Idézni azt a személyt kell, akinek kötelező a megjelenése a hatóság előtt. Ez egyfajta felhívás, hogy az idézésben megjelölt személy meghatározott időpontban és helyen, meghatározott minőségben megjelenjen.

Az idézéssel szembeni mulasztás olyan szankciókat von maga után, mint az elővezetés vagy rendbírság kiszabása. Az idézett személy köteles a megadott helyen és időben megjelenni. Ha nem tud megjelenni, köteles magát alapos indokkal haladéktalanul kimenteni.

Meghallgatásra alkalmas állapotban kell megjelennie, engedély nélkül nem távozhat.

Az idézés és az értesítés közötti jogi értelemben vett különbség a következő: a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, és azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi.

Az idézés és az értesítés kézbesítés útján, kizárólag hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, vagy a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság előtti megjelenés alkalmával szóban történik.