Az idézésről és az értesítésről szóló rendelkezéseket 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról tartalmazza.

A két jogintézmény közötti legfőbb elhatárolási szempont az, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek a jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, és azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi.

Az idézés és az értesítés is történhet kézbesítés útján, kizárólag hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, illetve bíróság ügyészség, nyomozóhatóság előtti személyes jelenlét alkalmával szóban. Hirdetményben az értesítettek neve nem közölhető. Ha a címzett fogva van, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az idézéssel és az értesítéssel egyidejűleg intézkedik a címzett átkísérése iránt.