A bűncselekmény elkövetésének jogi tárgya a helyváltoztatás, mozgás megválasztásának szabadsága. Nincs szükség erőszak vagy fenyegetés alkalmazására.

A tényállás megvalósításához elegendő például fürdőző ember ruháinak, rokkant ember járóbotjának az elvétele.

Mulasztással történő megvalósításról abban az esetben beszélhetünk, ha az elkövetőnek speciális kötelezettsége áll fenn a személyi szabadságától megfosztás megszüntetésére. Speciális kötelezettsége van például a rendőrnek, tűzoltónak vagy a szülőnek.

A személyi szabadságtól való megfosztás időtartama nem lényeges szempont, akár rövid ideig is tarthat, az a fontos, hogy a sértett olyan helyzetben van, amelyben nem képes a helyét megváltoztatni.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, tehát nem felel az, aki mást véletlenül vagy gondatlanságból zárt be valahova.