Fontos okból (személyi vagy családi körülmények, egészségi állapot) a szabadságvesztés végrehajtása félbeszakítható, melyről a parancsnok, meghatározott esetben az országos parancsnok dönt.

Kivételesen engedélyezhető a szabadságvesztés félbeszakítása, ha az elítélt ellen szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt újabb büntetőeljárás van folyamatban.

Nem engedélyezhető a szabadságvesztés félbeszakítása, ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztést kimondó ügyöntő határozatban a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta.

A félbeszakítás tartama a szabadságvesztés tartamába nem számít be. A félbeszakítás tartama alatt az elévülés nyugszik.

A szabadságvesztés félbeszakítását az engedélyező megszünteti például, ha az elítélttel szemben a félbeszakítás tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult, vagy az elítéltet más ügyben letartóztatásba helyezték, vagy, ha a félbeszakítás indoka megszűnt.