetően nem tagadhatja meg. Javaslom, hogy a békés úton való megegyezés érdekében elsősorban forduljon az óvoda vezetőjéhez és próbáljanak megegyezni. Amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, az intézmény fenntartójához fordulhat.

Kérdés: Ha a házastársak valamelyike nem hajlandó a házastársi közös vagyon szerződéssel történő megosztására, van-e rá mód, hogy a Pp. 168. §-a szerinti perindítást megelőző egyezségi kísérlet keretében kerüljön rá sor (a peren kívüli rendezés lenne a cél)? Amennyiben igen, és az egyik házastárs megvásárolja a másik tulajdoni hányadát a közös ingatlanban, az egyezség alapján be tudja-e jegyezni a földhivatal a tulajdonjogot vagy esetleges részletvétel esetén a tulajdonjog-fenntartást, vagy az egyezség szerinti tartalommal kell vagyonmegosztásra irányuló szerződést kötni a bejegyzés érdekében?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A házastársi közös vagyont a felek megoszthatják megállapodással. A megállapodás lehet peren kívüli egymással kötött szerződés vagy polgári peres eljárásban bíróság által jóváhagyott egyezség. A szerződéses peren kívüli megállapodáshoz nincs szükség a bíróság jóváhagyása. Amennyiben a házastársak között nem jött létre szerződés a közös vagyon megosztása tárgyában, úgy azt a bíróságtól lehet kérni. A megváltott tulajdoni hányad esetében azonban a földhivatalba történő bejegyzéshez szükséges egy külön vagyonmegosztásra irányuló szerződést kötni, ügyvéd vagy közjegyző előtt. Technikailag megoldható minden egy okiratban is.

Kérdés: Hárman örököltünk pénzt és egy lakást 1/4-1/4-2/4-ed arányban. Egyikük gyermeke szeretné a lakást, de nem tud fizetni egy összegben. Tíz évre elosztva, részletekben lehetséges kifizetnie a lakás árát?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az, hogy milyen ütemezést határoznak meg a vételár kifizetésére az Önöktől függ.

Kérdés: Új munkahelyre mentem, ügyvéd válaszát várták vissza, hogy van-e ellenem bírósági eljárás vagy bármi tartozás, adósság, aláírattak velem egy nyilatkozatot, hogy nincs. Miért kell ez, és konkrétan mit ellenőriznek, ha nem kellett az erkölcsi? Hogy büntetett voltam-e? Zavarba ejtő.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Arra, hogy miért kellett ez az ellenőrzés a munkáltatónak nem tudunk válaszolni. Az erkölcsi bizonyítványban is benne van, ha büntetve volt (bizonyos ideig).

Kérdés: A segítségét szeretnék kérni abban, hogy pár hete mozgáskorlátozott helyre álltam, mert a nagymamámat szállítottam, akinek a betegségéből kifolyólag van mozgáskorlátozott kártyája, de sajnos elfelejtettük kitenni. Az ügyünk éppen kivizsgálás alatt van. A jogszabályok szerint mire számíthatok? Illetve a kivizsgálás alatt mi kell érteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kivizsgálás az ügy természetétől függ, feltehetően ez esetben annyit jelent, hogy az eljárás folyamatban van.  A helyszíni bírság összege 50.000,-Ft., míg feljelentés esetén a szabálysértési bírság összege 100.000,- Ft, amennyiben egyéb tényállás nem valósult meg.

Kérdés: Arról szeretnék érdeklődni, hogyha 5 éve dolgozom egy munkahelyen, nagyrészt fizikai munka, és az utóbbi napokban gerincferdülést állapítottak meg nálam (röntgen alapján), illetve gyógytornára is kell járnom, akkor a gyógytorna idejére van-e lehetőségem 100%-os táppénzre menni? Mivel véleményem szerint az ott elvégzett munka nagyban hozzájárult a gerincferdüléshez.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Keresőképtelensége esetén illeti meg a munkavállalót betegszabadság, illetve táppénz. Ezt a háziorvos állapítja meg.

Kérdés: Egyéni vállalkozóként vásároltam egy automata fagylaltgépet, amelyre visszavásárlási garancia van. Így szól: Visszavásárlási garancia 1 év, melyet 3 hónappal korábban írásos úton érvényesíthet. Ezt követően a gépet visszavásároljuk, az amortizációval csökkentett érteken (20%/év), valamint állapottól függően. Kérdésem a következő: jogilag bíróság előtt ezt a mondatot hogyan kell értelmezni? Egy év múlva veszik vissza csak. Vagy egy évig tart ez a lehetőség, és én egy éven belül is visszaadhatom a gépet és ahogy jelzek 3 hónap múlva fizetik ki?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírtak alapján a visszavásárlási jog 1 éven belül érvényesíthető. A 3 hónapos kikötésnek ebben a kontextusban jogilag nincsen értelme. Miután előzetesen már megkísérelte rendezni a vitás ügyét a vállalkozással, a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a Békéltető Testülethez fordulhat a további megoldás érdekében. Amennyiben nem vezet eredményre, akkor FMH és/vagy peres eljárást is indíthat.

Kérdés: A férjemmel van egy közös fele-fele arányú ingatlanunk, amin a hitel is közös. Szeretnénk elválni, de válás után mindketten még maradnánk az ingatlanban, mert egyenlőre egyikünk sem tud, akar elköltözni. Az lenne a kérdésem, hogy válás után, hogy lehet majd érvényesíteni akár a vagyonmegosztást, akár a gyerekelhelyezést? Vagy mindenbe állapodjunk meg előre váláskor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Megállapodni meg lehet mindenben, a házasság felbontásában, a szülői felügyeletben, kapcsolattartásban, tartásdíjban, közös lakás használatában és a vagyon megosztásában is. Amennyiben nem sikerül megállapodni akkor tényállásos bontópert kell kezdeményeznie az egyik félnek a bíróságnál. A vagyon megosztását csak külön perben lehet érvényesíteni.

Kérdés: Az albérletemben jogom van-e a főbérlővel folytatott személyes beszélgetést videóra venni anélkül, hogy kifejezetten mondanám a főbérlőnek, hogy felvételt készítek? Ő megszegte a szerződést és még neki áll feljebb, tartok attól, hogy bíróságra kerül az ügy, amiért szeretném felvenni ezeket a vitákat. Legális-e anélkül, hogy kimondottan informálnám erről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem teheti meg, jogsértést valósít meg vele.

Kérdés: Mennyibe kerül egy 38 millió forintra felbecsült lakóházi lakás hagyatéki eljárásának díja?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Attól függ, hogy meddig tart az eljárás és milyen költségek keletkeznek benne.

Kérdés: Jogi tanácsukat szeretném kérni az ügyemben. Tavaly novemberben kezdtem dolgozni egy ékszerüzletben, akkor csak arany leltárt végeztünk, ezüstöt, acélt és óra leltárt nem. Most szeptember végén tudtam meg, hogy mást keresnek a helyemre, egy pályázó az üzletet kereste fel informálódni. Fent volt a hirdetés a tudtom nélkül. Most teljes leltárt végeztünk és kiderült, hogy több minden hiányzik a készletről. A leltárhiány ellenőrzését már az új kolléga végzi, én már semmilyen módon nem férek hozzá az adatokhoz, információkhoz, ellenőrizni sem tudom a hitelességét a leltárhiánynak. Munkaszerződésembe foglaltak szerint a hiányért felelősséggel tartozom, viszont külön leltárfelelősségi megállapodást nem kötöttünk, illetve az átadásról sem kaptam igazolást, milyen értékű és mennyi ékszer van az üzletben. A program, amivel dolgozunk nem megbízható. Az előző leltár alapján sok olyan ékszer volt a leltárhiány listán, amiket már több éve értékesítettek az üzletben.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Kérem, tegye fel konkrét kérdését, amire az üggyel kapcsolatban választ szeretne kapni. A leírtak alapján feltehetően nincsen miért aggódnia.

Kérdés: Édesanyám után 3-an örököltük a házat, amiben lakom a mai napig öcsémmel.Édesanyámé volt a tulajdonjog teljes mértékben, mi nem akarjuk eladni, de nővérem kéri a részét, amit jelenleg nem áll módunkban egy összegben kifizetni. Kérdésem az volna, hogy mennyi időm van, hogy kifizessem, szabhat-e határidőt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nővére egyoldalúan határidőt nem szabhat, azonban bíróság előtt közös tulajdon megszüntetése iránt peres eljárást kezdeményezhet, amelyben a bíróság tűzhet határidőt.

Kérdés: Ha ki vagyok írva betegállományra, akkor hívhat a főnököm problémákkal és behívhat dolgozni egy pár órára?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Ha valaki nem a valós lakcímére van bejelentkezve, lehetnek-e ennek jogi következményei?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Büntetés nem jár érte, de hátrányos lehet a szociális és egyéb ellátások igénybe vétele szempontjából, mert ezeket csak bejelentett lakóhelye szerint veheti igénybe. Továbbá hivatalos kézbesítés esetén joghátrány is érheti, melyért Ön felel.

Kérdés: Ha állami pályázattal veszek egy telket és eladom, akkor megtarthatom a pénzt vagy az államhoz kerül?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez a pályázati kiírás tartalmától függ.

Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy élettársammal különváltunk, a lakás 1/1 tulajdonosa vagyok, a lakásból elvitte a magának gondolt bútorokat. Lecseréltethetem a zárat azután, hogy amikor nem voltam otthon, bement a lakásba és összetörte a tv-met, majd ezek után több mint 3 napig nem jött a lakásba?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírt esetben célszerű lecserélni a zárat, miután a szívességi lakáshasználatát megszüntette.

Kérdés: Egy osztrák cégnél dolgozom magyar bejelentéssel. Eddig a forintos fizetésből vonták az adót (szja, illetve tb), mert az eurós jövedelmünk kiküldetési díjként volt elszámolva. Most viszont az USA-ban dolgozunk és forintban kapjuk a teljes összeget. Eddig a bérlap szerint kb. 40 ezer forint volt a tb levonás, most viszont 400 ezer felett van bőven. Normális ez?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához több információra lenne szükség. Bérjegyzékre, munkaszerződésére stb.

Kérdés: Segítségét szeretném kérni az alábbi munkaügyben. Férjem 62 éves, 13 éve dolgozik egy gyárban, targoncás munkakörben. Két szívinfarktuson és két stroke betegségen van túl. A második infarktusa 2023. júniusában volt, azóta betegállományban van. A munkáltatója október 16-án behívta őt elbeszélgetésre és felajánlotta neki, hogy most létszám leépítés lesz, mi lenne, ha őt is elküldenék és kapna végkielégítést? Nem tudjuk, hogy mi lenne a jó megoldás. Szeretnénk tudni, hogy betegállomány ideje alatt a munkáltató megszüntetheti-e a munkaviszonyát? Mivel 62 éves, úgy tudom, hogy védett korban van, ez mennyit számít ebben az esetben? Mi történik abban az esetben, ha esetleg felajánlanak neki egy másik munkakört a gyáron belül, de ő azt nem fogadja el? Ha elküldik és végkielégítést kap, 13 év után védett korban mennyi havi jövedelem illeti meg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Betegállomány ideje alatt a munkáltató megszüntetheti a jogviszonyt. A védett kor határozatlan munkaidejű szerződés esetén vehető figyelembe, amelynek alsó határa 60 év.  A munkáltató köteles ilyen esetben felajánlani egy másik munkakört, abban az esetben, ha ilyen nincsen vagy a munkavállaló ezt nem fogadja el, akkor a munkáltató élhet a felmondással és a munkavállalót végkielégítés illeti meg. Alapesetben 10 év munkaviszony esetén 3 havi távolléti díj, védett korban 10 év esetén 2 havi, tehát összesen 5 havi összegre jogosult.

Kérdés: Van-e bármi köze a felügyelet alatt napi altató szedésének és az orvosi vizsgálatnak a jogosítvány megújításakor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, van összefüggés az altató szedése és a vezetési képesség között, beszélje meg háziorvosával.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy ha 2020. márciusban eladtam egy ingatlant, és most szeretnék 2023 év végéig ingatlant vásárolni, az illeték fizetésnél ezt figyelembe vehetem-e? Tehát beszámítható-e még a mentesség?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, illetékmentességet, akkor kaphat, ha a megvásárolt ingatlan vételára kisebb, mint az eladott ingatlan vételára, egyébként illetékkedvezményben fog részesülni, amennyiben a határidőt nem lépi túl.

Kérdés: Autista gyermek 27 éves, intézetbe került. Köteles-e a szülő a gyerektartást utalni a másik szülő részére, ha gyermek már nincs vele közös háztartásban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 27 éves nagykorú gyermekre a rokontartás szabályai lehetnek irányadóak. Az jogosult tartásra – rokonaival szemben – aki magát eltartani nem tudja, és akinek tartásra kötelezhető házastársa nincs, illetve nem érdemtelen.

Kérdés: Besorolási problémával kapcsolatban keresem Önt/Önöket. Óvónőképző szakközépiskolát végeztem 1987.08.25-én és attól a naptól kezdve óvónőként dolgoztam közalkalmazotti jogviszonyban egészen 2005. 06.15- ig. Óvodapedagógusi Közalkalmazotti jogviszonyomat akkor a 326/2013(VIII.30.) kormány rendelet 33/K§ hivatkozva szüntette meg a munkáltatóm, mert nem rendelkeztem a 7 év szakmai idővel 1996.09.01-ig. 2007.01.01-től óvodatitkári NOKS-os munkakörben dolgozom a mai napig is. 2015.09.01-től Pedagógus I. besorolásban kellene lennem, amit a fenntartó önkormányzat gazdasági vezetője nem így gondol. Kérdésem, hogy a leírtak alapján véleménye szerint a közalkalmazotti, vagy a pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti besorolás illet meg. 326/2013(VIII.30.) kormány rendelet V. FEJEZET záró rendelkezések 39/C §. Az OH állásfoglalása szerint is Ped/I be kellene lennem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kormányrendelet és a munkaköre alapján Pedagógus I. Besorolásba tartozik.

Kérdés: Jelenlegi iskolámban nyilatkoztam, hogy nem fogadom el a státusztörvényt. Közben azonban váratlan események hatására mégis szerettem volna december 1-től itt dolgozni. Az iskola részéről ez rendben is volt, viszont A Váci Tankerület közölte, hogy nem alkalmaznak a tankerületben ilyen pedagógust. Jogszerűen megteheti-e ezt a tankerület?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Megteheti.

Kérdés: Elváltam a férjemtől. Van egy közös gyermek, a nevén van. Ő kérhet DNS vizsgálatot?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bíróság kérhet csak ilyen vizsgálatot, amennyiben hivatalos eljárásban szeretnék azt. Magánúton bármit megtehetnek.

Kérdés: Azzal a problémával keresem Önöket, a munkáltatom felmondott, én nem írtam alá a közös megegyezéses papírt, visszatartja a papírom és még a végkielégítést se hajlandó ideadni, így munkanélkülire nem tudok menni. Mit tehetnék, hogy haladjon az ügyem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz több információ szükséges. Javaslom, hogy ügyvédi felszólító levelet küldjenek a munkáltatónak.

Kérdés: Ha az iskolai szünet alatt munkaszüneti nap van, az beleszámít az iskolai szünetbe folyamatába, vagy külön kezelendő? Konkrétan 9 nap iskolai szünet miatt, annak a fele lehet az enyém a gyerekkel, de mivel van benne egy ünnepnap, így csak 8 napra számolja a szünetet az anyja és így fél nappal kevesebb jut nekem a gyerekből.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Beleszámít az iskolai szünetbe, nem külön kezelendő. De nyilván a bírósági ítéletet kell alapul venni.

Kérdés: A meccs elmaradt félidőben.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: Társasházi, magántulajdonú pincében meghibásodott a közös szennyvízcső, mi javítgatjuk magunknak, vödörben hordjuk a szennyvizet. A közös képviselő 3 év halogatás után végre küldött szerelőt, aki megállapította, hogy komoly bontásra lesz szükség. Azóta a megbolygatott csőből egyre jobban folyik a víz, teljesen átáztatta, használhatatlanná tette a pincét, már az ajtót sem zárjuk be, hogy mindenki lássa, mi a helyzet. A többi lakót nem érdekelte a probléma, amíg érinteni nem kezdte őket is (bűz, átszivárgás). Szeretném tudni, milyen jogaink, kötelességeink, esetleg kártérítési lehetőségeink vannak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy keressék meg a közös képviselőt, illetve kezdeményezzenek rendkívüli közgyűlést a probléma megvitatása érdekében. A társasháznak orvosolnia kell a problémát. Fordulhatnak bírósághoz is, amennyiben a társasház törvényi kötelezettségeinek nem tesz eleget. Amennyiben a közös képviselő mulasztott, annak is meg lehet a jogi következménye, amennyiben kezdeményezik.

Kérdés: Éveken át gondoztam, ápoltam lakásában édesapámat. Testvérem alig látogatta, a nővérem 50 éve rá se nézett. Apu halála után testvéreim ki akarnak rakni, el akarják adni a lakást. Én maradnék, van valami esélyem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha a testvérei meg akarják osztani a közös tulajdont és erre egyezség keretében nincsen lehetőség az Ön hozzájárulása hiányában, akkor pert fognak indítani. Ön a tulajdoni hányadának megfelelő összegre minden esetben jogosult.

Kérdés: Nincs semmilyen adósságom, mégis elvehetik az 1 szobás lakást, 75 éves vagyok.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, írja le a részleteket.

Kérdés: Egy nő álprofillal ráírt az egyik vendégem feleségére, hogy csalja velem a férje. A feleség idejött a fodrászatomba és kérdőre vont, hogy mit akarok a férjétől, majd megtépett. Pedig csak a haját vágtam, amit kifizetett. Mit tehetek ez ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Előterjeszthet magánindítványt az ügyben a rendőrség előtt.

Kérdés: Megvádolt egy nő az egyik nőnél, és a másik nő megtépett miatta.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: Testvéremet hazaszállították Izlandról, mert több európai elfogatóparancs volt kiadva ellene. Mikor a kiadatás zajlott 2 ítéletből adta ki Izland, ami jogerős volt és volt 1 folyamatban lévő is, amiből akkor nem, mert lejárt az európai elfogatóparancs, így azt a kiadatás során nem vették figyelembe. Hazaszállították márciusban és a “folyamatban lévő” ítéletet kezdték vele letölteni, aminél kiderült tavaly novemberben megvolt a jogerős ítélet. Azonban megtudtuk, hogy amelyik 2 ítéletből átadta Izland, a kisebbik büntetését a specialitás elvére tették és azt is megtudtuk, hogy utólagosan Izland hozzájárult a folyamatban lévő ítélet letöltéséhez is. Ez ellen tudunk valamit tenni, fellebbezés, akármi? Hogyan tehették a 2 ügyéből az egyiket specialitás elvére, ha kiadta Izland? Az a furcsa a legkisebb ítéletét vették el és a 2 legnagyobbat tölti, az akkori folyamatban lévőt és az egyik jogerős ítéletét. Érdemes ügyvédhez ezzel fordulni? Ön tudna valakit ajánlani, aki jártas ilyen esetekben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz az iratok ismerete szükséges. Amennyiben konzultációra tart igényt, kérem foglaljon időpontot a 06209662061 számon.

Kérdés: 13 éves lány vagyok, és majd csak márciusba töltöm a 14-et. A kérdésem pedig az lenne, hogy én most anyukámmal élek, de apámhoz szeretnék költözni. Az oka ennek, hogy anyukám folyton lekiabál mindenért, és mindenért én vagyok a hibás, és legalább 3-szor, 4-szer már meg is pofozott. Nekem most láthatás van az apukámmal 2 hetente szombaton 10-16-ig (és ez nekem kevés is!). Azelőtt 2 hetente volt szombattól vasárnapig. Apukám sohasem bántott fizikálisan vagy mentálisan sem. Most anyukámmal Győrben élünk, és apukám pedig Szombathelyen (ott születtem én is, csak elköltöztünk 2015-ben). Kérem, ha tud/tudnak ebben segíteni, hogy apámmal éljek, megköszönném.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Édesapja tud bírósághoz fordulni ez ügyben, amely eljárásokban az Ön véleményét és kérését is meghallgatják éy nyomatékkal figyelembe is veszik.

Kérdés: A családi házunk nem a telekhatárra épült, hanem onnan 65 cm-re. (Földhivataltól is kikértük a hivatalos papírt erről.) Erre a 65 cm-re került kialakításra egy vízelvezető csatorna, illetve a gázóra is a háznak erre a falára került felszerelésre. A szomszéd utcafronti kerítése és a mi házunk sarka közé egy kis kaput szereltünk, hogy ha szükséges, be tudjunk menni (pl. gázórát leolvasni vagy csatornát tisztítani). A szomszéd ezt a kis kaput lelakatolta, nem enged bejutni a területünkre (szerinte ez az ő területe). A vízelvezető csatornát eltorlaszolta, a házunk falának építette a belső elválasztó kerítését. A jegyző sajnos nem reagált a megkeresésemre, illetve elhatárolódott a kérelmem kivizsgálásától is mondván, hogy nem az ő hatásköre. Nem tudjuk, hova, kihez és milyen módon tudunk fordulni a kialakult probléma hathatós megoldásának érdekében vagy hogyan vegyük rá a jegyzőt, hogy foglalkozzon a témával.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jegyzőhöz benyújtott kérelmet a jegyzőnek, mint hatóságnak határozattal kell visszautasítania, amelyben indokolást kell adnia többet között arra, hogy miért nem az ő hatáskörébe tartozik a kérelem. A leírtak alapján feltehetően egy évnél régebben áll fenn a helyzet, amikor már a jegyző nem járhat el, csak a bíróság.

Kérdés: Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz/Önökhöz, hogy volt párom most ismerte el az apaságot bíróság által (még folyik az eljárás) és ő már szeretné látni a gyermekünket, viszont úgy gondolja, hogy addig nem kell fizetnie gyerektartást, amíg nem zárul le a per, illetve amíg nincs fix összeg, ezt már megbeszéltük. Szerinte akkor láthatja, amikor akarja, de fizetni nem szeretne, szóval megteheti ezt? Ez valóban így van? Van joga látni úgy, hogy nem fizet még?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, megteheti az apának nem csak joga, hanem kötelessége is kapcsolatot tartani a gyermekével.

Kérdés: A kollégám kiadta egy idegennek a nevem, mikor nem dolgoztam, az illető már ült testi sértésért és vannak egyéb problémái, ezért volt szüksége az én és egy másik kollégám nevére. Így most hála a másik kollégánknak, az úr zargat minket. Az úr ellen már folyik az eljárás, a kérdésem az lenne, hogy jogilag egy teljesen idegennek megadni a nevünket minek számít? Lehet bármi következménye, emiatt perelhetem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, perelheti személyiségi jogsértés okán.

Kérdés: Férjem halála után ki örökli az alapítványát?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az alapító megszűnik vagy elhalálozik, a meglévő, illetve még élő személy(ek) gyakorolják tovább az alapító jogokat. Az alapító az alapító okiratban kijelölheti, hogy halála, megszűnése esetén ki gyakorolja majd az alapító jogokat.

Kérdés: Honlapján az alábbi, számomra teljesen érthetetlen válaszát találtam. Kérem, segítsen tisztázni. Miért az állam lesz az örökös? Az örökhagyó halála után hogyan lehet lemondani? Nem csak visszautasítani? Öröklés szülő és testvérek között 2023.03.13. A Öröklés szülő és testvérek között. „Kérdés: A kérdésem egy ingatlan öröklésére irányul, melynek tulajdonosa fele-fele arányban egy férj és feleség, két közös felnőtt gyermekük van. A férj sajnálatos módon elhunyt. A két testvér lemondott az örökségről azzal a céllal, hogy az ő részük az örökölt lakásból az édesanyjuké legyen (aki ott él). Azt az információt kapták, hogy így az államé lesz a lakás rájuk eső része és inkább vissza kellene vonniuk a lemondó nyilatkozatokat. Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha a lemondást joghatályosan megtették, akkor az ingatlanrész az államé lesz. Ezt már nem fogják tudni módosítani.”

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ön írta az első kérdésében, hogy a két testvér „lemondott”… azt nem írta, hogy ez később történt volna, ennek okán kapta meg így a korábbi választ. Az örökhagyó halála után valóban csak visszautasítani lehet, lemondani az örökhagyó életében szerződéssel lehet, amelyben lehetőség van más javára lemondani az örökségről (visszautasítani más javára nem lehet). Az állam (illetve most már bizonyos esetekben az önkormányzat) szükségképpeni örökös, más törvényes örökös hiányában örököl. Ennél pontosabb választ a korábbi fórumkérdés mögötti ügy minden részletének ismeretének hiányában nem lehet adni.

Kérdés: Köszönöm a válaszukat. A ház több, mint 25 éve épült. Azt szeretném tudni, van-e lehetőség rendbe tenni a papírjait, illetve hol kezdjük el?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy keressenek fel ügyvédet, mivel a folyamat részben jogi képviselő köteles.

Kérdés: A férjem 1998-ban két testvérével együtt az édesapjához került. Apósom és új párja vásároltak egy házat, amire igénybe vették a három gyerek után járó Szocpolt. Idei év elején apósom meghalt. Az egykor vásárolt ház egyedüli tulajdonosa a felesége volt, akinek esze ágában sincs a három gyermekre tekintettel lenni. A kérdésem az lenne, hogy mivel a gyerekek után járó Szocpol nagy segítség volt akkoriban, igazából annak köszönhetően jutottak házhoz, férjem és két testvére igényelhet-e a házból, jár – nekik valamiféle örökség?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Önmagában a szociális pótlék nem keletkeztet tulajdonjogot és örökséget. Ami az Ön által írt tényállás alapján nehezen értelmezhető, az az, hogy miként lehet a feleség egyedüli tulajdonos, amikor közösen vásárolták? Ha a bejegyzés így keletkezett, akkor a házastársi közös vagyon okán lehet a felére igénye az örökösöknek.

Kérdés: Kft. taggyűlés összehívással kapcsolatban szeretném kérdésemet feltenni. 50-50 % tulajdoni hányad esetén, de szavazati jog nélkül a “csendes társnak” milyen lehetősége van taggyűlést összehívni, ha az ügyvezető elérhetetlen, szándékosan kerüli évek óta a kapcsolatfelvételt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A társaság azon tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább 5%-ával rendelkeznek, az ok és cél megjelölésével kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető nem intézkedik 8 napon belül a taggyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, úgy az illetékes cégbíróságához lehet kérelmet benyújtani – törvényességi felügyeleti eljárás megindítása iránt – a taggyűlés összehívása érdekében. Ha valóban „csendes társ”, akkor semmilyen jogosultságai sincsenek, mert akkor nem tulajdonos a nyilvántartás szerint.

Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy abban az esetben, ha 3-an vagyunk testvérek, édesapánk már évekkel ezelőtt meghalt, édesanyánk pedig most, és az ő nevén volt a ház, amiben most én és az öcsém lakunk már 36 éve, a nővérem pedig már külön, saját házban (és nem végrendelkezett édesanyánk), az öcsém a javamra lemond a részéről, a nővérem pedig követeli az övét, akkor kirakhat-e minket a lakásból? Mennyi időm lesz kifizetni őt, ha egy összegben nem áll módomban kifizetni? (Hagyatéki tárgyalás még nem volt, csak tudni szeretném, mire kell számítanom.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Közös tulajdon fog létrejönni, nővére nem “rakhatja” ki Önöket az ingatlanból. Kivásárolhatják egymást, megegyezés alapján, illetve közös tulajdon megszüntetése iránt peres eljárást lehet kezdeményezni. Arra, hogy mennyi ideje lesz kifizetni őt, lehetetlen választ adni, ezt valószínűsíteni is csak a későbbiek során lehetne majd (ha egyáltalán ilyenre sor kerül).

Kérdés: Olyan problémával fordulok Önökhöz, hogy az albérlőm akadályozza, hogy a felmondási idő alatt megmutassam a lakásomat egy leendő bérlőnek. 3 napot jelöltem meg, hogy melyik lenne neki is alkalmas (17, 18, 19-e), ami neki nem jó. Nem hajlandó hozzá közel álló személyt sem megbízni, hogy álljon rendelkezésre. A potenciális bérlőm külföldi, ezekben a napokban tartózkodik Magyarországon. A bérleti szerződés tartalmazza, hogy a felmondási idő alatt fentieket biztosítania kell a bérlőnek.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: Megtilthatom, hogy a gyerekek találkozzanak a férjem szeretőjével?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy a páromtól elköltöztem, viszont maradtak ott személyes dolgaim, ill. egy anya disznó, amit saját pénzemen vettem, nem hajlandó visszaadni. Fenyeget. Tehetek feljelentést, hogy adja át nekem a személyes dolgaimat és az anyadisznót?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen feljelentést tehet a rendőrségen, valamint felszólíthatja az Ön tulajdonában lévő dolgok kiadásara, eredménytelenség esetén pedig dolog kiadása iránti pert indíthat.

Kérdés: Kérdésem az volna, hogy egy munkáltatónál az egyik részleg dolgozója 2 fő beosztott dolgozó után munkavezetőként pótlékot kap. Ugyanakkor egy másik részlegen 22 fő beosztott után sem kap semmilyen pótlékot a másik munkavezető. Lehet-e ilyesfajta különbséget tenni egy cégen belül?
Persze tudom, mindent lehet, mert nem vagyok naiv, de én a hivatalos állásfoglalást szeretném tudni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a munka törvénykönyvét kell alapul venni, mely szerint kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosult munkavállaló. Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét. Ennek alapján kell ismerni a két munkavállaló munkakörét és munkabérét.

Kérdés: Egy cég és egy magánszemély ellen az MNB által tett feljelentés alapján nyomozás folyik egy éve. Milyen lehetőség áll rendelkezésre megtudni hol tart és várhatóan mikor zárul le a nyomozás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A nyomozást folytató hatóságtól lehet megérdeklődni.

Kérdés: Végrendeletben a lakásunkat egyik gyerekünkre szeretnénk hagyni, aki nem magyar állampolgár. Jár-e ez valami hátránnyal ahhoz képest, mintha magyar lenne?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem magyar állampolgárú gyermekét emiatt nem érheti semmilyen hátrány. Ha esetleg kizárásról, vagy kitagadásról lenne szó a többi gyermek esetén, akkor javaslom, hogy keressen fel ügyvédet vagy közjegyzőt végintézkedés elkészítése céljából.

Kérdés: Áruházvezető helyettesként dolgozom. Egy jegyzőkönyvet kaptam, állítólag szőlőt ettem a hűtőben és kimentem munkaidőben vásárolni. Erről hivatalos választ még nem kaptam. A felettesem és egyes emberek a munkámban teljesen hátráltatnak, nem veszik figyelembe a kéréseimet. Olyan feladatot kapok, amit nem lehet annyi idő alatt megvalósítani helyesen. Nyilván tudatos. Ebben a feszültségben nehéz jól dolgozni. Senkihez nem tudok fordulni segítségért, teljesen el vagyok lehetetlenítve. A felettesem kb. fél éve mondta, hogy tőlem, ha tud megszabadul. Mit tudok tenni, kihez forduljak? Mind emberileg, mind szakmailag le akarnak írni. Teljesen rá lehet menni egészségileg? Az idegeimre rendkívül rossz hatással van, már gyógyszerek nélkül nem tudok dolgozni. 56 évesen nem könnyű munkát keresni. Nehéz feldolgozni amiért a jegyzőkönyvet kaptam és a bánásmódot azóta is.

Válasz: Tisztelt Kérdező: Az illetékes Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály; Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztályát keresheti meg.

