A pótmagánvád a Büntető eljárási törvénykönyv rendelkezései szerint egy olyan jogintézmény, ami az ügyészség vádmonopóliumának korrekcióját biztosítja közvádas bűncselekmények esetén, azáltal, hogy lehetőséget biztosít a sértett számára, hogy pótmagánvádlóként büntetőjogi igényét érvényesítse.

A pótmagánvád abban az esetben indítványozható, ha az ügyészség a feljelentést elutasította, büntetőeljárást idő előtt megszűntette, illetve a bíróság a vádat elejtette. A pótmagánvád intézménye lehetőséget nyújt, hogy a sértett az ügyészség, illetve nyomozóhatóság döntése ellenére a bírósági eljárást igénybe vegye. Az új Be. a pótmagánvádas eljárást már külön eljárásként említi és ennek megfelelően szabályozza.

Be. 54.§ alapján a pótmagánvádló az a személy, aki meghatározott esetekben közvádra üldözendő bűncselekmény esetén a vádat képviseli sértettként.

Be. 787.§ (2) bekezdése szerint a pótmagánvádas eljárás megindításához szükséges feltételek:
– a nyomozóhatóság vagy az ügyészség a feljelentést elutasította,
– a nyomozóhatóság vagy az ügyészség az eljárást megszüntette, vagy
– az ügyészség a vádat elejtette.

Be. 787. (3) szerint az eljárás akadályai:
– feljelentett vagy a terhelt fiatalkorú,
– az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét gyermekkor vagy kóros elmeállapot zárja ki,
– a bűncselekmény a sértett jogát vagy jogos érdekét közvetlenül nem sértette vagy veszélyeztette
– a sértett az állam vagy közhatalmat gyakorló szerv,
– hatóságot támogató személy ellen.

Be. 788§ (1) szerinti további feltételek:
– kötelező jogi képviselet, a pótmagánvádló minden esetben köteles ügyvédet meghatalmazni,
– a pótmagánvádlóként való fellépés csak abban az esetben lehetséges, ha a feljelentés elutasítása vagy az eljárás megszüntetése miatt tett panaszát elutasították.

Be. 791§ (1) alapján a sértettnek 2 hónapja van a panasz elutasításától számítva a pótmagánvádlóként való fellépésre.
A sértett által vádindítvány benyújtása a feljelentés elutasítása és az eljárás megszüntetése esetén szükséges. Vádejtés esetén csupán nyilatkoznia kell a pótmagánvádlóként való fellépésről, illetve a meghatalmazott ügyvéd személyéről. Mulasztás esetén 15 nap áll rendelkezésére, a hiányosságok pótlására.
A pótmagánvádló a tárgyalás során bármikor indokolás nélkül ejtheti a vádat.