Az Mt. rendelkezései alapján a munkavállaló kártérítési felelőssége kiterjed a megőrzési felelősségre, a leltárhiányért való felelősségre, valamint több munkavállaló együttes felelősségére.

Főszabály szerint a munkavállaló kizárólag abban az esetben felel, ha az általa okozott kár munkaviszonyból származó kötelezettségének a megszegésével történt és nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A két feltétel konjunktív, csupán együttes fennállásuk esetén érvényesíthető a munkavállalóval szemben kárigény.

A kártérítés mértéke nem lehet több, mint 4 havi távolléti díj, kivéve, ha a károkozás szándékos vagy súlyosan gondatlan volt, ekkor a teljes kárt meg kell térítenie a munkavállalónak. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.