Kérdés: 2023.05.08-án kötöttem határozatlan idejű munkaszerződést egy céggel, a próbaidő 3 hónap volt, de 2023.08.08-án egy újabb próbaidő meghosszabbítása nyomtatványt akartak velem aláíratni, amit nem írtam alá. Azóta folyamatosan megnehezítik a munkavégzésemet, mindig más sorra, szakaszra helyeznek, a feladat elvégzéséhez nem adnak megfelelő tájékoztatást. Nemrég megint áttettek egy lényegesen nehezebb fizikai munkavégzéssel járó sorra, ahol 12 órában nőként 80-90 nagy méretű kb. 60 kg-os úgynevezett “usa kereket” kell megmozgatnom. Eljutottam arra a pontra, hogy már nem bírom emelni a kezeimet sem, és ma bevittem az azonnali hatályú felmondásomat, amelyet a megromlott egészségi állapotommal és a fent leírtakkal, valamint azzal indokoltam, hogy egyik félnek sem lenne jó, ha most hosszabb táppénzre mennék. A HR-es átvette aláírta, majd hívtak. hogy 30 nap a felmondási idő. azt dolgozzam le. Ha nem megyek be többet, akkor abból származhat hátrányom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben azonnali hatályú felmondást nyújtott be akkor nincsen felmondási idő. Ha a munkáltató nem fogadja el az azonnali hatályú felmondást, akkor peres eljárást indíthatna Ön ellen ahol neki kell bizonyítania, hogy miért volt jogellenes a felmondása. Amennyiben súlyos egészségügyi panaszai vannak a 30 napos felmondási időt is töltheti táppénzen. A próbaidőt így hosszabbítani egyébiránt nem lehet.

Kérdés: A szüleim külterületre (tul. lapon szőlő) háromszor nagyobb házat építettek, mint ami engedélyezett volt. Lakhatásit nem kértek rá. A földhivatalnál nincs bejegyezve. Az építkezés több, mint 25 éve befejeződött. 2002-ben megörököltük a bátyámmal. Kérdésem, hogy az építési hatóság ennyi idő után büntethet-e? Az épület nem veszélyes. Illetve van-e lehetőség szabályossá tenni, bejegyeztetni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Két lehetőség áll rendelkezésre vagy lebontják az engedély nélkül épített építményt, vagy fennmaradási engedélyt kérnek. Azonban fennmaradási engedélyt csak akkor kaphatnak, ha az építmény egyébként a jogszabályi előírásoknak megfelel. A fennmaradási engedély kiadásával egy időben kiszabják az építési bírságot is. Szabálytalan építkezés esetén 10 év az elévülési idő. Ha az épület igazolhatóan 10 évnél régebben épült, akkor az önkormányzat intézkedési jogköre már elévült. Fennmaradási engedélyt lehet kérni, de az önkormányzat már nem szabhat ki bírságot, és a bontást is csak különösen indokolt esetben rendelheti el.

Kérdés: Munkahelyem felnőttképzést szervez, aminek keretében a heti 40 órás teljes munkaidős jogviszonyomat hetente 7 órára szakképzési munkaszerződés alapján és 1 órára MT szerinti munkaszerződés alapján módosítják. Kérdésem az, hogy ez okozhat hátrányt az alábbi esetekben vagy nyugodtan aláírhatom, mert nem változtat semmit a gyakorlatban (GYES, nyugdíj, álláskeresési járadék, hitelbírálat).

Válasz: Tisztelt Kérdező! A  törvény alapján a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló ugyanúgy biztosítottnak minősül, ezért az Ön által felsoroltak járnak a törvény alapján, illetve a hitelbírálat is az általános szabályok szerint megy végbe.

Kérdés: Édesapám 1/2 tulajdonos anyukámmal egy családi házban. Önmagáról nem tud gondoskodni, egyenlőre kórházban van, ha hazamenne, anyukám képtelen ellátni (sztómazsákkal él), ezért otthonba fog kerülni, amit ő nem akar, ezért megfenyegette anyukámat, hogy eltartási szerződést köt az öccse gyerekével, és ráíratja a házat. Megteheti ezt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Megteheti a saját tulajdoni hányadára.

Kérdés: Egy cég 1994-ben jelzálog, ill. elidegenítési jogot jegyzett be az ingatlanom tulajdoni lapjára. A ház 1/2 része az enyém volt, 1/2 része a házastársamé volt (2006-ban elhunyt). Ettől a cégtől mi kölcsönt nem vettünk fel. Az évek alatt csekket, fizetési felszólítást nem kaptunk. Végrehajtó nem keresett minket. A cég csődbe ment, a felszámoló nem tud segíteni. A bejegyzés most is a házon van. Mit tegyek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a cég jogutód nélkül megszűnt akkor egy speciális nem peres eljárás áll az ingatlantulajdonosok rendelkezésére, melynek során a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet felszámolási eljárását lefolytató törvényszék végzést hoz arról, hogy a jogutód nélküli megszűnéssel összefüggő jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a jog vagy tény más javára történő átengedéséről. Ezen végzés alapján pedig a földhivatal – törlési engedély hiányában is –  a törvény rendelkezése értelmében köteles törölni a jelzálogjogot. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges adatokat, ahhoz csatolni kell a vagyontárgy tulajdonjogát igazoló okiratokat, továbbá azokat az egyéb okiratokat és határozatokat, amelyek a jog vagy tény bejegyzésével összefüggésben a kérelmező rendelkezésére állnak. Amennyiben még zajlik a felszámolási eljárás, akkor a felszámolónak kell intézkednie a törlésről.

Kérdés: Leminősítés? Azt szeretném kérdezni, hogy már egy jó ideje megfigyeltem több munkát bíznak rám, mint a többi munkatársamra. Mikor megkérdeztem, hogy miért van ez így, azt a választ kaptam, ez nem igaz. Utána mondták, hogy nem tudok számolni, meg ha rajta múlna, már nem lennék a munkahelyemen, ahol már 10 éve dolgozom.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató amennyiben nem sérti meg az egyenlő bánásmód elvét, azaz nem egy védett tulajdonsága miatt (Pl. nem, faji hovatartozás, bőrszín) kap több munkát akkor addig, a munkáltatói utasítás alapján  kell elvégeznie a munkát tehát, nem jogszabályellenes, hogy Ön több munkát kap. A munkáltató magatartására felmondási indokot alapíthat.

Kérdés: A cég, ahol dolgozom, előszeretettel hoz létre messenger csoportokat, a legtöbbször a tulajdonosok teszik ezt. Ennek következtében sokszor késő este, az éjszaka közepén, hétvégén, stb. kapok munkával kapcsolatos üzeneteket, amelyekkel jócskán odavágnak a privát életemnek. Ha nem csoportban, akkor külön nekem írnak a nap bármely szakában. Olyan alkalmazásról hallani sem akarnak, ami vállalati célokra lett kitalálva. A messenger privát felület, én is ott tartom a kapcsolatot szinte minden baráttal, családtaggal. Ezért nem akarom letörölni vagy teljesen némítani magam, mert a számomra fontos embereknek elérhető akarok maradni, de így mi véd meg a főnökeimtől? Van erre szabályozás, ami kötelezheti őket arra, hogy a privát zónám tiszteletben tartsák és ne használhassanak fel olyan platformot munkára, ami privát célokat szolgál?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs olyan jogszabály ami meghatározza, hogy a munkáltató milyen platformot használjon. És nyilvánvalóan Önnek sincsen olyan kötelezettsége, hogy munkaidőn kívül olvassa a céges üzeneteket.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy a szüleim nem engednek el szakmunkás képzőbe csak technikumba és be is írattak technikumba, de én nagyon szeretnék szakmunkásba menni. Ilyenkor mi a teendő? Ehhez van jogom? A szüleimnek van beleszólásuk?(16 éves vagyok) Mi ilyenkor a teendő?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A gyermek 18 éves koráig köteles ennek alávetnie magát, mivel törvényesen még nem járhat el saját nevében.

Kérdés: Magyar származású nő vagyok. Magyarországon elváltam. Amerikában egy amerikai férfival kötöttem újra házasságot. Amerikai állampolgár lettem. Itt élek Amerikában a férjemmel. De nem tudom, kellett volna-e honosítani az itt kötött házasságomat Magyarországon?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Lehetséges a honosítás, ami egy relatíve egyszerű folyamat. Ha ez elmarad, akkor sincsen gond.

Kérdés: Ha az iskolában nincs logopédus, mit lehet tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sajnos országos szinten hiány van logopédusból, magánúton próbálkozhatnak esetleg.

Kérdés: Mint felperes a kérdésem a következő, a bíróság kimegy-e a szociális otthonba meghallgatásra, ha a beteg alperes kommunikációra képtelen és nehezen megoldható a szállítása is?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a bíróság szokott helyszíni tárgyalást is tartani, de ezt mindig a bíró dönti el.

Kérdés: Titkosszolgálatok esetleges adatkezelése miatt keresetet adtam be a bíróságra, hiánypótoltattak, de egyrészt nem értem a bíró keresethalmazatra vonatkozó válaszát, másrészt nem értek vele egyet. 1. Szerintem a Pp. 173. (1) alapján megengedett keresethalmazat az összes titkosszolgálatot együtt perelni, pláne, ha azonos okból folytatnak esetlegesen tevékenységet. 2. A kereseti kérelmek az info tv. és a nbtv. alapján sorban az adat megismerésére, bűncselekmények bizonyítására, valamint adatkezelés jogalapja hiányára, illetve az adatkezelés jogsértő jellegére lettek alapítva a kereseti kérelmek együttesek. Az info tv. pedig azt írja elő, hogy jogsértés megállapítása esetén törölni kell. Azonban azt megelőzően nem látom akadályát a megismerésének. Utóbbit sem érti a bíró. Szerinte önálló jogviszonyok. Törlést nem kértem, az az info tv. alapján kötelező. Ezen túl nem hiszem, hogy egyesével kellene perelni külön illetékkel, ha vélhetően azonos okból folytatnak tevékenységet a szolgálatok.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához ismerni kéne a tényállast, a kereset tartalmát, valamint a bíróság végzését pontosan.

Kérdés: Először is köszönöm szépen,  már egyszer sikerült választ kapnom egy jogi kérdésben. Érdeklődnék, hogy facebook-on egy személy feltette a barátomat képpel és azzal a szöveggel, hogy Angliában él (Magyarországon él valójában, nem is tudom honnan vette ezt) és hiteltelen az ember. Politikai dolgokban nem tudott az illető megfelelő érveket írni egy másik csoportban, erre mérgében a saját oldalára ezt posztolta ki. Én figyelmeztettem, hogy ez becsületsértés és rágalmazás vegye le a posztot, de annyi volt a válasza, hogy nem. Mit léphetünk ez ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést tehet, illetve személyiségi jogsértés miatt bírósághoz fordulhat.

Kérdés: Édesapám halála után egyik testvérem lemondott az apai örökségéről, de édesapámnak volt egy nagyapai örökségből származó lakás tulajdonrésze, amiről a testvérem nem tudott. Nemsokkal ezután meghalt édesapám testvére, akinek nem voltak örökösei, így azt a testvérei, azaz apukám után mi örököltük. Kérdésem lenne, hogy ebből a nagybácsi örökségéből kap-e az, aki lemondott az apai örökségről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az apai öröklésről való lemondás nem érinti a más személy halála esetén bekövetkező öröklést.

Kérdés: Lehetséges-e cégtulajdonos, ügyvezető váltás, ha a kérdéses cég büntető eljárásban van?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Vélhetően lehetséges, azonban azt javaslom, hogy a büntetőeljárás irataival ezt megelőzően keressen fel egy ügyvédet.

Kérdés: Velünk szemben lévő parkoló területe esténként a fiatalok találkozó helye, amely rendszeresen randalírozásba torkollik. Hajnalig tart a kiabálás, hangos zenehallgatás, este megjelennek a motorosok és autósok, akik a parkolót rendszeresen rallyzásra használják, fékcsikorgatással pörögnek, gyorsulási versenyeket rendeznek és nagy sebességgel száguldoznak, minden nap este 11-ig, de nem ritka, hogy hajnali 3-kor távoznak, hangoskodások közepette. Az aluljárón motorral hajtanak át, éjjel hangosan szól az autókból a zene. Többször szóltunk nekik, de a válasz, hogy közterület és azt csinálnak, amit akarnak. Egész éjjel a fedett kerékpár tárolóban hangoskodnak, röhögcsélnek, éjjel 11.00 órakor még fociznak, mi meg hallgatjuk a labda pattogását. Az utcában lakók egész nyáron csukott ablaknál kell, hogy aludjanak. Már többször lett a polgármester, polgárőrség, rendőrség felé jelezve, de sajnos mindig csak ígérgetést kaptunk, hogy megoldják. Hova fordulhatunk?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy értesítsék a rendőrséget. Emellett egy éven belül jegyzőnél kérhetnek birtokvédelmet, egy éven túl pedig bírósághoz fordulhatnak.

Kérdés: Egy üzletben hány napot lehet megszakítás nélkül dolgozni. Van mikor 6 napra, 11 napra beosztanak vasárnapi munkát x jelölik. Ez szabályos?Naponta 8 óra a munkaidő, túlórát nem fizetnek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Hivatalosan a munkavállaló napi munkaideje (kivéve részfoglalkoztatás esetén) 4-12 óra, heti munkaideje 48 óra lehet maximum. Legfeljebb két részletben lehet beosztani, ebben az esetben a két részlet között 2 óra pihenőidőt kell biztosítani. A túlóráért köteles a munkáltató valamilyen formában kompenzálni.

Kérdés: Ha úgy néz ki, hogy egy éven belül a második külföldről érkező levelem tűnt el anélkül, hogy kézbesítették volna, miközben az általam írt levelek minden gond nélkül megérkeznek a levelezőtársamhoz külföldre, hogyan tudom bebiztosítani magam, hogy biztosan kikézbesítsék őket? A Magyar Posta semmiért nem vállal felelősséget és a náluk elérhető szolgáltatás, mely “címzett kezébe” néven fut, csak belföldön alkalmazható.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Panaszt tehet a postai szolgáltatás miatt, illetve az ún. postán maradó szolgáltatást választhatják, továbbá más futárcéget bízhatnak meg a levelek kézbesítésével.

Kérdés: 10 év után nem bejelentett élettársi kapcsolatom megszűnt. Albérletbe költözéskor elvittem azokat a műszaki cikkeket, amire szükségem volt. Erről több esetben beszéltünk, kinek mi kell, és bele is egyezett. Mostanra meggondolta magát és követeli a mosógépet és a mikrót. Kérdésem az, beperelhet-e emiatt? Írásbeli megállapodás nem készült, csak szóbeli.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, indíthat Ön ellen pert, egy perben azonban Ön is előterjesztheti bizonyítékait.

Kérdés: Kérdésem, hogy barátom hozzám költözött 2019. decemberében, mint szívességi lakáshasználóként saját tulajdonú lakásomban laktunk 2023. októberig. Két hete megbeszéltük, elmegy albérletbe, összes bútorával műszaki cikkével ruházatával együtt. Amíg én dolgoztam saját kulcsával felpakolta tulajdonát képező dolgait, valamint az én tulajdonomban lévő háztartásban található dolgaimat. Teherautóra rakta és elszállította egy albérletbe. Nála van egy még részletfizetésre ki sem fizetett laptop, amit a Telekomnál vásároltam, saját nevemre. Megbeszéltük, hogy ha a mosógépet, amit együtt vettünk nem viszi, el a laptop nála maradhat, de közben eltűntek más dolgaim is, mikor felpakolt és elment. Mit tudok tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést tehet a rendőrségnél, illetve dolog kiadása iránti polgári peres eljárást indíthat.

Kérdés: 2023.09.30-án lejárt a határozott idejű munkaszerződésem. 2023.10.01. óta továbbra is folyamatosan dolgozom a felettesem tudtával, de egyenlőre munkaszerződés nélkül. 63 éves vagyok, védett korú. Az eredeti, határozott idejű munkaszerződésemet akarja a munkáltatóm 2023.11.30-áig meghosszabbítani. Van arra jogilag lehetőség a jelenlegi állapot szerint (azaz, hogy momentán nincs munkaszerződésem, de dolgozom), hogy határozatlan idejűvé váltson át a megszűnt, határozott idejű szerződésem ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jogilag van arra lehetősége, hogy a határozott szerződését határozatlanná módosítsák a felek egybehangzó akarata alapján (akár határozott idejű munkaszerződés egyszerű módosításával, mely, ha egyéb változás nem történik-állhat csupán egyetlen pontból is, amely kimondja: a felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló foglalkoztatására határozatlan időtartamra kerül sor). Azonban ez csak a felek egybehangzó akaratával kerülhet sor, ezáltal erre a munkáltatójával történő egyeztetésével követően van lehetőség, önmagában a jelenleg fennálló helyzet ezt nem teszi lehetővé.

Kérdés: 2016-ban az akkori EMMI egy jogszabályban az egészségügyben az OKJ számok változtatásával a régebbi végzettségeket “átsorolás, megfeleltetés” címen a “D” Fizetési kategóriából az “E” bérkategóriába helyezte az addigi 52 5008 01 fizioterápiás asszisztensi képesítést. A munkahelyünk nem tette ezt meg automatikusan, pedig azóta sok idő eltelt, időközben a 2021-ben végzett új kolléganőt 54 725 03 OKJ-s számmal “E” kategóriába sorolták a bértáblában. Mi maradtunk a “D” kategóriában, ugyanazt a munkát végezve. Amikor az OKFŐ-től lekérdeztük, hogy mi, akik 2000-ben,illetve 2009-ben végeztünk, milyen fizetési kategóriába tartozunk, akkor ők válaszukban egyértelműen jelölték meg  az “E” kategóriát, a Magyar Képesítési Keretrendszerben az 5. jelzéshez tartozunk. Az igazgatósághoz írásban beadott átsorolás kérelmünkre nem válaszolnak, nem történt meg az átsorolásunk.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az Igazgatóság nem reagál a kérelemre, ha van szakszervezeti képviselet őket érdemes megkeresni, a jogi lépés az a munkaügyi per indítása.

Kérdés: Lehet bármiféle ételt, italt az iskola területén árusítani az iskolába járó diáknak, mint pl. rágcsálnivaló, üdítő, édesség? (Ha az adott iskola házirendi szabályzata nem tért ki specifikusan erre a témára és nem is jelezte valamilyen formában ennek a tevékenységnek a tiltását.) Legfőképpen állami törvényre gondolok.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben meg vannak hozzá a szükséges engedélyek és az iskola nem tiltja, akkor igen lehet.

Kérdés: Azt szeretném megkérdezni, hogy anyósomék vásároltak egy kertes házat 2 éve csok segítségével. Ennek a háznak van egy tetőter, amit szeretnénk magunknak beépíteni a párommal. Így, hogy hitel van a házon, valahogy a nevünkre írathatjuk a tetőteret?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Külön csak a tetőteret úgy írathatnák magukra ha annak saját helyrajzi száma lenne, a leírtak alapján ez nem lehetséges. Ha a jogi és műszaki feltételek adottak, akkor társasházat tudnak létrehozni, melyben 2 albetét lenne, az egyik a tetőtér, ami így kerülhetne a nevükre. Avagy osztatlan közös tulajdonként, de azt nem javaslom.

Kérdés: Szeretnék az alábbiakra választ kapni, amennyiben lehetséges: Az örökhagyó örökösei a házastársa és az első házasságából született 2 fia. 1. Az örökhagyó nevén van 1/1  tulajdoni részben egy életvitelszerűen lakásra nem használt ingatlan. Ezen ingatlan 3/4 részét az örökhagyó örökléssel szerezte meg, 1/4 részét pedig vásárlással. A vásárlás a házasság ideje alatt történt. Kérdésem: Az örökölt 3/4 részt és a vásárolt 1/4 részt az örökösök hogyan, és milyen arányban öröklik? 2. Az örökhagyó nevén örökölt földterület van. Ezt az örökösök hogyan és milyen arányban öröklik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1. Több tényezőtől is függ, a kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, a házastársak között törvényes vagyonközösség, vagy esetleg vagyon-elkülönítés állt-e fent. Attól is függ továbbá, a vásárlás hogyan, leginkább miből ment végbe. Ha például egy külön vagyonba tartozó (esetleg máskor, másként örökölt ingatlan, vagy ingóság) összegének ráfordításával, az egész ingatlant a törvényes örökösök egyenlő arányban öröklik. Amennyiben például munkaviszonyból származó jövedelméből, és vagyonközösség állt fenn a felek között, az 1/4 rész fele házastársi közös vagyonként az örökös házastársát illeti, az 1/4 rész másik felét, illetve a 3/4 részt a törvényes örökösök egymás között egyenlő arányban osztják el. 2. Egymás között egyenlő arányban.

Kérdés: Magyar állampolgár nem EU-s országban (Közel-Kelet) lévő banki adósságának van elévülési ideje? A magyar hatóságok milyen esetben kötelesek a magyar állampolgárról információt kiadni a banknak, akinél az adósság van? Az adósság összege 20 millió forint alatti.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Konkrét információk hiányában a kérdése csak általánosságban válaszolható meg. Az adott külföldi országban hatályos jogszabályok szabják meg az elévülés idejét és azt is, hogy milyen adatszolgáltatásra indíthat megkeresést a magyar hatóságok irányában. A magyar hatóságok is a rájuk irányadó jogszabályok szerint tesznek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Kérdés: Április 11-én felmondtam, a rokkantsági ellátásom rögtön újra igényeltem. Szeptember 10-én lejárt az ügyintézési idő, és még nem kaptam határozatot. Ebben a hónapban ellátást sem kaptam. Érdeklődni szeretnék, hogy mit tehetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, az elmaradt összeget igényelheti azonban első lépésként a Kormányhivatalt tudja felkeresni tájékoztatásért, hogy hol tart a kérelem elbírálása.

Kérdés: 17,5 éves gyermekem ott hagyta a középiskolát és elment dolgozni. Nem tanköteles már és nem is akar iskolába járni, hiába szeretném. Köteles vagyok továbbra is fizetni a gyerektartást? Nem volt bírósági határozat, csak megegyezés alapján fizetek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermektartásra való rászorultságát nagykorúságáig, illetve középiskolai tanulmányai befejezéséig kell vélelmezni, azonban ez megdönthető vélelem, például éppen abban az esetben, ha a gyermek munkával megkeres annyit, hogy abból a tartása kiteljen. Tekintettel arra, hogy Önök között eddig megegyezés volt, javaslom, először volt párjával vegye fel a kapcsolatot, és próbálják az ügyet békés úton rendezni, ugyanis az Ön által vázolt tényállás alapján előfordulhat, hogy már nem köteles gyermektartást fizetni.

Kérdés: Szeretnék érdeklődni. Egyenlőre csak kérdés, mire számíthatunk. A családi házunkat édesapám halála után eladtuk. Anyukám ebből a pénzből vett egy új házat, ez az ö nevén van. De közben megházasodott. Nos az új férj, valószínűleg magára íratta időközben a haszonélvezetet. De édesanyám e közben 3x öngyilkos lett és a férj meg is ütötte már. A férj nem is nagyon akar minket beengedni a házba, illetve ki akar minket záratni az öröklésből. Kérdésem, ha édesanyám nem lesz, lehet bármit tenni, hogy én és a testvérem maradjunk az örökösök? Ki tudjuk záratni a férjet? Gondolom amíg édesanyám él, addig az ő akaratán kívül nem tudunk mit tenni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Édesanyja végintézkedésben tudja “kizárni” a férjet az öröklésből, ahogy Önöket is, mivel az örökhagyó házastársa, illetve leszármazói kötelesrészre jogosultak. Édesanyja halála után, amennyiben nem tesz végintézkedést, a törvényes öröklés szabályai alapján megy majd végbe az öröklés, mely szerint a férj és Önök is örökösök. Végintézkedést pedig utólag megtámadni lehet esetleg. Ugyan most pusztán feltételezi a férj haszonélvezetét, édesanyja halála után, a törvényes öröklés rendje szerint a volt házastársat holtig tartó haszonélvezet fogja megilletni a házon.

Kérdés: Maradhat gyermekem napköziben, iskolában, Gyod mellett?

Válasz: Tisztelt kérdező! Igen maradhat.

Kérdés: 70+ nő szomszédomtól éjjel-nappal, hét közben-hétvégén-ünnepnapon, kopogás / dübörgés / műanyag pufogás / hangos vízengedés / bútortologatás / kalapálás / fúrás hallatszik, kárpitos műhelyben dolgozott, volt kollégáival és unokájával a hangokból ítélve a lakásban is valamiféle kárpitos tevékenységet folytatnak, kirándulásokat, bulikat szervez, amelyekhez az előkészületeket csomagolás, rakodás, pakolás szintén a lakásban végzi, “sokat tornázik”, azaz döngő léptekkel közlekedik fel-alá a lakásban. Mindezek következtében évek óta nem tudok aludni, pihenni, nyugton lenni, állandóan készenlétben kell lennem, hogy ne ijedjek meg, amikor a szomszéd ledob/leejt/felborít valamit, de már a “csöndes” kopogás is kifejezetten idegesítő (a parketta alatt nincs zajvédő réteg, így a legapróbb zaj is áthallatszik). Többször szóltam neki, de mindent letagad, hazudik, káromkodik és kiröhög. Teljesen kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érzem magam. Segítséget szeretnék kérni, mit tehetnék?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Birtokháborítást követő egy éven belül a jegyzőtől kérhet birtokvédelmet, utána pedig bíróság előtt peres úton érvényesítheti a jogait ún. birtokperrel.

Kérdés: Önkormányzati lakásom az állandó címem, ahol édesanyámmal együtt élünk. Megházasodtam, CSOK-ot vettünk fel házvásárlásra. A ház 40 %-a az én tulajdonom. Szeretném megtartani az önkormányzati lakást, ha édesanyám meghal, akkor a lakhatásom ott ne szűnjön meg. Kérdésem, hogy ezt hogyan tehetem meg, ha a házba (vidéken) 3 napon belül kötelező a bejelentkezésem. Oda ideiglenesen jelentkezzek be? Vagy ha az önkormányzati lakásomban ideiglenesen vagyok bejelentkezve, megtarthatom a jogot a lakásban való tartózkodásra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Erre elsősorban az Ön, illetve az önkormányzat között létrejött bérleti szerződés lesz irányadó, mivel előfordulhat, hogy megkövetelik az életvitelszerű bentlakást, illetve a szerződésben szerepelnek azok a további feltételek, amely miatt az önkormányzati lakásbérleti szerződés megszűnik. Édesanyja halála esetén egyébként az önkormányzati lakásbérleti jogviszonyának folytatására is lehet lehetősége, erre jogosult az eltartó (tartási szerződés alapján), illetve a bérbeadó hozzájárulása nélkül a bérlő, a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, vagy a szülője, bár ekkor is el kell végezni a szükséges papírmunkát, illetve elképzelhető, hogy az életvitelszerű bentlakás követelménye lesz a lakásbérleti szerződésnek.

Kérdés: Abban kérném segítségét, hogy egy munkaadónak miért kedvezőbb engem, azon felül, hogy megvan elégedve a munkámmal, társtulajdonossá tenni és 30-70%ban a javára osztani a haszont? A munkabérem meghagyja, a 30% ezenfelül kerülne kifizetésre. Én látok rémet, szimplán ennyire szeret, meg akar tartani, meg van elégedve velem, vagy van benne valami hátsó dolog, amire még sajnos nincs rálátásom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Egy munkavállaló felelősségi köre mindig kisebb, mint egy tagnak, de ezen felül a kérdésére nem tudunk pontos választ adni mivel nem ismerjük a körülményeket.

Kérdés: Hol lelet Magyarországon bejelentést tenni magyar állampolgár ellen, ha illegálisan Amerikában tartózkodik és évente több millió forintot küld Magyarországra a Western Unionon keresztül?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az illegális külföldi tartózkodás leginkább az adott ország belbiztonságát érinti, Magyarországon esetleg az USA Nagykövetségén próbálkozhat, azonban kérdés, hogy honnan tudja biztosan, hogy az érintett személy illegálisan tartózkodik Amerikában, illetve a fenti átutalásokat végzi?

Kérdés: Pár hónapja dolgozom egy már a korábbiakhoz képest kicsit stabilabb cégnél. Viszont ügyfélkapun a taj számnál azt írja ki, hogy 2020. óta covid miatt elvesztettem a munkámat, érvénytelen. Bérszámfejtő lapot kapok. Hozzátartozik, hogy állandó magyar lakcímem nincs,nem is volt, csak tartózkodási helyem. Ezzel talán nem is lenne baj. Viszont azzal igen, hogy a korábbi TAJ kártyát egy akkori munkaközvetítő cég csináltatta a nevemre és ugyanaz érvénytelenítette is, amikor a munkaviszony megszűnt. Én időközben visszamentem Szerbiába, majd tavaly tavasszal újra Magyarországra. A minap elhatároztam, hogy megpróbálom újra érvényesíttetni. Elmentem a kormányablakhoz, ahonnan tovább küldtek a Teve utcába, mert ők újra érvényesítést nem csinálnak. Ott viszont közölték, ahhoz hogy újra érvényes legyen a taj, kell a szerbiai biztosítás neve és az ottani tb számom. Anélkül nem lehetek újra biztosított. Sajnos ezeket az adatokat sose tudtam, nincs nálam, nincs is már ottani biztosításom. Mit tehetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel a jogviszony rendezési eljáráshoz szükségesek az egészségbiztosító nyilvántartásából hiányzó jogviszony fennállásának valószínűsítésére alkalmas dokumentumok, a szerb biztosítás iratainak beszerzése iránt intézkednie kell.

Kérdés: Kérhet-e a tulajdonos emelt gázárat, ha albérletben lakom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pontos választ az Önök között létrejött szerződés ismeretében tudnék adni, főszabályként a dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és a dologgal kapcsolatos terheket a bérbeadó viseli.

Kérdés: Ingatlant vásároltunk a párommal, amit a szerződés aláírásakor az eladónak kifizettük az ügyvéd előtt. Az ügyvéd beadta a földhivatalhoz a szerződést. Naponta kértem le a tulajdoni lapot a földhivataltól, de nem láttam a széljegyen a nevünket. Minden nap hívtam az ügyvédet, hogy valami nem oké. Azt mondta, legyek türelemmel. Néhány nap után a hivatalt hívtam fel, hogy mi lehet az oka annak, hogy nincs változás. Akkor mondták, hogy rossz helyrajzi számra vagyunk bejegyezve. Felhívtam az ügyvédet, elmondtam neki, azt mondta intézi, hozta a hibajavítóval lefestett hrsz-ú szerződésmásolatot. Nincs eredeti szerződésünk, mert azt elfelejtette az ügyvéd aláíratni a haszonélvezővel, amikor szerződést kötöttünk, így azt vele később pótoltatta. A tulajdoni lapon már széljegyre kerültünk, de előttünk áll egy vh-i jog törlése iránti kérelem, kb 2 hónapja. Félek, hogy nem lesz se lakás, se pénz a történet végére. Az eladó a telefont sem veszi fel, annyira nem partner, hogy a gázt sem tudtuk átíratni a nevünkre.Mit lehet tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az eladó nem teljesíti a szerződésben foglaltakat Ön elállhat a szerződéstől és kérheti az eredeti állapot helyreállítását.

 

Kérdés: Pár évvel ezelőtt elhunyt egy távoli rokonom. Én voltam az utolsó rokona, viszont eltartási szerződést kötött a szomszéddal. Érdemes-e perelni? Kb. 50 milliós ingatlanról van szó.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírtak alapján nem.

Kérdés: Alaposan beleástam magam a haszonélvezeti jog témába, de egy kérdésre biztos választ nem találtam. A tulajdonos állapotfelmérés céljából szeretné a leendő vevővel megtekinteni az ingatlant. Ha a haszonélvező ebbe nem egyezne bele, kötelezhető rá? Vagy kötelessége?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, az Ön által leírt állapotfelmérést nem akadályozhatja meg.

Kérdés: Teljes munkaidős takarító vagyok egy oktatási intézményben. Másfél éve lettem áthelyezve jelenlegi helyemre betegség miatt, de úgy alakult, hogy itt maradtam. Augusztus 21-ével lettem hivatalosan áthelyezve ide ( a munkáltató ugyanaz). Az intézményvezető három hét múlva közölte, hogy módosítani fogja a munkaköri leírást, bár én ezt nem kaptam, mert a takarítói munkakörön kívül több munkaterületen kíván dolgoztatni (pedagógusok, adminisztratív dolgozók munkájában való aktív részvétel, illetve pakolóemberként, nehéz súlyok mozgatásához). Azt szeretném kérdezni, hogy jogosan dolgoztathat-e ennyi munkakörbe közalkalmazottként?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkakörén módosíthat, azonban az csak írásban történhet és Önnek is bele kell egyeznie.

