Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki az ingatlant 15, ingó dolgot pedig 10 éven át sajátjaként szakadatlanul birtokol. Elbirtokolni tulajdoni hányadot is lehet.

Elbirtoklással tehát a törvény erejénél fogva szerezhető meg ingó/ingatlan tulajdonjoga, illetve tulajdoni hányada.

Sajátjaként birtokol az, aki abban a hiszemben van, hogy ő a dolog tulajdonosa, tehát, aki nem tudja azt, hogy nem ő a dolog tulajdonosa és ez mások felé is megnyilvánul.

Sajátjaként birtokol az is, aki ugyan tudja, hogy nem ő a dolog tulajdonosa, de a birtoklását véglegesnek tekinti és ez mások felé is megnyilvánul.

Mikor tekinthető szakadatlannak a birtoklás?
Ha az elbirtoklás megszakadásához vezető ok nem áll fenn. Például, ha a tulajdonos a dolog kiadását bírósági úton nem érvényesíti, vagy tulajdonosi jogát nem gyakorolja.

Elbirtoklással nem szerzi meg a dolog tulajdonjogát az, aki a dolog birtokát bűncselekménnyel vagy erőszakos/alattomos úton szerezte meg.