A szabadulásra való felkészítés érdekében tett intézkedéseket ismertetjük a lentiekben.

Az elítéltek szabadulásra felkészítése keretében (a továbbiakban: gondozás) már a szabadságvesztés végrehajtása alatt segítséget kapnak a szabadulást követő társadalomba való visszailleszkedéshez és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez.

A gondozás – az elítélt visszailleszkedésének elősegítése érdekében – kiterjed a befogadó környezet felkészítésére, más személyek és szervezetek bevonására is. A bv. intézet az elítélt részére egyéni reintegrációs programot készít, amely alapján végrehajtja az elítélt gondozását.

Az elítélt gondozását a bv. intézetből való szabadulás – ideértve a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is – várható időpontja előtt: 
– egy évig terjedő szabadságvesztés esetén két hónappal,
– egytől öt évig terjedő szabadságvesztés esetén hat hónappal,
– öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés esetén egy évvel,
– tíz évnél hosszabb szabadságvesztés esetén két évvel
kell megkezdeni.