Kérdés: Felsőfokú oktatási szakképzést kezdett el középfokú tanulmányai befejezését követően gyerekem. Ebben az esetben is kell a tartásdíjat utána fizetnem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a gyerek szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul, igen, továbbra is fizetnie kell a tartásdíjat.

Kérdés: Munkahelyi vezető(k) esetében a munkavállaló megtagadhatja-e a tanúvallomás tételt a rendőrségen? Vagy van-e lehetősége elfogultságot jelentenie? Pl. olyan indokkal, ha tovább együtt kell dolgozni a vezetővel, akkor hátrányos helyzetbe hozhatja a munkavállalót a tanúvallomása miatt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tanúvallomás megtagadásának szigorú feltételei vannak és az Ön által leírtak nem tartoznak bele. Kérheti az adatai zártan kezelését a rendőrségtől.

Kérdés: A következő kérdéssel fordulnék Önökhöz: Adott egy ingatlan, melyben a tulajdonos él a párjával. Nincs hivatalos élettársi irat, valamint állandó lakcíme sem oda szól a tulajdonos párjának. Tehát a tulajdonos párjának az ingatlanhoz semmi köze nincs papírilag. Az együttélés alatt kisebb munkálatokat végeztek a házon. 13 évnyi nem hivatalos együttélés után a kapcsolat megromlott és az ingatlan tulajdonosa szeretné elküldeni a volt párját, de ő nem megy. Szerinte jogai vannak ahhoz az ingatlanhoz. Nyomatékosítom, hogy sehol nem szerepel a volt barát neve hivatalos iratokon. Az ingatlan tulajdonosai anya és 2 nagykorú gyermeke. Tényleg vannak jogai a volt barátnak az ingatlanhoz? Ha igen mit tehetünk, milyen eszköz lehet a kezünkben, hogy azt az embert kitegyük az ingatlanból?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Lehetnek joga, ez a kisebb munkálatok milyenségétől függ, amennyiben az ingatlanhoz hozzáépített, peres úton kérheti ezzel arányos tulajdoni hányadának megállapítását. Egyébiránt az ingatlanra fordított összeg megtérítését követelheti. Az Ön által vázolt tényállás alapján a volt barát szívességi lakáshasználó (mivel nem írta, hogy bérleti díjat fizetett volna az ingatlanért), így 15 napos határidő tűzésével az ingatlanból való távozásra szólíthatja fel.

Kérdés: Meg szeretném tudni felmondhat-e a munkáltatóm, mert kismama műszakban dolgozok 7-15.30-ig, mivel 2,5 éves gyermekét egyedül nevelő  anyuka vagyok. A munkáltató 2 műszakos és hétvégi munkarendet akar.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha az anya gyermeke még nincs 3 éves, neki, mint munkavállalónak képességeire hivatkozva vagy a munkáltató működésével összefüggő okból csak akkor lehet felmondani, ha a munkahelyen nincs képességeinek, végzettségének, gyakorlatának megfelelő másik betöltetlen munkakör, vagy ezt elutasítja.

Kérdés: Az alapanyagaink nagy részben raklapon érkeznek. A vissza szállításuk körülményes és drága. Viszont a hulladéktörvény értelmében használt csomagolóanyag. A Mohu-n keresztül kellene elszállítani, fahulladékként. A kérdésem, hogy eladhatjuk-e raklapként a saját munkavállalóink részére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hulladéktörvény szerint kell eljárni, tehát a Mohu-n keresztül elszállítani, amit Ön is írt.

Kérdés: Mt. jogviszonyban 2020.06.01. óta állok, szülési és fizetés nélküli szabadságot vettem igénybe, 2023.09.01-től a felhalmozott szabadságot töltöm. A munkáltató új munkakört ajánlott fel, viszont a régi álláshelyem nincs betöltve, a munkakör nem szűnt meg. Megteheti a munkáltató, hogy 3 éven aluli gyermekem mellől, összesen 4 kiskorú gyermek mellől egy 25 km-re levő intézménybe áthelyez, olyan munkakörbe, amihez nincs végzettségem. A régi pozícióhoz van végzettségem. Indoklás szóbeli volt: “nem tudnék visszailleszkedni a régi helyemre”, nem dolgoztam együtt a kollégák 95%-val. Írásbeli tájékoztatóban nincs indoklás.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Főszabályként a visszatérő munkavállaló számára olyan keretek között kell folytatódnia a foglalkoztatásának, amilyen keretek között az a távolléttel megszakadt, munkaviszonyának a korábbi feltételek szerint, ideértve a munkavégzés helyét is, kellene folytatódnia. Egyébiránt három éven aluli gyermeket nevelő anyát csak hozzájárulásával lehet ideiglenesen a  munkaszerződéstől eltérően, más helységben foglalkoztatni, munkaszerződést módosítani pedig főszabály szerint csak közös megegyezéssel lehet.

Kérdés: Édesapám végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát rám hagyta, egy testvérem van. Én nem szóltam azért, hogy az egész lakást kipakolták, csak a fényképekre lett volna szükségem, amit  a testvérem szó nélkül elvitt, az összeset, és most bármennyire kérem, nem juttat vissza belőle semmit. Tehetek bármit is, vagy marad a folyamatos üzengetés a részére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést tehet a rendőrségen, illetve birtokvédelemért a jegyzőhöz fordulhat, továbbá dolog kiadása miatt is indíthat pert.

Kérdés: Én köszönöm, hogy foglalkoznak a kérdésemmel. Nekem nagyon fontos lenne a válasz.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Ugyan nem tett fel kérdést, de köszönjük a bizalmát.

Kérdés: Az élettársam ez év március 21-én elhunyt. 75 éves volt. 31 évet éltünk együtt. Jár-e az élettársnak az elhunyt márciusi nyugdíja, amelyet április 12-én utaltak a számlájára.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Szeretném megérdeklődni, hogy a szüleimet köteles vagyok magamhoz venni, amit nem szeretnék, mindenük elúszott, se házuk, se semmijük nincs, a ház kizárólag az én tulajdonom. Az ő hibájukból nincs semmijük, most fogják kirakni őket onnan, ahol eddig éltek, rám akarják terhelni őket, évek óta nem beszelünk. Nem vagyok köteles magamhoz venni őket, a rengeteg adóssággal együtt. Szeretném kérdezni, hogy működik pontosan.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tartásra jogosultat elsősorban a leszármazója köteles eltartani. Két esetkör van, amikor nem köteles a tartására az, ha a tartásra jogosult érdemtelen, vagy ha a tartásra kötelezett saját szükséges tartását veszélyeztetné. De a tartás az nem azt jelenti, hogy magához is kell vennie őket.

Kérdés: Hol lehet az elküldött kérdésre a választ megkapni? És mikor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogomvan.hu fórum pontban találja a válaszokat.

Kérdés: C2-s rokkant vagyok és mellette dolgozom, mert az ellátás kevés. Kártyatartozásom van, amit 2008-ban vettem fel. A fizetésem 75%-át levonták. Elmentem az ügyvédi irodához és írtam egy végrehajtás alóli kérelmet a 41. paragrafusra hivatkozva. Erre ma reggel még feltett a számlámra 144 ezer Ft-ot  és a rokkant ellátásom összesen 105 ezer forint. Ha mindet levonja nem tudom a számláimat kifizetni és a  gyógyszereimet kiváltani, ami nélkül mozogni sem tudok. Kérdésem: joga van-e a végrehajtónak ennyit levonni, 75%-ot és a teljes rokkant ellátásomat. Nincsenek rokonaim, egyedül élek már nagyon régen. Nincs, aki támogasson.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A rokkantsági járadék mentes a végrehajtás alól, viszont a végrehajtó a bankszámlájára vezethet végrehajtást. További pontos válaszadáshoz az ügy minden körülményét ismernem kellene, például pontosan miként hivatkoztak a Vht. 41. §-ára, arra a végrehajtást kérőtől milyen válasz érkezett, pontosan mit tartalmaznak az ügy iratait stb. Általánosságban elmondható, hogy a havonta kifizetett munkabérnek az a része mentes a végrehajtás alól, ami a 60.000.-Ft-ot nem haladja meg, illetve a havonta kifizetett munkabérnek az a része vonható korlátlanul végrehajtás alá, amely meghaladja a 200.000.-Ft-ot.

Kérdés: Szeretném kérdezni, hogy köteles vagyok magamhoz venni a szüleimet a saját ingatlanomba? Saját hibájuk miatt mindenük elúszott, nem tartjuk a kapcsolatot emiatt, most fogják kirakni őket egy házból, ahova jó szívvel befogadták őket. Engem kényszerítenek, hogy vegyem magamhoz őket, ingatlanomban semmi nincs a nevükön, én nem vagyok hajlandó beengedni őket, mert csak adósság van nekik.

Válasz:  Tisztelt Kérdező! A tartásra jogosultat elsősorban a leszármazója köteles eltartani. Két esetkör van, amikor nem köteles a tartására az, ha a tartásra jogosult érdemtelen, vagy ha a tartásra kötelezett saját szükséges tartását veszélyeztetné. De a tartás egyébként sem befogadást jelent, és a gyakorlatban kellőképpen korlátozott mértékű.

Kérdés: Ezúton szeretnék választ kapni egy számomra kellemetlenné fajult helyzetben. Vásároltam Dunaújvárosban egy gépjárművet úgy, hogy a sajátomat is értékesítettem. Mondhatnám, gépjármű csere volt azonos értekben. Az úriember elhajtott az általam eladott autóval, az én figyelmetlenségemből adódóan benne maradt az átadott autó adásvétele, valamint a megvett autó régebbi kettő db, tulajdonos váltását igazoló adásvételi szerződése. Jeleztem útban az autópályáról, ahol mar sajnos nem tudtam visszafordulni, hogy oldjuk meg a dolgot. Az úriember írta, semmi gond, postán megküldi a részemre. Két nappal utána, már csak pénzért, fenyegetve és zsarolva akarta eljuttatni a saját dokumentumaimat. A rendőrség felé jeleztem, nem kezeltek az esetet. Az okmányiroda jegyzőkönyvet állított ki. Többet nem tudott tenni. Mit tehetek ebben az esetben? A postán nem akarják elküldeni a borítékot.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sajnálatos, hogy a rendőrség nem foglalkozott a bejelentéssel, mivel feljelentést szükséges tenni. A dolog kiadása iránti per megindítása is egy opció.

Kérdés: 38 éve én ápolom saját lakásomban egyedül halmozottan fogyatékos, béna testvérem. Gyámhatósági számláról ki örököl utána? Van 1 testvérünk, aki rá sem néz. Azt sem tudja, hol lakik. Mi a teendő ilyen esetben? van arra mód, hogy ne örököljön utána?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Attól függ, hogy van-e neki gyermeke, illetve élnek-e még a szüleik?

Kérdés: Nincs használati megosztási szerződés. Szeretnénk megszüntetni a közös tulajdont és társasházzá alakulni. Kötelezhetem-e a szomszédot, hogy a csatornáját saját területén köttesse be a közcsatornába? Jelenleg az én ingatlanrészemen lévő csatornába van bekötve, amely teljes hosszában az ingatlanomon folyik keresztül. Ha hajlandó elvezetni a csatornáját, a kiépítési költségbe kell-e fizetnem? Milyen arányban?

Válasz: Tisztelt kérdező! A kérdés megválaszolásához pontosabb és részletesebb információk szükségesek, pl. volt-e erről bármilyen megállapodás, mikor a csatornázás történt stb. Ha nincsen megosztási szerződés, akkor nincsen „saját terület” sem….

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy kiskorú gyermek szüleiként csak az egyik szülő elintézheti-e jogilag, hogy anya helyett apa legyen a szülő gondviselő személy kizárólagosan, és az apa anyja legyen a gyermek kijelölt gyámja? Továbbá azt szeretném megkérdezni, hogy ha a nagyszülők házába van bejelentve a kiskorú gyermek és a szülei, de a nagyszülő úgy dönt, hogy a gyermek maradhat csak és a szülők nem, azt jogilag megteheti-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az első kérdésére a válasz, hogy nem intézkedhet szülő egyoldalúan ilyen kérdésben. A második kérdésre a válasz, hogy a nagyszülő tulajdonjoga alapján felszólíthatja Önöket a távozásra.

Kérdés: Már 8 éve tartós beteg a lányom. Igazolások megvannak, 3 hónapnál további ápolásira szorul. Munkahelyemet elvesztettem. Beadtam a kérelmet a gyod-ra, volt is kint szakértő, aki 5 percnél tovább nem tartózkodott a gyermek közelében. Azt mondta, hogy elutasítja, mivel a gyerek tud enni és járni. A pontrendszeren végig se ment, nem is kérdezett semmit, csak felírta a gyógyszereit.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: Augusztus 20-án feljelentettem a volt élettársamat, ugyanis 6 napon belüli sérülést okozott és szexuálisan próbált bántalmazni. A rendőrségről 3 napos ideiglenes távolságtartást kaptam. A bíróságról augusztus 22-én 60 napos távolság tartási végzést kaptam. Nem szeretnék bíróságról bíróságra járni, elhagytam a volt élettársamat. Van egy közös fiunk, mert már neki is elege van és nekem is ebből az egészből, így meg szeretném szüntetni az eljárást. A kérdés az, hogy tehetem meg és ha van, milyen következményeket vonhat maga után?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához több információra lenne szükség példának okáért, hogy a bűncselekmény, ami miatt feljelentést tett magánvádas-e pl. könnyű testi sértés, ebben az esetben a vádat ejtheti majd, azonban az ügyész dönthet úgy, hogy átveszi a vád képviseletét.

Kérdés: Örököltünk szülök után, kertes ház, 4-en édestestvérek és 1 féltestvér. 2009. októberben költöztem be, azóta én tartom rendben és amit tudok javítok rajta. Van-e jogom elévülésre hivatkozni 2023. szeptember dátummal?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincsen.

Kérdés: Édesanyám betegsége miatt, saját döntése alapján szociális otthonba költözött. Beköltözésekor aláírattak velem egy papírt, mely szerint tartási kötelezettséget vállalok. Mivel a háza üresen maradt, a ruhaneműi ugye egy idő után elkezd szagosodni, dohosodni, de húgom kijelentette, hogy nála nincs hely, így hozzám kerültek, bár nálam sincs sok hely, némi ruházatomat, csak dobozban tudtam elhelyezni. Édesanyám betegségéből kifolyólag fogyott, így ruhákat átalakítani, cserélni kisebbre, én végeztem, illetve vásároltam, a saját jövedelmemből. A csavar pedig most jön. Édesanyám háza eladásra kerül. Mint megtudtam édesanyám a ház árából a ráeső részt egy olyan számlán akarja elhelyezni, amelynek a meghatalmazottja és kedvezményezettje a húgom. Igen, rosszul érzem magam a kérdésem miatt, de akkor is szeretném tudni, hogy ebben a helyzetben megmarad-e a tartási kötelezettségem, illetve köteles vagyok-e továbbra is tárolni édesanyám ruházatát vagy megtehetem, hogy a továbbiakban húgom gondjaira bízom.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az otthon által aláírt szerződés bármikor módosítható így az Ön döntése, hogy a szerződésben, mint tartási kötelezett benne kíván e maradni, azonban a törvény előírja a rokontartást tehát az édesanyjukról a törvény alapján Ön és a testvére köteles gondoskodni.

Kérdés: Érhet-e családi állapotom miatt hátrányos megkülönböztetés, egy a Mt. 53§ szerint elrendelt feladat esetében? Azért nekem került elrendelésre munkakörön kívüli, más helyszínen való feladat, mert nincs gyermekem és terhes sem vagyok, a másik érintett 8 éves gyermekkel rendelkezik, de gyermekét nem egyedül neveli, így az 53.§ szerint ez nem lehet megfelelő indok az elrendelés megtagadására, a munkáltató mégis elfogadta ezt alapos indoknak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírt eset nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek.

Kérdés: Jár-e a pedagógiai szakszolgálat dolgozóinak az esélyteremtési illetményrész a Púé tv 157. § (13) b) alapján? 157. § (13) b) az a) pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Esélyteremtési illetményrész számítása és visszamenőleges kifizetése július 1-ig (pedagógus). Jogosult rá : a pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott ,pedagógusok esetében nem csak azok,akiknek az illetményét korrigálni kell az új garantált illetményre, ha: 1. a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik, 2. a pedagógus, ha a fenti pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el, (20/2012.EMMI 173.§ szabályozása alapján,ha az intézmény alapító okiratában ez szerepel.)

Kérdés: Kérdésem a következő lenne: Édesanyám bátyja elhunyt, aki után édesanyám és nővére az örökösök. Ez a hagyaték csak bankszámlán lévő összegről szól. Édesanyámnak nyugdíjból való letiltása van és nem szeretnénk, ha a hagyatéki eljárás során a rá eső rész levonásra kerülne. A kérdés tehát az lenne, hogy ő a hagyatékáról rám (fia) le tud mondani valamilyen jogcímen, még a hagyatéki eljárás kezdete előtt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Lemondani csak a másik örökös javára tud. Ha visszautasítja, akkor kerül önre a sor.

Kérdés: Felfüggesztett börtönbüntetés alatt lehet-e EU-s országba utazni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Lehet.

Kérdés: Munkahelyemen főnököm részéről feleslegessé váltam, mert ragaszkodom a szabályok betartásához. 20 éve dolgozom a cégnél, így magas végkielégítés járna elküldésem esetén. 5 évvel ezelőtt tanulmányi szerződés született a cég és köztem, a cég a tandíj 80%-át vállalta azzal a megkötéssel, hogy én oklevélszerzést követően 5 évig maradok, a cég pedig vállalja, hogy eredeti munkakörömben foglalkoztat tovább. (Azon belül hasznos ugyanis az új végzettségem.) Az oklevelet megszereztem. Képzésem utolsó évében azonban elindult a munkaköröm kiüresítése, a munkakörömben leírt feladatok 70%-a mostanra más munkavállalóra lett szóban kiosztva, és engem minden információtól is elzárnak. Ezt többször írásban is jeleztem, de válasz nélkül maradok. Mindent dokumentálok, de dolgozni szeretnék. Ha felmondok, nem kapok végkielégítést, és vissza kell fizetnem a tandíjat, ami 2 millió forint. A cégnek megéri, hogy felmondásba üldöz. Választanom kell a mentális egészségem és a pénz között?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen amennyiben Ön felmond, nem járnak az Ön által felsoroltak, esetleg egy közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésben tudnak egyezkedni.

Kérdés: 2022.08.22-én ittas járművezetés vétségét követtem el Magyarországon. A vezetői engedélyemet bevonták,  2022. október 7-én voltam kihallgatáson. Azóta semmilyen végzést nem kaptam. Hol tudok infrmációt kapni a ügyemről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállás alapján információt a kihallgatását foganatosító rendőrkapitányságtól kérhet.

Kérdés: Osztatlan közös tulajdonú ház udvarán a tulajdonostárs árusíthat-e gázolajat? Azt állítja engedélye van rá,de ez lehetséges?  Eddig a mi lakrészünk alatti garázsában tárolta, tárolja. Szóvá tettem és most az ő udvarrészén folytatja, mellette füstöl egész nap. Nincs tiszta levegő, csak bűzölgő füst, gazolajszag, majd rágyújt egy cigire. Sajnos ők a nyugati részén vannak teleknek és tudjuk a szél leginkább nyugat felől fúj. Kérdésem: mit tehetek, mert már fulladok, köhécselek. Nem tudom a szobákat szellőztetni. Amiért szóvá tettem, durván beszél és nekem jön. Most az egyszer voltam az udvarrészükön. Ők átjáróháznak vélik az ablakom alatti részt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem árusíthat. Birtokvédelmet kérhet a jegyzőtől.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség munkaidő alatt a gyermekeimért óvodába és iskolába elmenni, ha a munkaidőm később fejeződik be, mint az óvoda és iskola? 3 gyermekes család vagyunk és mind a ketten dolgozunk már, és csak nekem van jogsim.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Attól függ, miért menne a gyermekekért, amennyiben pl. gyermek betegsége, akkor elmehet, egyebekben a jogszabály erre külön nem ad lehetőséget, a munkáltatójával kell erről megállapodnia.

Kérdés: Szüleim viharos válásába sajnos én is belefolytam. Felosztották a lakáshasználatot egymás között és kizárták egymást a helyiségekből. Egyikőjük szobájában voltak az én holmijaim, arany ékszerek (kisebb értékű 500 e Ft alatt), közokirat (anyakönyvi kivonat) és más értékkel bíró tárgyak, amiket kérésemre azóta se kaptam vissza, nem mehettem be és nem vihettem el semmit. Időközben ezeket számomra ismeretlen helyre vitte. Lassan két éve kérem hiába, hogy adja vissza, így nem látok más kiutat csak a feljelentést. E-mailben megígérte, hogy átvételi elismervény ellenében visszaadja, de ezt nem tette meg. Legutóbb azt mondta, hogy majd megöröklöm a saját tulajdonomat. Ez nonszensz! Tanúskodnának mellettem, illetve megvan az e-mail is, amelyben ígéretet tett nekem a visszaadásukra. Mennyire húzódna el egy ilyen tárgyalás? Ha megállapítják, hogy bűncselekményt követett el, akkor milyen büntetésre számíthat? A peren kívül van más megoldás? Esetleg a meditáció sikeres lehet még?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által feltett kérdésekre az ügy minden körülményének alapos ismeretében lehetne választ adni, ugyanis az rengeteg egyéb körülménytől is függ. Az elhúzódást, büntetést előre lehetetlen megjósolni, azonban az Ön által írt tényállás alapján előfordulhat, hogy büntetőeljárás sem indul, mivel a magánindítvány megtételére nyitva álló 30 napos határidő eltelt. Megoldást jelenthet még az ügyvédi felszólító levél, illetve a dolog kiadása iránti peres eljárás.

Kérdés: Feleségem új iskolája a képzéseit meghirdette, és kevesen jelentkeztek rá. Mire az igazgató kitalálta, hogy az ott tanító tanárok, illetve azok rokonai iratkozzanak be. Az sem érdekelte, hogy a feleségem nővére külföldön él, az öccse pedig az ország másik felébe jár nappali tagozaton az egyetemre, így képtelenség lenne a bejárás, azon kívül, hogy egyiket sem érdekli ez a képzés. Mindezt megfejelve az egyik tanárnő arra is hajlandó volt, hogy furcsa módon saját magának legyen a tanítványa. A többi kollégától pedig megtudtuk, hogy évek óta ez a helyzet, a hiányzókat pedig nem írják. Aki ebben nem partner, az ne számítson ebben az intézményben hosszú pályafutásra és megbecsülésre. Mennyire törvényes ez, és miért nem ellenőrzik az ilyen visszaéléseket akár évekre visszamenőleg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem törvényes. Arra a kérdésre, hogy miért nem ellenőrzik az ilyen visszaéléseket, jelen fórum keretén nem lehet teljeskörű választ adni, ez függ az ellenőrző szerv leterheltségétől stb. is. Az Ön által írt tényállásból nem derül ki egyértelműen, milyen intézményben tanul felesége, amennyiben felnőttképzési tevékenységet folytatóban, az illetékes kormányhivatal Felnőttképzési Osztálya látja el az ellenőrzésüket, őket lehet az ügyben megkeresni.

Kérdés: Tavaly igényeltük a napelem felszerelését, a házunk tetejére. Egy úr volt felmérni, megírta a szerződést e-mailben és én kinyomtatva eltettem. Aztán történtek a különféle kormány infók, rendeletek, stb. Gondoltuk, ennek az ára (2,5 millió Ft) már nem fog megtérülni, főleg így, hogy az elszámolás még mindig nem egyértelmű. Tehát e-mailben lemondtam az egészet márciusban. Aztán két hete kaptam egy számlát, hogy a szerződés vissza mondása miatt (hivatkozott a szerződésben szereplő kitételre) fizessek 160 ezer Ft-ot. Úgy, hogy ezért az összegért a szolgáltató semmit nem tett. Szeretném tudni, van-e esélyem arra, hogy ezt az összeget ne kelljen befizetnem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz szükséges lenne a szerződés tartalmának ismerete, annak hiányában érdemi válasszal nehéz szolgálni. Az Ön által írt tényállás alapján a fizetendő összeg leginkább kötbérnek tűnik, ez esetben valószínűleg be kell fizetnie, de ismétlem, a szerződés pontos tartalmának ismerete nélkül nehéz nyilatkozni.

Kérdés: A férjem felvett egy nagyon nagy hitelt a cége miatt, de aláírta, hogy felelős magánvagyonnal. Én csak utólag tudtam a hitelről, de mivel házasok vagyunk és mindenért 50-50% felelünk, gondolom jogilag ugyanúgy az én hitelem lett, pedig nagyon nem szeretnénk. A férjem korábban adott egy nagy összegű kölcsönt valakinek, mivel gondolta, hogy nyerni fog rajta. Arról a kölcsönözésről sem tudtam időben. Sajnos úgy alakult, hogy jogi úton sem kaptunk vissza a pénzt. A jelenlegi helyzetben mit tudok tenni, hogy ne legyek felelős a férjem hitelért és meg tudjam védeni az ingatlanunkat és a mi biztonságunkat a gyerekekkel?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Házassági vagyonközösség megszüntetésére férjével szerződést köthetnek, illetve annak megszüntetését a bíróságtól is kérheti.

Kérdés: Szeretném tudni, hogy kötelezhető az építtető cég, hogy távolítsa el az építkezés során használt villanyoszlopot? Az oszlop vezetékeiben nincs áram, használaton kívül van már. Nem a szolgáltató tulajdona, hanem az építtetőé. Társasház területén maradt ott az oszlop, kizárólagos jogú használatú területen autóbeálló mellett. A parkolást nem akadályozza, viszont az autó ajtó nyithatóságát korlátozza. Évek óta ígéretet kapok, hogy elviszik, majd mégsem távolítják el a megbeszélt időpontban. Kezelhető-e úgy, mintha veszélyes fa lenne és szakszerűen ki lehet vágatni? Ha az építtetőtől kérek meghatalmazást írásban, hogy szabadon eltávolíttathatom, az megoldás lehet az eltávolíttatásra? A héten kaptam újabb ígéretet az eltávolításra, de már nem tudok bízni benne, évek óta tartó ígérgetés miatt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Veszélyes faként semmiképp sem kezelhető. Megoldás lehet, ám nem tudom, mennyire kivitelezhető. Javaslom, hivatalos úton, írásban szólítsa fel az építtetőt a villanyoszlop eltávolítására, amennyiben nem vezet eredményre, a jegyzőhöz fordulhat.

Kérdés: Két egyszerű kérdéssel kapcsolatban érdeklődöm. 1. Amennyiben édesapám által meghatalmazott ügyvéd levelet küld nekem, azonban ezt a nagymamám lakcímére küldi el (amely nekem nem tartózkodási és nem állandó lakcímem) és a nagymamám átveszi azt, átvettnek minősül a levél? 2. Amennyiben ugyanezt a levelet az e-mail címemre küldik el, hivatalosan átvettnek minősül a levél?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1: igen. 2: nem. De ha ügyvéd küldte, annak nincsen negatív jogkövetkezménye. (Az csak közjegyző által küldött FMH esetében lehet, de akkor pedig azt megdöntheti határidőben, a lakcíme miatt.)

Kérdés: Arra szeretnék választ kapni, hogy élettárs halála esetén mi a sorsa az ingóságoknak? Mit kell a hagyatéki leltárba bejelenteni? Röviden fogalmazva sok-sok szerszám alkatrész a műhelyben. Autó az én nevemen van. Lakásban gyakorlatilag minden az előző házasságomból van és a szüleimtől, de kb. negyed része elhasználódott és vettünk helyette újat közösen /egy tv és ülőgarnitúra/. Váratlan dolgok mindig történhetnek, ezért csak szeretnék kicsit felkészülni, mire számíthatok. Sajnos a társam gyerekei lépten-nyomon hangoztatják, hogy itt minden az övéké lesz az utolsó rozsdás szögig, mivel én sokkal kevesebbet keresek, mint az apjuk keresett, és a nyugdíja is több. Szóval, ha történik valami, harc lesz.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Örökhagyó halála után főszabályként a gyermekei örökölnek. Tekintettel arra, hogy a hagyatéki leltárba felveszik azokat az ingóságokat, amiket a hozzátartozók (így az örökhagyó gyermekei) bejelentenek, az Ön által vázolt tényállás alapján pedig okkal kell tartani attól, hogy a nehezen tisztázható közös tulajdonú ingók tekintetében vitás helyzet állhat elő, célszerű lehet ez esetben ügyvéd vagy közjegyző közreműködésével végrendeletet készíttetni, a későbbi vitás helyzet elkerülése érdekében.

Kérdés: Életbiztosítással kapcsolatos kérdésem van. Évtizedek óta élek élettársi kapcsolatban és van két életbiztosításom, nyugdíj biztosításom, ami év végén kifizetésre kerül. Mivel a párom nagyon beteg hamarosan előkerülnek az örökösei. Az a kérdésem, hogy igényt tarthatnak-e az általam 10 éve fizetett és a bankszámlámra kiutalt biztosítási pénzre? Mert kutakodni fognak minden után, az biztos.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Gépjármű tároló, melyet közvetlenül a szomszédos épülethez építettek. Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Bejelentést tehet a jegyzőhöz.

Kérdés: Édesanyám 2019-ben elhunyt, a húgom intézett mindent az apámmal, nem volt hagyatéki tárgyalás. 2022-ben meghalt az apám, azóta sem kaptam értesítést. Önkormányzati lakásban élt egyedül. Szeretném tudni, mivel én vagyok az elsőszülött, hogyan lehetséges ez? Hova fordulhatok?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha nem volt ingatlan vagyon és egyéb feltételek sem álltak fenn, akkor nincsen hagyatéki tárgyalás, amelyről így értesítést sem kap. Az „első szülött” mivolthoz semmilyen jogosultság sem kapcsolódik. Ez a középkorban jelentett még valamit, de ma már nem.

Kérdés: ár majdnem 1 éve a páromat (hölgy) egy számára és számomra is ismeretlen nő telefonon keresztül zaklatja. Párom elmondása szerint, állítólag azzal hívogatja, hogy vele vagyok kapcsolatban, hozzá járkálok, stb. Viszont ez egyáltalán nem igaz. Egy pár éve költöztem le a fővárosból egy vidéki városba, tudom elképzelhetetlen, de szinte senkit nem ismerek itt, mivel nem járkálok el sehova sem, főleg nem a párom nélkül. A páromnak nem ismerős a zaklató nő hangja, én meg nem is hallottam még. Ezek miatt szinte állandóan veszekszünk a párommal, és már nagyon elegem/elegünk van. Érdeklődnék, hogy mit tudnék/tudnánk tenni hogy megállítsuk ezt a valakit? Az egy dolog, hogy a beszélgetést ezek után a párom felveszi (azaz azt, amit karattyol, mert nem fog a párom beleszólni). Na de ezután? Hogyan tovább?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést tehet a rendőrségen.

Kérdés: Örökség útján jutottam hozzá egy ingatlanhoz, amire egy számomra ismeretlen nőnek lakáshasználati joga van. A bejegyzés a földhivatalban 1973-ban történt, mivel akkor még nem voltak annyira szigorúak a szabályok, ezért a nevén és címén kívül semmilyen adat nincs róla dokumentálva. Ennyi információból sajnos nem tudjuk, hogy ki az illető és azt sem, hogy egyáltalán él-e még. Egyelőre a földhivatal sem talált semmit. Mi ilyenkor a teendő? Hogyan lehetne töröltetni? Interneten mindenhol csak a házastársi lakáshasználattal kapcsolatban látok információt. Eladható így az ingatlan?

