Az elkövetési magatartás a rábírás, azaz a tettesi bűncselekményre irányuló akaratelhatározás kiváltására irányuló szándékos rábíró nyilatkozat.

A rábírás számtalan formában megnyilvánulhat, így az lehet: óhaj, kívánság, helybenhagyás, rábeszélés, unszolás, csábítás, tanácsadás, ajándékozás, kérelem, felbérlés, fenyegetés, erőszak stb.

Döntő motívuma az, hogy a tettes elhatározta a bűncselekmény elkövetését. A rábírás okozata pedig az, hogy a tettes legalább megkísérli az alapcselekmény végrehajtását. Tehát ebből következik, hogy a felbujtás időben a tettesi alapcselekmény előtti.

Jelentősége a hatásában van, amelytől a tettesben nem csupán felébred, hanem elhatározottá is válik a bűncselekmény elkövetésének szándéka.
A szándékosság arra utal, hogy a felbujtó tudata átfogja, hogy a saját akaratából fakadó rábíró tevékenysége abban, akihez fordul, a tettesi cselekmény elkövetésére elhatározást vált, vagy válthat ki, és ez az elhatározás a felbujtó által kívánt bűntett véghezviteléhez is vezet.

Az a személy, aki azért bír rá más személyt bűncselekmény elkövetésére, hogy az illető ellen büntetőeljárás induljon, de a véghezvitel befejezését eleve megakadályozni törekszik, felbujtás miatt nem felel.

Az olyan általános kijelentés, hogy ,,bűnözzél valamit”, nem valósít meg felbujtást. A bírói gyakorlaton alapuló példák alapján egy konkrét bűncselekmény elkövetésére buzdító internetes bejegyzés (komment) nem értelmezhető felbujtásként, mert nem meghatározott személy felé irányul, hanem bármely olvasóhoz, válogatás nélkül eljut.