— Szakterületek —

Széles körű segítség ügyfeleink számára

Jogom van - Büntető ügyek

Büntetőügyek

A büntetőeljárás többnyire hivatalból indul, az ügyészség, mint közvádló képviseli a vádat. Bizonyos esetekben azonban a jogosult által tett feljelentés alapján indul meg az eljárás, amelynek célja az elkövető büntetőjogi felelősségre vonása.

Jogom van - Polgári jog

Követelési ügyek

Gyakran találkozunk olyan ügyekkel, ahol az adós csak részben teljesít a szerződésnek, illetve a jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően, vagy egyáltalán nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

Jogom van - örökösödési ügyek

Polgári peres- és peren kívüli eljárások

A polgári eljárás két fajtáját különböztetjük meg, a polgári peres és nem peres eljárásokat. A két eljárásfajta között a legmarkánsabb különbség, hogy a peren kívüli eljárások gyorsabb és egyszerűbb szabályok szerint zajlanak le polgári jogok érvényesítése céljából.

Jogom van - Gazdasági társaságok

További szakterületek

Budapesti irodánk arra törekszik, hogy ügyfelei számára széles körű segítséget tudjon nyújtani, ennek okán nem csupán a polgár és büntetőjog egyes területein látunk el jogi feladatokat, hanem az egyéb kevésbé népszerű jogterületek kapcsán is, melyek különleges szakértelmet igényelnek.

Jogi képviseletre van szüksége Budapesten?