Válasz: Tisztelt kérdező! A jogosult hozzájáruló nyilatkozata nélkül nem lehet törölni. A hivatal valamilyen szerződés vagy ítélet alapján jegyezhette be anno is utána kell járni és abból kiderülhetnek az adatai. Lakáshasználati joggal terhelten is eladhatja az ingatlant, ha nincsen bejegyezve elidegenítési tilalom. A kormányhivatalnál (népesség-nyilvántartás) ennyi adatból, a jogos érdek igazolása után, tudnak információt adni.

Kérdés: Számla kiegyenlítésről lenne egy kérdésem. Édesanyám telefonon szóban megbízott egy céget tetőjavítással. Írásos árajánlat, munkaszerződés nélkül, szóbeli megegyezéssel 3 millió forintért. Mivel a teljes összeget nem tudta kifizetni, a különbözetet nekem kell kifizetnem, külföldről, átutalással. Az átutalásnál probléma lépett fel, a cég még nem kapta meg a hiányzó összeget. A szakember kötbért akar fizettetni édesanyámmal, de kötbérről sehol nem volt szó, mivel írásos munkaszerződés sincs. Egy számlát kaptunk az összegről, amin az áll, hogy az összeget még azon a napon ki kell fizetni (a számla 17 óra után lett kiállítva). Kérhet a cég kötbért tőlünk írásos szerződés nélkül?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kötbér kikötése csak írásban lehetséges, az Ön által írt tényállás alapján nem kérhet a cég kötbért Önöktől.

Kérdés: Pár szóban a történetem. 10 éve külön élek a férjemtől, de elválni még nem tudtunk. A lényeg, hogy ez alatt az idő alatt semmit, sem gyerektartást, sem egyebet nem fizetett. Mint kiderült a családi pótlék összegét sem vette fel már szintén legalább 10 éve, és sajnos az ő nevén volt és van, hiába kértem az átírást. A gyermekünket én nevelem, ő kéthetente viszi el hétvégére. Abban kérném a segítségüket, hogy a fel nem vett családi pótlék összegét, hogyan tudnám rajta behajtani, ill. válás nélkül, mit lehetne rajta behajtani? Ingatlan, ingóság közös hála istennek már nem volt, amikor külön költöztünk. És az érdekelne még, hogy ha válásra kerül a sor mit kellene neki fizetni? Mert időközben neki volt apai ágról sajnos egy öröklése.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a férje nem vette fel a családi pótlékot nem követelheti rajta azt az összeget. Tartásdíjat csak 6 hónapra visszamenőleg követelhet. Az örökölt vagyon különvagyonnak számít, így abból sem követelhet. A házasság felbontását Ön bármikor kezdeményezheti a bíróságon.

Kérdés: Számlámat inkasszózták egy állítólagos 312.000 Ft-os, 2016-os kábeltévé tartozás miatt. Ebből 167.000 Ft-ot már levettek. Levelet, felszólítást a tartozásról a 7 év alatt soha nem kaptam. Mit tudnék tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállás alapján esetleg elévülésre hivatkozva kérheti a Vht. 41. § szerinti eljárás lefolytatását.

Kérdés: Két kérdésem volna, mindkettő a személyi hitel nemfizetése esetén történő végrehajtásra vonatkozik: A  behajtás kiterjedhet-e a szülőkre vagy a gyerekekre? Válás esetén a házasság alatt felvett hitel végrehajtásánál a volt házastársra is kiterjedhet-e a behajtás (amely hitelen csak az egyik fél neve szerepel)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Személyi hitelnél nem válik automatikusan kezessé a házastárs. A pontos válaszhoz több információ szükséges, mert a hitelszerződés rögzíti, hogy a kezes vagy adóstárs a felvett hitel vonatkozásában. A felvétel közös lesz, de a végrehajtó csak akkor tudja azt végrehajtani, ha ítéletben meg is határozták a másik felet. Ergo a leírtak alapján emiatt nem kell aggódni.

Kérdés: Édesanyámat kórházban ápolják műtét után, kapja a gyógyszereket, viszont nem mondják meg név szerint miket kap. Jogunk van tudni, hogy milyen gyógyszereket kap?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Önöknek nincs, édesanyja kaphat tájékoztatást, és az ő döntése, hogy ezt megosztja-e/a kórház megoszthatja-e Önökkel. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

Kérdés: Lakóövezetben vásároltunk telket, melyre családi házat építettünk. Az utca a város szélén van, kb. 20 újépítésű családi házzal. Az utca túloldalán üres telkek voltak eddig. Elindult az építkezés, de nem családi házakat, hanem hatalmas raktárakat kezdtek el építeni, illetve az egyik telektulajdonos lovakat szeretne itt tartani. Önkormányzat közölte, hogy 2016-ban átminősítették a területet ipari gazdasági terület építési övezet besorolásba. Természetesen az itt lakókat erről nem tájékoztatták, mondván, hogy a város honlapján ki lett függesztve, miért nem néztük meg azt és miért nem akkor reklamáltunk. Körülbelül 5-6 méteres út választja el a lakóházakat az iparterülettől. Az út minősége nem olyan, amely egy napi szintű kamionos forgalmat elbírna, nem beszélve az itt lakók nyugalmáról. Jegyzőhöz benyújtottunk egy birtokvédelmi eljárás kezdeményezést. Természetesen elutasította, mert szerinte rendben van, hogy a lakóházaktól pár méterre lovak, hatalmas raktárak legyenek. Jogszerű-e az eljárás ?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához több információ szükséges, mivel speciális ágazati jogszabályok és önkormányzati rendeletek vonatkoznak az Ön által vázolt problémára.

Kérdés: Párommal lassan 1 éve lakunk együtt, de van bent neki a bankban vagyona és gondnoki meghatalmazással adják ki. Kérdésem lenne, hogy házassági papírral kiveheti a párom anélkül, hogy gondnoki meghatalmazást vigyen?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben párja részleges gondnokság alatt áll és a vagyona kezelésében korlátozták, nem tudja házassági anyakönyvi kivonattal kivenni a pénzét.

Kérdés: Munkáltatóm felé bejelentettem, hogy a GYES miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadságomat szeretném megszüntetni. A bejelentés óta eltelt 31 nap, így a 31. napon bementem dolgozni. Az elmúlt 30 nap alatt második levelemre reagáltak, hogy a közös megegyezést szeretnék, de nem sikerül megegyezni, mivel béremet nem a törvényi előírások szerint aktualizálták. A 31. napon a munkáltató nem állt velem szóba, így nem sikerült rendezni. Hány nap után lehet a munkáltatói kötelezettségszegés miatt felmondani?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvény önmagában erre az esetre nem ír határidőt. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra gondolt ez esetben, ott tudomásszerzéstől számított 15 nap áll rendelkezésre az azonnali hatályú felmondásra, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Kérdés: Beosztható-e az eszjtv szerint teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló éjszakai munkavégzésre (ügyeletre), erre vonatkozó külön nyilatkozat aláírása nélkül, ha nő és 10 év alatti gyermeket nevel?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Kancsalság miatt kaphatok jogosítványt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Szemészeti vizsgálaton szakorvos dönti el, hogy alkalmas-e a vezetésre és ha igen szemüveggel vagy anélkül is.

Kérdés: Június 19-cel elküldött a cégem és most szeptember 13-án kaptam egy levelet, hogy fizessek nekik vissza 500.000 Ft-ot, mert nem jól számolták ki a végkielégítést. Van rá joguk lassan 3 hónap után?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben tényleg 500.000 Ft-al több végkielégítést kapott, akkor 3 hónap után kérheti a cég a visszatérítést

Kérdés: Érdeklődnék, hogy megtagadhatom-e a ház eladását a volt férjemmel szemben, ha utána albérletbe kell költözzek, és nem tudom fizetni és bizonytalan lesz a helyzetem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához több információ szükséges. Általánosan azt tudom elmondani, hogy amennyiben nem történt vagyonmegosztás a váláskor akkor azt kéne elindítani. Egyébként a közös tulajdon megszüntetését peres úton tudja kérni a férje.

Kérdés: 2022. májusában kötöttem egy szerződést teljes generálkivitelezésre. A kivitelező félig elkészítette a házat, de azóta csak hiteget a mai napig. A teljes kivitelezés díját már kicsalta tőlem apránként. Az lenne a kérdésem, milyen ügyvédet kell fogadnom, ha be akarom perelni, polgári peres, jogi vagy milyen ügyvéd kellene?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, aki követeléskezeléshez, valamint polgári perekhez is ért. Irodánk szakterülete közé tartoznak a fentiek.

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy feljelenthetem-e az exem barátnőjét, mert megütötte a lányomat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, tehet feljelentést.

Kérdés: Jelenleg is folyó üggyel kapcsolatosan kérdezem, van-e konkrét határidőhöz kötve: 1. A helyszínelést végrehajtók jelentésének elkészítésének vagy továbbításának ideje? 2. A helyszínelési jegyzőkönyv megkapásától a szabálysértési határozat meghozataláig, illetve annak az érintett/ek/hez történő eljuttatásáig? 3 . A határozat kézhez kapásától a megfelelő időben beadott “meghallgatás” iránti kérelem időpontjának és megválaszolásának, valamint az idézés időpontjának megállapítására? 4. A “meghallgatás” utáni újabb határozat meghozatalára és a címzetthez történő eljuttatására?  Jelenleg itt tartunk most, az eltelt idő 3 hónap. 5. Az esetleges “kifogás” benyújtása után a bírósági eljárás megkezdésének időpontjára?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs konkrét határidőhöz kötve.

Kérdés: Közjegyzőtől felszólítás jött. A volt munkáltató a megbízási díjat visszaköveteli. Nem tudok fizetni. Ez is végrehajtható? A munkáltatónak nincs bizonyítási kötelezettsége, csak egyszerűen kijelenti, hogy nem lett elvégezve a munka? Kinek mit kell bizonyítani?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállítás alapján feltehető, hogy fizetési meghagyást bocsátottak ki Önnel szemben, mely esetben a közjegyző bizonyítási eljárást nem folytat le. Amint jogerőre emelkedik, végrehajtható. Bizonyítási eljárást a bíróság folytathat le, amelyre akkor kerülhet sor, ha Ön ellentmond a fizetési meghagyásnak, és a másik fél keresetlevelet nyújt be a bíróságra. Az Ön által vázolt tényállás alapján ebben az esetben a munkáltatónak kell ekkor bizonyítania, hogy a követelése fennáll, Önnek pedig ezzel szemben van lehetősége védekezni (pl. alátámasztani, hogy a munkát elvégezte). Mindenképpen mondjon ellen a fizetési meghagyásnak, határidőben.

Kérdés: Vendéglátóhelyen (helyben fogyasztás esetén) köteles vagyok-e kiszolgálni azt a szülőt, akiről tudom, hogy a gyerekének vásárolja az alkoholt? Más elbírálás alá esik-e mindez, mintha közvetlenül a 18 év alattinak értékesítettem volna? Elhárítható-e ily módon a felelősség, ami az utóbbi esetben terhelne?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdés, hogy Ön honnan tudja, hogy a szülő a gyermekének vásárolja az alkoholt? Alapvetően a szülő felelőssége lesz ez esetben, tehát más elbírálás alá kellene esnie, azonban az elbírálás során felmerülő esetleges bizonyításnál merülhetnek fel nehézségek.

Kérdés: A NAV az adótartozáson kívül figyeli-e, ill. utánanéz-e az egyéb tartozásoknak?  Pl.: szolgáltatóknak, bankoknak való tartozásról.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a NAV hajtja be, többek között, pl. az adók módjára behajtandó köztartozást, igazságügyi és rendészeti szervek által hozott közigazgatási döntésen alapuló egyes bírságokat, költségeket és egyéb követeléseket stb., illetve külső megkeresésekre is folytathat végrehajtást. Más tartozások viszont nem esnek ebbe a körbe.

Kérdés: Anyósomé a ház hat éve, be vagyok jelentve, állandóan bántalmaz. Most ki akar dobni az utcára, pedig minden hónapban fizetek neki. Mi a teendő?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdés az, hogy mennyire tudja bizonyítani a fizetést, van-e Önök között érvényes bérleti szerződés stb. Amennyiben nincs, szívességi lakáshasználónak minősülhet, ez esetben 15 napos határidő tűzésével teheti csak ki az anyósa (a bejelentett lakcím irreleváns). Javaslom, próbálja békés úton rendezni anyósával a helyzetet, amennyiben nem sikerül, keressen másik, lakhatásra alkalmas ingatlant.

Kérdés: Nyugdíjas hölgy férje meghal, a férj első házasságából unokája és annak anyja követelik a rájuk eső összeget, haszonélvezeti joga van az özvegynek a lakáson (másfél szobás, jó helyen), azonnal  nem tudja kifizetni a követelést. Meddig van lehetőssége a földhivatali bejegyzés után a követelést teljesíteni? (Állandó telefon hívással zaklatják.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállás alapján ez esetben nincs követelés. Az özvegynek nem kell semmit sem kifizetnie, a haszonélvezeti joga alapján térítésmentesen lakhat az ingatlanban.

Kérdés: 18 éven felüli gyereket a tanórán illegális nem kiengedni a wc-re?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen személyiségi jogot sért ez a magatartás.

Kérdés: Abban a kérdésben kérném szíves állásfoglalásukat, hogy többlethasználat fizetése esetén kell-e kulcsot biztosítani a tulajdonostársnak,
valamint be kell-e őt engedni a lakásba? Ha igen, milyen feltételekkel? Mi a teendő, ha visszautalja a bérleti díj egy kisebb hányadát? Tulajdonrészének megváltása esetén valóban alacsonyabb-e a tulajdonrész értéke, mivel egy lakott ingatlanról van szó? Az általam végzett, számlákkal igazolt felújítási költségek betudhatók-e a vételárba?

Válasz: Tisztelt kérdező! Igen be kell engedni és kell neki kulcsot biztosítani, de nem élhet visszaélésszerűen ezzel a jogával. A bérleti díj vonatkozásában a kérdés  megválaszolásához több információ szükséges. A közös tulajdon megszüntetését, ha megegyezni nem tudnak, akkor közös tulajdon megszüntetése iránti perrel tudja elérni. Peres eljárás esetében egy szakértő fogja megállapítani az ingatlan árát. A felújítási költségekkel Ön növelte az ingatlan értékét tehát ha tudja igazolni akkor igen számításba veszik.

Kérdés: Nagypapám elhunyt tavasszal. Hagyatéki végzés szerint fia és elhunyt leánygyermeke után unokája örökölte az ingatlant és felesége a haszonélvezeti jogot. A feleségével a fiúnak és unokának nincs vér szerinti kapcsolata. Felesége is elhunyt nyáron. Hagyatéki tárgyalás még nem történt, de a feleség rokonai szeretnének bejutni az ingatlanba és onnan elhozni ingóságokat. Jogszerű, az ingóságokból elvihetnek bármit? Ha már a leszármazottak az örökösök az ingatlanra és a haszonélvező elhunyt, végrendelet nincs, vagyontárgyról nincs információ, így valószínűleg hagyatéki nem lesz, kit illetnek a házban maradt ingóságok?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz szükséges lenne tudnom, pontosan hogyan ment végbe az öröklés nagyapja után, mert az Ön által vázolt tényállás sokban megfelel a törvényes öröklés rendjének, illetve éppen az ingóságok vonatkozásában nem kaptam információkat. Hagyatéki eljárás egyébiránt lesz, annak során dől majd el pontosan, kit illetnek az ingóságok, mivel előfordulhat, hogy van a házban olyan ingóság, ami az elhunyt feleség hagyatékába tartozik. Érdemes nem beengedni őket és leltárt készítését kérni.

Kérdés: Másfél éve elváltunk, van egy 5 éves közös gyermekünk. Apuka heti 2 nap viszi el láthatásra. Kislányom kérése, hogy hívjam fel őt, ha apjánál van. Apuka kihangosítva beszél, és a gyermek előtt sérteget, nem vagyunk rád kíváncsiak, 2 percet beszélhetek, minek hívsz, közben számolja a másodperceket, kifiguráz, és kinyomja a telefont. Ez megy már fél éve. A bírósági végzésben nincs leírva a telefonos kapcsolattartás szabályozása. Kérdésem, hogy a sértegetés ellenem hangolásnak minősül a gyermek előtt? Hogyan lehet bizonyítani? Mik a jogaim, ha nála van a gyerekem, megtilthatja hogy ne beszéljek a gyerekemmel?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel végrehajtható határozatot nem hoztak az Ön által vázolt telefonos kapcsolattartásról, így azt a volt férje nem köteles biztosítani, “megtilthatja”. Ön ellen hangolásnak minősülhet, de a pontos válaszadáshoz ismernem kellene a sértegetés pontos tartalmát is. Esetleg hangfelvételt készíthet, azonban felhívom figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében másról az engedélye nélkül kép és hangfelvétel nem készíthető. Kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt tehet még esetleg feljelentést a rendőrségen.

Kérdés: Nem lett ajándékozásnál a birtokjog átadva, van-e jogom visszaköltözni az ingatlanba, 1/2 arány.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által feltett kérdés ilyen formában nehezen értelmezhető, kérem, tegye fel kérdését érthetőbben. Amennyiben az ajándékozott nem került a dolog birtokába, hogyan lehetséges, hogy az most Ön sincs?

Kérdés: Olyan problémába ütköztem, hogy elutaltam 290 ezer forintot testvérem számlájára, mert nekem nem volt bankkártyám, mivel elhagytam és pótlás alatt állt . A probléma ott kezdődött, hogy az átutalt összeget egy behajtó levonta. Természetesen fel lett híva és igazolva lett, hogy az az összeg nem a testvéremé, de nem hajlandóak visszafizetni nekem, mert le lett könyvelve az összeg, ilyenkor mit tudok tenni? Esetleg pereljem be őket, mert nem kicsi összeget vontak le, 147 ezer forintról van szó.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírtak alapján jogszerű volt a levonás.

Kérdés: Közlekedési büntetés, 7 éve történt. Ha valóban megbüntettek és nem volt nálam elegendő készpénz, azóta 1 db csekket nem küldtek a 7 év alatt. Most azzal fenyegetnek, hogy szeptember 30-ig fizetnem kell, különben behajtóhoz kerül. Bementem az irodájukba és kértem a büntetési papírt. Ugyanis én nem emlékszem, hogy ilyen történt volna, másrészt 7 éve is dolgoztam, kifizettem volna a csekket, ha küldenek. Emellett jogom van látni a büntetési papírt, amit alá is írtam (szerintük). Azt mondták, elő kell keresniük, majd értesítenek telefonon. Másnap egy férfi hívott, nem találják, de szükségtelen hozzá, mert a közjegyző kiküldött nekem valamikor egy levelet. Mondtam neki, nekem biztosan nem küldtek levelet közjegyzőtől, mert kérdőjellel néztem volna, miről is van szó és a levélben szereplő adatok alapján felkerestem volna, mert ugyanígy értetlenül néztem volna, ha egy hasonló levelet küldenek. Viszont 7 év alatt nem tették. Szeretnék öntől tanácsot kérni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Teljesen más a válasz, ha van / volt közjegyzői irat (ún. FMH), illetve ha nincsen. Első körben ezt kellene tisztáznia, amit bármelyik közjegyzőnél megtehet, előzetes időpont foglalással.

Kérdés: Adott egy szülő/gyerek egyenesági ingatlan ajándékozási szerződés 2-3 hónappal ezelőtti dátum a jelenlegihez mérten. Ezután kiderül, hogy a szülő egy internetes csalás okán milliós adósságokba hajszolta magát, majd miután számára is nyilvánvalóvá válik, összeroppan és feltételezhetően gondnokság alá kell helyeztetni, ahol részlegesen vagy egészen korlátozható cselekvőképessége. Kérdésem: A hivatalból megindított per során van-e lehetősége az eljáró hatóságoknak a cselekvőképességének elvesztését visszamenőlegesen is meghatározni? Teszem azt az ingatlan ajándékozás előtti dátumra, semmisé téve azt, amit azután zár alá helyezve a hitelezők perbe is vihetnek ezáltal?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Visszamenőlegesen lehetetlen ilyet bizonyítani.

Kérdés: Közfoglalkoztatott jogviszonyban köteles-e átvenni a foglalkoztatott?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, tegye fel kérdését egyértelműbben, mert jelenleg nem áll módunkban megválaszolni.

Kérdés: Áprilisban foglalt szállás visszaigazolásában szerepel az éttermi szolgáltatás is, amit tavasszal láttunk is a helyszínen, ezzel terveztünk, szempont volt, hogy legyen étkezés. Most szeptemberben viszont a helyszínen közölték, hogy konyha nincs. Erről nem értesítettek érkezésünk előtt. Mi emiatt, mivel étkezés nélkül maradtunk, 3 nap helyett egyet maradtunk, kijelentkezéskor viszont a teljes árat kifizettették velünk, rámutatva a foglalási feltételekre, ahol valóban az szerepel, hogy jogosultak a teljes összegre. A helyszínen erre nem tudtam reagálni, de nincs valami jogszabály, ami kötelezi a szállásadót, hogy ilyen változásról értesítsen? Nem követett el a szállásadó mulasztást, amire hivatkozva visszatérítést vagy mást lehetne kérni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz szükséges lenne a szállás általános foglalási feltételeinek vagy szabályzatának az ismeretére.

Kérdés: Meddig számít valaki árvának? Félárvának? 15 éves voltam, amikor édesapám elvesztettem. 22 éves koromig tanultam, majd dolgoztam. 28 évesen újra nappali tagozatos egyetemista vagyok. Szociális ösztöndíjon nyilatkozhatom-e magam félárvának ez esetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához több információra lenne szükség, mert a szó hétköznapi értelmében természetesen hivatkozhat magára így. Árvaellátásra való jogosultság esetén pl. már szabályozza a jog, hogy ki kaphatja meg, az ösztöndíjának biztos vannak tartalmi feltételei ismerni kéne azokat a pontos válaszhoz.

Kérdés: Hagyatéki eljárásban szereplő ingatlanra lehet-e szolgáltatással kapcsolatos (internet, tv szolg.) szerződést kötni. Nincs végleges hagyatéki lezárás, kettő tulajdonos lesz. Ha kötött ilyen szerződést az egyik fél az lehet-e okirat hamisítás (a másik fél nem tudott a szerződés kötésről). Kell-e jelezni a hagyatéki közjegyzőnek, mit kell tennie a szolgáltatónak?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Nem tud kötni, csak bizonyos esetekben. Ehhez tudni kellene, hogy milyen típusú a szerződés, amire gondolt. Egyéként nem okirat hamisítás.

Kérdés: Óvodai pedagógiai asszisztens önállóan nem végezhet semmilyen pedagógiai munkát, azt óvodapedagógus láthat el. Pedagógiai szakképesítés megszerzésére kötelezhetnek így? Középfokú végzettségre épülő szakképesítés lett a képesítési feltétel a végrehajtási rendeletben, vagy óvodák esetében ez a munkáltató mérlegelési jogköre, hogy kéri-e a képesítést? Eddig középfokú végzettség volt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A státusztörvényben nem található ilyen hivatkozás.

Kérdés: Telefon előfizetéssel rendelkezem az egyik nagy magyarországi szolgáltatónál. A számláimat évek óta rendben, és pontosan fizetem. 5 hónapja a szolgáltatómnál, egy IT hiba miatt, nem férek hozzá az előfizetésemhez, nem tudom módosítani, vagy bármi ügyet intézni. 2 hónapja elvesztettünk egy telefont SIM kártyával, és még csak le sem tudjuk tiltani, és fizettetik velem ennek a szolgálati díját is. A számlámat sem felmondani sem módosítani nem tudom, így kénytelen vagyok egy olyan szolgáltatást fizetni, amiből nem tudok kilépni. Ez komoly anyagi és adminisztrációs terhet jelent nekem, de ha nem fizetek mondván “nem kérem a szolgáltatást”, felhívják a figyelmem a szerződésre, és a lehetséges következményekre ha nem fizetek. Véleményem szerint az ilyenfajta fizetési kényszerítés biztosan nem szabályszerű. Ebben kérném az Ön segítségét, hogy hogyan tudnám érvényesíteni a jogaimat. Természetesen a szolgáltató továbbra is csak hiteget a megoldást illetően, de semmi előrelépés.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz ismernünk kéne a szerződést, illetve a másik fél által tett nyilatkozatokat, lehetséges például, hogy egy határozott időre kötött szerződése van. Mindenesetre tegyen írásbeli bejelentést a szolgáltatónál, így ezek után nem számlázhatják Önnek ki az igénybe nem vett szolgáltatásokat.

Kérdés: Egyedülállóként vettem igénybe a falusi CSOK-ot 3 gyermekre. Szeretném kérdezni, hogyha a 3 gyermekemből  az egyik kiskorú a másik szülőhöz kerülne jogilag, akkor milyen szankciók várnának rám?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogosultsági feltételeket szükséges a bankjánál megnéznie, illetve a szerződésben megkeresni, hogy van-e erre vonatkozó rendelkezés.

Kérdés: Már levonták a tartozásomat és mégis a végrehajtó (mivelhogy én mozgássérült vagyok) kivonatta a gépjárművemet a forgalomból ideiglenesen, pedig a tartozásom ki van fizetve. Mi ez kérdezném, és nem tudom őket utolérni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz több információ lenne szükséges és az iratok megtekintése.

Kérdés: 22 éve eladott az édesapám egy telket, ami fele-fele arányban volt édesanyámmal a nevükön. Viszont anno az adásvételi szerződést úgy írták, hogy csak édesapám neve szerepelt benne, mint eladó, viszont ő az egész telket eladta. Most 22 év után megkereste édesanyámat az akkori vevő (édesapám elhunyt), hogy nem tudta átíratni a telket, csak a felét, mert hogy a másik fele édesanyám nevén van. Mit tudunk ilyenkor tenni? Anno 50 ezer forintért lett eladva a telek, gondolom az anyukám részét el kellene adni papíron, de gondolok akkor anyukámnak illetéket kellene fizetni utána. Hogy lehetne elintézni ezt az ügyet a lehető legegyszerűbben és természetesen költséghatékonyan, hiszen eltelt 22 év, nem szeretnénk ez után semmit sem fizetni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! AZ édesanyjának ez esetben nem kell illetéket fizetnie.

Kérdés: Férjem és négy testvére kincstárjegyet örökölt. A kincstárjegy kifizetéséhez mind az öten kellenek azt mondták a postán. Azonban az egyik testvér nem hajlandó velük találkozni, így tartja sakkban négyüket, mert nem mondanak le a javára egy földdarabról. Végrendelet alapján örököltek egyenlő arányban. Kérdésem az, hogy miként lehetne kényszeríteni a makacs testvért, hogy tartson velük a pénz felvenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem kellenek mindannyian egyszerre, ez téves tájékoztatás volt.

Kérdés: Hogy tudom visszaszerezni a gyerekeim feletti gyámságot a volt anyósoméktól?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Szülői felügyeleti jog visszaállítása iránt peres eljárást indíthat.

Kérdés: Olyan kérdésem lenne, hogy beperelhetek-e valakit, aki magánhitelezőnek adja ki magát. 18 ezer Ft-ot kért előre utalással. Semmi szerződés nincs. Csak a beszélgetésünk van bizonyítéknak. Ha be is perelhetem, akkor lenne belőle hasznom? Vagy felesleges lenne ezzel foglalkozni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Beperelheti, de az Ön által írt tényállás alapján a pernyertesség esélyei alacsonyak. Esetleg fizetési meghagyás kibocsátását kérheti még, annak kapcsán kisebb a bizonyítási teher, azonban, amennyiben annak ellentmondanak, ismételten a peres eljárás marad.

 

Kérdés: Jelenleg Gyedről tértem vissza a munkahelyemre és töltöm a bent maradt szabadságomat. Elbeszélgetés lesz a ténylegesen megkezdett első munkanapomon. A kérdéseim a következők lennének. Szeretnék természetesen továbbra is abban a munkakörben dolgozni és teljes munkaidőben. Megteheti azt a munkáltató, hogy a miután kiadták az összes szabadságomat, az első munkavégzés napján felmond? Hívhatok be tanút magammal a meghallgatás során? ( Itt beszéljük át, hogy milyen munkakört és munkaidőben dolgozhatnék.) A munkáltató által kapott ajánlatra, mennyi idő áll

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból felmondhat, feltéve, hogy nincs az Ön által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy Ön az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja (mindezt a gyermek 3 éves koráig), de főszabályként a korábbi munkakörében kell majd Önt foglalkoztatni. A tanúról, illetve a reagálásról törvény nem rendelkezik, javaslom, erről érdeklődjön munkáltatójánál. „Azonnali” határidő viszont nincsen.

Kérdés: 4 éve élünk albérletben, az első 1 év után lejárt a szerződés (nem hivatalos), hosszabbítva nem lett, azóta is itt élünk, fizetünk. Fizetés személyesen történt, albérlet és szerződés sem hivatalos, de az utolsó fizetések utalással történtek, nyomuk van a banknál. Anyagi helyzet miatt fafűtés helyett villannyal fűtöttünk, és előre jeleztem a tulajnak, hogy részletfizetést (10 hónapra) igényelnénk, tavaly nem kellett de felajánlották. Fizetési szándékunk megvan a szolgáltató felé, de a tulaj nem hajlandó aláírni a felhatalmazást, hitelt akar velünk felvetetni, holott a részletfizetés ezért van, ha egyben nem megy. Kikapcsolják az áramot. Mit tehetek? Költözni nem tudunk jelenleg. Kaució nagyon kevés. Saját nevünkön nem fizethetünk a szolgáltatónál, és szeretnénk rendezni a tartozást. Szerződésben nem szerepel, hogy a tulaj nem engedélyezhet részletfizetést. Az szerepel benne, hogy a bérlő fizeti a számlákat, ami most az ő aláírása nélkül nem megy. A lakást is saját pénzből újítottuk (ajtó, zuhanyzó, konnektor, bojler fűtőszálcsere, villanyfűtő eszköz).

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kicsivel korábban feltett kérdésére adott választ így annyival lehet kiegészíteni, hogy ez esetben alappal feltehető, hogy a szerződés határozatlan idejűvé vált. Mivel így feltételezem, hogy a Bérbeadó az xxxx-nal szerződő fél, elképzelhető, hogy számára nem engedélyeznék a részletfizetést, ez az ő teljesítőképességétől függ. A meghatalmazás – feltehetően – az xxxx előtt a részletfizetés igénylésére vonatkozó eljárásra irányulna, ennek megadására a Bérbeadót nem lehet kötelezni, különös tekintettel arra, hogy jelen esetben nem a Bérbeadó engedélyezné a részletfizetést. Mivel a bérleti szerződés szerint Önök felelnek a számlákért, célszerű lett volna Önöknek szerződni az xxx-nal. Jelen esetben ki kell fizetni a tartozást. A felújítási munkálatok jelen helyzetben relevanciával nem bírnak.

Kérdés: 4 éve élek férjemmel albérletben, a szerződés papír alapon 1 évre szólt, ezt szerettük volna meghosszabbítani, viszont a tulaj még nem tett az ügy érdekében. Azóta is itt élünk és fizetünk. A helyzet több oldalú, de a lényeges probléma, hogy villannyal fűtöttünk fatüzelés helyett, anyagi nehézségek miatt, és a villany elszámolást részletben szeretnénk kifizetni, hiszen tavaly ők is felajánlották ezt a lehetőséget, de akkor nem volt rá szükség, most pedig előre jeleztem. Nem vagyunk bejelentve a lakásba, ezt is 4 éve kértük, hogy jelentsenek be ideiglenesen. Tehát mindenképp az ő aláírásával lehet igényelni a részletfizetést, de több hete vitatkozunk, és nem hajlandóak engedélyezni. Azonban ezt mi fogyasztottuk, nekünk kell kifizetni. Ki fogják kapcsolni a villanyt jogtalanul, ha nem lesz megoldás, mert egyben sehogy sem tudjuk kifizetni, ezt jeleztük előre. Nekik csak egy aláírás, mi pedig 10 hónapos részletben kifizetjük, de nem engedik. Mi a teendő? Milyen jogaim vannak ezzel kapcsolatban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A lakcímbejelentést Önöknek, nem pedig a Bérbeadónak kellett volna intézni (hozzájáruló nyilatkozat híján a bérleti szerződéssel). A kérdés pontos megválaszolásához ismernem kellene a bérleti szerződés tartamát, ugyanis elképzelhető, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződésük határozatlanná vált a tovább-használat okán, továbbá azt is tudnom kellene, hogy a szerződés alapján kit terhel a számlafizetési kötelezettség, kinek a nevére érkezik, mert ez az Ön által írt tényállításból teljesen egyértelműen nem derül ki. Amennyiben a Bérbeadóéra, úgy elképzelhető, hogy részére az XXXX szabályzata szerint nem adható részletfizetés. Amennyiben az Önök nevére, vagyis Önök szerződtek az XXXX-nal, akkor nem tisztázott, pontosan miért van szükség a Bérbeadó engedélyére.

