Az új büntetőeljárásjogi törvénykönyvünkben az előzetes letartóztatás elnevezés letartóztatásra változott, mely a jogerős ügydöntő határozat meghozatalát megelőzően a terhelt személyi szabadságának megvonására irányul.

A terhelt letartóztatásának akkor van helye, ha szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja áll fenn vele szemben és a büntetőeljárás megindításához szükséges okok adottak.

A letartóztatás elrendelésének eljárási feltételei a nyomozás elrendelése, ügyészi indítvány, bírói döntés.

A letartóztatásnak vannak különös okai, melyek a következők: a terhelt megszökött vagy elrejtőzött; a szökés vagy elrejtőzés veszélye fennáll; a bizonyítás meghiúsításának, megnehezítésének veszélye fennáll; a terhelt bűnismétlésének veszélye fennáll.

Ha a törvény nem tartalmaz eltérő rendelkezést a letartóztatás foganatosítása körében, akkor a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó szabályok lesznek követendőek.

A letartóztatást a rendelkezési jogkört gyakorló bíróság vagy ügyész székhelye szerint illetékes büntetés végrehajtási intézetben kell végrehajtani. Azonban a letartóztatás végrehajtható rendőrségi fogdában is, ha a nyomozási cselekmények elvégzése miatt indokolt.

Fiatalkorúak esetében javítóintézetben, míg katonák esetében katonai fogdában végrehajtható a letartóztatás.