A büntető eljárás gyorsítása, valamint eredményes befejezése érdekében a hatályos büntetőeljárási törvény alapján lehetőség van a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetében – a törvényben rögzített feltételek teljesülése esetén – büntetővégzés meghozatalára, abban az esetben is, ha a terhelt nem ismerte be a bűncselekmény elkövetését.

Beismerő vallomás esetén büntetővégzés meghozatalának, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények körében is helye lehet.

A bíróság által hozott büntetővégzés ellen nincsen helye fellebbezésnek, azonban az arra jogosultak a kézbesítéstől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérhetik.
A bíróság ebben az esetben a büntetővégzést hatályon kívül helyezi és az előkészítő ülés, valamint a tárgyalás lefolytatását követően hozza meg döntését terhelt büntetőjogi felelőssége tekintetében.