Kérdés: Bérelt lakásban élek, amelyben meghibásodott a zuhany csaptelep, javítással nem orvosolható, az egészet cserélni kell. A bérleti szerződésben nincs a karbantartásra vonatkozóan külön megállapodás, véleményem szerint nem tértünk el a főszabálytól. Idézem a szerződést: “A bérlet időtartama alatt szükségessé váló karbantartási munkák költsége a Bérlőt terheli eltérő megállapodás hiányában. A rendes karbantartáson felüli, nagyobb volumenű felújítási vagy helyreállítási munkák költségei teljes egészében a Bérbeadót terhelik.” Vita támadt köztünk a Bérbeadóval, mert a csaptelep cseréjének munkadíját velem kívánja megfizettetni. Előzetesen hívtam egy szerelőt, aki ha meg tudta volna javítani, azt én álltam volna. Szeretném tudni, hogy a csaptelep cseréje kis vagy nagyobb volumenű karbantartásnak számít-e, jogosult-e a Bérbeadó a bérleti szerződés és a párhuzamosan készült közjegyzői okiratban fent idézett része ismeretében a munkadíjat rajtam követelni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A karbantartás és a csere nem azonos fogalmak, a csaptelep cseréje nem karbantartás, ezáltal a Bérbeadót terheli annak költsége.

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy mi van akkor, ha  a munkaadó próbaidő alatt elég sokszor “cserélgeti” a beosztottakat? Meddig, illetve hány emberrel lehet ezzel büntetlenül játszadozni? Olyan nincs, hogy senki sem jó.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben hivatalosan be vannak jelentve próbaidő alatt az alkalmazottak nincsen megszorítás arra nézve, hogy hány alkalmazottnak mondhatnak fel próbaidő alatt.

Kérdés: Miután a banknál hitelkártyámat végtörlesztettem és azt azonnal megszüntettem a bank jogtalanul számolt fel nekem kp. befizetési díjat. Észrevételeztem és mintegy 8 napra rá jogosnak vélték az észrevételt, és kérték, hogy adjak meg bankszámlaszámot és visszautalják az ügyintézőjük által jogtalanul felszámolt és velem befizetett 436 Ft. összeget. Sajnálatukat fejezték ki, hogy nem megfelelő tájékoztatást kaptam. Ezt  levél formájában közölték, és én azonnal válaszoltam, hogy nincs számlám, ezért a lakás címemre kértem, hogy küldjék ki az összeget. Sajnálatukra is válaszoltam, hogy nincs miért sajnálkozni, hisz én tájékoztattam az ügyintézőt, hogy jogtalan, amit tesz. A számla zárás: 2023. július 14. A tőlem bekért összeg fizetése: 2023. augusztus 14. A bank megállapítása, hogy sérelem ért és visszautalják számlára a pénzt: 2023. augusztus 23., kézhez kapta augusztus 30-án.  A válaszom, hogy nincs számlaszámom: 2023 augusztus 30. Nos azóta egy elektronikus levélben válaszoltak, hogy megkapták a levelemet, semmi nem történt.  Egyszerűen nem utalják a pénzemet.  Mi a teendőm? Most 2023. szeptember 21. van.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jogi úton is meg lehet oldani a helyzetet azonban ez a követelt összeg sokszorosa lenne. Személyesen menjen be a bankfiókba, illetve panaszt is tud tenni.

Kérdés: Munkaszerződésem díjazásaként munkabért és béren kívüli juttatást tartalmaz belső (cafeteria) szabályzat rendelkezései alapján. Munkaidő: napi 8 óra+ 30 perc ebédszünet. Márciusban módosították a cafeteria szabályzatot, mely szerint 8 óra helyett 7.55-re kötelező beérni, „és nem akkor kell beesni az ajtón” megjegyzéssel. Aki pedig nem tartja be, minden egyes késés (7.55 utáni beérkezés) 1 heti cafeteria levonásban részesül. Jogosan jár-e el a munkáltató?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Cafeteria szabályzat meghatározásánál nagy szabadsággal rendelkezik a munkáltató, a pontos válaszadáshoz ismernem kellene a munkaszerződése tartalmát is.

Kérdés: Egy vita során családon belül elhangoztak sértő kijelentések, a nővérem azt mondta a sógorának, hogy elszedte a pénzét. A sógora pedig elgondolkodott rajta, hogy feljelenti rágalmazásért. Mindenről hangfelvétel is készült. Ön szerint van mitől tartania a nővéremnek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez az adott kijelentés valóságtartamától függ, amennyiben igaz, az bizonyítható, és ez esetben nem történhet rágalmazás miatt felelősségre vonás.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy a fiam tovább tanul, második szakmát teszi le, jár-e ilyenkor gyerektartási díj? Nappali tagozatos, önálló fizetése nincs, 19 éves?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Attól függ, hogy az első szakmáját már továbbtanulóként vagy még a középiskolában szerezte?

Kérdés: Édesapám után megörököltem egy lakóingatlant, amiben édesapám édesanyja lakik. Írásos megállapodásuk alapján nagymamám élete végéig ingyen lakhat ott. Kérdésem, hogy édesapám halálával ez a megállapodás rám nézve is “öröklődik”-e, vagy az ingatlan nevemre kerülésével megszűnik ez a kettejük megállapodása. Ha továbbra is nagymamám lakja, akkor az ingatlannal kapcsolatos felújítások összege kit terhel?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához szükséges tudni, hogy be lett e jegyezve haszonélvezeti jog az ingatlanra. Ha nem akkor a megállapodás Önre nem érvényes.

Kérdés: Városom jegyzője e-mailben egy tájékoztatást, felszólítást küldött miszerint, ha 3 napon belül nem teszek eleget, hogy egy facebook oldal címerére nem kérek engedélyt, melyért fizetnem kell, mely címer a város címere, valamint nem változtatom meg a városháza megjelölést az oldalon, közigazgatási bírsággal sújt. A vicc, hogy csak feltételezte, hogy ez az én oldalam, de nem. Semmi közöm ezen oldalhoz, csak megosztottam. Minek minősül, ha egy jegyző engem hamisan vádol és közig. bírsággal fenyeget jogtalanul?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Már az e-mail formában küldött tájékoztatás sem szabályszerű, de Önnek fel kell vennie a kapcsolatot a jegyzővel mindenképpen a helyzet tisztázása érdekében. A leírtak alapján feltehetően nem is a jegyző küldte.

Kérdés: Bérbeadóként szeretnék lakást bérbe adni. Létezik-e olyan embercsoport, akinek erősebb jogai vannak a kilakoltatással szemben mint, amit a törvény általában biztosít? Példa terhes nők, halálos betegek, kisgyermekes bérlők. Vagy minden embert egyformán kezelnek, ha kilakoltatásról van szó?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Minden emberre ugyanazok a szabályok vonatkoznak a kilakoltatás kapcsán. Általános kilakoltatási tilalom van november 13. és április 15. között.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy egy hiteles háznál, ahol két tulajdonos van, az egyik tulajdonos lemondhat-e a tulajdonjogáról a bank javára? Hogy ki tudjon lépni a hitel kötelessége alól.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem lehet így.

Kérdés: Olyan kérdésem van, hogy 1 év házasság után be szeretném adni a válópert. Az 1 év alatt felvettem a volt feleségemmel több millió forint személyi kölcsönt és az ő fia házába ment bele az adósság. Ő semmibe sem kezeskedett, a fia nevén van az ingatlan. A volt feleségem GyOD- ot kap és gyerektartást. A hitelt több hónapja nem tudtuk fizetni. Nekem jelenleg van munkahelyem. Érdeklődnék, hogy a válóper alatt tőle is vonhatják az 50%-ot vagy csak engem fognak kötelezni az adósság rendezésére? Közös gyermek, ingatlanunk nincs. Ráterhelhetik a fia házára a hitelt? Oda vagyunk bejelentve.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel a tartozás vélelmezhetően közös vagyon, ezért mindkettejüket kötelezhetik annak törlesztésére. A bejelentett lakcím irreleváns ez esetben, kérdés az, hogy az “Ő fia házába ment bele az adósság” jelen esetben jelzálogjogot jelent-e, mert akkor arra vezethetnek végrehajtást.

Kérdés: Szeretném kérdezni, hogy oldalágon örököl-e az, akit 1950-ben családon belül fogadtak örökbe? Egy szakcikkben olvastam, hogy Ptk. létrejötte előtt, oldalágon nem örököl az örökbefogadott.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem örököl, ebben az esetben kizárólag az örökbefogadó után lesz jogosult az öröklése.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e elővásárlási joga ingatlanon (lakás) a haszonélvezőnek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A haszonélvezőnek nincsen elővásárlási joga az ingatlanon, hacsak arról a felek külön nem rendelkeztek.

Kérdés: Mi számít hivatalos élettársi együttélésnek? Van-e hivatalos, illetve nem hivatalos élettársnak köteles örökösödési rész és mennyi idő után? Kizárható-e örökösödésből a hivatalos vagy nem hivatalos élettárs? A lakás egy az egyben az enyém, illetve van megspórolt kis pénzem is. Ezeket főleg szüleimre hagynám természetesen, akik még élnek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Élettársi együtt éles az életközösség kezdetétől számítandó, ami az érzelmi, gazdasági és nemi közösség. Élettárs a törvény alapján nem örököl.

Kérdés: Használtan vásároltam egy elektronikai cikket, ami hitellel van terhelve. Amennyiben az eredeti tulajdonos nem fizeti a törlesztőt lehet belőle problémám?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a hitelező kielégítést nyerhet a terhelt ingóból, ha az adós nem fizet.

Kérdés: Egy válással kapcsolatban érdeklődnék. Feleségemmel 3 éve vagyunk házasok. Ő vette még 2016-ban a házat. Én újítottam fel, hogy lakható legyen, víz, villany, kazán, festés stb. Együtt is élünk azóta is, de házasok csak 3 éve vagyunk. Nem kevés pénzt fordítottam a házra, és babavárót is felvettünk, de ezt az ő nevére, 5 milliót és mivel nem lett baba, így 8,5 milliót kell visszafizetni. Az ő nevén van a hitel. Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor a ház tulajdonjogához semmi közöm? Mivel csak 3 éve vagyunk házasok? 9 éve vagyunk együtt, ő most megcsalt, de szerintem nem számít. Ilyenkor mi az, ami engem illet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, hogy pontosan mikor költöztek össze, és ehhez képest az ingatlan vásárlása, illetve a babaváró felvétele mikor történt, ugyanis ez az időpont fog számítani. Amit azelőtt szereztek, saját vagyon. Amit az összeköltözés után, az minősülhet külön vagyonnak, illetve közös vagyonnak, azonban ilyenkor nem az lesz az irányadó, hogy konkrétan ki vette, kinek a nevén van stb., hanem, hogy miként jutott hozzá. Amennyiben felesége például örökségéből vette az ingatlant, külön vagyon, és Ön a ráfordított összegek megtérítését követelheti. Ugyanebből kiindulva, amennyiben a babavárót az életközösség kezdete után vették fel, közös vagyoni elem, tehát közös tartozás lesz.

Kérdés: Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy nekem a hátsó udvarban van egy szennyvízgödör, viszont a szomszédnak is abba folyik a szennyvize, nincs semmilyen szolgalmi jog rajta. Én ezt a gödröt be szeretném temetni, mert balesetveszélyes és át akarnám vezetni egy másik szennyvízgödörbe. Mi ilyenkor a teendő?

Válasz: Tisztélt kérdező! Az Ön által leírtak alapján nem szükséges a szomszéd hozzájárulása ehhez, azonban értesíteni kell róla időben.

Kérdés: 1/2 részben vagyok tulajdonosa egy osztatlan közös tulajdonú ingatlannak (örököltem). A tulajdonostársam szülei (korábbi 1/4-1/4 tulajdonosok) 1978-ban hitelt vettek fel, amely alapján az ingatlan 1/2 tulajdonrészére a Karosszéria és Járműgyár 40.000 Ft-os jelzálogjoga került bejegyzésre. (Van egy ’77-ből származó használati megosztási szerződés másolatom, de azt az akkori három tulajdonosból csak kettő írta alá, és tanúzva sincs, bár az eredeti példányokon lehet, hogy ezek is szerepelnek. Hogy ki vette fel a hitelt, az abból tudható, hogy az említett vállalatnál a tulajdonostársam egyik szülője dolgozott.) Ez a jelzálogjog a mai napig szerepel a tulajdoni lapon, pedig tudomásom szerint a hitel visszafizetésre került. A Karosszéria és Járműgyárat ismereteim szerint egy francia cég megvette, majd felszámolta. A jogutódja pedig szintén francia. Van lehetőség a fenti jelzálogjog töröltetésére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, van, habár ha felszámolták, akkor nem lehet jogutódja és fordítva is igaz. Ezt tisztázni kell. Ha van jogutód akkor tőle, ha nincsen, akkor pedig a bíróságtól kell kérni a törlés elrendelését.

Kérdés: A helyzetem a következő: Munkáltatóm minden előzetes tájékoztatás nélkül szeptember 14-én a kezembe nyomott egy munkaviszony felmondása közös megegyezéssel dokumentumot. Ezt nem írtam alá, mivel velem semmilyen közös megegyezés nem történt. Azért akarták így, mert a feladataimat mindig időben elláttam, jogos indokuk nincs az elbocsájtásra, ezért munkáltatói felmondással tudnak csak elküldeni. Bizonyítékaim vannak arra, hogy a munkámat mindig precízen láttam el. A munkáltató többször abuzáló viselkedést tanúsított velem szemben – munkahelyi ordítozás, ajtócsapkodás – ezért mentális egészségem megromlott, háziorvosom a pszichiáteremmel egyeztetve keresőképtelennek nyilvánított szeptember 18-tól. Ekkor én még bejöttem a munkahelyre, pontosan azért, hogy a felmondással kapcsolatban van-e valamilyen hír. Erre mai nap megérkezett hozzám az email – szeptember 19-én – csatolva hozzá a munkáltatói felmondás tegnapi dátummal, azaz szeptember 18. Én ettől a naptól vagyok…

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: Ha apámnak 100.000 Ft-ot odaadtam, de ellopta és nem akarja visszaadni mi a teendő? 16 éves vagyok

Válasz: Tisztelt Kérdező! 30 napon belül feljelentést tehet, és magánindítvánnyal élhet (a nélkül nem folytatható le ilyen esetben a büntetőeljárás). Azonban ehhez előtte fontos lenne tisztázni, hogy pontosan miért tartja úgy, hogy apja ellopta a pénzt, tekintve, hogy Ön adta neki oda?

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e elővásárlási joga egy ingatlanra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, pontosítsa a kérdést, mert jelen formában nehezen megválaszolható. Ha a haszonélvezőre gondol ez esetben, akkor a részére a törvény nem biztosít elővásárlási jogot.

Kérdés: Közös albérletben élünk a partneremmel és a határozatlan bérleti szerződés mindkettőnk nevén van. 1. Hogyan tudnék kilepni a szerződésből (szakítás miatt)? 2. A másik fél valószínűleg maradna, közjegyzői okiratunk van, de nem találtam információt erre az esetre. Csak néhány hónapja élünk együtt, nem vagyunk házastársak, ez a bérleti szerződés köt össze.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szerződés módosítása szükséges.

Kérdés: Nagybátyám 3 éve elhunyt. Örököltünk házat, adósságot. A ház el lett adva, amiről tudomásunk volt, tartozás ki lett fizetve. A hagyatéki tárgyaláson semmiféle közüzemi tartozás nem szerepelt. Most 50 ezer forintot kérnek elmaradt szemétszállítási díj címén. A levél az elhunyt nevére ment. Mivel a házat mi adtuk el, az új tulajdonos hozta el a levelet. Kérdésem: követelhetik tőlünk az esetlegesen elmaradt számlák megfizetését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Követelhetik, Önök a hagyaték értékének erejéig kötelesek helytállni. Persze kérdés, hogy nem évült-e el stb…

Kérdés: Már korábban írtam Önöknek. Napra pontosan elévült az elfogatóparancs ellenem. Azóta eltelt 3 hónap, nem jelent meg a nevem a rendszerben, erkölcsi bizonyítvány friss és semmi bejegyzés, büntetlen előéletű vagyok. Ügyfélkapun keresztül is lekértem a bűnügyi nyilvántartást, ott sem szerepelek. Van esetleg további tennivalóm? Lehet még feljelentés/eljárás ellenem az ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A teljesen pontos válaszhoz sokkal több információra lenne szükségem. Erkölcsi bizonyítványban pusztán a büntetőeljárás nem szerepel, bűnügyi nyilvántartásban pedig a rabosításig nem tűntetik fel az adott eljárást. Felhívom figyelmét, hogy az elévülést több eljárási cselekmény is megszakítja, megszakíthatja, azonban amennyiben valóban minden bűncselekménye elévült, eredményesen nem tehetnek semmit sem.

Kérdés: A gondnok se szó se beszéd lelakatolta a ház földszintjén lévő tárolót. Mi ilyenkor a teendő?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy keresse fel a gondnokot és kérje tőle a tároló kinyitását, illetve megkeresheti kérésével a lakásszövetkezet elnökét is.

Kérdés: Majdnem 5 éve lakunk albérletben, párommal és 3 állattal (2 macska 1 kistestű kutya). Pár napja mondtam fel a határozott idejű szerződést, alapvetően külföldre költözés miatt. Bérbeadóval közöltem, hogy a kaucióra nem tartunk igényt, bármennyire is vigyáztunk rá, 5 év alatt elhasználódott a lakás. A kérdés elemi pontja egy kanapé, amit sajnos itt nemlétünk alatt a macskák köröm élezésre használtak. (Észre is vettük, ezért is döntöttünk úgy, hogy a kaucióról lemondunk.) Felmondás után, a tulaj közölte, hogy az 5 éve leadott kauciónk már semmit nem ér (“nem tudunk belőle venni egy kanapét”), ezért vegyünk neki egy új kanapét, persze a kauciót nem adja vissza, a lakás más dolgainak javítására.  A tulaj az 5 év alatt többször is látta a lakás állapotát, ha jól tudom, akkor törvényileg lehetősége lett volna a tulajnak, hogy kibővítse a kauciót. Ezt nem tette meg, ahogy a bérleti díj emelés után sem kérte a kaució egyenlítését az emelt díj függvényében. Jogos lehet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bérlő köteles a rendeltetésszerű használatra, amennyiben kárt okoz, azt megtéríteni is köteles. Az más kérdés, hogy a kár jelen esetben igen nehezen lenne bizonyítható, ha nem volt átadáskori fotó a kanapéról.

Kérdés: Van-e joga a fogyasztónak egy 50 fős gyorsétteremben, ahol kötelező italfogyasztás van, ingyen használni a mosdókat, avagy az üzemeltető térítést kérhet alkalmanként a mosdók használatáért a vendégektől?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Egy gyorsétteremnek a fogyasztói számára biztosítania kell az ingyenes mosdóhasználatot ellenérték nélkül. Az étteremben nem fogyasztó személyek számára azonban díjazáshoz kötheti.

Kérdés: Szeretném kérdezni, hogy Anglia elvehet-e egy kiskorú gyermeket az anyától? Magyarok vagyunk.

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Elvileg igen, ha kint vannak és a feltételei fennállnak.

Kérdés: El szeretném adni a lakásomat, azonban van egy haszonélvező rajta, aki az elmúlt 30 évben nem élt a jogával, nem rokon, nem családtag nem is barát, A holléte ismeretlen számomra és az is, hogy él-e vagy nem. Mit tehetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Haszonélvezettel terhelt ingatlanok is eladhatóak.

Kérdés: Üldözés miatt büntetőjogi felelősségre vonható-e az a férj, aki feleségét nyomköveti, gps nyomkövető eszközzel vagy telefonos nyomkövetéssel? Használhat-e legálisan a házastárs gps nyomkövetést a másik házastárs beleegyezése nélkül? Hogyan kötelezhető jogi úton a férj ezen módszerek beszüntetésére?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Javaslom, hogy zaklatás miatt tegyen feljelentést.

Kérdés: 5 éve elváltam, és sajnos úgy alakult, hogy ismét egy házban élek a volt férjemmel és a 2 gyerekemmel. A ház kettőnk tulajdona fele-fele arányban. Az lenne a kérdésem, hogy mi a megoldás arra, hogy ki tudjam őt tenni a lakásból? El nem akarok menni ismét albérletbe, mint 5 éve, ő nem akar elmenni, nem akarja eladni sem a házat. Tönkre megyek lelkileg emiatt az állapot miatt, hisz nem normális így élni, főleg gyűlöletben. Kérem segítségét!

Válasz:  Tisztelt Kérdező! Magához váltja a volt férje tulajdoni hányadát. Ennek feltétele, hogy megállapodjanak abban, hogy mekkora ez az összeg. Ha erre nincs mód, akkor vagyonjogi pert kell indítani.

Kérdés: Lombik programban veszek részt, most kaptam az infót, hogy sikerült. 1 hónapos terhesnek tituláltak. Sose gondoltam volna, hogy sikerül. A baj az, hogy a próbaidőm csak 2 hónap múlva telik le az új cégnél, ahol azért kezdtem, mert az előző csődbe ment. Ha a próbaidőm lejárta után közlöm a vezetőséggel, hogy terhes vagyok, de akkorra ezt már tudni fogom két hónapja, akkor mit tudnak csinálni velem? Mivel nem szóltam egyből. Mit tudnak velem így csinálni? Mire kell figyelnem? Nem szeretném azt elmondani, hogy reprodukciós eljárásban veszek részt, csak hogy terhes vagyok, ezt muszáj elmondani? Amúgy valószínűleg táppénzre is kell mennem, mivel veszélyeztetett terhes vagyok. Kérem segítsen, félek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha a terhességet valaki szándékosan eltitkolja, azonnal felmondhatnak neki. Minden esetben azt javaslom, hogy beszéljen a munkáltatójával a terhességét illetően, ő dönt a munkaviszony felmondásáról is, mely jogában áll. Viszont Részéről nincs helye kizárólag a várandóság miatti felmondásnak, figyelemmel kell lennie az egyenlő bánásmód követelményére. Azt, hogy a gyermek reprodukciós eljárás eredménye nem kell elmondania. A próbaidő alatt viszont sajnos felmondhatnak Önnek.

Kérdés: Öt évvel ezelőtt vásároltunk kertes házat. Az adásvételi szerződés aláírásakor derült ki, hogy a házastársam és az ügyvéd érvelése alapján miszerint a vagyonszerzési illeték miatt csak 25%-ban leszek tulajdonos úgy, hogy a vásárolt ingatlan felét közös hitelből és CSOK-ból fizettük. Az előző lakás a házastársam tulajdona volt már a házasságunk előtt, de az arra eső hitelt és a lakás értékét növelő beruházásokat már a házassági közösségben végeztük. A házastársam mindvégig azt állította, hogy a 25% tulajdonjog csak névleges és  nyugodjak meg, mert természetesen normális az 50%-os közös tulajdon. Az adásvételi szerződést készítő ügyvéd szintén ezzel érvelt. Közben a házasságunk tönkrement és elváltunk. A házastársam ragaszkodik a szerződében foglalt arányokhoz. A jelenlegi ügyvédem is azt mondja, hogy szokatlan az ilyen jellegű ingatlanmegosztás. Támadható ez a szerződés. Nem etikátlan a szerződést készítő ügyvéd közreműködése? Tehetek bármilyen lépést ebben az ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A házastársával egy szerződés aláírásával kötelező erejűvé fogadta el önmagára nézve a tulajdoni hányad 1/4 arányban történő felosztását. Esetleg a megtévesztés, tévedés alatt állás kivételeire hivatkozva megtámadható a szerződés, de figyelmébe ajánlom, hogy forduljon ügyvédhez, mert az ilyen típusú ügyek megítélése változó, amihez minden paramétert ismerni szükséges.

Kérdés: Ezzel a betegséggel a vezetői engedélyt elveszik-e? Igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálat alapján delusiv (paranoid téves eszmés) zavar, kevert típusú személyiség zavar (nárcisztikus, dependens-függőségi jegyekkel) megbetegedésben szenved és szenvedett. Kóros elmeállapotban szenved. Kihez lehet fordulni, hogy elvegyék a jogosítványt az illetőtől?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállás alapján feltételezhetően „elveszik” a jogosítványát.

Kérdés: A férjemmel el fogunk válni, viszont a ház, amiben élünk, az csak az én nevemen és tulajdonomban van, ezt még a házasságunk előtt szereztem, mint különvagyon. Házasságkötéskor nem írtunk vagyonszerződést. Az ingatlant értékesíteni fogom, de mivel ezt még a házasságunk idején teszem, ebben az esetben az eladásból származó bevételem fele így őt illeti meg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Ingatlant vettem, bejelentkeztem, közben kiderült, hogy olyan hibái vannak, melyek miatt a szerződés felbontásra került és most ki kell jelentkeznem az ingatlanból és itt állok állandó lakcím nélkül! Ilyenkor mit tudok tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben lakhatása családtagnál/ismerősnél nem megoldott, akik hozzájáruló nyilatkozatot adnának ahhoz, hogy hozzájuk bejelentkezzen, akkor ún. települési lakcímet kell létesítenie, amivel sajnos automatikusan hajléktalan státuszba sorolják.

Kérdés: 62 éves vagyok és 25 év munkaviszonnyal rendelkezem a jelenlegi munkáltatómnál, aki csoportos létszámleépítést tervez.A kollektív szerződésben egységesen 30 nap felmondási idő szerepel, és a vállalat ehhez ragaszkodik. A Munkatörvénykönyvben ilyen munkaviszonyhoz elvileg 90 nap jár. Ebben az esetben a kollektív szerződés felülírhatja a Munkatörvénykönyvben lévő felmondási időt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Mt.-ben meghatározott felmondási időktől a kollektív szerződés a munkavállaló hátrányára is eltérhet.

Kérdés: Lehet a kérdésem fura lesz, de muszáj megkérdeznem. Kérhető-e visszamenőlegesen albérleti díj a volt élettárstól?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Az óvodai gyerkőcömről csak abban az esetben kapok fotót a mindennapjairól, ha egy bizonyos összeget befizetek az intézményvezető határozata szerint. Tehát pénz ellenében nyerhetek betekintést min dolgoznak, hogy szerepelnek. Ha nem fizetek, nincs fotó. Dönthet így egy vezető?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, pontosítsa kérdését, hogy milyen fotóra hivatkozik.

Kérdés: Alaptalan vád esetén, ha az állítólagos elkövető nem ismeri el a bűnösségét és az ártatlanságát bizonyítani tudja, akkor mit kell tennie? Mikor kell vallomást tennie? Mikor kell a vallomását benyújtania? Kell-e külön tárgyalás megtartására kérelmet benyújtani? Csak a vádiratot kapta meg.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Vallomást bármikor tehet, erre nem kötelezhető. Az előkészítő ülésen előadhatja a védekezését, bizonyítási indítványokat tehet, amelyek alátámasztják a védekezését, stb. Amennyiben nem büntetővégzést kap, nem kell tárgyalás tartását külön kérnie, anélkül is tartanak.

Kérdés: Anyukám félig beszámítható, apukám minimálisan (pszichiátriai okok miatt leszázalékolva). Anyukám most fejébe vette, hogy „az Úr megsúgta neki” (bigott vallásos), hogy hagyja a házukat (az egészet) az öcsémre. Öcsém segítségével végrendeletet készít, amiben az ő részét öcsémre hagyja, és csináltat öcsémmel egy végrendeletet apámnak, hogy ő is hagyja részét öcsémre (mert arról is rendelkezni akar). Nekem eddig jó kapcsolatom volt anyámmal, apámmal most is (tehát ő nem motivált erre, csak nem beszámítható és anyám erőlteti), nagyon közel lakom hozzájuk, öcsém a város másik végén, tehát ritkábban jön, én gyakran. Próbálok még beszélni öcsémmel, illetve ha aláíratják apámmal, próbálok pszichiátriai szakvéleményt kérni apámról. A kérdésem: Mennyi lesz nekem a köteles rész, ha 1. aláíratják apámmal és nem sikerül megtámadni (jól gondolom, hogy a teljes ingatlan értékének 30%-a)? 2. aláíratják apámmal és sikerül megtámadni (jól gondolom, hogy az 50% 30%-a és az 50% 50%-a, összesen 40%)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kötelesrész a törvényes örökrész 1/3-a, vagyis ez mindkét esetben az ingatlan 50%-ának 1/9-e.

Kérdés: A bíróság megállapított egy összeget, mint gyermektartás, amit ha nem fizet ki, akkor az állam megelőlegezi az összeget, pénzt nem kapok, mert a férjem cégénél a Nav talált valami problémát, elvileg emiatt nem kapom meg a gyermektartást. Ez lehetséges?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A válaszadáshoz szükségem lenne az ügy minden körülményének alapos ismeretére.

Kérdés: A szomszédom vállalkozást indított a kerítésem mellett. Ez a vállalkozás igen nagy bűzzel  jár /vidéki kertes ház/, melynek következtében lehetetlen a szellőztetés, és a ruhák teregetése, kerti munkák elvégzése is. Anyukám daganatos beteg, aki érzékeny a szagokra, öklendezik tőle.
Jeleztük ezt a szomszédnak is. Nem érdekelte. Kértük a jegyzőt is, hogy vizsgálja ki az ügyet. A polgármester sem tesz semmit, mert az úriember a vejének a testvére. Köteles vagyok én ezt a bűzt napi szinten eltűrni? Amikor megkérdeztük hogy van-e engedélye lakott területen belül, ilyen vállalkozáshoz, akkor leállt 1 hétre a gyártással. Valószínűleg nem rendelkezik engedéllyel sem, bár a polgármester bármikor megadja neki, családi alapon. Kihez lehet fordulni ilyen esetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Bírósághoz fordulhat.

Kérdés: Azt olvastam, hogy a 2023. nyári törvénymódosítások alapján a terhes nők is elbocsáthatók ezentúl. Igaz ez? Ha igen, milyen esetben?

Válasz: Tisztelt kérdező! A módosítás nem érinti a várandóság alatti felmondási tilalmat.

Kérdés: Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz, jelenleg kormányhivatalban dolgozom és át szeretnék menni egy másik megyében működő kormányhivatalhoz. A leendő új munkahelyem a KIT 89.§ (6) bekezdés alapján akar átvenni, áthelyezéssel, melynek az a következménye, hogy ugyanazzal a bérrel vehet csak át, ill. 1 évig nem kaphatok fizetésemelést. Előreláthatóan 1 éven belül fizetésemelés várható. A kérdésem: köteles vagyok-e elfogadni, hogy áthelyezéssel vegyen át, vagy van más választásom? Én arra gondoltam, hogy “simán felmondok” közös megegyezéssel, majd ha letelt az 1-2 hónapos letöltendő idő, akkor belépek az új munkahelyemre, (folyamatos jogviszony megőrzése mellett) ezt megtehetem-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Kit.89.§-a alapján áthelyezés esetén a szolgálati jogviszonya folyamatos marad, ezzel szemben a felek közös megegyezése esetén a szolgálati jogviszonya megszűnik. Tehát az Ön által említett “folyamatos jogviszony megőrzése mellett” nem lehetséges a felmondás. A felmondás pedig nem közös megegyezés, az két külön dolog.

