236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget
okoz.
(3) Aki ittas állapotban nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a (2)
bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.

217. § Aki
a) vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy
b) vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, szabálysértést követ el.
A szabálysértési és bűncselekményi alakzat legfontosabb elhatárolási pontja az elfogyasztott alkohol mennyisége, illetve annak szervezetre gyakorolt hatása. Tehát amíg a törvényszöveg az ittas vezetés szabálysértési alakzatánál úgy fogalmaz, hogy: ,, szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van”, addig a Büntető Törvénykönyv a következő módon határozza meg: ,, ittas állapotban”. További eltérés, hogy a szabálysértési alakzatban egy paragrafusban tér ki a vezetés ittas állapotban lévő személynek történő átengedésének szankcionálására, még a Btk. külön passzusban szankcionálja azt.