Kérdés: Kint élünk Ausztriába és nem tudom, hogy esetleg tudnak-e ajánlani itt kint valakit, aki ebben az ügyben segíthet. Bérelünk egy új építésű lakást kb. 2 hónapja, ez idő alatt voltak és javítottak is valamit a bejárati teraszajtón, illetve az ablakokon, mert nem jó és jön a hideg, elkezdték megmagyarázni, hogy ez így jó, de nem. Szóltunk, hogy nekünk ez így nem jó, megint azt mondták, jönnek, ennek több hete, de senki nem csinál semmi. Kitől kell segítséget kérni, hogy igenis komolyan vegyenek, mert ez nem normális, hogy mindenhol jön a hideg. Mi nem fogunk vagyonokat fizetni azért, mert ők nem csinálták meg jól és most mindenki mossa kezeit.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel ez esetben az osztrák jogszabályok lesznek irányadóak, javaslom, keressen fel egy ottani kollégát a probléma megoldása érdekében.

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy (jogilag) az anyósom feljelentést tehet-e ellenem, mert “nem teljesítem házastársi kötelezettségem”? Hogy pontosan mit ért ezalatt, én magam sem tudom.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Bűncselekmény illetve szabálysértés-e közterületi járdát, térburkolatot több alkalommal, több helyen festékszóróval maradandón összefesteni? Illetve milyen esetben lehet ilyet csinálni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen rongálásnak minősül. Graffitizni a fent megjelölt helyeken semmilyen esetben sem lehet.

Kérdés: 2017-ben elhunyt élettárs hagyatéki tárgyalása megvolt augusztusban, végrendelet nélkül. 2023-ban  költözés során megtalált végrendelet, élettárs aláírásával más által írt, két tanúval aláírtat lehet-e hat és fél év után póthagyatéki tárgyalással érvényesíteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Bíróság előtt hagyatéki perben lehet.

Kérdés: Ajándékozási szerződéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem. 2020-ban édesapám ajándékozási szerződés keretében odaadta egyik ingatlanját egyik testvéremnek. 4-en vagyunk testvérek. 2023-ban édesapám meghalt. Sajnos az ajándékozási szerződésből példányt nem kapott édesapám. A megajándékozott testvér pedig nem hajlandó megmutatni. A hagyatéki tárgyalás most lesz. Tudjuk, hogy a kötelesrészre jogosultak vagyunk. De mivel 10 éven belül vagyunk az ajándékozáshoz képest, kérdés, hogy módunk van-e az ajándékozott ingatlan osztályra bocsátására? Azaz be lehet-e számítani az örökségbe azt az ingatlant, amit már az egyik testvérünk előre megkapott? (Ebben az esetben cca. ő már ki is lett elégítve az örökségből az összes örökség értékét nézve.) Az ajándékozási szerződésben lehetséges olyan megfogalmazás, ami az osztályra bocsátást tiltja?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ajándékot akkor kell osztályra bocsátani, ha a hagyaték értékéhez való hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. Ezért jellemzően nem tiltják az osztályra bocsátást, hanem kikötik a szerződésben. Osztályra bocsátás esetén nem a 10 év számít, az örökhagyó életében bármikor juttatott összes ingyenes adományozás számít (a 10 év a kötelesrész értékének számításánál merül fel). A körülmények (tekintettel az Ön által írt tényállításban foglaltakra), illetve az azokra való következtetésre Önök is hivatkozhatnak, miszerint az örökhagyó az ingatlant feltehetően az osztályra bocsátás kötelezettségével adta, illetve az eljáró közjegyző felszólíthatja testvérét az ajándékozási szerződés bemutatására. Egyébiránt az ajándékozási szerződés a Földhivatalból is kikérhető, ha a jogi indokot igazolják hozzá.

Kérdés: Egy társasházi lakás ázik, amely oldalfala a teraszom felmenő fala. Az alapító okiratban ugyan magántulajdonom a terasz, de a födém, szigetelések, felmenő falak osztatlan közös tulajdonban vannak, ahogy a társasházi tv. 1.fejezet, 1.paragrafusa is kimondja. Úgy értelmezzük, hogy a társasház feladata a  szigetelési munkálatok elvégeztetése és finanszírozása. Ám a  járólap az enyém. Mivel szigetelni nem lehet a járólap felszedése nélkül, majd új lerakására lesz szükség, milyen arányban, százalékban kérhetem a társasháztól a  járólapoztatás anyag. ill munkadíjainak kifizetését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kártalanításként a teljes összeg megtérítésére jogosult.

Kérdés: Viszonylag sürgős ügyben kérem a segítségét. Magyarországon bejegyzett kínai cégtől kaptam állásajánlatot. Minden részletet tisztáztunk, az állást elfogadtam. Mivel a betanuláshoz három hónapra Kínába kellene utaznom megkértem a kínai vízumot, megcsináltattam az útlevelem. Szeptember 25-én írtunk volna alá munkaszerződést, 26-án pedig indult volna a repülöm. A mai napon kaptam egy telefont, hogy visszalépnek az ajánlattól, mert 1-es típusú cukorbetegségem van. A betegség engem semmilyen formában nem gátol a munkavégzésben (gépészmérnöki, tervezői munkakör, tehát nem fizikai munka). A kérdésem, hogy ez elfogadható indok-e és ennek alapján valóban visszautasíthatnak-e? Van bármi lehetőségem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Alapvetően ez az egyenlő bánásmód elvébe ütköző munkáltatói döntés, azonban itt meg szükséges vizsgálni azt, hogy a munkaszerződésben nincs-e bármiféle kitétel az egészségügyi állapotra vonatkozóan.

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban állok, (október 1-jén lenne meg a 3 évem) önkormányzatnál napi 8 órás munkarendben. Eddig bértámogatást nyert el az önkormányzat minden évben, most egyenlőre még nincs kiírva új pályázat. Az a kérdésem, hogy a napi 8 órámat le akarják csökkenteni 6 vagy 4 órába, mert az önkormányzat többet nem tud fizetni, ezzel is kényszeríteni arra, hogy vállaljam el, de nekem nem éri meg, 8 órában szeretnék maradni. Az lenne a kérdésem, hogy megteheti? Egy közalkalmazotti jogviszonyban lévő határozatlan szerződést visszarakni kevesebb óraszámra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Természetesen lehet módosítani a munkaszerződést, azonban egyoldalúan ebben az esetben nem, ergo ahhoz mindkettőjük beleegyezése szükséges.

Kérdés: Rendhagyó – és kissé talán megmosolyogtató – kérdéssel fordulok Önökhöz. A fórumban láthatóan sokan és sokféle bűncselekményről számolnak be, akár múlt időben, akár feltételes módban. Tesznek-e Önök ilyenkor feljelentést ismeretlen tettes/tettesek ellen? Hiszen feljelentést tenni bármely személynek joga van, akár egy jogi fórum adminisztrátorának/kezelőjének is.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem teszünk. De nem is tisztünk és nem is kötelező.

Kérdés: Mit tehetek abban az esetben, ha az ügyvéd (vevő fizeti) számomra rendkívül hátrányos szerződéstervezetet küld (pl. belevette a szerződésbe, hogy ha nem kap hitelt a vevő, a foglalót is vissza kell fizetnem a vevőnek.) Abszolút etikátlannak tartom, de azon kívül, hogy elmondom a véleményem, van-e bármi egyéb, amivel befolyásolhatom, illetve ilyen esetben mit lehet tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelezze írásban, hogy a szerződés melyik pontjai nem felelnek meg Önnek, és ne írja alá a szerződést. A foglaló visszafizetése ebben az esetben nem etikátlan egyébként, mert a vevő hatókörén kívül esik a bank döntése.

Kérdés: Egy egyesület bejegyzett elnöke vagyok. Tisztújítás előtt állunk. Az egyesületből páran úgy gondolták, hogy mivel lemondásom benyújtottam, de új elnököt még nem választottak, megakadályozzák az épületbe való bejutásom azzal, hogy kicserélték a zárat, nekem kulcsot nem adtak. Meghirdetett közgyűlést ezzel megakadályozták. A jelenlétem nélkül választottak egy megkérdőjelezhető közgyűlés keretén belül új elnököt. Mivel még nem jelentették a változást továbbra is én vagyok az elnök. Erre a problémára kérnék egy kis tanácsot, hogyan járjak el? Feltörethetem az ajtót és lecseréltethetem a zárat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ajtó feltörését, és zár lecserélését semmiképp sem javaslom. 30 napon belül keresettel kérheti a bíróságtól  a közgyűlésen hozott határozat hatályon kívül helyezését.

Kérdés: Az utcáról nézve a bal oldali szomszédhoz átmentek a kutyáink. Az önkormányzat minket kötelezett a kerítés helyreállítására. Mi beton kerítést raktunk, de a szomszéd nem engedte, hogy a saját telekhatárunkra húzzuk fel, így beljebb került 90 cm-t. A törvény azt mondja, hogy a jobb oldal a mi kerítésünk, nem a bal. Hova tudok menni ezt bejelenteni és kártérítést igényelni? Mivel vesztettem a telkemből és nem is kötelezhettek volna a kerítésre.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írt tényállás alapján kötelezhették és kötelezték is a kerítés helyreállítására. Pontosabb válaszadáshoz sokkal több információra lenne szükségem. Esetleg a bírósághoz fordulhatnak, de nem biztos, hogy eredménnyel jár majd.

Kérdés: Tegnap elvesztettem a nyugdíjas bérletemet. Lehet, hogy kiesett a buszon, kihez fordulhatok segítségért, illetve mit tudok ilyenkor tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az érintett közlekedési szolgáltató ügyfélszolgálatához, illetve a jegyzőhöz fordulhat.

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy 2022. júniusában megegyeztünk a volt párommal, hogy gyermektartást fizet. Ezt meg is tette 2 hónapig 15.000 Ft ot. Aztán minden szó nélkül eltűnt és nem utalt. Van egy megállapodásunk papíron. Nevelőszülőknél voltam elhelyezve a kisfiammal, nagykorúságom és jövedelmem miatt ki kellet költözöm. Kis idő után a gyámügyön keresztül magamhoz vettem kisfiamat. Ez 2019-ben történt. Én nem kértem sokáig semmit, de ez szerintem megilleti a kisfiamat. Idén novemberben már a 8. életévét tölti. Hogyan tudnám ezt a dolgot intézni, mert bírósági határozatunk az nincs.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy indítson bíróság előtt pert gyermektartásdíj megállapítására, amelyben 6 hónapra visszamenőleg is kérheti a tartásdíj megfizetését.

Kérdés: Házasságunk megromlása miatt 2022. augusztusban átmenetileg a szüleimhez költöztem a ½ – ½  arányú közös tulajdonú családi házukból. Még abban az évben a bíróság a gyermekek vonatkozásában közös felügyeletet és váltott gondoskodást hagyott jóvá végzéssel, heti váltásban. A férjem a 3 közös gyermekünkkel együtt továbbra is a közös tulajdonú ingatlanban maradt, én a heti váltásban a szüleim házába viszem a kicsiket. A férjem a közös tulajdonunkat képező családi házba történő bejutásomat lehetetlenné teszi azzal, hogy az ingatlan kapuján lévő zárhoz részemre kulcsot nem biztosít, akadályoz abban, hogy nem férhetek hozzá a gyermekek ellátásához szükséges ruhákhoz, játékokhoz. Fontolgatom a visszaköltözés lehetőségét az ingatlanba, mert a ház használata természetbeni megosztással is lehetséges. Milyen jogi lehetőségem van a visszaköltözésre, a tulajdonjogom érvényesítésére, kérhetek-e tulajdonosként birtokvédelmet, mert a férjem önhatalmúlag korlátozza az ingatlan használatát.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz ismernem kellene a végzés tartamát, egészen pontosan azt, hogy abban a bíróság rendelkezett-e a közös ingatlan használatáról (illetve milyen eljárásban született). Amennyiben nem rendelkezett, nem a birtokvédelem, hanem a magánlaksértés bűncselekménye merülhet fel, melynek okán feljelentést tehet 30 napon belül. Ez esetben vissza is költözhet, továbbá, amennyiben a végzés bontóperben született, és kereseti, illetve viszontkereseti kérelemként a közös ingatlan használatának rendezését is kérték, ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is előterjeszthet.

Kérdés: Tanúként kell megjelennem egy vélhetően csalás/sikkasztás ügyben. Kérte a rendőrség, hogy vigyem magammal a jóhiszeműen vásárolt telefonkészülékem is, mivel lefoglalásra kerül. Nem az adatokra van szükség, hanem magára a készülékre, mivel a kifizetett ellenérték nem került a tényleges forgalmazóhoz. A telefont ilyenkor miért is kérik el? Hiszen az a tulajdonomban van, nem feketén vettem és nem lopott készülék, miért kell leadnom? Ha lefoglalják, hogyan kapom vissza sértetlenül?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Annak a dolognak a lefoglalása rendelhető el, amely bizonyítási eszköz, vagy elkobzása várható pl. Mert a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használták. A lefoglalást határozattal kell elrendelni, és hónapokig is tarthat. A határozat ellen panasszal élhet. Azért veszik el, mert nem az Öné. Ugyanis nem tulajdonostól még jóhiszeműen sem tud úgy vásárolni, hogy Ön legyen a tulajdonos.

Kérdés: Hány éves korig lehet jelentkezni idősotthonba?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs felső határ.

Kérdés: Egy szolgáltató felé 8 éves tartozásról kaptam a levelet, mert állítólag az ő részükre kell megfizetnem az elmű felé volt tartozásomat. Az elmű nem kérte, ők jogosan kérik most 8 év után?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérhetik, de az Ön által írtak alapján valószínűleg elévült a követelés. Ez a cég jellemzően elévült tartozásokat vesz meg.

Kérdés: A cég nem fizette a tartozását, felszámolási eljárást indítottunk. Megegyezés született, amit annak tudatában írtam alá, hogy a felszámoló csak akkor bocsátja a cég rendelkezésére a vagyont, miután engem már kifizetett. Mert a cégnek saját zsebből kell engem kifizetnie, az ügyvédem kifejezetten biztosított erről (igaz, csak az egyezség aláírása után jutott eszembe ezt meg is kérdezni). Ezzel szemben a felszámoló átadta a vagyont, amit a cégvezető eladott egy hajléktalannak, nekem nem fizetett. Szerintem ez vegytiszta csalás, mert az elkövetőnek nem is volt szándékában teljesítenie a fizetési kötelezettségét. A büntetőföljelentést azonban a nyomozó hatóság visszadobta azzal, hogy “a polgári perben hozott végzés meg nem tartása nem bűncselekmény.” A panaszunkat is elutasították, mert a tartozás már a felszámolási eljárás megindulása előtt fennállt, így a cég eladásakor nem keletkezhetett plusz kár. Pereljem az adóst, akinek a nevén nincs már semmiféle vagyon. Mit tehetünk még?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Indíthat polgári pert, de nem biztos, hogy eredményes lesz a végrehajtás végrehajtandó vagyon híján.

Kérdés: Kiküldetés.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, tegyen fel kérdést.

Kérdés: A kérdésem a következő: Ha valaki feljelentést tesz egy tudomására jutott bűncselekmény miatt, ám a bűncselekményről csak hiányos információi vannak (másvalakitől hallotta), a rendőrségi nyomozás pedig megindul ugyan, de egy idő múlva – bűncselekmény hiányában – lezárásra kerül, akkor a feljelentő ellen automatikusan indul-e büntetőeljárás hamis vád bűntette miatt? Illetve a nyomozóhatóság mennyire vesz komolyan egy olyan feljelentést, amely hallomáson alapul, és a feljelentő semmilyen konkrét bizonyítékot nem képes csatolni a feljelentéséhez? Pl. feljelentem a szomszédomat, mert valaki azt mondta róla, hogy gyermekeket molesztál, noha én szemtanúja nem voltam ilyesminek. Vagy feljelentem a körzeti orvost, mert azt hallottam róla, hogy plagizálta/vette a diplomáját.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem indul automatikusan eljárás, azonban feljelentést tehetnek az elkövető ellen. A nyomozó hatóság a feljelentés tartalmából kiindulva dönt a további lépésekről. A leírtak egyébként nem tartoznak a hamis vád körébe.

Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy a feleségem válni szeretne és vagyonmegosztást kér. A lakásunk közös, közös hitel van rajta. Ami nagyobb értékű, mint maga az ingatlan. Van egy autónk, ami a feleségem nevén van. Van egy élelmiszer üzletünk, ami szintén a feleségem nevén van, a vállalkozói hitellel együtt. Körülbelül ezeknek az értéke finanszírozná a hitelek értékét. Milyen lehetőségeim vannak, hogy ne a 0-ra kerüljünk mindketten?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Vagyonmegosztásra a bontópert követően kerülhet sor. Nem az lesz lényeges, hogy kinek a nevén milyen vagyontárgy van, hanem, hogy mikor szerezték, miként, és miből. A pontos válaszadáshoz az ügy minden körülményének alapos ismerete – beleértve a vagyonszerzés körülményeit – lenne szükséges.

Kérdés: 2023. márciusában született meg az a szakértői vélemény, ahol egy orvosi bizottság az esetemben 44%-os (B2 kategória) rokkantságot állapított meg, az ehhez járó pénzösszeget igénybe veszem. Májustól dolgozom egy vagyonvédelmi cégnél szakmunkás minimálbérre bejelentve. Tudom, hogy a munkaképesség csökkenését a munkáltató felé köteles vagyok jelezni, ezért többször szóltam a cégtulajdonosnak, hogy jöjjön be a munkahelyemre a határozatért, hogy nyilvántartásba vegye, és lehetősége szerint adó- és járulékkedvezményt vegyen igénybe, illetve hogy jogosult legyek pótszabadságra. Sajnos még a mai napig nem kérte tőlem a határozatot. Tudom, hogy már e-mailben elküldhettem volna neki, tehát én is hibás vagyok. 1.) Számíthatok büntetésre a NAV vagy a nyugdíjfolyósító részéről? Vagy még nem késő elküldenem a munkáltatóm felé? 2.) Május 11-én álltam munkába, nyáron lettem 42 éves. Mennyi a pótszabadág mértéke a rokkantság miatt ebben a naptári évben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkáltatójának kell a NAV felé jelezni, Ön emiatt feltehetően nem számíthat büntetésre. A pótszabadság mértékéről érdeklődjön a bérszámfejtőnél.

Kérdés: Édesapám elhunyt, végrendelkezett az ingóságokról. Ingatlanát 2 nappal a halála előtt a második feleségével közösen (nem az édesanyám) eladták. Halála után 1 héttel a hölgy vett egy ingatlant abból a pénzből, amit a közös házért kapott. (Ami úgy közös, hogy apám neki ajándékozta a felét 2 éve.) Kérdésem ez támadható-e? Az ingóságokat eladta/elajándékozta, itt nincs szerintem támadási felület, hiszen a végrendeletben így van. Talán mert nem láttuk, hagyatéki még nem volt. Nem volt így vagyona apámnak csak 1 bankszámla (amit még halála után a feleség 3 héttel sem zároltatott, tehát a  bank nem tudja hogy édesapám elhunyt). Így lesz hagyatéki tárgyalás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy járjon utána, hogy édesapja halálnak pillanatában már be volt-e jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan új tulajdonosa, mert ennek hiányában az ingatlan még a hagyaték része (a bejegyzés és a szerződés kelte is fontos!).
Hagyatéki tárgyalás lefolytatását lehet kérni a közjegyzőtől, de hivatalból nem fogja elrendelni. Javaslom, hogy készítsenek pontos hagyatéki leltárt, amit adjanak át a közjegyzőnek. Az ajándékozás okán egyébiránt a kötelesrészre igényt tarthat.

Kérdés: Egy helyrajzi számon 3 ingatlan található. Az utcafronti lakó 1/3-ad részben birtokos, míg a belső 2/3-ad más tulajdonában van. Tudomásom szerint az utca felől lakó köteles lenne kiengedni a belső portán lakó bérlőket. Jól tudom? Milyen jogszabály rendelkezik erről? Amikor rákerestem, rendszerint a szolgalmi jogba ütköztem, de ez esetben szolgalmi jogra nem lehet hivatkozni, mivel azonos helyrajzi számon belül szolgalmi jog nem jegyezhető be. A kérdésem az lenne, mely jogi szabályozás rendelkezik (általánosságban) arról, hogy az utcafronti lakó köteles kiengedni a vele egy portán lakókat, és ezt a jogot miként lehet érvényesíteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Az osztatlan közös tulajdon használati jogot biztosít mind az 1/3-ad mind a 2/3-ad tulajdoni hányaddal rendelkező birtokosok számára. Azonban e jogukat úgy kötelesek gyakorolni, hogy az ne járjon a többi személy érdekeinek sérelmével. Ennek részletes szabályait a Polgári Törvénykönyv 5:74. § szabályozza.

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom 13 éve. Dec. 11-én elérem a 65.-dik évemet és szeretnék nyugdíjba vonulni. Kérelmeztem a tankerület ig. felé, hogy mentsen fel a munkám alól és számolják ki mennyi felmentési idő jár nekem. Az igazgatótól azt a választ kaptam, hogy nem engedélyez felmentést. Vna-e joga megtagadni a felmentési időt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Felmentési időre csak akkor jogosult a közalkalmazott, ha a felmentés közlésének vagy legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, ennek alapján van joga megtagadni a felmentési időt.

Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy adható el (hitelezhető) egy ingatlan, ha az egyik résztulajdonos börtönben van?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy adjon megbízást ügyvédnek, aki a börtönben van, hogy az eljárhasson a börtönben lévő személy helyett az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése során.

Kérdés: A Btk. 93 § 2. bekezdése értelmezésében kellene a segítsége. “(2) Összbüntetésbe csak olyan végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók, amelyeket az összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre.” Kérdésem az lenne, ha van 2  letöltendő ítéletem, amit folyamatosan töltök megszakítás nélkül, de az első ítéletemet befejeztem és a második van még hátra, akkor is van lehetőségem összebüntetni az első kitöltött ítéletemmel a második ítéletemet? A 2 ítélet összbüntethető.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs.

Kérdés: Megvettem egy forgalomból kivont gépkocsit alkatrésznek (adásvételi szerződést kötöttem). Sajnos, az a gépkocsi, amihez megvettem, gazdasági totálkárt szenvedett. Ha szeretném megjavíttatni a forgalomból kivont gépkocsit és újra forgalomba helyeztetni, mit kell tennem? Emellett van még egy olyan probléma, hogy az eredeti tulajdonos elhunyt; én az örökösöktől vettem meg a gépjárművet, de erről nem adtak nekem a közjegyzőtől

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kivont jármű ismételt forgalomba helyezése iránti eljárást kell indítania, mely során be kell nyújtania egy kérelmet az okmányirodában. Ehhez szüksége lesz meghatározott dokumentumok/iratok meglétéhez, mely körbe bele tartozik a tulajdonjogot igazoló okirat. Ha nem rendelkezik vele, a forgalomba helyezés előtt szükséges lesz beszereznie. A hiányzó iratok beszerezhetőek.

Kérdés: Jelenleg re integrációs őrizetben vagyok, ha megkapom a feltételes szabadságra bocsátásom, az idő alatt a pártfogó beleegyezésével kiköltözhetek külföldre? Vagy ilyen lehetőség egyáltalán nincs?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feltételes szabadság tartama alatt nem mehet ki külföldre.

Kérdés: Párom jelenleg börtönbüntetését tölti, különösen visszaesőnek számít (feltételes szabadlábon követte el), így kedvezményre nem jogosult. Követő ítélete nagyobb, ott jár a re integráció és a kedvezmény is. Az lenne a kérdésem, ha összebüntetne, akkor a re integráció lehetőségéből is kizárható, mert különös visszaesőnek számít a kisebbik ítéletéből? A kedvezmény lehetősége ebben az esetben tudom, hogy elveszne. Az összbüntetés feltételei fenn állnak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem, azonban előbb azt hajtják végre, amelyből nem bocsátható feltételes szabadságra.

Kérdés: A lakástörvény 25. paragrafus, 5. bekezdés értelmezése jelent gondot nekem: “A felmondás az (1) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.” Ha az elmulasztott határnap mondjuk szeptember 10., akkor a határnapot követő hónap utolsó napja október 31. Ugyanez igaz, ha a határnap szeptember 20. Tehát fizikailag nem tud rövidebb lenni 15 napnál. Vagy rosszul értelmezem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jól értelmezi a lényeget, de van olyan eset, amikor lehet 15 napnál rövidebb, ugyanis nem csak az első bekezdés szerinti lehet.

Kérdés: Napelemes rendszer hálózati csatlakozási igény bejelentésre meghatalmazással szakcéget bíztam meg. Az igénybejelentőt beadták, de a szolgáltató által kiadott hiánypótlást elmulasztották. (Erről nem tudtam.) Most nem tudok ugyanazon feltételekkel csatlakozni, hiába adok be új igényt. A szolgáltató felé hiánypótlás elmulasztása után van-e lehetőség az eredeti kérelmet megfellebbeznem? Van-e lehetőségem kompenzációt kérnem a meghatalmazottól, mert mulasztott?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sorrendben a válaszok: Nincs. Van.

Kérdés: Olyan kérdésem lenne, aki aláírja a befogadó nyilatkozatot (saját tulajdonban lévő ingatlan), annak kötelessége befogadni, ha netán felbontják a bérleti szerződést.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Kérdésem lenne, hogy mit tehetek, a barátom beköltözött a lakásomba, de nem jelentettem be erre a lakcímet. Megromlott a kapcsolatunk és nem szeretném már a továbbiakban, hogy nálam lakjon. Beszéltem vele, nem akar ki költözni. Nem fizet se a bérleti díjba, se a rezsibe sem. Sajnos többször is agresszióba a torkollott a veszekedés.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Szólítsa fel szóban és írásban is a kiköltözésre, tűzzön határidőt. Ha nem jár eredménnyel, akkor pert kell indítani lakás kiürítése iránt.

Kérdés: 2023.02. hóban telefonon felkeresett egy étrendkiegészítőt forgalmazó, külföldi illetőségű cég, hogy vásároljak tőlük. Mivel nem kívántam vásárolni, felajánlották, hogy akkor fogadjak el egy ajándék kozmetikai csomagot tőlük, ami ingyenes. Egy hónapra rá, postai úton levélben egy csekket küldtek 9380 Ft-ról, hogy fizessem be. Nem értem, hogy miért fizessek, hiszen sem szóban, sem írásban nem rendeltem meg semmit, nincs írásos szerződésünk sem. Azóta is minden hónapban jönnek a felemelt díjjal a csekkek, sőt megbíztak egy végrehajtó céget, telefonon és sms-ben is felszólítanak a befizetésre, ebben a hónapban pedig jogi javaslattal riogatnak. Szeretném tudni, ha nincs szerződésünk, akkor hogyan terelhetik jogi útra  az ügyet? Egyébként pont az ilyen próbacsomagok miatt a Gazdasági Versenyhivatal már elmarasztalta a szóban forgó céget 117 milliós bírság mellett.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy forduljon a Gazdasági Versenyhivatalhoz. A felszólításokkal nem kell foglalkoznia, semmilyen jogi relevanciával sem bírnak már. Esetlegesen érdemes lehet zaklatás miatt is feljelentést tennie. Egy dologra fontos figyelnie: ha a MOKK-tól esetlegesen FMH-t kap, akkor 15 napon belül annak mindenképpen mondjon ellen, azzal meg fogja akasztani a teljes folyamatot.

Kérdés: Kivitelező cégként vettünk részt egy komplett napelemes pályázat hőszivattyú-, és hideg meleg víz tároló kivitelezésében, a többi munkára a szerződést más cégekkel kötötte meg a kedvezményezett.  A mi részünket 2022. novemberében kiviteleztük, a számlát is kiállítottuk, továbbítottuk a kliens felé, ÁFÁ-t befizettük. Ő feltöltötte a számlát a pályázati rendszerbe, majd 2023-ban azt a választ kapta az ügyfél, hogy a mi részünket csak a többi kivitelező számlázása után fizetik ki. Csak időközben a többi kivitelező visszalépett. Itt tartunk most, a kérdésem, hogy mit tehetünk, hogy a részünkre a kivitelezés árát valaki (ügyfél, állam) kifizesse.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ügy bonyolultsága miatt javasoljuk, hogy forduljon ügyvédhez, mivel csak a szerződés és iratok teljes ismerete alapján lehet erre teljeskörű választ adni. Ajánljuk, hogy a pályázat kiírójával vegye fel a kapcsolatot.

Kérdés: 15 év magyarországi munkaviszony után Svédországban dolgoztam a nyugdíjas korom eléréséig (kb. 30 év). Most 2-szer 1/2 nyugdíjat kapok. Kettős állampolgár vagyok. Több mint 1 nap telt el a hazatelepülés bejelentése és a svéd kijelentkezés között (önhibámon kívül), ezért nem vagyok jogosult TB ellátásra, csak 9 hónap elteltével. Lehet érdemben tenni valamit, hogy megkapjam a zöld TB számot (most barna van)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Több információra lenne szükségem a pontos válaszadáshoz, de feltehetőleg tud hivatkozni az önhibán kívüli téves eljárásra, hiszen Ön természetes személy. Javaslom, forduljon kormányhivatalhoz, NYUFIG-hoz illetve keressen fel egy ügyvédet.

Kérdés: A XI. kerületben 2 barátnőmmel együtt lakom, ahol szeretném igénybe venni a második éves parkolást. 2 hete kitöltött érvényes, dokumentumok alapján. A probléma, hogy a többi mellett szükséges egy szerződés szívességi lakáshasználatról dokumentum kitöltése is. Kérdéseim: Mi köze van a lakás, a bútorok, stb. állag megőrzésének a parkoláshoz? Miért kell pl. felsorolni, hogy “az ingatlanban az alábbi berendezési tárgyak találhatóak”? Életvitelszerűen lakom ott, készséggel igazolja 2 tanú.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Alapvetően a parkolási engedélyhez bejelentett lakcím szükséges valószínűleg az ingatlanban lakás jogcímét kell igazolnia. A szerződés helyes kitöltésével igazolja, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen használja és csak ebben az esetben illeti meg a parkoláshoz való jog is. Kérem töltse ki figyelemmel és válaszoljon az Ön által említett pontokra is.

Kérdés: Kérdésem arra irányul, hogy a pedagógusok részére – az új Púé. tv. alapján – járó, visszamenőleges béremelés jár-e azon személynek is, akinek 2023. év augusztus 31. napjával, közös megegyezéssel megszűnt a jogviszonya.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A visszamenőleges béremelés hatálya kiterjed mindazon személyre, akik 2023. januárjától kezdődően pedagógusként létesítettek munkaviszonyt, függetlenül annak megszűnésétől.

Kérdés: Saját születési  anyakönyvi átnevezés (családi név) miatt betekintést kértem az édesapám születési helye szerinti anyakönyvvezetőtől az apám eredeti papíralapú születési anyakönyvébe. De megtagadták. Édesapám (2020-ban halt meg) halálát követően került sor az átnevezésre. A nagyapámat is átnevezték, aki már 1982 óta halott, azonban nincs a hazai anyakönyvben a születési anyakönyve, de a halotti anyakönyve sem, az SZL-ben megvannak az adatai. Nagyapám Orczifalván született (Románia), azonban már Magyarországon kötött házasságot 3x, és 6 gyermeke itt született. Kaposváron hunyt el, de nincs anyakönyvezve itt. Egy Ákr. törvény szerint (2016. évi CL.  Ákr. 33 paragrafus szerint és a 2010. évi I. tv. 78 paragrafus 1. Bekezdés a pontja szerint) azonban jogosult vagyok belenézni. A hivatkozást egy aljegyző írta meg. Megírtam ezt a hivatkozást, de nem kaptam választ. Kérnem kell bírói engedélyt, vagy mi a további teendőm?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által írtakból nem egyértelműen megállapítható, hogy az Ákr. 33. §-nak pontosan melyik bekezdésére hivatkozva kérte a betekintést, illetve az sem derül ki, hogy ezt milyen okból kérte, milyen eljárás van folyamatban stb, ennek okán az iratok ismeretének hiányában a további lépésekről nehéz nyilatkozni. A hozott határozatban szerepelnie kell jogorvoslatról szóló kioktatásnak, amelyben vagy az szerepel, hogy a határozat ellen fellebbezést hogyan, hol, milyen módon és milyen határidővel tud benyújtani, vagy az, hogy a határozat nem fellebbezhető.

Kérdés: Érdeklődnék, hogy édesanyám be szeretne menni otthonba, 56 éves és én albérletben lakom, 2 kiskorú gyermekkel. A kérdésem az lenne, hogy ha eladja a lakást, akkor a bejelentett lakcímünkkel mi lesz, mert én és a két kiskorú gyermekem is oda van bejelentve. És anno az eszközkezelő vette meg, mert el volt adósodva, de úgy kapta vissza, hogy 2046-ig még kb. 3 millió van rajta, amit 10 ezer forinttal fizet havonta.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha eladják a lakást, akkor Önöknek ki kell jelentkezniük onnan.

Kérdés: Eltartási szerződésben szereplő ingatlan, ingatlanban található ingóságok. Ebbe beletartozik-e az autó? Ilyen esetben megvásárolható az autó az eltartott személytől, akinek a nevén szerepel, forgalmi engedélyben is a tulajdonosa.

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Az autó nem tartozik bele az ingatlan ingóságaiba. Az ingatlan ingóságai lehetnek például: berendezési tárgyak, bútorok, elektronikai eszközök.

Kérdés: Társasházunk közvetlen szomszédságában éjszaka több árufuvarozásra használt gépkocsi parkol. Ez szabályos?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen. 3,5 tonna felett engedélyköteles, amennyiben ez esetben van engedély, szintén szabályos.

Kérdés: Van 3 gyerekem, a férjem alkoholista, de nem vallja be. Nem fizikailag, hanem lelkileg bántalmaz. Például a gyerekeim előtt lekezelően beszél és rám szól, ha nem ért egyet velem a gyereknevelésben. Elnyom és túldominál, ezért a gyerekek azt látják, hogy így a normális, és nem akarom, hogy így nőjenek fel. Anyagilag függök tőle, mert 2 éves a legkisebb gyerek és most nem dolgozom, csak gyes-t kapok. Alapvetően van munkám, ahová vissza tudok menni, de az nem elég 3 gyerek eltartására. Ráadásul a férjem nem hajlandó elválni, és nem hajlandó elköltözni sem. Házisárkánynak és lelkileg gyengének tart, ezért azt mondta, hogy nem fogják nekem ítélni a gyerekeket, ezért, ha akarok én nyugodtan elmehetek.  A gyerekeim a mindeneim, még akkor is, ha néha feszültebb vagyok és rájuk szólok. El szeretnék válni, de nem tudom a jogaimat. Nincsenek káros szenvedélyeim.
Szeretnék ez ügyben segítséget kérni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés megválaszolása meghaladja jelen fórum kereteit. Az ügy, illetve önmagában a bontóperek összetettsége okán azt javaslom, mihamarabb keressen fel egy ügyvédet személyes konzultáció keretében, ahol az ügy minden körülményének átbeszélésére, és kellő tájékoztatás adására is sor kerülhet.

Kérdés: Két nagykorú gyermekemmel, akik közül a nagyobbik 23 éves autista és férjemmel albérletben lakunk. A bérleti szerződés a férjem nevére lett írva,de szerepel benne mindannyiunk neve, mint együtt költözők.
A férjem miután a házasságunk megromlott, azzal fenyeget, hogy kirak a lakásból, mivel az ő nevén van a bérleti szerződés. Mindannyian állandó lakcímként vagyunk bejelentkezve az ingatlanba. Megteheti-e ezt? Nekünk nincs rá lehetőségünk, hogy elköltözzünk.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bejelentett lakcím jelen esetben irreleváns. Az Ön által vázolt helyzetre elsősorban a bérleti szerződésben foglaltak lesznek irányadók, egyébiránt 15 napos határidő tűzésével “kirakhatja” Önöket.

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy egy évet voltam táppénzen 2022.07-2023.07-ig . Januárban volt fizetésemelés, én jogosult vagyok az emelésre.
Mikor megszűnt a táppénz, kértem a munkáltatótól egy hét fizetetlen szabadságot, hogy be tudjam adni a leszázalékolásomat, de nem kaptam meg, kiléptettek és a kiléptető papíron láttam, hogy nem kaptam januárban emelést. Jogosan jártak el velem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Attól függ, milyen fizetésemelésről van szó. Ami egységesen minden dolgozóra vonatkozik, vagy a garantált bérminimum emelése, az Önre is vonatkozik, ez esetben nem jártak el Önnel jogosan.

Kérdés: Szeretnek érdeklődni, hogy van-e joga a gyámhivatalnak arra, hogy kikérje az egészségügyi pszichiátriai papírjaimat a kórháztól, vagy van-e ahhoz joga, hogy felszólítson arra, hogy én magam adjam át részükre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a gyámhivatal eljárásához szükséges, kikérheti, illetve fel is szólíthatja Önt azok szolgáltatására. Ezt akkor tagadhatja meg, ha arra vonatkozóan a tanúvallomást megtagadhatná.

Kérdés: Holnapi nappal bezárólag GYES-en vagyok. Munkáltatóm kötelez arra, hogy bemenjek péntektől. A bent maradt 42 nap szabadságom december 1-jei kezdést tesz lehetővé. Bemenni nem tudok, fel szeretnék mondani. A kérdésem az, hogy a 42 nap szabadságomat köteles kifizetni? A bérem jelentősen a garantált bérminimum alatt van, amikor dolgoztam is a határán volt. Nem érdekel az emelés, csak hogy tudjak felmondani. Így kiállítja a kilépő papírjaimat? Ha nem megyek be visszatarthatja azokat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató a Munka Törvénykönyve szerint köteles a munkavállaló fel nem használt szabadságát pénzben megváltani. Azonban ez az eset kizárólag a munkaviszony megszüntetése után állhat fenn. Feltehetőleg nem fogja visszatartani a kiléptető papírokat.

Kérdés: Édesapám 2022.május 27-én hunyt el. 2 testvérem, én és édesanyám örököltünk egy kertet. Édesanyámnak egy gyermeki része van benne. Nekem szükségem lenne az örökségre, de anyám nem akarja eladni. Mit tudok ilyen esetben csinálni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Pert kell indítania a bíróság előtt közös tulajdon megszüntetése iránt.

Kérdés: Árverésen nyertem ingatlant. 40 nap eltelt, nem kaptam semmi értesítés a tulajdon lap átíráshoz. A végrehajtót felkerestem, azt kérték küldjem be a birtokba adási kérelmet, majd utána érdeklődjek, vagy arra majd értesítenek.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést. A végrehajtó által kért birtokba adási kérelmet nyújtsa be és minden bizonnyal hamarosan jelentkezni fognak.

Kérdés: Négylakásos társasház egyik lakás tulajdonosa pszichiátriai beteg. AZ elmúlt 3 évben minden évben elvitettük (mentő, rendőr segítségével) kényszer kezelésre Minden évben abba hagyja a gyógyszerek szedését, ezért mindig lejjebb süllyed a betegségében (van papírja róla) kárt okoz, félelmet kelt, valótlant állít a lakókról, folyamatos félelem van jelen a lakóházban. Mit tudunk tenni, hogy tényleges segítséget kapjunk?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha az említett személy állapota olyan súlyos, hogy azzal másokat sért, kárt okoz ismételten mentőt vagy rendőrt kell hívni a szükséges intézkedések megtételéhez. Továbbá birtokvédelmet kérhetnek a bíróságtól. A magatartása miatt feljelentést tehetnek, illetve célszerű a gyámhivatalnál jelezni, hogy gondnokság/kezelés lehet szükséges.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy ha bejelentkezek egy címre Magyarországon, de nem ott dolgozom és adózom, lehet belőle problémám?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Attól függ, ott él-e. A tévesen bejelentett lakcím jogellenes, de ebben a körben nem a munkavégzésnek és az adófizetésnek lesz jelentősége.

Kérdés: Céges számlára vettünk elektronikai eszközt, ez sajnos elromlott, és a garancia aktív ideje alatt le is adtuk szervizbe. A szerviz vállalt 30 napos határidőt a javításra / cserére. Milyen lehetőségeink vannak jogi személyként a 30 napon túli csere vagy számla ellenében a vételár visszatérítésére?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor,  a szerviz köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a szerviz köteles a  vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Kérdés: Adott egy telekhatáron lévő szomszéd épület, amit utólag szeretnének hőszigetelni, 15 cm vastagon. Ehhez az épülethez érintkezik nekem egy építményem fából, kb. 7 méteres hosszban és olyan 25 cm szélesen. Nyilván az én építményem volt itt előbb, már a hőszigetelés előtt is. Kérdésem, hogy kötelezhet-e engem a szomszédom bármilyen módon ennek az építménynek az átalakítására vagy elbontására, arra hivatkozva hogy zavarja a hőszigetelést/hőhidassá teszi azt?

Válasz:  Tisztelt Kérdező!  Több információra lenne szükség a pontos válaszadáshoz, de feltehetően nem teremthet Önnek a hőszigeteléssel hátrányos helyzetet.

Kérdés: 2015-ben elköltöztem a közös lakásunkból, 2018-ban váltam el, van egy ingatlan 1/2 arányban, vagyonszerzési per még nem volt, 8 éve lakik a a fél részemben és most beköltöztetett a tetőtérbe egy embert, állítólag kiadta volt férjem, de nem hivatalosan. El szerettük volna adni, de passzivitást mutat az eladással kapcsolatosan is. Az szeretném kérdezni, hogy engem milyen jog illet meg, és mi a teendőm?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ingatlan 1/2 része Önt illeti meg, Ön a tulajdonosa, amellyel szabadon rendelkezhet. Ha mindenképpen az eladás mellett szeretne dönteni, kérni kell a közös tulajdon megszüntetését a bíróságtól és utána el lehet adni.

Kérdés: Jogsértést követek el, ha kivágom a szomszéd gyümölcsfáját?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.

Kérdés: Rövid kérdésem lenne Ön felé. másodfokra keresek fellebbezésemhez ügyvédi segítséget, de csak akkor, ha érdemes egyáltalán fellebbezni. Egyetemleges adóstárs vagyok ebben az ingatlanban, amiben lakom. Élettársam 2014-ben elköltözött, több per volt közöttünk vagyonmegosztással kapcsolatban, amit elvesztettem jogerősen. Kérdésem az lenne, hogy a bankszámlám megterhelték, és a fizetésemből is vontak le a hitelszerződés miatt, az egyetemlegesen kötelestől (tőlem). Ezek után és az évek után, míg együtt törlesztettünk, nem járna tulajdonrész? Lehet erre hivatkozni még a fellebbezésemben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem jár tulajdoni rész, nem lehet erre hivatkozni fellebbezésben.

Kérdés: Egészségügyben dolgozom fél állásban, mint endoszkópos szakasszisztens. A kórház jelenleg is benne van az országos vastagbélszűrő programban. Az előző munkahelyemen ez miatt plusz juttatásban részesültem. Jelenlegi munkahelyemen azt állítják, hogy félállásban vagyok, ők döntik el, kinek adják és kinek nem, nekem ehhez semmi közöm. Szeretnék utána járni, hogy milyen lépéseket kell megtennem, hová fordulhatok a továbbiakban, hogy ami meg jár, abban részesüljek is. Illetve ez így rendjén van-e, hogy az kapja, aki a vizsgálatokban nem vesz részt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha a munkaszerződésben nem volt kikötve, hogy Ön részesüljön ebben a plusz juttatásban, akkor annak adása a munkáltató döntésétől függ. Nem kötelezhető abban az esetben a megfizetésére.

Kérdés: Érdeklődnék, mit várhatok 110 nap múlva a munkáltató részéről. Nem írtam alá a visszaminősítéssel járó munkaszerződés-módosítást, amit létszámleépítés miatt kaptam. Erre kaptam egy munkáltatói utasítást arra, hogy lássam el az adott feladatot. Ha lejár a 110 nap és akkor sem írom alá a munkaszerződés-módosítást, mit tehet a munkáltató? Persze végkielégítést nem akarnak fizetni. Viszont azt mondták, ha lejár az idő, akkor el kell fogadnom ezt a munkakört. Igaz ez?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják a felek. Nem kötelezhető semelyikük a módosult szerződés elfogadására. Ha nem fogadja el a munkáltató által felajánlott feltételeket, erre hivatkozva nem mondhat fel Önnek.

Kérdés: Van-e méltányossági közgyógy? Mik a feltételei, és hol kell az igényt, kérelmet benyújtani? Mopedre szeretném a közgyógyot. 2003-ban stroke-ot kaptam, jobb oldali bénulással, hosszabb távú gyaloglás, pl. ügyintézés nem megoldható.

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át, aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át. A kérelmet a lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál tudja

Kérdés: Vendéglátásban dolgozom. A fogyasztóvédelem bírságot szabott ki, mert kiszolgáltam alkohollal egy 18. életévét be nem töltött személyt. A munkáltatóm a bírság összegét teljes egészében a fizetésemből kívánja levonni. Jogszerű a fent említett precedens? A munkáltatóm ennek a bírságnak a megfizetését átháríthatja rám egyáltalán? Tudok ez ellen lépéseket tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ilyen esetben a munkáltatójával kötött szerződésében foglaltak lesznek az irányadók.

Kérdés: A magyar jogrendszer szerint a két elvált szülő közötti vagyonmegosztási perben a per tárgyát képező ingatlan (1 db közös ingatlan = lakás)  tulajdoni hányadába beszámítható tényező-e, ha az adott ingatlan a tulajdonosokon kívül a két közös, nagykorú, pályakezdő munkaviszonnyal rendelkező gyerek állandó lakását is biztosítja? Van-e joga a két felnőtt gyereknek az ingatlanban laknia? Ha nem, akkor hogyan oldható meg a lakhatásuk? A lakásban jelenleg az anya lakik a két felnőtt gyermekével.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermek lakáshasználati joga a nagykorúsággal nem szűnik meg, mert a szülők a továbbtanuló, nagykorú gyermek tartásáról is kötelesek gondoskodni. Ha a nagykorú gyermek nem tanul tovább, akkor a lakáshasználati joga addig áll fenn, amíg azt a szülők tőle meg nem vonják.

Kérdés: Magyarországon és Szlovákiában vásárolt palackokat dobtam be Szlovákiában egy automatába, majdnem meglincseltek érte. A kasszánál úgy tettek, mintha leszkennelték volna a bónuszt, és kidobták a szemétbe. Amikor szóvá tettem kikukázták, odajött az üzletvezető és közölte, hogy rendőrt hív, állítólag bűncselekmény, és kamerán látták, hogy magyar üveg is volt benne. Valóban volt, a bónuszt elvették, így a szlovák üvegek ára is ugrott. Több kérdés is felmerült bennem. Ha bűncselekmény miért csinált úgy, mintha be szkennelte volna? Miért nem invitált be az irodába? Miért tájékoztatja a mögöttem lévő vásárlót az esetről, hol van itt a GDPR? Valóban nem lehet bedobni a vonalkód azonos dobozt az automatába, miért nem tájékoztatják a magyar vásárlókat, fél Pest megye oda jár vásárolni. Történt kb. 2 hete.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel az eset Szlovákiában történt, ezért egy szlovák jogban jártas kolléga fog tudni Önnek segíteni ebben a kérdésben.

Kérdés: Ennek következtében hunyt el a testvérem és lassan 4 éve keresek egy olyan személyt, szervezetet, aki útba igazítana. Az eddig felkeresett műhibával foglalkozó ügyvédek egyike sem jelzett vissza. Ez miért van? Rossz helyen indulok? Kérem segítsenek útbaigazítani, ha kell egyedül is nekivágok, de van-e értelme?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A körülmények ismerete nélkül nem tudunk választ adni arra, hogy van-e értelme az ügyvédhez fordulásnak. Próbáljon telefonon konzultációs időpontot egyeztetni, ne e-mailen keresztül tegye.

Kérdés: Korábban más természetű kérdésem volt már, remélem ez nem akadálya annak, hogy még egy kérdésem legyen? Fiam felé kiszolgáltatottá váltam, szorongásos, depressziós betegségem emiatt eluralkodott rajtam és a kezelőorvosom kórházi ellátást javasolt, így befeküdtem. 110 napig voltam a kórházban, mialatt a gyerekem se telefonon, se személyesen nem keresett (természetesen ez a viselkedése is oka volt a hosszadalmas kórházban való létemnek), és miután szabad mozgásom volt napközben megkerestem, hogy kérdőre vonjam, miért viselkedik így, azt vágta a képembe, hogy én vonultam be a kórházba, őt nem érdeklik az én hülyeségeim, stb. Gyakorlatilag a mellőzöttség, a kirekesztettség, a durva kommunikáció vezetett oda, hogy az évekig kordában tartott betegségem okán kórházba kerültem. Tehetek valamit, hogy “visszafizessem” a fiam “jóságát”?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírt tényállás alapján fiát például az öröklésből végintézkedésben kitagadhatja.

Kérdés: Szeretnék egy hosszútávú megtakarítást indítani és az lenne a kérdésem megoldható-e valahogyan jogilag, hogy egy esetleges válásnál ne minősüljön ez a megtakarítás közös vagyonnak. Jelenleg a család kiadásait én fedezem, a férjem havi 50.000 Ft-tal és a gázszámla kifizetésével járul hozzá. A teljes fizetésemet a háztartás fenntartására, illetve a gyerekekre fordítom, de a túlórákból származó bevételből tudnék félretenni a majdani nyugdíjkiegészítésre.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez abban az esetben lehetséges, ha a megtakarításra vonatkozóan házassági vagyonjogi szerződést készítenek, mivel ez törvény alapján közös vagyonnak minősül.

Kérdés: Párkapcsolati együttélés alatt vásároltunk új autót kezdőrészlet plusz hitellel, amit közösen fizettünk, de a párom nevén volt a hitel. Másfél évvel a vásárlás után véget ért a kapcsolatunk. A volt párom a fent maradó hitel fejében átadta az autót a tudtomon kívül a fiának. Lehet-e ebben az esetben bármi követelésem a volt párom felé? Nem közös kasszából fizettük, hanem mindenki a saját keresetéből.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, egy elszámolási jogviszony van Önök között.

Kérdés: 7 éve elvetette tőlem a 3 gyermeket az apjuk, ő nevelte őket, meg az élettársa, most külön vannak, de a gyerekeket az élettársa neveli. Ő külföldön dolgozik, csak hétvégén van otthon. Szeretném a gyerekeimet visszakapni, mennyi esélyem van? Eddig mindig falba ütköztem!

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés megválaszolásához sokkal több információra, az ügy minden körülményének ismeretére is szükségem lenne, azonban az esélyeket még utána is nehéz megjósolni.

Kérdés: Gyermekem 2022. decembere óta jár forgalmi gyakorlatra. 3x volt forgalmi vizsgán, de nem sikerült neki. Állandóan újabb és újabb órák befizetését kérik tőlünk, amit anyagilag pedagógus fizetésből nehezen tudom teljesíteni, miközben 3 gyermeket nevelünk. Gyermekem jó tanuló egyetemista, 4,5-ös átlaggal, aki biciklizni tud. Minden vizsgán elsőre átment és járt gokartozni is. Ilyen esetben, hova lehet fordulni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, váltsanak oktatót/autós iskolát, hogy gyermeke megtanulja a vizsga teljesítéséhez szükséges gyakorlati ismereteket.

Kérdés: Már a válás előtt a férjem önként albérletbe költözött, a lakás kizárólagos használója vagyok jogilag, a gyermek velem él, 50-50%ban vagyunk a tulajdonosok. Lakáshasználati díjról volt férjem lemondott. Kérdésem lenne: hozzám költözhet-e jogilag a válás után megismert párom, ehhez kell-e a volt férjem engedélye? Be kell-e neki ezt jelentenem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem kell sem engedély, sem bejelentés.

Kérdés: Egy üzletben hány napot lehet megszakítás nélkül dolgozni? Van, mikor 6 napra vagy 11 napra beosztanak, vasárnapi munkát nem jelölik. Ez szabályos? Naponta 8 óra a munkaidő, túlórát nem fizet.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ebben a kérdésben az Ön munkaidő beosztása lesz irányadó, kérje el a munkáltatótól írásban. A munkavállaló napi munkaideje (kivéve részfoglalkoztatás esetén) 4-12 óra, heti munkaideje 48 óra lehet maximum. Kivételesen legfeljebb 24 óra, heti munkaideje legfeljebb 72 óra.

Kérdés: Egy kisemmizett anya vagyok. Fiam nevére írattam a lakásom, a haszonélvezeti jogom megtartása mellett. Közös megegyezéssel eladtuk a lakást (budapesti) azzal, hogy számomra egy kisebb, ill. olcsóbb vidéki lakást vásárol hasonló tulajdonosi kondíciókkal, és a régóta fennálló banki tartozásom kifizetjük. A fentiekből gyakorlatilag annyi valósult meg, hogy vett egy vidéki romhalmazt, amit ő maga felújított és 9 hónap várakozás után beleköltözhettem, mint a fiam lakója. Kérdésem: visszakaphatom legalább a haszonélvezeti jogomat valami módon, vagy most már életem végéig kiszolgáltatottja leszek a hálátlan fiamnak?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! A fiával, mint tulajdonossal szerződésbe foglalva haszonélvezetet alapíthatnak az ingatlanon, de ehhez természetesen kell a fia együttműködése, javaslom, hogy keressen fel ügyvédet. Erre az ingatlan megvásárlásával egy időben is lett volna lehetőségük.

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy: a telekszomszédom most építkezik. Az új épületről bevezetheti-e az esővíz csatornát az én kertembe az engedélyem nélkül? Ami nagyobb eső esetén, mind a falhoz ömlik.  Annak idején tároló akart lenni. De nem lett megcsinálva, így csak a fal van meg. Valamint építkezhet-e a kerítéstől  kb. 1 méterre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs joga az Ön engedélye nélkül bevezetni a telekre az esővíz csatornát illetve jogilag nem megengedett a kerítéstől számított 1 méterre lévő épület felhúzása. Az 5 méter távolságnak meg kell lennie. Javaslom, forduljon a helyi jegyzőhöz.

Kérdés: Osztatlan közös tulajdonú ingatlan – amelyet korábbi szóbeli egyezség alapján sok évig bérbe adtunk a testvéremmel –  felét, az én részemet a gyermekemnek ajándékoztam. Így most bérlő helyett ő lakja az ingatlant. Komoly felújítást végzett saját költségén. A másik 1/2 részre előbérleti joga van, így ezt a díjat (megegyezik a bérlőtől kapott összeggel, átalánydíjak 50 százaléka) rendszeresen továbbra is fizeti a tulajdonostársnak. Amíg a bérlőtől kapott pénzt utaltuk nem volt gond, az ajándékozást követően azonban hosszabb-rövidebb idő elteltével, részben vagy teljes összegben visszautalja a pénzt. Mivel a fizetési szándék részünkről megvan, a korábbi szóbeli egyezséget is az utalásokkal bizonyítani tudjuk, mit tegyünk, hogy fizethessünk neki? Egészen furcsa a helyzet, hiszen általában az ellenkezője a jellemző.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy jelezzék felé fizetési szándékukat és törekedjenek a konszenzusra. A leírtak alapján nem tudnak késedelembe esni, így ennek következménye sem lehet.

Kérdés: Ha egy fuvarozó cégnél a beugró sofőr egy kisebb koccanásos balesetet okozott, amit elismert, és a céges autóban okozott kárt is kifizeti, a fuvarozó jogosan kérheti tőle a megemelkedett biztosítás összegét vagy nem?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Igen, jogosan kérheti.

Kérdés: Egy teljesen vak és majdnem teljesen süket tanú családjogi perben tanúként lett meghallgatva. Tanúvallomása ellentétben állt a keresetlevélben leírtakkal, a többi tanú vallomásával és az egyéb bizonyítékokkal is. A tanú hallókészülékkel sem hallotta rendesen a bíróság kérdéseit. A tanú ráadásul azt az állítást tette, hogy azért nem is tartotta a kapcsolatot a felperessel, aki a fia, mert az alperes ezt nem engedte. Ezirányú feljelentést soha nem tett, hogy az állítólagos jogsértő magatartást megszüntesse, és azt sem mondta el, hogy miben állt az ő akadályoztatása felperessel szemben alperes által. A bíróság ezen egyetlen tanú vallomása alapján rendkívül súlyos ítéletet hozott, melynek egy része azonnal végrehajthatónak van nevezve. Az eljárásban több eljárásbeli szabálytalanság is van, többek között a joghatóság hiánya. Az ítélet meg lett fellebbezve, ám ettől függetlenül az azonnal végrehajtható rész érvényes. A tanú büntethető-e hamis tanúzásért? Jegyzőkönyvezve: nem mondott igazat.

Válasz:  A hamis tanúzás büntetendő, akkor is ha gondatlanságból követi el. Ön az alapügy befejezését követően tehet feljelentést.

Kérdés: Kilenclakásos társasházban az egyik tulajdonostárs évek óta megkeseríti a ház életét. Az utóbbi időben, amikor napközben elmegy a lakásából, elzárja a pincében, a közös helyiségben található vízvezeték főcsapot, így az egész házban nincs víz. Első alkalommal azt hittük, hogy vízművek karbantartás van, aztán rájöttünk, hogy ez a szomszéd szórakozik. Mivel ez kis társasház, ráadásul több lakás éppen nem lakott, más lakásokban pedig nincsenek otthon napközben, sokszor van, hogy csak az idős, beteg lakók vannak otthon, akik nem tudnak lemenni több emeletet, visszanyitni a főcsapot. A kérdésem, hogy lehet-e feljelentést tenni valamilyen jogcímen, pl. zavarás, zaklatás, veszélyeztetés? Vagy birtokvédelmet kérni? Tudjuk, hogy a szomszéd teszi, de hogyan tudnánk bizonyítani ezt? Elég ha látjuk, hogy éppen elzárta? Vagy kell róla titkos videofelvétel? (Lezárhatjuk a közös helyiséget? Ha lezárnánk, megrongálná a zárat, ahogy ezt már korábban is megtette egy másik ajtónál.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, forduljon a társasház közös képviselőjéhez, és ha az illető felszólítás ellenére sem tartózkodik a jogellenes magatartástól, jogában áll birtokvédelmi pert indítani vagy feljelentést tenni.

Kérdés: Segítséget szeretnék kérni. Gyékényesen van egy osztatlan közös tulajdonban lévő telek egy helyrajzi számon. 7 telek, ebből 2 a miénk, 1 tulajnak van 3 telke, a másik két telek másé, más tulajdonossal rendelkezik. A kérdésem a következő lenne. Az a tulajdonos, aki három telekkel rendelkezik folyamatosan beengedi az ott lévő horgász egyesület tagjait, illetve az oda érkező Idegen horgászokat. Az ő területén van egy elhúzható vas kapu. Kell-e a többi tulajdonosnak a beleegyezése, hogy ott idegenek lejárhassanak. Az a tulajdonos megengedte nekik. Mi ezt nem szeretnénk, ezért szeretném tudni milyen jogaink vannak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az osztatlan közös tulajdon alapján minden tulajdonosnak joga van használni a birtokában lévő telket. Azzal szabadon rendelkezhet.

Kérdés: Balra kanyarodó sávból visszafordultam tele zöld lámpánál, kiegészítő balra felfelé, 45°-ban döntött kötelező irány táblánál. Megbüntettek, balra fordulni kötelező táblánál visszafordulni tilos szabálysértés miatt. Viszont a fent említett tábla a KRESZ szerint nem létezik! Balra vízszintes vagy lefelé 45°-os tábla van, de az utóbbi kikerülési irányt mutat, a visszaforduláshoz nincs köze.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: 3 éve elváltam és van egy 11 éves kislányom. A felügyeleti jog közös, a kislányom az apukával közös lakcímen szerepel, mert nekem kellett elköltöznöm egy albérletbe, ahova nem tudtam elintézni a bejelentést. Illetve még én sem jelentkeztem ki ugyanerről a címről. Jövő januárban költözni szeretnék 40-45 kilométerrel arrébb, a jelenlegi páromhoz a megugrott albérleti díj miatt, mert már nagyon nehezen tudom a fenntartását megoldani. A költözés miatt új iskolába szeretném íratni a kislányomat, figyelembe véve az utazás hosszúságát. A szempontom, hogy kb. ugyanannyira legyen mindkét féltől a bejárási idő, ami 40-45 perc. Az apuka hallani sem akar az iskola váltásról, mondván az albérlet kifizetése nem az ő problémája csakis az enyém, ezáltal én nem kérhetek tőle ilyen fajta segítséget. A kislányom nem ellenzi az iskola váltást. Apuka befolyásolhatja a költözésünket? Az iskola váltás nélküle nem történhet meg, akkor sem, ha a lakhatási problémánk van?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A közös felügyeleti jog magában foglalja, hogy mindkét szülőnek beleszólása van a gyermeket érintő valamennyi kérdésbe. Ha a szülők között vita merül fel, ez esetben az oktatásának és lakóhelyének megválasztását illetően, a gyámhatósághoz kell fordulni.

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban azonnali hatályú felmondás esetén jár végkielégítés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem.

Kérdés: Nem szeretnék tovább készenlétet adni, ugyanis az összes készenlétes napon be kell jönni dolgozni, mindig más ürüggyel.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, tegye fel kérdését pontosan, megjelölve a konkrét problémát és körülményeket. Valószínűleg munkáltatójával kell ebben a kérdésben egyeztetnie.

Kérdés: A kizárólagos, teljeskörű felügyeleti jog mit jelent, milyen jogai vannak a különélő szülőnek?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A kizárólagos felügyeleti jog azt jelenti, amikor csak az egyik szülőé a felügyeleti jog. A szülő kötelező erővel tölti be ezt a szerepet, vagyis az ő feladata a gyermekről való gondoskodás és a vele kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, és a jogok gyakorlása is. Ekkor a másik szülő nem veszti el minden jogát a gyerek nevelésére vonatkozóan, ugyanis a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekről a két szülőnek továbbra is együtt kell döntenie. Így ebben a tekintetben a szülői felügyeleti jogoknak bizonyos részét az a szülő is gyakorolhatja, akit egyébként a szülői felügyeleti jogok összességükben nem illetnek meg. Ez természetesen nemcsak jogosultságot, hanem kötelezettséget is jelent, azaz a különélő szülőnek is részt kell vállalnia a gyermekkel kapcsolatos ilyen irányú szülői felelősségből is.

Kérdés: Vesztett birtokvédelmi per ára.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: Jogilag bűnös, ha valaki nem szól egy eseményről, ami megtörtént és figyelmen kívül hagyja (iskola)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz ennél sokkal több információra lenne szükségem, illetve jelenleg kérdése is nehezen értelmezhető, kérem, tegye fel egyértelműbben.

Kérdés: Milyen jogon teheti meg az NKH a gépjármű forgalmi engedély elvételét olyan átalakítás miatt, mellyel az autó megkapta a magyar forgalomban az engedélyt 2018-ban? A közúti vizsgálat során olyan dolgokat, elemeket, fotóztak le, amelyek szerepelnek a forgalmi engedélyben, illetve műbizonylattal rendelkeznek. Ezen felül olyan dolgokat szemrevételeztek, melyeknek az autó műszaki állapotához nincs köze. Ezen felül az NKH által kiállított jegyzőkönyvben nem szerepel az aláírásom, mindenki másé igen. Az autót egyetlen műszaki vizsgaállomás sem akarja bevizsgálni, melyek NKH engedéllyel rendelkeznek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Forgalmi engedélyt el lehet venni, ha esetleg a gépjárművet engedély nélkül átalakították. Ebben az esetben nem a korábbi forgalmi engedély a döntő, ugyanis nem az határoz (utólag) a jármű átalakításáról, hanem van egy ún. jármű átalakítási engedély, ezzel lehet a gépjárművet átalakítani. Vélhetően ezért fotóztak olyan elemeket, amelyek a forgalmi engedélyben szerepeltek, mert a forgalmi engedély meglététől független az, hogy engedéllyel lett-e átalakítva a jármű, vagy sem.

Kérdés: Lányom bokasérülést szenvedett egy magánszálláson, mert sötétben kellett lebotorkálnia egy veszélyes csigalépcsőn. A szállásadó celluxszal leragasztotta a villanykapcsolót. Hol perelhetem be kártérítésért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ellenérdekű fél lakóhelye vagy, ha nem természetes személy, akkor a székhelye szerinti bíróságon indíthat peres eljárást.

Kérdés: Édesapám halála után 2 tulajdonos van és az özvegye, mint haszonélvező. Lehetséges, hogy a testvérem lemond a tulajdonjogáról cserébe a házamért, és én a gyerekeimmel együtt az örökölt családi házba költöznék? Az haszonélvező már nem lakik ott, beleszólhat? Nem szeretnénk kárpótolni, bár ő a fele vagyont vinné.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elhunyt házastársát holtig tartó haszonélvezet illeti meg a közösen lakott ingatlanon és annak berendezési tárgyain. Tehát bármikor beköltözhet az ingatlanba, illetve a haszonélvezeti jog megváltását kérheti.
A testvére lemondhat az örökségéről, de ha már a hagyatéki eljárás lezárult és tulajdonosa az ingatlannak, akkor csak átruházhatja a tulajdonjogot Önre ajándékozás vagy adásvétel stb. útján.

Kérdés: Tetőcsere a szomszédnál, átjönne az én udvaromra. Mennyi idővel előtte kellene értesítsen?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jogszabály napra pontos határidőt erre nem ír elő, annyival kell előtte értesíteni Önt, hogy a szükséges felkészülésre elegendő időt kapjon.

Kérdés: Kényes és kellemetlen téma, de sajnos szenvedője lettem. Megtévesztettek, jóhiszemű voltam. Egy éven belül több esetben is, még 2022-ben részese lettem. Azt olvastam, hogy csak egy hónapon belül lehet magánindítványt benyújtani. Ha ez 5 esetet ölel fel és jelenleg egy ingatlan birtoklási per van folyamatban, amely köthető ezekhez, akkor van némi esélyem az egészet összevonva jelenteni valahol? Nem vagyok járatos, de nagyon elkeseredett, hogy nem tudom az igazamat érvényesíteni. Hova, kihez tudok fordulni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz sokkal több információra lenne szükségem. A csalás bűncselekményére gondol esetleg? Annak elkövetési magatartása más tévedésbe ejtése. A csalás esetében csak akkor van 30 nap a magánindítvány előterjesztésére, ha az elkövető a sértett hozzátartozója, az Ön által írt tényállásból nem derül ki, hogy ez esetben ez fennáll-e. Továbbá tudnom kellene, hogy mikor szerzett tudomást a bűncselekményről/arról, hogy Önt megtévesztették, innentől telik ugyanis a 30 nap. A rendőrséghez tud egyébként fordulni.

Kérdés: Márciusban vettünk egy használt lakókocsit a telkünkre, ahol a lakóházunk is áll. Nincs bekötve közműbe, az unokáimnak játszóháznak szántuk. Májusban az önkormányzat hozott egy rendeletet, hogy a város területén nem lehet lakókocsit tartani (sem mobilházat). Ez 15 nap leteltével vált hatályossá. Múlt héten felszólítottak, hogy 30 napon belül távolítsam el a telekről a lakókocsit. Mit tehetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az önkormányzat által küldött felszólítás pontos ismerete nélkül nehéz a konkrét további lépésekről nyilatkozni, azonban javaslom, amennyiben lehetséges, mindenképpen fellebbezze meg.

Kérdés: Szabad magánszemélynek önmagát hirdetni az utcán (kiragasztással, telefon és e-mail címről)?

Válasz:  Tisztelt Kérdező!  Attól függ, hogy hova ragasztja.

Kérdés: Az egészségügyi dolgozó megfoszthatja-e a beszállított beteget a telefonjától, bankkártyájától, ékszereitől, készpénzétől?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az egészségügyi dolgozó nem veheti el a beteg értékeit. Van olyan speciális osztály ahol ez indokolt lehet, de ott se foszthatja meg ezektől, csupán ideiglenesen.

Kérdés: A lányom 2006-ban kötött házasságot és ekkor rendelkezett egy általunk vásárolt kertes családi házzal. Mivel a férje rendelkezett saját lakással a ház kihasználatlanul állt. A lányom 2011-ben egy vidékfejlesztési pályázat keretén belül a nevére szóló 65%-os vissza nem térítendő támogatással végzett beruházást az ingatlanon az őstermelői tevékenységéhez. A 35% önrészt a beruházási idő alatt saját forrásból és saját munkával én, mint szülő biztosítottam. A beruházás öt éves fenntartási kötelezettsége minden felelőssége a lányomat terhelte. Az őstermelői tevékenységből származó minimális hasznot a család költségeire fordították. A fenntartási kötelezettség után az ingatlan eladásra került (a tulajdonlapon 1/1 tulajdon). A lányom elvált, a volt férj igényt tart az ingatlan eladásából származó összeg 50%-ára, mint házastársi közös vagyonra. Mivel a beruházáshoz semmivel sem járultak hozzá a saját jövedelmükből ez az ingatlan mindvégig a lányom külön vagyona?  A férj követelése indokolt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a férj követelését pusztán a tulajdoni lap, illetve a beruházáshoz hozzá nem járulás alapján nem lehet kizárni, ugyanis házassági vagyonközösség esetén egyrészt a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házasság alatt együtt, vagy külön szereznek, a szerzésben történő közreműködésükre tekintet nélkül, másrészt e vonatkozásban nem a közhiteles rendszerekben (pl. ingatlan-nyilvántartás) szereplő információk lesznek az irányadók. A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene azt, hogy mikor jött létre az életközösség a lánya és a volt férje között, és ehhez képest a lánya mikor lett az ingatlan tulajdonosa (illetve az miként meg végbe, tekintettel arra, hogy Önök vásárolták). Amennyiben ugyanis ekkor már élettársak voltak, az ingatlan közös vagyon (nak minősülhet, e tekintetből is fontos lenne tudni, miként lett a lánya tulajdonos), legfeljebb az Ön által biztosított 35% önerő vonatkozásában lehet vitatni, hogy annak adásának szándékára tekintettel közös vagyonnak, vagy külön vagyonnak minősül-e. Amennyiben az ingatlan lánya általi megszerzésekor nem éltek életközösségben, akkor az ingatlan maga külön vagyon, az Ön által biztosított 35% önerő szintén vitatható, azonban a támogatás közös vagyonba tartozik.

Kérdés: Szeretnék egy kártérítési pert indítani egy élelmiszergyártó ellen, ugyanis egy igen drága terméket használok évek óta. Több esetben előfordult viszont, hogy a feltüntetett mennyiség nincs benne a csomagolásban, illetve a zárókupakja annyira idétlen, hogy nagyon nehezen lehet visszazárni, ezáltal veszít az értékéből. Többször ki kellett dobnom, mivel nem vettem észre hogy nem zár megfelelően, így ugye csökken a szavatossági ideje. Van esélyem ez ellen az élelmiszergyártó ellen pert nyerni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Előre garantáltan a pernyertességről nyilatkozni nem lehet, azonban az Ön által vázolt tényállás alapján annak esélyei alacsonyak. Inkább fogyasztóvédelmi eljárást kellene indítani.

Kérdés: A (határozatlan idejű) munkaszerződésemet fix bérről órabérre változtatnák szerződésmódosítással, viszont éves és havi szinten is kevesebbet keresnék. Ez jogszerű fizetéscsökkentés? Egyáltalán lehet ugyanazt a munkát és ugyanannyi munkaórát ledolgozva kevesebbért csinálni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A főszabály szerint a munkaszerződést a felek közös akaratával lehet csak módosítani.

Kérdés: Egy céggel napelem kivitelezésére szerződést kötöttem tavaly október végén. Aztán jött az állam részéről a bejelentés, hogy változni fog az elszámolás. Ekkor még hitegettek és azt javasolták, hogy várjam meg a végleges verziót. A végleges verzió nagyban változtatja a napelemes rendszer megtérülési idejét. Ezért szeretnék elállni a kivitelezéstől. Ezt jeleztem az üzletkötőnek, aki a szerződésre hivatkozva 160 ezer Ft-os kötbér megfizetésére szólított fel. Ezt én nem érzem jogosnak, mivel a napelemes megtérülési feltételek teljesen felborultak. Így méltányosságra hivatkozva kezdeményeztem a kötbér megfizetésére irányuló igény megszüntetését. Ezt a cég nem fogadta el. Kérdésem, hogy mivel tudom megtorpedózni a kötbér megfizetését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szerződéstől való elállás feltételei valószínűleg benne vannak szerződésben, aminek a tartalmát mindenképpen ismerni szükséges a pontos válaszadáshoz. Viszont pont a napokban jelentek meg a hírek, hogy ismét másként lesz az elszámolás, ami a régi rendhez hasonló.

Kérdés: Szeretném, ha halálomkor nevemen lévő családi házam nem ingatlan formában, hanem annak értékesítését követően pénz formájában hagyhatnám 2 fiamra végrendeletemben. Ezzel megelőzhetném, hogy bármelyikük a másik elől elfoglalhassa azt örökös címén. Van-e erre lehetőség? Kit kell megbíznom végrendeletemben az ingatlan értékesítésével, ill. azt követően a pénz végakaratom szerinti átadásával fiaim részére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökhagyó a halálát követő időszakra már nem szabhat feltételeket az örökléssel kapcsolatban. Ennek oka, hogy a törvény szerint az örökölt vagyon az örökhagyó halálának pillanatában átszáll az örökösre. Létezik egy úgynevezett végrendeleti meghagyás nevű jogintézmény azonban az sem használható az Ön által előadottakra. Más úton szükséges a problémát megoldani.

Kérdés: Szíves segítségüket szeretném kérni, szeretném megkérdezni, mi a teendő, amennyiben a társasházi közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az egyik hitelesítést vállaló tulajdonostárs nem hajlandó aláírni? Társasházi felújítási pályázaton szeretnénk részt venni, melyről a közgyűlésen határozat is született. A hitelesítést megtagadó tulajdonostárs ellenzi a pályázaton történő részvételt és ezért nem írja alá a jegyzőkönyvet, időhúzással próbálkozik, hogy elteljen a pályázatbeadási határidő. Szeretném megkérdezni, hogy mit tehetünk? Hitelesítheti a jegyzőkönyvet egy másik tulajdonostárs, aki a közgyűlésen szintén részt vett? A hitelesítés hiánya kihat-e a közgyűlési határozatok érvényességére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a megválasztott hitelesítő nem írja alá, akkor sajnos meg kell ismételni a közgyűlést, ahol válasszanak másik hitelesítőt.

Kérdés: 29 év, 178 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül 23 év, 0 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezem Magyarországon, az adategyeztetés szerint. Angliában élek 11 éve, innen 9,4 év külföldi biztosítási időt igazoltak (2022.04 hónapig – azóta is munkaviszonyban vagyok). A kérdésem az, hogy igénybe vehetem-e ezek alapján a Nők 40 nyugdíjat, benyújthatom-e az Ügyfélkapun keresztül, illetve milyen nyomtatványt kell kitöltenem ehhez, ha Angliában élek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz szükséges lenne tudnom, mikor történt az adategyeztetés, ugyanis abban a külföldön szerzett szolgálati időnek is szerepelnie kellene. Mindezek alapján az Ön által írt tényállás alapján jelenleg azt tudom mondani, hogy nem jogosult a Nők 40 nyugdíj igénybe vételére, mivel az adategyeztetés szerint nem rendelkezik elég jogosító idővel.

Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy mentesül-e a tanuló az óralátogatás kötelezettsége alól, hogyha német osztályozóvizsgát tesz augusztusban? Az iskola vezetősége szerint csak érettségi letételével van meg a joga a tanulónak a tanórák látogatásának mellőzéséről. A 12.-es osztályozóvizsga elvégzésének lehetőségét azért adta meg a tanulónak a szaktanár, illetve az igazgató, hogy utána az érettségire menjen tovább. Az érettségire jelentkezés beadásának határideje lejárt, és a tanuló nem adta be a jelentkezését sehova sem. Az osztályozóvizsga pedig sikeres lett. A tanuló álláspontja az, hogy ő erre az évre már le van osztályozva, és nem szeretné látogatni az órákat, az igazgatóé pedig az, hogy csak érettségi letételével adja meg a felmentést a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. Melyik félnek van igaza?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Tisztelt Kérdező! ,,Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.” További eljárási szabályokat az osztályozó vizsgával kapcsolatban itt talál: http://www.bkkvszi.hu/images/letolthetore/erettsegi/eljszab.pdf

Kérdés: A páromnak a fia nálunk lakott 3 hónapot, követeli a ruháit, cipőit, az ö személyes dolgait, de nincs nálunk semmije, elvitte magával, de így is zaklat minket messengeren, fenyegető üzeneteket ír. Azt mondja feljelent minket a rendőrségen. Meg teheti? Mi mit tudunk ez ügyben lépni, hogy hagyjon minket békén?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentheti Önöket, de az Ön által írt tényállás alapján vélhetően nem lesz eredményes. A fenyegető üzenetek pontos tartalmának ismeretében a további lépésekről nehéz nyilatkozni, azonban érdemes a fiút írásban felszólítani, hogy a kifejtett magatartást hagyja abba, és Önökkel a kapcsolatot a továbbiakban ne keresse.

Kérdés: Volt férjemmel már külön élek, de igyekszem mégis a jó kapcsolatot megtartani. Éppen nála vendégeskedtem, mikor kimentem udvarra, a telefonomból előzőleg kilesett kóddal levelezésemet kifényképezte és most azzal akarna maga mellett tartani, hogy fenyegetőzik, kirakja a facebookra. Azért mentünk szét, mert ő akarta, volt valakije. Én ezt elfogadtam és továbbléptem 28 év után. Közben kiderült, mellettem mindig volt valakije, valószínű ezért volt olyan ingerült mindig, így már én nem akarok tőle semmit. Nem eget rengető a levelezés, de mégis személyes beszélgetés, viccelődés, nem szeretném, hogy bárki más birtokába kerüljön.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Levéltitok megsértése okán feljelentést tud tenni. Ha pedig ki is kerülnek a beszélgetések személyiségi jogi pert is tud indítani.

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkáltató kifizetteti a dolgozójával a lejárt szavatosságú terméket?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem jogszerű.

Kérdés: Egy 500 lakásos társasház 2023-ban lejárt vízóráinak cseréjét szeretné a közös képviselőnk úgy megoldani, hogy a jelenleg érvényes egyedi szerződéseinket felmondva, a társasház szerződne helyettem a vízművekkel. A döntés egy közgyűlésen meg lett szavazva, a közös képviselő szerint ez így rendben van. Én (és még nagyon sok lakó) viszont továbbra is a vízművekkel szeretnénk szerződésben maradni, így a cserét egyénileg intéznénk. A kérdésem az, hogy egy lakógyűlési határozat valóban felülírhat egy magánszerződést köztem és a vízmű között? Tudtommal a vízóra az én tulajdonom, a jóváhagyásom nélkül semmiképpen sem nyúlhat hozzá senki más.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A mellékmérő valóban az Ön tulajdona. Nem írhatja felül.

Kérdés: Társasházi lakásban élünk 11 éve, egy akkor átadott új házban, békésen, 4 és 11 éves gyermekeinkkel. A béke nyár elejéig tartott, akkor beköltözött alánk egy 75 éves házaspár, a feleség mentálisan nem teljesen tiszta, a férje nagyothalló, hallókészüléket nem akaró, láncdohányos. Többszöri jelzés ellenére sem hajlandó változtatni, most is éjfélhez közeledve bömböl a tv, szinte egész éjjel, nappal. A dohányfüst (valamilyen sodort cigaretta) folyamatosan beteríti az egész lakásunkat, gyors ablakbezárás, várunk pár percet újra nyitnánk, hogy kiszellőzzön az előző, amire dől be az újabb. Ez széljárás függően több lakást érint, ahogy a hang is, de legfőképpen, mivel mi vagyunk felettünk, minket. Birtokvédelem lehetőséget tudjuk, de nem kecsegtettek biztató eredménnyel a nehéz bizonyítás miatt, hogy előre jelzik az érkezésüket. Peres eljárást indítsunk? Mekkora esélyünk van? Ha eladnánk szeretett lakásunkat, ilyen terhelt szomszédok bevallásával nem valószínű, hogy megvennék vagy áron alul.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez esetben az Ön által is említett birtokvédelmi eljárás lehetséges, a peres eljárás, illetve csendháborítás miatt bejelentést tehetnek a rendőrségen (amennyiben erre több ízben is szükség van, az felhasználható lesz bizonyítékként bármelyik másik eljárásban). Amennyiben valóban több szomszédot is érint az ügy, érdemes lehet velük felvenni a kapcsolatot, és együtt fellépni. Az esélyek az ügy minden körülményétől, bizonyítási eszközöktől stb. függnek, előre lehetetlen megmondani.

Kérdés: A cégnél, ahol dolgozom, a vezetőség nem adja ki számomra a szabadnapjaimat (31 napom van) és ki se akarják fizetni. Mit tehetek ilyen esetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kifizetni a ki nem adott szabadságot a munkaviszony megszüntetésekor lehet, munkaviszony fennállása alatt természetben kell kiadni. Amennyiben a békés úton történő megegyezés nem lehetséges, az illetékes Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály; Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztályát keresheti meg.

Kérdés: Egy üzenetért, amiben figyelmeztetek valakit, hogy ne zaklassa a családomat és ne keltse rossz hírnevét a családtagomnak és használtam olyan kifejezést, hogy “legközelebb nem leszek ilyen kedves”, fel tudnak-e jelenteni, illetve jár-e érte börtön büntetés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést lehet tenni, de az Ön által leírtak alapján a rendőrség elutasítaná a feljelentést.

Kérdés: A másik az, hogy a szabadságokkal is szívatják az embereket, ha valaki 10 napot beteg megvonják a jelenléti pótlékot egész évre. -40.000 Forint. Ha lehetséges e-mailen keresztül szeretnék feljelentést vagyis panaszt tenni a cég ellen és kérem nézzenek utána, ellenőrizzék a dolgokat.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ugyan konkrét kérdést nem tett fel, de feljelentést a rendőrségen tehet, illetve az illetékes Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály; Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztályát keresheti meg az ügyben. Jelen fórum ellenőrzésre, feljelentés megtételére nem alkalmas.

Kérdés: Panaszt szeretnék bejelenteni 1 cég ellen. Szóltam, hogy 2 nap szabira kell mennem, mert hivatalos voltam máshova, azt mondták jól van, aztán igazolatlannak számolnák el ezt a 2 napot, pedig a vezetőnknek sikerült 6-ig beszélgetni a délelőttös kollégával. Arra szeretném Önöket kérni, hogy nézzenek utána a dolognak. Mást is behúznak a csőbe, sok mindennel, az emberek lázadoznak vagy felmondanak, csodálkoznak, hogy nincs ember, már undorító, ami ennél a cégnél folyik. Már azt se tudják, hogy szúrjanak ki az emberekkel, néhány szabály fölött is simán elsiklanak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem, tegyen fel kérdést, mivel a leírtakból nem világos mire kíván választ kapni.

Kérdés: Elfogadható-e a végrendelet, ha halálom pillanatában még a birtokomban lévő ingatlanom értékesítéséről (!), majd az eladást követően a kérdéses ingatlan vételáráról végrendelkezem két fiam javára az általam gondolt arányban.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által vázolt formában ez így nem megfelelő. Az ingatlant csak a tulajdonosa tudja eladni. Halála pillanatában hagyatéka átszáll az örökösökre, vagyis fiai innentől kezdve lesznek tulajdonosai a kérdéses ingatlannak is, vagyis azzal szabadon rendelkezhetnek, az ingatlan eladására kényszeríteni őket nem lehet.

Kérdés: Szeretnék kérdezni valamit. El vagyok keseredve. Érzelmileg zsarolják a gyerekemet. A saját apja. Kérem a segítségét. Mit tehetek, amíg nem lesz baj?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszadáshoz több információ szükséges. Közösen nevelik a gyermeket? Mit takar az érzelmi zsarolás pontosan az Ön értelmezésében?

Kérdés: Balassagyarmati fegyház és börtöntől kártérítést kapott az édes testvérem, de nem tudom, hogyan vehető igénybe, mert elhunyt a magyarok börtönében.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz több információra lenne szükség pontosan mit kapott vagy csak kapni szeretne stb.

Kérdés: Azzal az indokkal keresem Önt, hogy egy jó védőügyvédet keresek, olyan ügyben, hogy az exem azt állítja, bántalmaztam őt, bántani akartam, viszont több olyan bizonyítékom van, hogy ő bántalmazott engem, illetve meglopott és több hónapnyi (szóban való megállapodás) bérleti díjról, amit sosem fizetett ki. Ebben az ügyben keresek ügyvédet, hogy elkerüljem a bajt, illetve esetleg fordítsak a helyzeten.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérem adja meg elérhetőségét, illetve írjon megkeresést a drjurkisscsaba@gmail.com. email címre.

Kérdés: Nagyszüleim több, mint 40 éve házasok, a házassági és vagyoni életközösségük máig fennáll. Mindkettejüknek előző házasságból született gyermekeik vannak. Megteheti-e a nagypapám, hogy nagymamámnak ajándékozza a közös ingatlanon fennálló ½ tulajdoni hányadát úgy, hogy továbbra is ott lakik? Ha igen, elég-e ehhez „sima” ajándékozási szerződés vagy mivel közös vagyoni elemről van szó, házassági szerződésben kell róla rendelkezni? Érheti-e valamilyen hátrány őket amiatt, hogy mindezt azért szeretnék, hogy nagypapám gyerekei ne örököljék meg az ő tulajdonrészét?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Megteheti, célszerű számára a további ottlakás biztosítása céljából holtig tartó haszonélvezetet létesíteni. A házassági szerződés más célt szolgál, az Ön által írt tényállás alapján az ajándékozási szerződés lehet megfelelőbb. Felhívom figyelmét, hogy mivel ingatlanról van szó, közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell majd foglalni. A gyerekek kötelesrész iránti igényébe bizonyos esetekben az ingatlan juttatáskori értéke beleszámíthat, ez a hátrány érintheti nagypapája örököseit. Amennyiben ezt el szeretnék kerülni, és ennek törvényben meghatározott feltételei fennállnak, a kitagadás jogintézménye állhat nagypapája rendelkezésére.

Kérdés: Azzal kapcsolatban kérnék segítséget, hogy volt nálam egy magánlaksértés és súlyos testi sértés, eltört 2 bordám és ebből kifolyólag ki is estem a munkából, a táppénz nem valami jól fizet és emiatt szeretnék kártérítést követelni hogyan tehetem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A fórumkérdéseket a fórum felületén áll módunkban megválaszolni. Bíróság előtt peres eljárást kezdeményezhet a keletkezett kára megtérítése miatt.

Kérdés: Élettársi kapcsolatban élek 33 éve. Az előző házasságomból nekem ítélt családi házat eladtam 30 évvel ezelőtt és a már meglévő közösen vásárolt házunk felújítására költöttem. Kérdésem az, hogy az élettársam halála esetén ezt követelhetem-e az örököseitől? És milyen értékűnek számolják el? 30 évvel ezelőtt 1,8 millió forint értékben adtam el. Minden papírja megvan.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírtak alapján az élettársa tulajdonrészét nem követelheti a halála esetén, közös tulajdon fog keletkezni az örökösökkel. Élettársa végrendeletben rendelkezhet róla és Önt jelölheti meg örökösként. Az értéknövelő beruházások elszámolása viszont megtörténhet.

Kérdés: Szóval az lenne a probléma, hogy szétmentünk barátnőmmel és minden dolgot én vettem a lakásunkba, az én nevemre szólnak a számlák, én vettem fel áruhitelt stb. Jelenleg ott tartunk, hogy én kiköltöztem, de a lakásban maradtak a dolgok, mert gondoltam, hogy majd visszajövök értük. Azt mondja, hogy nem fog beengedni a lakásba, ha mennék a dolgokért. Mit tehetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést tehet a rendőrségen, valamint dolog kiadása iránta pert indíthat a volt barátnővel szemben. Először próbáljon meg elmenni érte, hogy ténylegesen nem engedi-e be.

Kérdés: Eladtam a házamat részlet fizetéssel. A vevő ügyvédje írta meg az adásvételi szerződést és egy / egy tulajdoni jogot azonnal átruházott. A vevő azóta nem fizet.

Válasz: Tisztelt Levélíró! Nem tett fel kérdést.

Kérdés: 2004-ben házasodtunk. 2018-ban váltam el férjemtől, nem éltünk már együtt 2011. óta. A válásnál követelésem nem volt, ő nem volt ott, nem volt megtalálható sehol, lakcíme fiktív volt. Utólag kiderült, hogy 2011-ben örökölt egy házat, utána eladta, a pénz kb. feléből vett egy másik házat, a többi pénzt felélte. A házat nem a saját nevére vette, de a szerződésen szerepel, hogy az ő örökségéből származik. Követelhetek-e utólag valamit?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökölt vagyon nem tartozik a házastársi közös vagyonba, így a leírtak alapján nem követelhet utólag.

Kérdés: Amiben segítséget szeretnék kérni, hogy van egy ingatlanom, amibe a gyermekem apját befogadó nyilatkozattal befogadtam házi őrizetre. Nos 1 éve már mehet Mo. területén, de a lábán van még a GPS követő. Kérdésem, hogy meddig él a hatálya így ennek a papírnak, hogy tudnám a lakásból kitenni őt? Csak miután leveszik ezt róla?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A befogadó nyilatkozatot a nyilatkozatot tevő visszavonhatja.

Kérdés: Több mint egy éve, hogy a volt szeretőmmel megszüntettem a kapcsolatot végleg (én nem reagálok egy megkeresésére sem). Azóta folyamatosan zaklat e-mailben, és már a családomat is, hogy mindenkinek elmondja a kapcsolatunkat és hogy az övé a kislányunk, aki abban az időben fogant és született, amikor együtt voltunk. A férjem mindent tud, megbeszéltük és azóta is együtt vagyunk és hivatalosan ő az apa, házasság alapján, amiről nem kivan lemondani, bar apasági teszt nem készült egyik fel részéről sem. A volt szeretőmmel ez többször szoba jött, hogy lehet ő az apa még abban az időben, amikor együtt voltunk ezeket a beszélgetéseket, videókat elmentette, ami még évekkel ezelőtt zajlott közöttünk. Ő ezzel vissza tud élni, indíthat az apaság megdöntése iránt pert vagy apasági teszt/dns teszt iránti kérelmet vagy akármi mást hivatalos jogi úton ellenünk?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, az apaság vélelmét peres úton megtámadhatja a volt szeretője, azonban fontos, hogy a perindításra 1 éves határidő van. Ha igazoltan hamarabb tudott a lehetőségről, akkor egy esetleges megtámadás sem lehet eredményes.

Kérdés: Munkanélküliként 2 éven keresztül előnyugdíj járulékban részesültem, de sajnos 2 hónap bejelentett munkaviszonyt folytattam ez idő alatt, aminél mulasztottam, nem jelentkeztem ki és jogtalanul továbbra is felvettem. A központi szerv követeli vissza az egész 2 évre felvett járulékot. A kérdésem az lenne, hogy a munkaügyi központ joggal követeli-e vissza az egész 2 évre járó segélyt?! Szeretném, ha csak a 2 hónapos bejelentett időt kérnék vissza. Milyen jogszabály vonatkozik erre büntetésre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsődlegesen a központi szerv részéről az Önnek megküldött irat pontos tartalmára lenne szükség az ügy pontos körülményeinek tisztázásához. Egyebekben a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.), illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) az alkalmazandó. A keresetkorlátokat a Khtv. 11.§-a tartalmazza, amely szerint, ha az ellátásban részesülő személy adott évi keresete nem éri el az éves keretösszeget, abban az esetben az ellátást korlátozás nélkül felveheti. Azonban, ha a keresete ezt a keretösszeget meghaladja, akkor a következő hónap első napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A követelés jogszerűségének a megállapítása további információk ismeretében lehetséges.

Kérdés: 2008-ban szereztem meg a szociálpedagógus diplomámat. Most szeptembertől lehetőségem adódik pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozni egy óvodában. Azt szeretném kérdezni, hogy a szociálpedagógus szakképzettség pedagógus végzettségnek számít-e. A nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 3. sz. melléklete határozza meg a pedagógus munkaköröket és azok végzettségi és szakképzettségi követelményeit. A mellékletben szerepel a szociálpedagógus, mint szakképzettség, amellyel több pedagógus munkakör is betölthető, pl. kollégiumi nevelőtanár, fejlesztőpedagógus, sőt önállóan a szociálpedagógia, mint pedagógus munkakör is létezik. Az Nkt. a NOKS munkakörben dolgozóknál nem a pedagógusképzésben szerezhető szakképzettséget írja elő a pedagógus előmeneteli rendszerben történő besorolás feltételeként, hanem az ún. pedagógus szakképzettséget.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Nkt. 3.melléklet szerint a szociálpedagógus pedagógus szakképzettségnek számít.

Kérdés: Ha táppénz alatt mondanak fel, jogosult vagyok-e a táppénzre a gyógyulásig?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya az abban foglaltak az irányadóak. Ha a munkáltató egyoldalú felmondásával szűnt meg, akkor is jár a táppénz ameddig a háziorvosa kiírja Önt.

Kérdés: Agyrázkódás gyanújával kórházba lett víve a két éves kisfiunk, anya nem akart bent maradni vele, az apa igen. Az apa együtt is működött az orvossal, anya aláírta, hogy saját felelősségre hazaviszi a babát, de a papírra az apát is beírták, hogy nem egyezik bele. Mit tehet az apa ebben az ügyben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírtak olyan a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek minősülnek, hogy mindkét szülő hozzájárulása kell hozzá tehát az Ön beleegyezése nélkül nem engedhették volna el a gyermeket saját felelősségre az anyával.

Kérdés: Az ingatlant – amit a házastárs 50%-ban, a négy leszármazott egyenként 12,5%-ban örökölt – a házastárs kiadta albérletbe a többi tulaj tudomása nélkül, a szerződésen egyedüli tulajdonosként tüntetve fel magát. A bérlet díjat az albérlő tavaly kifizette egy évre, ami a házastárshoz került. Meg szeretném tudni, hogy jogilag megtehette-e ezt a házastárs és ha nem, ilyenkor mi a teendő.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz fontos lenne tudni, hogy a volt házastársnak van e haszonélvezeti joga az ingatlanon, mivel a törvény erejénél fogva az utoljára közösen lakott ingatlanon holtig tartó haszonélvezete keletkezik a házastársnak. Amennyiben ez volt az utolsó közös ingatlan és haszonélvezeti joga van a volt házastársnak, akkor bérbe adhatja az ingatlant az Önök hozzájárulása nélkül.

Kérdés: Van két testvér, akik együtt vásárolnak meg egy két lakásból álló házat, ugyanazon a helyrajzi számú telken. A két lakásnak külön bejárata van, egy közös kapubeálló két oldaláról nyílnak. A fiatalabb testvérnek ez az első lakása, a nagyobb testvér már rendelkezik lakóingatlannal, a lakást tervező irodának kívánja használni. A ház és a telek összértéke 21 millió forint. A kisebb testvér veszi meg a nagyobb hányadot (2/3) 14 millióért, a nagyobb testvér a fennmaradó 1/3 részt 7 millióért. Kérdés: Mennyit fizet az egyik és mennyit a másik testvér? A kisebb testvér ebben a konkrét esetben tud-e élni az első lakhatás célú ingatlant érintő, vagyonszerzési illeték-mentességgel (15 millió alatt az első lakáscélú ingatlan vásárlása illetékmentes)? Mindkét testvér rendelkezik állandó munkahellyel, a vásárláshoz egyikük sem vesz fel hitelt és semmilyen hiteltörlesztésük, hiteltartozásuk nincs.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az első kérdése nem teljesen világos mivel Ön leírja, hogy mennyit fizet a két testvér. A második kérdésre a válasz, hogy a 35. év alattiaknak nem mentesség, hanem kedvezmény jár csak és a 15 millió forintos limit az egész ingatlanra értendő, tehát mivel az egész ingatlan értéke itt 21 millió nem jár kedvezmény.